Translation of "kuerpo" into Dutch

Sample translated sentence: Na aña 2013, Transparency International a publiká un artíkulo titulá Global Corruption Barometer ku a bisa ku hende rònt mundu ta pensa ku e sinku entidatnan di mas korupto na mundu ta partidonan polítiko, kuerpo polisial, kuerponan di empleado públiko (òf, ámtenar), podernan legislativo i sistemanan hudisial. ↔ In 2013 vermeldde de internationale corruptiebarometer van Transparency International dat mensen overal ter wereld vinden dat de politie, politieke partijen, ambtenarij, wetgevende macht en het rechtswezen de vijf meest corrupte instellingen zijn.

Machine translations

  • Glosbe

    Glosbe Translate
+ Add

"kuerpo" in Papiamento - Dutch dictionary

Currently we have no translations for kuerpo in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Add

Translations of "kuerpo" into Dutch in sentences, translation memory

Na aña 2013, Transparency International a publiká un artíkulo titulá Global Corruption Barometer ku a bisa ku hende rònt mundu ta pensa ku e sinku entidatnan di mas korupto na mundu ta partidonan polítiko, kuerpo polisial, kuerponan di empleado públiko (òf, ámtenar), podernan legislativo i sistemanan hudisial.
In 2013 vermeldde de internationale corruptiebarometer van Transparency International dat mensen overal ter wereld vinden dat de politie, politieke partijen, ambtenarij, wetgevende macht en het rechtswezen de vijf meest corrupte instellingen zijn.
3 Kon Nos Por Saka Benefisio?: E karta di e Kuerpo Gobernante na komienso di e buki ta animá nos ku e palabranan akí: “Usa boso imaginashon; usa tur boso sentidonan.
3 Voordeel trekken van de studie: De brief van het Besturende Lichaam aan het begin van het boek moedigt ons aan: ‘Laat je verbeelding spreken en gebruik je zintuigen.
Mi no a haña niun splikashon pakiko, pero ora nos a yega Gresia, nan a lesa un otro karta dje Kuerpo Gobernante pa e Komité di Sukursal. E karta a bisa ku mi a ser nombrá komo kordinadó dje Komité di Sukursal dje pais ei.
Er werd geen reden genoemd, maar toen we in Griekenland aankwamen, werd er een andere brief van het Besturende Lichaam aan het bijkantoorcomité voorgelezen, waarin ik werd aangesteld als coördinator van het bijkantoorcomité in dat land.
E ta inkluí e Kuerpo Gobernante, komiténan di sukursal, superintendentenan biahero, kuerponan di ansiano, kongregashonnan i publikadónan individual.—15/4, página 29.
Het omvat het Besturende Lichaam, bijkantoorcomités, reizende opzieners, lichamen van ouderlingen, gemeenten en afzonderlijke Getuigen. — 15/4, blz. 29.
Pues, komo grupo, e kuerpo di ansiano lo tin tur e bon kualidatnan ku ta nesesario pa supervisá e kongregashon di Dios na un manera apropiá.
Het resultaat is dat het lichaam van ouderlingen als geheel alle goede eigenschappen in zich heeft die nodig zijn om op de juiste manier leiding te kunnen geven aan de gemeente van God.
Meskos ku den e kongregashon kristian di promé siglo, ansianonan ta risibí instrukshon i konseho for di e Kuerpo Gobernante, sea via karta òf via su representantenan, entre nan, e superintendentenan biahero.
Net als in de eerste eeuw krijgen ouderlingen in deze tijd instructies en raad van het Besturende Lichaam — rechtstreeks of via de vertegenwoordigers ervan, zoals reizende opzieners.
Gustosamente e kuerpo di ansiano ta duna konseho i animashon na ruman hòmbernan ku ta deseá di sirbi komo ansiano. Ma ta e rumannan ku ke sirbi mes tin ku kumpli ku e rekisitonan bíbliko.
Het lichaam van ouderlingen geeft graag raad en aanmoediging, maar iemand die naar voorrechten streeft, heeft in de eerste plaats zelf de verantwoordelijkheid aan de Bijbelse vereisten te voldoen.
