Translations into English:

  • snap-in   
     
    A type of tool that you can add to a console supported by Microsoft Management Console (MMC). A stand-alone snap-in can be added by itself; an extension snap-in can be added only to extend the function of another snap-in.

Similar phrases in dictionary Norwegian English. (18)

frittstående snapin-modul
standalone snap-in
Japanese Experiment Module
Japanese Experiment Module
modul
module
modul for rik forhåndsvisning
Rich Previewer Module
Multi-Purpose Logistics Module
Multi-Purpose Logistics Module
Patria Advanced Modular Vehicle
Advanced Modular Vehicle
plugin-modul for datakilde
data source plug-in
plugin-modul for Silverlight
Silverlight plug-in
rotnode for snapin-modul
snap-in root node
snapin-modul for sertifikater
certificates snap-in
startside for snapin-konsoll
snap-in console start page
startside for snapin-modul
snap-in start page
Subscriber Identity Module
Subscriber Identity Module
Youngs modul
Young's modulus

Example sentences with "snapin-modul", translation memory

add example
nb Modul % ‧ finnes ikke
en Module %‧ not found
nb Dette endrer ikke oppførselen til Hjemme-knappen på & konqueror; s verktøylinje, den vil fortsatt føre til & URI;-en som er definert i & konqueror; s innstillingsmodul. Denne modulen kan du finne fram til inne fra & konqueror; via Innstillingert Sett opp Konqueror Oppførsel. Som standard er dette satt til ~, som er din hjemme-mappe. Du kan sette inn hvilken som helst & URI; her, lokal eller på nettet, og når du trykker Hjemme-ikonet på verktøylinja blir den vist
en This does not change the behavior of the Home button on the & konqueror; toolbar, which will continue to take you to the & URI; defined in the & konqueror; configuration module. You can reach that module from within & konqueror;, via Settings Configure Konqueror Behavior. By default this is set to ~, which is your Home folder. You may set this to any & URI;, either local or remote, and pressing the Home icon on the toolbar will display it
nb Korte moduler for medlemsstatene *Kompetente opplæringsorganer foreslår deltakere for ECDC (se lenke til institusjoner i medlemsstatene som er kompetente organer)
en *The Competent Bodies on training propose participants to ECDC (see link to institutions in the MS that are CB)
nb Med denne modulen kan du stille inn de fleste & kde;-applikasjonene som bruker nettet til å bruke SOCKS helt sømløst
en With this module you can enable most of the network aware & kde; applications to transparently use SOCKS
nb & kcontrol;-modulene
en The & kcontrolcenter; Modules
nb List ut alle mulige moduler
en List all possible modules
nb Viser en kort hjelpetekst i venstre rute, med en lenke til en lengre håndbok for denne modulen
en Displays a short help text in the left hand pane, including a link to a longer manual for the module in question
nb Denne modulen viser informasjon om PCMCIA. kort
en This module displays information about PCMCIA Cards
nb Trykker du på Avbryt forsvinner alle endringer du har gjort i denne dialogboksen og du er tilbake i pauseskjerm-modulen
en Clicking Cancel will erase any changes you made in this dialog box, and return you to the screen saver module
nb Denne modulen benyttes kun til å sette opp en enkelt skrivebordsflate som er delt på flere skjermer. Det ser ikke ut til at du har et slikt oppsett
en This module is only for configuring systems with a single desktop spread across multiple monitors. You do not appear to have this configuration
nb Stilsett for Konqueror Med denne modulen kan du velge dine egne farge-og skriftinnstillinger i konqueror ved å bruke stilsett (CSS). Du kan enten angi ulike valg eller bruke et stilsett du har skrevet selv ved å oppgi hvor det ligger. Vær klar over at disse innstillingene alltid vil overstyre alle innstillingene til den som har laget siden. Dette & ‧; kan & ‧; være & ‧; nyttig & ‧; for & ‧; personer & ‧; med & ‧; dårlig & ‧; syn & ‧; eller & ‧; for & ‧; nettsider & ‧; som & ‧; er & ‧; så & ‧; dårlig & ‧; utformet & ‧; at & ‧; de & ‧; er & ‧; uleselige
en Konqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
nb Tillater utsjekking av en modul fra et arkiv
en Allows you to checkout a module from a repository
nb SMB og NFS-tjenere er ikke installert på denne maskinen. For å bruke denne modulen må disse tjenerne være installert
en SMB and NFS servers are not installed on this machine, to enable this module the servers must be installed
nb & kwrite; er mer enn en tekstredigerer for & kde;-skrivebordet. Det er meningen at det skal være programmererens redigerer, og kan regnes som i hvert fall delvis et alternativ til mer kraftige redigerere. Det kan lettest brukes i sammenheng med & konqueror; for lesing av kildefiler for forskjellige språk. & kwrite; virker også bra som en enkel tekstredigerer. En av & kwrite; sine hovedfunksjoner er fargesyntaksen for forskjellige programmeringsspråk slik som C/C++, & Java; Python, Perl, Bash, Modula‧, HTML og Ada
