Translations into English:

  • Malayala Manorama   

Similar phrases in dictionary Malayalam English. (4)

കല്യാണരാമനില് ദിലീപ് സബോള കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്... അതും കൂടെ വാര്ത്തയാക്ക്കല്യാണരാമനില് ദിലീപ് സബോള കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്... അതും കൂടെ വാര്ത്തയാക്ക്
ചേരമാന് പെരുമാള്Cheraman Perumal
രൂപ പ്രകാരമുള്ള അരിച്ചെടുക്കല്Filter By Form
സി.വി. രാമന്പിള്ളC. V. Raman Pillai

Example sentences with "മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം", translation memory

add example
രാജ്യം/പ്രദേശവും ഭാഷയും ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്കു് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭാഷ, അക്കങ്ങള്‍, സമയം എന്നിവ ക്രമികരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിനു്, പട്ടികയില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ " ജെര്‍മനി " എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍, കെഡിഇ സ്വതവേ " ജെര്‍മന്‍ " എന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ‧ മണിക്കൂര്‍ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഇതു് സമയത്തിന്റെ ക്രമികരണവും മാറ്റുന്നു. കൂടാതെ, ദശാംശ ചിഹ്നമായി കോമായും ഉപയോഗിക്കുന്നുCountry/Region & Language From here you can configure language, numeric, and time settings for your particular region. In most cases it will be sufficient to choose the country you live in. For instance KDE will automatically choose " German " as language if you choose " Germany " from the list. It will also change the time format to use ‧ hours and and use comma as decimal separator
ക്രമീകരണ ഫയലും " കാണിക്കരുത്/വീണ്ടും ചോദിയ്ക്കുക " എന്ന അവസ്ഥ സൂക്ഷിയ്ക്കുവാനുള്ള ഐച്ഛികത്തിന്റെ പേരു്Config file and option name for saving the " do-not-show/ask-again " state
കോണ്‍ക്വെറര്‍ സ്റ്റൈല്‍ഷീറ്റുകള്‍ സ്റ്റൈല്‍ഷീറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടേതായ നിറങ്ങളും അക്ഷരരൂപങ്ങളും കോണ്‍ക്വെററിനു കൊടുക്കുവാന്‍ ഈ ഘടകം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ തന്നെ എഴുതിയ സ്ടൈല്‍ഷീറ്റ് (അതിരിക്കുന്നസഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വഴി) ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ തന്നിരിക്കുന്ന ഐച്ഛികങ്ങളില്‍ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോആകാം. സൈറ്റിന്റെ രചയിതാവ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളേക്കാള്‍ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കുംമുന്‍ഗണന. ഇതു കാഴ്ച്ചത്തകരാറുള്ളവര്‍ക്കും നന്നായി ഡിസൈന്‍ ചെയ്യാത്തതുമൂലം വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വെബ് താളുകള്‍ വായിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുംKonqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
ബ്ലൂടൂത്ത് നിവേശകോപകരണം സജ്ജീകരിയ്ക്കുക. ‧ ദൂരെയുള്ള ബ്ലൂടൂത്തുള്ള നിവേശകോപകരണത്തിന്റെ ക്രമീകരണം നീക്കം ചെയ്യുക. ‧ ബ്ലൂടൂത്തുള്ള നിവേശകോപരണം ബന്ധിപ്പിയ്ക്കുകയോ വിച്ഛേദിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകSetup bluetooth input device. ‧ Remove configuration of remote input device. ‧ Connect or disconnect bluetooth input device
ക്രമീകരിച്ച ഐച്ഛീകങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശമാണിതു്NAME OF TRANSLATORSThis is the command which will be executed to initialize configured options
കെഡിഇ-യുടെ ദൃശ്യ-പ്രമേയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗംThis control module handles installing, removing and creating visual KDE themes
ഈ AccessX സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ചലനവൈകല്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഇവ കെഡിഇ നിയന്ത്രണകേന്ദ്രത്തില്‍നിന്നും ക്രമീകരിക്കാം. ഇവയെ ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും കീഴ്വഴക്കപരമായ കീബോര്‍ഡ് ആംഗ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാവശ്യമില്ലെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് " എല്ലാ AccessX വിശേഷതകളും ആംഗ്യങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കുക " എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാംThese AccessX settings are needed for some users with motion impairments and can be configured in the KDE Control Center. You can also turn them on and off with standardized keyboard gestures. If you do not need them, you can select " Deactivate all AccessX features and gestures "
