Translations into English:

  • snap-in   
     
    A type of tool that you can add to a console supported by Microsoft Management Console (MMC). A stand-alone snap-in can be added by itself; an extension snap-in can be added only to extend the function of another snap-in.

Similar phrases in dictionary Norwegian English. (18)

frittstående snapin-modul
standalone snap-in
Japanese Experiment Module
Japanese Experiment Module
modul
module
modul for rik forhåndsvisning
Rich Previewer Module
Multi-Purpose Logistics Module
Multi-Purpose Logistics Module
Patria Advanced Modular Vehicle
Advanced Modular Vehicle
plugin-modul for datakilde
data source plug-in
plugin-modul for Silverlight
Silverlight plug-in
rotnode for snapin-modul
snap-in root node
snapin-modul for sertifikater
certificates snap-in
startside for snapin-konsoll
snap-in console start page
startside for snapin-modul
snap-in start page
Subscriber Identity Module
Subscriber Identity Module
Youngs modul
Young's modulus

Example sentences with "snapin-modul", translation memory

add example
nb Krita-modul for GUI-funksjonalitetComment
en GUI functionality for Krita
nb Modulen er inndelt i to faneblad: Bjelle og Tastatur. Mus-navigering kan settes opp fra Enheter-menyen i kontrollsenteret
en The module is divided into two tabs: Bell and Keyboard
nb Stiller tilbake alle innstillinger slik de var når du åpnet modulen. Hvis du allerede har brukt Bruk-knappen vil denne knappen hente fram de innstillingene som gjaldt da du hadde trykket Bruk
en Resets the options to the state they were in when you opened the module. If you have already used the Apply button, then this button will reset the options to the state they were in when you pressed Apply
nb Det er ulagrede endringer i den aktive modulen. Vil du bruke endringene før oppsettsvinduet lukkes, eller forkaste endringene?
en There are unsaved changes in the active module. Do you want to apply the changes before closing the configuration window or discard the changes?
nb Åpne en modul ved å trykke på navnet; da vises en liste over undermoduler. Trykk så på et navn i denne listen for å få opp innstillingene for denne i feltet til høyre
en Open a module by clicking its name; a list of submodules will appear. Then, click one of the submodule category names to edit its configuration in the right pane
nb Vis moduler
en Show Modules
nb Om denne modulen
en About Current Module
nb Hvis du vil være kul, er det kun en modul
en If you wanna be cool follow one simple rule
nb SMB og NFS-tjenere er ikke installert på denne maskinen. For å bruke denne modulen må disse tjenerne være installert
en SMB and NFS servers are not installed on this machine, to enable this module the servers must be installed
nb smartkort Med denne modulen kan du sette opp KDE-støtte for smartkort. Disse kan brukes for forskjellige oppgaver som lagring av SSL-sertifikater og innlogging på systemet
en smartcard This module allows you to configure KDE support for smartcards. These can be used for various tasks such as storing SSL certificates and logging in to the system
nb Viser en kort hjelpetekst i venstre rute, med en lenke til en lengre håndbok for denne modulen
en Displays a short help text in the left hand pane, including a link to a longer manual for the module in question
nb Flere skrivebord I denne modulen kan du velge hvor mange virtuelle skrivebord du vil ha, og hva de skal hete
en Multiple Desktops In this module, you can configure how many virtual desktops you want and how these should be labeled
nb Hver modul i kontrollsenteret kan kjøres separat
en Each control center module can be executed individually
nb Modulen % ‧ er slått av
en The module %‧ is disabled
nb Din SMTP-tjener påstår at den støtter TLS, men forhandlinga var mislykket. TLS i KDE kan slås av med modulen for krypto-innstillinger
en Your SMTP server claims to support TLS, but negotiation was unsuccessful. You can disable TLS in KDE using the crypto settings module
nb Tillater import av en modul inn i et arkiv
en Allows you to import a module into a repository
nb Kjør bare testmoduler som finnes i mappa. Bruk spørrefunksjonen til å velge moduler
en Only run tests modules which are found in the folder. Use the query option to select modules
nb Stilsett for Konqueror Med denne modulen kan du velge dine egne farge-og skriftinnstillinger i konqueror ved å bruke stilsett (CSS). Du kan enten angi ulike valg eller bruke et stilsett du har skrevet selv ved å oppgi hvor det ligger. Vær klar over at disse innstillingene alltid vil overstyre alle innstillingene til den som har laget siden. Dette & ‧; kan & ‧; være & ‧; nyttig & ‧; for & ‧; personer & ‧; med & ‧; dårlig & ‧; syn & ‧; eller & ‧; for & ‧; nettsider & ‧; som & ‧; er & ‧; så & ‧; dårlig & ‧; utformet & ‧; at & ‧; de & ‧; er & ‧; uleselige
en Konqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
nb katcontrol – kcontrol-modul for KatKeywords
en katcontrol-kcontrol module for Kat
nb Jeg tror den er på vei mot B-modulen!
en I think it' s headed for B module!
nb Modulen % ‧ er ikke en gyldig oppsettsmodul
en The module %‧ is not a valid configuration module
nb Dette avsnittet handler om bruk av selve kontrollsenteret. Opplysninger om hver enkelt modul finner du i Kontrollsentermoduler
en This next section details the use of the control center itself. For information on individual modules, please see Control Center Modules
nb Alle informasjonsmodulene gir informasjon om visse deler av datamaskinen og operativsystemet. Ikke alle modulene er tilgjengelige på alle maskintyper eller operativsystem
en All the information modules return information about a certain aspect of your computer hardware or your operating system
nb Kryss av dette valget hvis du ønsker å se filer som ble åpnet på din datamaskin av brukere på andre maskiner. Merk at hendelsene åpning og lukking av filer ikke er logget, med mindre loggnivået til samba er satt til ‧ eller høyere (beklager, du kan ikke sette loggnivået fra denne modulen
en Check this option if you want to see the files which were opened on your computer by remote users. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least ‧ (you cannot set the log level using this module
nb Dette endrer ikke oppførselen til Hjemme-knappen på & konqueror; s verktøylinje, den vil fortsatt føre til & URI;-en som er definert i & konqueror; s innstillingsmodul. Denne modulen kan du finne fram til inne fra & konqueror; via Innstillingert Sett opp Konqueror Oppførsel. Som standard er dette satt til ~, som er din hjemme-mappe. Du kan sette inn hvilken som helst & URI; her, lokal eller på nettet, og når du trykker Hjemme-ikonet på verktøylinja blir den vist
en This does not change the behavior of the Home button on the & konqueror; toolbar, which will continue to take you to the & URI; defined in the & konqueror; configuration module. You can reach that module from within & konqueror;, via Settings Configure Konqueror Behavior. By default this is set to ~, which is your Home folder. You may set this to any & URI;, either local or remote, and pressing the Home icon on the toolbar will display it
Showing page 1. Found 163 sentences matching phrase "snapin-modul".Found in 0.428 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.