Translation of "intimidat" into Dutch

Sample translated sentence: Anto ora nos ta tou e tronkonnan hiba haf i nos tras tin un bahada di solo masha bunita, meuchi ta grita den laira, olanan ku ta bria tras di e boto i e lusnan ku ta kuminsá sende na kantu, wèl, tur esei ta duna bo un sintimentu di pas i intimidat ku e Kreadó. ↔ Als we dan onze stammen de haven inslepen met een adembenemende zonsondergang achter ons, zeemeeuwen krijsend boven ons hoofd, een glinsterende baan kielwater achter onze boot, terwijl de lichtjes op de kust beginnen te twinkelen — dan geeft dat alles je een gevoel van vrede en verbondenheid met de Schepper.

Machine translations

  • Glosbe

    Glosbe Translate
+ Add

"intimidat" in Papiamento - Dutch dictionary

Currently we have no translations for intimidat in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Add

Translations of "intimidat" into Dutch in sentences, translation memory

Anto ora nos ta tou e tronkonnan hiba haf i nos tras tin un bahada di solo masha bunita, meuchi ta grita den laira, olanan ku ta bria tras di e boto i e lusnan ku ta kuminsá sende na kantu, wèl, tur esei ta duna bo un sintimentu di pas i intimidat ku e Kreadó.
Als we dan onze stammen de haven inslepen met een adembenemende zonsondergang achter ons, zeemeeuwen krijsend boven ons hoofd, een glinsterende baan kielwater achter onze boot, terwijl de lichtjes op de kust beginnen te twinkelen — dan geeft dat alles je een gevoel van vrede en verbondenheid met de Schepper.
Outor Dennis Prager a skirbi den su buki Happiness Is a Serious Problem (Felisidat Ta un Problema Serio), “tur forma di intimidat ku otro hende por ta un peliger pa un matrimonio.”
„Alle vormen van intimiteit met derden kunnen een huwelijk bedreigen”, schrijft de auteur Dennis Prager in zijn boek Happiness Is a Serious Problem.
8 Komo “e primogénito di henter kreashon,” e Yu tin un intimidat úniko ku Yehova.
8 Als „de eerstgeborene van heel de schepping” heeft de Zoon een unieke, innige band met Jehovah (Kolossenzen 1:15).
Beibel ta siña parehanan kasá pa desaroyá berdadero intimidat dor di kultivá amor i konfiansa mutuo.
Maar telefoonseks leert iemand om anderen te gebruiken voor egoïstische bevrediging.
Por ehèmpel, e Palabra di Dios ta siña nos ku ta solamente hende kasá ku otro tin mag di disfrutá di e regalo divino di intimidat seksual, ku homoseksualidat ta inaseptabel pa Dios i ku e lei di Yehova ta prohibí transfushon di sanger i uso di droga.
Gods Woord leert bijvoorbeeld dat er alleen binnen het huwelijk van de goddelijke gave van seksuele intimiteit genoten mag worden, dat homoseksualiteit onaanvaardbaar is voor God, en dat Jehovah’s wet bloedtransfusies en het gebruik van drugs verbiedt (Handelingen 15:28, 29; Romeinen 1:24-27; 1 Korinthiërs 7:2-5; 2 Korinthiërs 7:1).
Esaki ta konta tambe pa loke ta trata intimidat seksual.
Daartoe behoren ook seksuele intimiteiten.
LOKE BEIBEL TA BISA: “E persona tramposo ta un kos detestabel pa Yehova, pero Su intimidat ta ku esnan rekto.”
WAT DE BIJBEL ZEGT: ‘De slinkse persoon is iets verfoeilijks voor Jehovah, maar Zijn vertrouwelijke omgang is met de oprechten’ (Spreuken 3:32).
Klaru ku nos no ta papiando akí di un kristian ku de bes en kuando ta pensa riba kuminda, trabou, entretenimentu òf asta intimidat seksual.
Dan gaat het niet over iemand die af en toe aan eten, werk, ontspanning of romantiek denkt.
(b) Kon e orashonnan ku Hesus a dirigí na su Tata ta revelá intimidat i rèspèt?
(b) Hoe getuigden Jezus’ gebeden tot zijn Vader van vertrouwelijkheid en respect?
(Santiago 4:8) Sin embargo, podisé bo ta puntra: ‘Kon hende mortal por gosa di tal intimidat ku Dios Todopoderoso?’
Maar u vraagt misschien: hoe kan een sterfelijk mens nu zo’n innige band met de Almachtige God hebben?
