Translations into English:

  • snap-in   
     
    A type of tool that you can add to a console supported by Microsoft Management Console (MMC). A stand-alone snap-in can be added by itself; an extension snap-in can be added only to extend the function of another snap-in.

Similar phrases in dictionary Norwegian English. (18)

frittstående snapin-modul
standalone snap-in
Japanese Experiment Module
Japanese Experiment Module
modul
module; absolute value; magnitude; modulus
modul for rik forhåndsvisning
Rich Previewer Module
Multi-Purpose Logistics Module
Multi-Purpose Logistics Module
Patria Advanced Modular Vehicle
Advanced Modular Vehicle
plugin-modul for datakilde
data source plug-in
plugin-modul for Silverlight
Silverlight plug-in
rotnode for snapin-modul
snap-in root node
snapin-modul for sertifikater
certificates snap-in
startside for snapin-konsoll
snap-in console start page
startside for snapin-modul
snap-in start page
Subscriber Identity Module
Subscriber Identity Module
Youngs modul
Young's modulus; Young’s modulus

Example sentences with "snapin-modul", translation memory

add example
nb Modulen % ‧ er ikke en gyldig oppsettsmodul
en The module %‧ is not a valid configuration module
nb Denne modulen benyttes kun til å sette opp en enkelt skrivebordsflate som er delt på flere skjermer. Det ser ikke ut til at du har et slikt oppsett
en This module is only for configuring systems with a single desktop spread across multiple monitors. You do not appear to have this configuration
nb Her kan du velge Liten, Medium eller Stor størrelse på ikonene som representerer modulene
en Using this option, you can choose Small, Medium, or Large icons to select your modules
nb Driveren « SQLITE » for SQLite‧ databaser er ikke tilgjengelig. digiKam er avhengig av denne driveren fra SQL-modulen til Qt
en The driver " SQLITE " for SQLite‧ databases is not available. digiKam depends on the drivers provided by the SQL module of Qt
nb Pass på at kryptering virkelig fungerer før du begynner å bruke det seriøst. Vær også oppmerksom på at vedlegg ikke blir kryptert av PGP/GPG-modulen
en Please check if encryption really works before you start using it seriously. Also note that attachments are not encrypted by the PGP/GPG module
nb KDEDs modul for informasjonskapsler (Cookie Jar) Comment
en KDED Cookie Jar Module
nb Energy Star Compliance kan brukes på nesten alt elektrisk utstyr. Men denne modulen stanser ikke harddisken, slår ikke av skrivere osv. Dette oppsettet påvirker bare skjermen din
en Energy Star Compliance can be applied to nearly any electrical device. This module, however, does not spin down hard drives, does not shutdown printers, & etc; These settings only affect the behavior of your monitor
nb Denne modulen er laget for å hjelpe bruker som har vansker med å høre lydvarslinger, eller som har vansker med å bruker tastatur eller mus
en This module is designed to help users who have difficulty hearing audible cues, or who have difficulty using a keyboard
nb Mulige årsaker: Det oppsto en feil under siste oppgradering av KDE slik at en styringsmodul ble foreldreløs. Du har gamle tredjeparts-moduler liggende. Undersøk dette grundig og forsøk å fjerne modulen som er nevnt i feilmeldinga. Hvis dette ikke lykkes, bør du kanskje kontakte din distributør eller pakkebygger
en Possible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
nb Med & kcontrol; s modul for informasjonskapsler kan du tilpasse regler for bruk av slike kapsler når du bruker & konqueror; som nettleser
en The cookies module of the & kcontrol; allows you to set policies for the use of cookies when you are browsing the web with the & konqueror; web browser
nb Med denne modulen kan du styre størrelsen av mellomlagermappen som & konqueror; bruker. Merk at hver brukerkonto på maskinen din har sin egen mellomlagermappe, og denne mappen deles ikke med andre vevlesere som f. eks. & Netscape
en This module allows you to control the size of the local cache folder used by & konqueror;. Note that each user account on your computer has a separate cache folder, and this folder is not shared with other web browsers such as & Netscape
nb Hver modul har noen av, eller alle disse knappene
en Each module will have some or all of the following buttons
nb Det er ulagrede endringer i den aktive modulen. Vil du ta i bruk endringene før KMousetool avsluttes, eller skal endringene forkastes?
en There are unsaved changes in the active module. Do you want to apply the changes before quitting KMousetool or discard the changes?
nb Denne modulen er et hjelpemiddel til å velge forskjellige skrifttyper for forskjellige deler av & kde;-skrivebordet
en This module is designed to allow you to easily select different fonts for different parts of the & kde; Desktop
nb Denne knappen gir hjelp spesielt for denne modulen. Knappen viser et kort sammendrag av hjelpeteksten i venstre vindu. Nederst i venstre vindu er det en lenke du kan trykke på for å få mer detaljert hjelp
en This button will give you help specific to the current module. The button will show you a short summary help page in the left window. At the bottom of that window, you can click on a link to get more detailed help
nb Modulen består av tre områder
en It is comprised of four areas
nb Kontrollpanel-modul for KDE Autostart-behandler
en KDE Autostart Manager Control Panel Module
nb Modul for Solid-innstillinger
en Solid Configuration Module
nb Setter alle innstillinger i denne modulen i samme tilstand som da & kde; ble installert
en Sets all the options in the current module back to the default at the time & kde; was installed
nb Fra KDE versjon ‧. ‧ kan du bare velge forhåndsdefinerete strenger i denne modulen, ikke taste inn nye strenger selv. Men om du vil endre en oppføring i lista over bindinger mellom nettsteder og strenger, så kan du trykke på Endre ...-knappen og velge en annen streng for dette nettstedet/domenet
en You can click on an existing entry in the Configured agent bindings list, and then modify the contents of the text boxes, followed by clicking Change
nb Innstillingene i denne modulen påvirker ikke hvordan passord behandles i andre programmer som f. eks. & kmail
en The options in this module do not affect the behavior of passwords in other programs such as & kmail
nb Modulen som er i bruk inneholder endringer som ikke er lagret. Skal endringene brukes eller avvises?
en There are unsaved changes in the active module. Do you want to apply the changes or discard them?
nb Forlast moduler
en Preload modules
nb Om denne modulen
en About Current Module
nb Flere skrivebord I denne modulen kan du velge hvor mange virtuelle skrivebord du vil ha, og hva de skal hete
en Multiple Desktops In this module, you can configure how many virtual desktops you want and how these should be labeled
Showing page 1. Found 163 sentences matching phrase "snapin-modul".Found in 0.246 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.