Translation of "grupo di palabra" into Dutch

Sample translated sentence: En bes di para i wak palabra pa palabra, purba wak grupo di palabra. ↔ Probeer, in plaats van bij elk woord te stoppen, verscheidene woorden tegelijk te herkennen.

Machine translations

  • Glosbe

    Glosbe Translate
+ Add

"grupo di palabra" in Papiamento - Dutch dictionary

Currently we have no translations for grupo di palabra in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Add

Translations of "grupo di palabra" into Dutch in sentences, translation memory

En bes di para i wak palabra pa palabra, purba wak grupo di palabra.
Probeer, in plaats van bij elk woord te stoppen, verscheidene woorden tegelijk te herkennen.
Kòrda tambe ku normalmente hende ta transmití pensamentu via grupo di palabra.
Bedenk dat gedachten gewoonlijk worden overgedragen door groepen woorden.
En bes di djis lesa palabra pa palabra, siña lesa grupo di palabra.
Leer woordgroepen te lezen in plaats van alleen maar losse woorden.
Ora bo ta praktiká, lesa grupo di palabra en bes di pronunsiá nan ún pa ún.
Oefen met het lezen van woordgroepen in plaats van alleen losse woorden.
Kustumbrá bo wowonan pa kapta grupo di palabra ku ta ekspresá pensamentunan kompletu, en bes di mira e palabranan un pa un.
Wen eraan je ogen woorden te laten zien in groepen die complete gedachten uitdrukken, en niet slechts één woord tegelijk.
Tuma nota di esakinan pa ora bo tin ku lesa na bos haltu bo lesa grupo di palabra—sea parti di un frase òf un frase kompletu—en bes di pronunsiá e palabranan un pa un.
Neem hier nota van zodat je bij het voorlezen woordgroepen in plaats van alleen maar woorden leest.
(b) Hende cu ta keda incliná di sigi un grupo cu ta alehánan mester obedece cua palabra di Jesús?
(b) Op welke woorden van Jezus dient al wie misschien de neiging heeft ontwikkeld een afgescheiden groep te volgen, acht te slaan?
E palabra griego traducí “iglesia” ta nificá literalmente “un yamada,” of cu otro palabra, un grupo di hende reuní.
Het Griekse woord dat met „kerk” wordt vertaald, betekent letterlijk „een bijeenroepen”, of met andere woorden, een bijeenvergadering van een groep mensen.
Den otro palabra, kada grupo tabata pensa di nan mes komo e “bon hendenan” – hustu, kariñoso, i sinsero.
Met andere woorden, iedere groep zag zichzelf als ‘de goeden’: eerlijk, vriendelijk en oprecht.
E palabra “stat” ta indiká un grupo di hende organisá.
Het woord stad duidt op een georganiseerde groep mensen.
Asina bo degradá un grupo di hende, mas probabel ku bo ta hustifiká palabra i aktonan violento kontra di nan.
En als je een groep mensen eenmaal neerhaalt, dan wordt het makkelijker om je gewelddadige woorden en gedrag tegen hen goed te praten.
Ainda Jehova no a duna nos un comprendimentu completo di su Palabra skirbí, pero cua grupo religioso ta comprendé mas?
Jehovah heeft ons nog steeds geen volledig begrip van zijn geschreven Woord gegeven, maar welke religieuze groepering heeft meer inzicht?
12 “Lo no tin tardamento mas”—cuanto e palabra ei ta agrada e grupo di hende di edad djawe cu Juan a simboliza!
12 „Er zal geen uitstel meer zijn” — wat klinken die woorden de ouder wordende Johannesklasse thans aangenaam in de oren!
Komo resultado, kasi tur grupo di idioma riba tera por lesa e Palabra di Dios i asina bebe di su awanan sumamente balioso di e bèrdat.
Als resultaat daarvan kan bijna elke taalgroep op aarde Gods Woord lezen en zo het kostbare waarheidswater indrinken.
I e tabata parti di un grupo di hende ku tabata bai mas tras di idea di hende, ku tras di e Palabra di Dios.
En hij hoorde bij een groep die de ideeën van mensen belangrijker vond dan het Woord van God.
P’sei, ken cu ta keda incliná di sigi un grupo cu ta alehá, i asina forma secta, mester obedece e sigiente palabra di Jesús: “Arrepentíbo, pues.
Derhalve dient al wie misschien de neiging heeft ontwikkeld een afgescheiden groep te volgen, aldus een sekte vormend, acht te slaan op Jezus’ volgende woorden: „Heb daarom berouw.
11. (a) Cua grupo cristian riba esenario di mundo na 1918 a pone na práctico e palabra di Jesús pe efesionan?
11. (a) Welke christelijke groep die zich in 1918 op het wereldtoneel bevond, gaf gehoor aan Jezus’ woorden tot de Efeziërs?
E Palabra di Dios ta splica cu ningun grupo nacional, racial ni étnico ta mihó of ménos bon cu un otro.
Gods Woord zet uiteen dat geen enkele nationale, raciale of etnische groep beter of slechter is dan een andere.
12 Pa fortalece e pueblo di Dios contra tribulacion, e grupo cu Juan a simboliza semper a hácinan corda e mensahe dje palabra di Jesús dirigí na cristian di Smirna.
12 Ten einde de leden van Gods volk te sterken om verdrukking te kunnen doorstaan, heeft de Johannesklasse hen voortdurend herinnerd aan de inhoud van Jezus’ woorden tot de christenen in Smyrna.
Awor mi ta mira con e Palabra di Dios ta uni tur rasa, tribu i grupo di famia.
Ik neem nu waar dat Gods Woord alle rassen, stammen en clans verenigt.
Den Beibel, hopi biaha e palabra “generashon” ta referí na un grupo di hende di vários edat ku ta biba den e mesun periodo di tempu.
Het woord geslacht slaat in de Bijbel vaak op mensen van verschillende leeftijden van wie de levens elkaar in een bepaalde periode overlappen.
En parte, dor di alimentá regularmente dje Palabra di Dios dor di studia e Scritura i publicacionnan basá riba Bijbel personalmente i den grupo.
Ten dele door ons geregeld te voeden met Gods Woord door middel van persoonlijke en groepsstudie van de bijbel en op de bijbel gebaseerde publikaties.
Ku poko palabra, e propósito di nasementu di nobo ta pa prepará un grupo limitá di hende pa gobernashon selestial.
Eenvoudig gesteld is het doel van de nieuwe geboorte, een beperkte groep mensen gereed te maken voor hemelse heerschappij.
“Meteora”—derivá di un palabra griego cu ta nificá “hisá ariba di tera”—ta referí na e grupo isolá aki di pilar di baranca i e mas cu 30 monasterionan cu tin trahá riba nan.
„Meteora” — van een Grieks woord dat „verheven boven de aarde” betekent — heeft betrekking op die groep geïsoleerde rotspilaren en op de meer dan dertig kloosters die daarop zijn gebouwd.
Den e konfliktonan aki, ta komun pa hende tuma parti (sea ku palabra òf akshon) pa e nashon, tribu, grupo di idioma òf klase sosial na kua nan ta pertenesé.
Het is heel gewoon dat mensen in deze conflicten door wat ze zeggen of doen, partij kiezen voor de natie, stam, taalgroep of maatschappelijke klasse waartoe ze behoren.