pronunciation:    

Translations into Hungarian:

  • megérkezik   
    (Verb  )
  • érkezik   
    (Verb  )
  • elér   
    (Verb  )
  • megérkezni   
  • sikerül   
  • történik   

Other meanings:

 
(meg)érkezik, megjön
 
De hand op iets leggen.
 
een bestemming bereiken
 
Bij een bestemming komen.

Similar phrases in dictionary Dutch Hungarian. (2)

aankomend
jövő
vroeger aankomen
megelőz; korábban érkezik

    Show declension

Example sentences with "aankomen", translation memory

add example
nl Het klopt dat de cijfers tussen 2006 en 2007 naar beneden gingen, van 31 000 naar 11 000, maar de harde waarheid is dat er nu weer steeds meer immigranten aankomen in de havens van de Canarische Eilanden en dat wij elke dag lijken opvissen in de Middellandse Zee, nabij de kust van Oran of die van de Canarische Eilanden zelf.
hu Igaz, hogy 2006 és 2007 között a bevándorlók száma 31 000-ről 11 000-re csökkent, de a zord igazság az, hogy egyre több bevándorló érkezik a kanári-szigeteki kikötőkbe, és mindennap találunk holttesteket a Földközi-tengerben, Oran partjainál vagy a Kanári-szigetek közelében.
nl Nergens aankomen
hu Ne nyúlj semmihez!
nl Als wij hier vandaag afgejakkerd aankomen en vanavond helemaal bezweet zijn, ofschoon onze deodorant ons vanmorgen een "antitranspirerende werking van 14 uur ” heeft beloofd, dan zijn wij verbaasd en zeggen: die claim klopt niet.
hu Ha ma úgy estünk be ide, és az izzadásgátlónk ma reggel 14 óra izzadtságmentességet ígért, de esetére mégis teljesen megizzadunk, valószínűleg nagyon meg leszünk lepve, és úgy látjuk majd, hogy nem sok igazság van abban, amit a terméktájékoztató állít.
nl Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ februari ‧ betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap
hu Az Európai Parlament és a Tanács ‧. február ‧-i ‧/‧/EK irányelve a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről
nl Niemand kon die moorden zien aankomen
hu Ezt a hajléktalan dolgot senki se láthatta előre
nl Het mag niet zo zijn dat die werknemers in Europa aankomen onder andere voorwaarden dan die welke gelden voor de mensen die hier al werken, want dan maken we Europa kapot.
hu Elfogadhatatlan, hogy ezek a munkavállalók a munkavállalás tekintetében egyenlőtlen feltételekkel érkezzenek Európába, azzal ugyanis elpusztítjuk Európát.
nl Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die na deze datum en tijdstip aankomen, worden uitgesloten
hu A megadott határidőt követően beérkező közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek
nl Omdat het belangrijk is aankomende getalenteerde architecten aan te moedigen, valt ook te denken aan een eervolle vermelding (beloning) voor eerste projecten van architecten in of buiten hun land van herkomst
hu Mivel az is kiemelkedően fontos, hogy az új és a kibontakozóban lévő építészeti tehetségek támogatásban részesüljenek, esetleg külön ki lehetne emelni (különdíj) azokat a szakembereket, akik első munkáikat készítették, akár hazájukban akár más országban
nl de passagiers aankomen uit een derde land waarmee de Gemeenschap een in artikel ‧ bedoelde overeenkomst heeft gesloten waarin wordt erkend dat deze passagiers en hun cabinebagage zijn onderzocht volgens normen die gelijkwaardig zijn aan de communautaire normen
hu az utasok olyan harmadik országból érkeznek, amellyel a Közösség megkötötte a ‧. cikkben említett megállapodást, és amely megállapodás elismeri, hogy ezeket az utasokat és kézipoggyászukat a közösségi követelményekkel egyenértékű védelmi követelményekkel összhangban vizsgálták át
nl Aankomst op het APB (vermoedelijke datum): de datum waarop de zending naar verwachting bij het eerste punt van binnenkomst zal aankomen
hu Érkezés a kijelölt beléptetési helyre (becsült időpont): adja meg a szállítmánynak a beléptetés első helyére történő megérkezésének becsült időpontját
