Translations into English:

  • Quick Tabs   
     
    A user interface (UI) element that provides users with a quick and easy way to navigate across a large group of opened Web pages by providing the user with a visual representation of all of the opened thumbnails. Through this visualization, the user can easily spot and select a desired thumbnail.

Example sentences with "Spartieji skirtukai", translation memory

add example
lt Raktažodžių skirtukas
en & Keyword delimiter
lt Pasirinkite skirtuką, kuris skirs raktažodžius nuo paieškos frazės ar žodžio
en Choose the delimiter that separates the keyword from the phrase or word to be searched
lt Ištrinti skirtuką
en & Remove Separator
lt Įdėti & skirtuką
en Add & Separator
lt Vis dėlto šiuo atveju tinka ir tušti laukai (dviejų laukų, tarp kurių nėra duomenų, skirtukas
en Nevertheless empty fields (two fields separator without data between) are also acceptable in this case
lt Tūkstančių skirtukas
en Thousands separator
lt – dešinysis skliaustas ir skirtukas
en as closing parenthesis and separator
lt Winbind skirtukas
en Winbind separator
lt Čia galima nustatyti tūkstančių skirtuką skaičiuose. Atminkite, kad tūkstančių skirtukas, naudojamas piniguose, turi būti nustatomas atskirai (žiūr. „ Pinigai “ kort
en Here you can define the thousands separator used to display numbers. Note that the thousands separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
lt & Raktažodžių skirtukas
en & Keyword delimiter
lt Čia galima nustatyti dešimtainių trupmenų skirtuką skaičiams (daugelyje šalių naudojamas taškas arba kablelis). Atminkite, kad dešimtainis skirtukas, naudojamas piniguose, turi būti nustatomas atskirai (žiūr. „ Pinigai “ kort
en Here you can define the decimal separator used to display numbers (i. e. a dot or a comma in most countries). Note that the decimal separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
lt Eksportuoti į tekstinį failą. Kabliataškis naudojamas kaip skirtukas. Gali būti naudojama elektroninių lentelių programoms, pavyzdžiui, KSpread
en Export to a text file, using semicolons as separators. Can be used for spreadsheet programs like KSpread
lt Šalis/regionas ir kalba Čia galite konfigūruoti kalbos, skaičių ir laiko nustatymus savo konkrečiam regionui. Daugeliu atveju užtenka nurodyti šalį, kurioje gyvenate. Pavyzdžiui, KDE automatiškai parinks „ lietuvių “ kalbą, jeigu Jūs nurodysite sąraše „ Lietuva “. Taip pat galima pakeisti laiko formatą ir naudoti ‧ val., t. p.-naudoti kablelį kaip dešimtainį skirtuką
en Country/Region & Language From here you can configure language, numeric, and time settings for your particular region. In most cases it will be sufficient to choose the country you live in. For instance KDE will automatically choose " German " as language if you choose " Germany " from the list. It will also change the time format to use ‧ hours and and use comma as decimal separator
lt Įterpti skirtuką
en Insert Separator
lt Reglamente nurodytoms lentelėms perduoti gali būti naudojami du prie EDI pritaikomi formatai: CSV (comma separated values-kableliu atskirtos reikšmės) su kabliataškiu (;) kaip lauko skirtuku ir GESMES-EDIFACT
en Two EDI compatible formats are acceptable for the transmission of the regulation tables
lt Įterpti skirtuką
en Insert folder separator
lt Čia galite nustatyti dešimtainį skirtuką, naudojamą rodant pinigus. Atminkite, kad dešimtainis skirtukas, naudojamas rodant paprastus skaičius, yra nustatomas atskirai (žiūr. „ Skaičiai “ kort
en Here you can define the decimal separator used to display monetary values. Note that the decimal separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers ' tab
lt Čia galite nustatyti tūkstančių skirtuką, naudojamą rodant pinigus. Atminkite, kad tūkstančių skirtukas, naudojamas rodant paprastus skaičius, yra nustatomas atskirai (žiūr. „ Skaičiai “ kort
en Here you can define the thousands separator used to display monetary values. Note that the thousands separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers ' tab
lt Jeigu patys priedai turi priedus, jie sudedami ir sunumeruojami taip, kad būtų išvengta painiavos ir, jeigu reikia, atskirti skirtukais
en Where annexes are documents which themselves contain annexes, they must be arranged and numbered in such a way as to avoid all possibility of confusion and should, where necessary, be separated by dividers
lt Įterpti skirtuką
en & Insert Separator
lt Tūkstančių skirtukai nenaudojami
en No thousand separators are used
lt Įterpti & skirtuką
en Insert & Separator
lt Antras klausimas: esama požymių, kad kai kurios mažiau krizės nualintos sparčiai augančios ekonomikos šalys išjudina tarptautinės prekybos augimą.
en The second sub-question: there are indicators that some of the emerging countries that have been less affected by the crisis are becoming drivers of growth in international trade.
lt pabrėžia, kad šiuo metu naftos kainų kilimo pobūdis kitoks nei ankstesniojo kilimo, nes anksčiau kilimai buvo trumpalaikiai ir susiję su ekonomikos skatinimu; dabartinį naftos kainų kilimą sukėlė daugiausia sparčiai didėjanti paklausa, pvz., Kinijoje, taip pat didėjantis vartojimas JAV, neapibrėžtumas naftą gaminančiuose regionuose ir tiekimo spragos, atsiradusios dėl nepakankamų investicijų į infrastruktūrą; todėl dabartinis kainų augimas yra nuolatinis
en Notes the different nature of the present oil price increase compared to those that took place in the past, which were supply-side driven and transitory; whereas the present oil-price increase has a substantial element caused by rapidly growing demand such as China but also by high consumption in the United States, alongside uncertainties in oil-producing regions, and supply fall-outs caused by lack of investment in infrastructure; consequently the recent price increase has a substantially permanent component
Showing page 1. Found 3590 sentences matching phrase "Spartieji skirtukai".Found in 0.816 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.