ത്വരണത്തിന്റെ സ്വാധീനം പ്രകടമാകാന്‍ മൌസ് പോയിന്റര്‍ ചലിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമാണു ത്രെഷ്ഹോള്‍ഡ്. ത്രെഷ്ഹോള്‍ഡിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ ദൂരമാണു മൌസ് പോയിന്റര്‍ ചലിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ത്വരണം ‧Xനു ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതു പോലെ മൌസ് പോയിന്റര്‍ ചലിക്കും. അതിനാല്‍ കുറഞ്ഞ ദൂരം ചലിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ താങ്കള്‍ക്കു മൌസ് പോയിന്ററിനു മേല്‍ കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. കൂടുതല്‍ ദൂരം ചലിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ ത്വരണം മൂലം മൌസ് പോയിന്റര്‍ കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ സ്ക്രീന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലേക്കു പോവുകയും ചെയ്യുംThe threshold is the smallest distance that the mouse pointer must move on the screen before acceleration has any effect. If the movement is smaller than the threshold, the mouse pointer moves as if the acceleration was set to ‧X; thus, when you make small movements with the physical device, there is no acceleration at all, giving you a greater degree of control over the mouse pointer. With larger movements of the physical device, you can move the mouse pointer rapidly to different areas on the screen
ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്കു് കീബോര്‍ഡു് വിന്യാസത്തിന്റെ ഒരു വ്യതിയാനം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ വിന്യാസവ്യതിയാനം സാധാരണനിലയില്‍ ഒരേ ഭാഷയുടെ വ്യത്യസ്ഥ കീബോര്‍ഡു് പടത്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു് മലയാളം ഘടനക്ക്, ഉച്ചാരണരീതി, ആലേഖനരീതി, സ്വനലേഖ എന്നിങ്ങനെ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ കാണാംHere you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു് ഈ സ്ളൈഡര്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുക. ഇടത്തേ അറ്റം ‧ %, വലത്തേ അറ്റം % ‧ %Use this slider to adjust the volume. The leftmost position is ‧ %, the rightmost is %‧ %
ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്കു് സിസ്റ്റമിനുള്ള മണിയുടെ ശബ്ദം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം. കൂടുതല്‍ ക്രമികരണങ്ങള്‍ക്കായി, " ആക്സസിബിളിറ്റി " നിയന്ത്രണ ഘടകം കാണുകHere you can customize the volume of the system bell. For further customization of the bell, see the " Accessibility " control module
സഹായകേന്ദ്രത്തിലെ തെരയാനുള്ള സൂചികയുടെ ക്രമീകരണവും ഉത്പാദനവുംNameHelp center search index configuration and generation
രണ്ടോ അതിലധികമോ ടാബുകളുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇതു് കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കില്‍ ഇതെപ്പോഴും ദൃശ്യമാണു്This will display the tab bar only if there are two or more tabs. Otherwise it will always be displayed
കീബോര്‍ഡു് ഘടന ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്കു് കീബോര്‍ഡു് വിന്യാസവും മാതൃകയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മാതൃകയെന്നതുകൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് നിങ്ങളുടെ കംപ്യൂട്ടറില്‍ ഘടിപ്പിച്ച കീബോര്‍ഡിന്റെ തരവുംകീബോര്‍ഡു് ഘടനകൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് എതുകട്ടക്കു് എതു് അക്ഷരവുമെന്നാണ്. ഇതു് ഭാഷയും ദേശവുമനുസരിച്ചു് മാറുന്നവയാണു്Keyboard Layout Here you can choose your keyboard layout and model. The 'model ' refers to the type of keyboard that is connected to your computer, while the keyboard layout defines " which key does what " and may be different for different countries
ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്കു് കെഡിഇ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണു്. പട്ടികയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഷ ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്‍, അതു് അടുത്തതു് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കില്‍ അടുത്തതു്. യുഎസ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ലഭ്യമുള്ളൂ എങ്കില്‍, തര്‍ജ്ജമകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല. നിങ്ങള്‍ക്കു് കെഡിഇ ലഭ്യമായിടത്തു് നിന്നും മറ്റു് ഭാഷകളുടെ തര്‍ജ്ജമ പാക്കേജുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതാണു്. കുറിപ്പ്: ചില പ്രയോഗങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കില്ല, അപ്പോള്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അവ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നുHere you can choose the languages that will be used by KDE. If the first language in the list is not available, the second will be used, etc. If only US English is available, no translations have been installed. You can get translation packages for many languages from the place you got KDE from. Note that some applications may not be translated to your languages; in this case, they will automatically fall back to US English