nl Onderzochte vertrekkende passagiers mogen zich niet met aankomende passagiers mengen, behalve wanneer
hu Az átvizsgált, induló utasok nem keveredhetnek az érkező utasokkal, az alábbi esetektől eltekintve
nl De aankomst in Östersund mag voor een ochtendvlucht niet later aankomen in Umeå dan ‧.‧ uur
hu A reggeli járat érkezési ideje Östersundből Umeåba legkésőbb
nl als evenwel wordt verwacht dat de monsters pas na ‧ uur in het laboratorium zullen aankomen, moet contact met het laboratorium worden opgenomen om instructies te krijgen over de best geschikte temperatuur tijdens het vervoer
hu azonban, ha a minták várhatóan csak több, mint ‧ órán belül érkeznek meg a laboratóriumba, fel kell venni a kapcsolatot a laboratóriummal a szállítás közbeni legmegfelelőbb hőmérsékleti feltételeket illető utasításokért
nl (PT) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de minister, mevrouw de commissaris, dames en heren, ik neem hier kort het woord om het historische en overweldigende resultaat van het Ierse referendum toe te juichen en de beslissende rol van Fine Gael en zijn leider Enda Kenny, de aankomende premier van Ierland, te onderstrepen, want zij hebben dit proces geleid.
hu (PT) Elnök úr, miniszter asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Csupán néhány szót szeretnék szólni, elismerésül az írországi népszavazás történelmi jelentőségű és messzire mutató eredményéért, és ki szeretném emelni, milyen fontos szerepet játszott a folyamat lebonyolításában a Fine Gael párt és vezetője, Írország leendő miniszterelnöke, Enda Kenny úr.
nl Je moet er goed uitzien als we bij Tien Beren aankomen
hu Azt akarom, nagyon jól nézzél ki mikor megérkezünk Tíz Medvéhez!
nl Dit hadden we kunnen zien aankomen.
hu Ezt előre lehetett látni.
nl in goede staat op de plaats van bestemming kunnen aankomen
hu megfelelő állapotban érkezzen a rendeltetési helyre
nl Degenen die ons verwijten dat we een bestuurspakket steunen dat op geen enkel theoretisch of econometrisch model is gebaseerd, wil ik slechts dit vragen: hebben die modellen waarover u het had de huidige crisis zien aankomen of weten af te wenden, de crisis waar we middenin zitten en die nog niet voorbij is; of hebben ze juist tot riskant gedrag geleid onder de schijn van wiskundige waarheid?
hu Azoknak, akik azzal vádolnak bennünket, hogy egy olyan kormányzási csomagot támogatunk, amely semmilyen elméleti vagy ökonometriai modellen nem alapul, egyszerűen a következőket mondhatom: azok a modellek, amelyekről önök beszélnek, előre jelezték vagy megelőzték a válságot, amelyen most keresztülmegyünk, és amelynek még nincs vége; vagy inkább nagykockázatú magatartásokhoz vezettek a matematikai igazság leple alatt?
nl Hij zei ook dat de heerser op hoogland zodat hij indringers zou zien aankomen
hu Azt is mondta, hogy " a fejedelmek magaslaton éltek hogy jobban ellenőrizhessék a vidéket, és meglássák a betolakodókat. "
nl Ik was echt zeer positief verrast door de belangstelling voor versterkte regionale integratie, alsook door de coöperatieve houding ten aanzien van de aankomende onderhandelingen over een associatieovereenkomst.
hu Valóban pozitív csalódást jelentett a regionális integráció fokozásával kapcsolatos érdeklődés, valamint a szövetségi megállapodás küszöbön álló tárgyalásaival kapcsolatos együttműködő hozzáállás.
nl in het geval van dieren die op het bedrijf aankomen, de naam en het adres van de houder, met uitzondering van de vervoerder, of de identificatiecode van het bedrijf van wie of waarvan het dier is gekomen, en de datum van aankomst
hu a gazdaságba érkező állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akitől/amelyből az állatot szállították, valamint az érkezés időpontja is
nl Nergens aankomen
hu Ne nyúlj semmihez
Showing page 1. Found 824 sentences matching phrase "aankomen".Found in 0.774 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.