Translations into English:

  • snap-in   
     
    A type of tool that you can add to a console supported by Microsoft Management Console (MMC). A stand-alone snap-in can be added by itself; an extension snap-in can be added only to extend the function of another snap-in.

Similar phrases in dictionary Norwegian English. (18)

frittstående snapin-modulstandalone snap-in
Japanese Experiment ModuleJapanese Experiment Module
modulmodule
modul for rik forhåndsvisningRich Previewer Module
Multi-Purpose Logistics ModuleMulti-Purpose Logistics Module
Patria Advanced Modular VehicleAdvanced Modular Vehicle
plugin-modulplug-in
plugin-modul for ankeranchor plugin
plugin-modul for datakildedata source plug-in
plugin-modul for SilverlightSilverlight plug-in
plugin-modul for skriving av datadata writer plug-in
rotnode for snapin-modulsnap-in root node
snapin-modul for sertifikatercertificates snap-in
startside for snapin-konsollsnap-in console start page
startside for snapin-modulsnap-in start page
Subscriber Identity ModuleSubscriber Identity Module
tilpasset plugin-modulcustom plug-in
Youngs modulYoung's modulus

Example sentences with "snapin-modul", translation memory

add example
Krita-modul for GUI-funksjonalitetCommentGUI functionality for Krita
Modulen er inndelt i to faneblad: Bjelle og Tastatur. Mus-navigering kan settes opp fra Enheter-menyen i kontrollsenteretThe module is divided into two tabs: Bell and Keyboard
Stiller tilbake alle innstillinger slik de var når du åpnet modulen. Hvis du allerede har brukt Bruk-knappen vil denne knappen hente fram de innstillingene som gjaldt da du hadde trykket BrukResets the options to the state they were in when you opened the module. If you have already used the Apply button, then this button will reset the options to the state they were in when you pressed Apply
Det er ulagrede endringer i den aktive modulen. Vil du bruke endringene før oppsettsvinduet lukkes, eller forkaste endringene?There are unsaved changes in the active module. Do you want to apply the changes before closing the configuration window or discard the changes?
Åpne en modul ved å trykke på navnet; da vises en liste over undermoduler. Trykk så på et navn i denne listen for å få opp innstillingene for denne i feltet til høyreOpen a module by clicking its name; a list of submodules will appear. Then, click one of the submodule category names to edit its configuration in the right pane
Vis modulerShow Modules
Om denne modulenAbout Current Module
Hvis du vil være kul, er det kun en modulIf you wanna be cool follow one simple rule
SMB og NFS-tjenere er ikke installert på denne maskinen. For å bruke denne modulen må disse tjenerne være installertSMB and NFS servers are not installed on this machine, to enable this module the servers must be installed
smartkort Med denne modulen kan du sette opp KDE-støtte for smartkort. Disse kan brukes for forskjellige oppgaver som lagring av SSL-sertifikater og innlogging på systemetsmartcard This module allows you to configure KDE support for smartcards. These can be used for various tasks such as storing SSL certificates and logging in to the system
Viser en kort hjelpetekst i venstre rute, med en lenke til en lengre håndbok for denne modulenDisplays a short help text in the left hand pane, including a link to a longer manual for the module in question
Flere skrivebord I denne modulen kan du velge hvor mange virtuelle skrivebord du vil ha, og hva de skal heteMultiple Desktops In this module, you can configure how many virtual desktops you want and how these should be labeled
Hver modul i kontrollsenteret kan kjøres separatEach control center module can be executed individually
Modulen % ‧ er slått avThe module %‧ is disabled
Din SMTP-tjener påstår at den støtter TLS, men forhandlinga var mislykket. TLS i KDE kan slås av med modulen for krypto-innstillingerYour SMTP server claims to support TLS, but negotiation was unsuccessful. You can disable TLS in KDE using the crypto settings module
Tillater import av en modul inn i et arkivAllows you to import a module into a repository
Kjør bare testmoduler som finnes i mappa. Bruk spørrefunksjonen til å velge modulerOnly run tests modules which are found in the folder. Use the query option to select modules
Stilsett for Konqueror Med denne modulen kan du velge dine egne farge-og skriftinnstillinger i konqueror ved å bruke stilsett (CSS). Du kan enten angi ulike valg eller bruke et stilsett du har skrevet selv ved å oppgi hvor det ligger. Vær klar over at disse innstillingene alltid vil overstyre alle innstillingene til den som har laget siden. Dette & ‧; kan & ‧; være & ‧; nyttig & ‧; for & ‧; personer & ‧; med & ‧; dårlig & ‧; syn & ‧; eller & ‧; for & ‧; nettsider & ‧; som & ‧; er & ‧; så & ‧; dårlig & ‧; utformet & ‧; at & ‧; de & ‧; er & ‧; uleseligeKonqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
katcontrol – kcontrol-modul for KatKeywordskatcontrol-kcontrol module for Kat
Jeg tror den er på vei mot B-modulen!I think it' s headed for B module!
Modulen % ‧ er ikke en gyldig oppsettsmodulThe module %‧ is not a valid configuration module
Dette avsnittet handler om bruk av selve kontrollsenteret. Opplysninger om hver enkelt modul finner du i KontrollsentermodulerThis next section details the use of the control center itself. For information on individual modules, please see Control Center Modules
Alle informasjonsmodulene gir informasjon om visse deler av datamaskinen og operativsystemet. Ikke alle modulene er tilgjengelige på alle maskintyper eller operativsystemAll the information modules return information about a certain aspect of your computer hardware or your operating system
Kryss av dette valget hvis du ønsker å se filer som ble åpnet på din datamaskin av brukere på andre maskiner. Merk at hendelsene åpning og lukking av filer ikke er logget, med mindre loggnivået til samba er satt til ‧ eller høyere (beklager, du kan ikke sette loggnivået fra denne modulenCheck this option if you want to see the files which were opened on your computer by remote users. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least ‧ (you cannot set the log level using this module
Dette endrer ikke oppførselen til Hjemme-knappen på & konqueror; s verktøylinje, den vil fortsatt føre til & URI;-en som er definert i & konqueror; s innstillingsmodul. Denne modulen kan du finne fram til inne fra & konqueror; via Innstillingert Sett opp Konqueror Oppførsel. Som standard er dette satt til ~, som er din hjemme-mappe. Du kan sette inn hvilken som helst & URI; her, lokal eller på nettet, og når du trykker Hjemme-ikonet på verktøylinja blir den vistThis does not change the behavior of the Home button on the & konqueror; toolbar, which will continue to take you to the & URI; defined in the & konqueror; configuration module. You can reach that module from within & konqueror;, via Settings Configure Konqueror Behavior. By default this is set to ~, which is your Home folder. You may set this to any & URI;, either local or remote, and pressing the Home icon on the toolbar will display it
Showing page 1. Found 163 sentences matching phrase "snapin-modul".Found in 0.176 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.