ഈ ഓപ്ഷന്‍, തെരഞ്ഞെടുത്ത അക്ഷരസഞ്ചയത്തിനെ ക്ല്പ്ബോര്‍ഡില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിന്നം തടയും. പ്രത്യേകമായുള്ള ക്ലിപ്ബോര്‍ഡ് മാറ്റങ്ങള്‍ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളുThis option prevents the selection being recorded in the clipboard history. Only explicit clipboard changes are recorded
അനവധി പണിയിടങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമുള്ള വിര്‍ച്ച്വല്‍ പണിയിടങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും അവ ലേബല്‍ ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഘടകം സഹായിക്കുന്നുMultiple Desktops In this module, you can configure how many virtual desktops you want and how these should be labeled
നിങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് ലഭ്യമാക്കുമ്പോള്‍, മറ്റൊരു പ്രയോഗവും ഈ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍, കെഡിഇയ്ക്കു് സ്വയം ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉപകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നുWhen you insert a smartcard, KDE can automatically launch a management tool if no other application attempts to use the card
എക്സ്. ഓര്‍ഗു് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിന്യാസങ്ങള്‍ മാറ്റിയിടുന്നതിനാണു് ഈ കുറുക്കുവഴി. സജീവ വിന്യാസത്തിന്റെ മൂന്നാം തലത്തിലേക്കു് (അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കില്‍) മാറ്റുന്നതിനാണു് ഈ കുറുക്കുവഴി. ഇതു് മോഡിഫയര്‍ മാത്രമുള്ള കുറുക്കുവഴികള്‍ അനുവദിക്കുന്നുThis is a shortcut for switching to a third level of the active layout (if it has one) which is handled by X. org. It allows modifier-only shortcuts
ഫങ്ഷന്‍ നം. ‧-ന്റെ default നിറം. ഈ നിറം ശൂന്യമായ ഫങ്ഷനുകളെ മാത്രമേഇത് ബാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ നം. ‧-ല്‍ ഫങ്ഷന്‍ നിര്‍വ്വചിക്കുകയുംഎന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ നിറം മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, അടുത്ത തവണ നം-‧-ല്‍ഫങ്ഷന്‍ നിര്‍വ്വചിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ settings അപ്പോള്‍ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കുംThe default colour for function number ‧. Please note that this colour setting only affects empty functions, so if you have defined a function at number ‧ and you change the colour for that number here, the setting will be shown next time you define a new function at number
ഹാര്‍ഡുവെയര്‍ ഏകീകരണത്തിനുള്ള ക്രമീകരണംNameHardware Integration Configuration
സേവന മാനേജര്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു് കെഡിഇ ഡെമണിലുള്ള എല്ലാ പ്ലഗിനുകളെപ്പറ്റിയുമുള്ള വിവരം ഈ ഘടകം നല്‍കുന്നു. കെഡിഇ സേവനങ്ങള്‍ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ രണ്ടു് രീതിയില്‍ ലഭ്യമാണു്: പ്രാരംഭത്തില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങള്‍ ആവശ്യമനുസരിച്ചു് ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങള്‍ പ്രാരംഭത്തില്‍ ലഭ്യമാകുന്നവ ആരംഭിക്കുവാനും നിര്‍ത്തുവാനും സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാല്‍ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള സേവനങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ സൌകര്യത്തിനു് മാത്രമുള്ളവയാകുന്നു. സേവനങ്ങള്‍ പ്രാരംഭത്തില്‍ ലഭ്യമാകണമെങ്കില്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ മോഡില്‍ അവ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചില സേവനങ്ങള്‍ കെഡിഇയ്ക്കു് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാകുന്നു, അതിനാല്‍ അവ നിര്‍ജ്ജീവമാക്കുന്നതിനു് മുമ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകService Manager This module allows you to have an overview of all plugins of the KDE Daemon, also referred to as KDE Services. Generally, there are two types of service: Services invoked at startup Services called on demand The latter are only listed for convenience. The startup services can be started and stopped. In Administrator mode, you can also define whether services should be loaded at startup. Use this with care: some services are vital for KDE; do not deactivate services if you do not know what you are doing
കെഡിഇ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിന്യാസങ്ങള്‍ മാറ്റിയിടുന്നതിനാണു് ഈ കുറുക്കുവഴി. ഇതു് മോഡിഫയര്‍ മാത്രമുള്ള കുറുക്കുവഴികളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുമില്ല. (ഉദാ: പോപ്-അപു് സജീവമായാല്‍, അല്ലെങ്കില്‍ തിരശ്ശീല സംരക്ഷിണിയില്‍This is a shortcut for switching layouts which is handled by KDE. It does not support modifier-only shortcuts and also may not work in some situations (e. g. if popup is active or from screensaver
Showing page 1. Found 4245 sentences matching phrase "മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം".Found in 3.258 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.