E por destruí relashonnan personal, i ta kambia e ekspreshon natural di intimidat seksual den un aktividat kaminda otronan ta para wak pa haña satisfakshon seksual.
Ze kan relaties kapotmaken terwijl ze de natuurlijke uiting van seksuele intimiteit in een voyeuristische activiteit doet ontaarden.
E rapòrt a menshoná entre otro e siguiente faktornan ku tin di haber ku bida di famia: un relashon turbulento entre mayor i yu, mayornan ku no por rekonosé problema den nan yunan, un falta di intimidat, mayornan ku ta pone masha tiki límite òf niun límite mes pa e mucha su komportashon, i muchanan ku ta ekstremadamente será den nan mes, hibando un bida dòbel i ta skonde un parti di nan bida for di nan mayornan.
Daartoe behoorden de volgende gezinsfactoren: een turbulente ouder/kindrelatie, ouders die niet in staat zijn problemen bij hun kinderen te herkennen, gebrek aan intimiteit, ouders die weinig of geen grenzen stellen aan het gedrag van een kind, en kinderen die extreem op zichzelf zijn, die een dubbelleven leiden en zo een deel van hun leven voor hun ouders verborgen houden.
I Pablo a skirbi di e debido lugá ku pashon i intimidat seksual tin den matrimonio.
En Paulus schreef dat passie en intimiteit bij het huwelijk horen.
Beibel ta kompará e plaser di intimidat seksual denter di matrimonio ku e bebementu di awa refreskante for di un pos. P’esei awa hòrtá ta representá relashonnan seksual inmoral den sekreto.
Omdat de bijbel seksueel genot binnen het huwelijk vergelijkt met het drinken van verfrissend water dat geput is uit een bron, staan gestolen wateren voor stiekeme, immorele seksuele relaties (Spreuken 5:15-17).
8 Na trabou i otro lugánan, tene kuidou ku situashonnan ku lo por stimulá intimidat.
8 Ga op het werk en op andere plekken situaties uit de weg die tot intimiteit kunnen leiden.
Nos ta haña e kombinashon ei di intimidat i rèspèt den tur e orashonnan di Hesus ku tin den Beibel.
Die combinatie van vertrouwelijkheid en respect vinden we steeds weer terug in de opgetekende gebeden van Jezus.
Esaki ta indiká intimidat den komunikashon.
Dat duidt op vertrouwelijke communicatie.
Kapítulo 3 ta trata kon pa buska intimidat ku Yehova.
In hoofdstuk 3 wordt besproken hoe we naar vertrouwelijke omgang met Jehovah kunnen streven.
Intimidat ku nos Libertadó mester motivá nos pa “kanta e gloria di su nòmber.”
De hechte vriendschap met onze Bevrijder moet ons ertoe bewegen ’met melodieën de heerlijkheid van zijn naam te bezingen’ (Psalm 66:2).
Tal intimidat ta duna nos pas di mente i kurason!
Zo’n hechte band geeft ons innerlijke vrede!
“Nos no tin ku buska leu pa mira algun di e kousanan,” segun Carin Rubenstein i Phillip Shaver den nan buki In Search of Intimacy (En Buska di Intimidat).
„We hoeven niet ver te kijken om een paar van [de] oorzaken te vinden”, zeggen Carin Rubenstein en Phillip Shaver in hun boek Eenzaamheid: hoe ontstaat het & wat doe je eraan.
Sin embargo, e intimidat aki mester ser eksperensiá solamente denter di e areglo matrimonial.
Maar ze mogen die intimiteit alleen genieten binnen het huwelijk.
Tata!” (Marko 14:36) Den tempu di Hesus, “Abba” tabata un palabra di kariño pa “tata” ku a indiká intimidat, un palabra usá den famia.
In Jezus’ tijd was „Abba” een vertrouwelijk woord voor „vader”, een woord dat binnen het gezin werd gebruikt.
Den e manera aki nos ta forma un konekshon duradero entre lesamentu i un sintimentu di siguridat, plaser i intimidat.
„Op die manier wordt lezen blijvend geassocieerd met iets aangenaams en met een gevoel van veiligheid en intimiteit.
Akinan Pablo no tabata papia di apetit seksual normal, es desir, e deseo pa tin intimidat seksual normal ku bo kasá.
Paulus had het hier niet over een normaal verlangen naar seksuele omgang met iemands eigen huwelijkspartner.