en & kwrite; is more than a text editor for the & kde; Desktop. It is meant to be a programmer 's editor, and could be considered as at least a partial alternative to more powerful editors. It may be best used in conjunction with & konqueror; for source file browsing for different languages. & kwrite; also works very well as a simple text editor. One of & kwrite; 's main features is the colorized syntax, customized for many different programming languages such as: C/C++, & Java;, Python, Perl, Bash, Modula ‧, & HTML;, and Ada
nb Flere skjermer Med denne modulen kan du sette opp KDE-støtte for flere skjermer
en Multiple Monitors This module allows you to configure KDE support for multiple monitors
nb Endre modul ...
en Change Module
nb Hvis systemet bruker Pluggable Authentication Modules (PAM), noe som er vanlig med nyere Red Hat-og Mandrake-systemer, bà ̧r du sjekke at PAM-oppsettet tillater innlogging gjennom tjenesten xdm. Hvis du tidligere har brukt xdm, trenger du sannsynligvis ikke Ã¥ endre oppsettet for Ã¥ bruke & kdm;./etc/pam. conf eller/etc/pam. d/xdm. Informasjon om oppsettet av PAM er utenom mÃ¥let for denne hÃ¥ndboka, men PAM kommer med utfà ̧rlig dokumentasjon (se i/usr/doc/pam */html
en If your system uses Pluggable Authentication Modules (PAM), which is normal with recent & Linux; and & Solaris; systems, you should check that your PAM configuration permits login through the service named kde. If you previously used & xdm; successfully, you should not need to make any changes to your PAM configuration in order to use & kdm;./etc/pam. conf or/etc/pam. d/kde. Information on configuring PAM is beyond the scope of this handbook, but PAM comes with comprehensive documentation (try looking in/usr/share/doc/*pam*/html
nb Hver modul har noen av, eller alle disse knappene
en Each module will have some or all of the following buttons
nb Dette avsnittet handler om bruk av selve kontrollsenteret. Opplysninger om hver enkelt modul finner du i Kontrollsentermoduler
en This next section details the use of the control center itself. For information on individual modules, please see Control Center Modules
nb Energy Star Compliance kan brukes på nesten alt elektrisk utstyr. Men denne modulen stanser ikke harddisken, slår ikke av skrivere osv. Dette oppsettet påvirker bare skjermen din
en Energy Star Compliance can be applied to nearly any electrical device. This module, however, does not spin down hard drives, does not shutdown printers, & etc; These settings only affect the behavior of your monitor
nb SSL-sertifikater kan ikke behandles fordi denne modulen ikke ble lenket med OpenSSL
en SSL certificates cannot be managed because this module was not linked with OpenSSL
nb Kameraoppsett I denne modulen kan du sette opp støtte for digitale kamera. Du må velge kameramodellen og tilkoplingsmåten til datamaskinen (USB, serieport eller Firewire). Dersom kameraet ikke står i lista over Støttede kameraer, kan du se etter oppdateringer på GPhoto-nettstedet. For å vise og laste ned bilde fra det digitale kameraet, kan du bruke adressen camera:/i Konqueror og andre KDE-program
en Digital Camera This module allows you to configure support for your digital camera. You would need to select the camera 's model and the port it is connected to on your computer (e. g. USB, Serial, Firewire). If your camera does n't appear in the list of Supported Cameras, go to the GPhoto web site for a possible update. To view and download images from the digital camera, go to address camera:/in Konqueror and other KDE applications
nb Valgene i denne modulen kan deles i to grupper
en The options within this module can be divided into two groups
nb Den neste delen inneholder detaljer om informasjonssenteret i seg selv. For informasjon om de forskjellige modulene se Infosenter-modulene
en This next section details the use of the information center itself. For information on individual modules, please see Info Center Modules
nb I modulen for snarveistaster finner du en liste over « snarveisoppsett », en liste over tastebindinger i det valgte oppsettet og en ramme der du kan tilpasse den valgte snarveistasten. Det er også et faneblad for « Globale snarveier » og ett for « Applikasjonssnarveier »
en In the Shortcuts control module you 'll see a list of key schemes, a list of key bindings in the currently selected scheme and a frame where you can customize the currently selected key binding. Also, you 'll see a tab for Global shortcuts and one for Application shortcuts
Showing page 1. Found 163 sentences matching phrase "snapin-modul".Found in 0.423 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.