Ora e kuerpo di ansiano risibí un petishon por eskrito pa restorashon, si ta posibel, e komité hudisial original mester papia ku e persona.
Als het lichaam van ouderlingen een schriftelijk verzoek tot herstel in de gemeente krijgt, zal het oorspronkelijke rechterlijk comité met hem praten, als dat praktisch is.
E Komité di Siñansa di Kuerpo Gobernante ta supervisá tambe otro skolnan ku ta entrená ruman hòmbernan ku ta sirbi den puesto di responsabilidat den e organisashon.
Het Onderwijscomité van het Besturende Lichaam heeft de supervisie over andere scholen waar broeders met een verantwoordelijke positie in de organisatie worden opgeleid.
17 Awe, e Kuerpo Gobernante, kende ta hiba delantera i ta kordiná e trabou di prediká e Reino rònt mundu, ta representá e esklabo fiel i prudente.
17 De getrouwe en beleidvolle slaaf wordt in deze tijd vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam, dat de leiding neemt in de wereldwijde Koninkrijksprediking en dit werk coördineert.
Pa resolvé e asuntu, nan a manda Pablo ku Barnabas “bai Yerusalèm serka e apòstelnan i e ansianonan,” kendenan klaramente tabata sirbi komo un kuerpo gobernante.—Echonan 15:1-3.
Om de kwestie op te lossen, werden Paulus en Barnabas „naar de apostelen en oudere mannen in Jeruzalem” gezonden, die kennelijk als een besturend lichaam dienstdeden. — Handelingen 15:1-3.
17 Den e promé siglo, e kuerpo gobernante a manda un karta importante pa tur kongregashon.
17 Het besturende lichaam in de eerste eeuw stuurde een belangrijke brief naar de gemeenten.
E Kuerpo Gobernante ta supervisá e aktividat di e Departamento di Redakshon na nos sede mundial.
Het Besturende Lichaam ziet toe op het werk van de Schrijversafdeling op ons internationale hoofdkantoor.
E kuerpo ei, ku a konsistí di e apòstelnan i ansianonan di e kongregashon di Yerusalèm, a yuda konserbá e unidat di e kongregashon komo e “solo kurpa” [NW] di Kristu.—Efesionan 4:4, 11-16; Echonan 15:22-31; 16:4, 5.
Dat lichaam — dat uit de apostelen en oudere mannen van de gemeente in Jeruzalem bestond — droeg bij tot het bewaren van de eenheid van de gemeente als het ’ene lichaam’ van Christus. — Efeziërs 4:4, 11-16; Handelingen 15:22-31; 16:4, 5.
Estudio di Beibel di Kongregashon: (30 min.) kr kap. 12 §9-15, kuadro “Algun Mehoransa den e Areglo di Supervishon” i “E Manera Ku e Kuerpo Gobernante Ta Kuida E Interesnan di Reino”
Gemeentebijbelstudie (30 min.): kr hfst. 12 ¶9-15, kaders ‘Hoe het opzicht over de gemeente verbeterde’ en ‘Hoe het Besturende Lichaam voor Koninkrijksbelangen zorgt’
(Revelashon 14:4) E Kuerpo Gobernante ta apresiá mashá e orashonnan ku nos ta hasi pa nan i pa nan trabou.
Ze blijven samen met alle andere gezalfde christenen ‘het Lam [Jezus] volgen waar hij ook naartoe gaat’ (Openbaring 14:4).
Protesta públiko a bira mas fuerte, i New York a haña su kuerpo di polis na 1845.
Het publieke protest nam toe en in 1845 kreeg New York zijn politiemacht.
(b) Manera e kuerpo gobernante a konfirmá, ken mas a haña responsabilidatnan adishonal?
(b) Wie kregen eveneens extra verantwoordelijkheden, zoals door het besturende lichaam werd bevestigd?
KUERPO DI ANSIANO:
LICHAAM VAN OUDERLINGEN:
Por ehèmpel, ora e kuestion di sirkunsishon a menasá di desbaratá e pas di e kongregashon di promé siglo, e kuerpo gobernante den Yerusalèm a buska e guia di spiritu santu.
Toen bijvoorbeeld de besnijdeniskwestie de vrede van de eerste-eeuwse gemeente dreigde te verstoren, zocht het besturende lichaam in Jeruzalem de leiding van de heilige geest.
Na aña 1999 e Kuerpo Gobernante di Testigunan di Yehova a instituí un programa di konstrukshon di Salòn di Reino pa yuda superá e opstákulonan ei.
Om die obstakels te helpen overwinnen, riep het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen in 1999 een programma voor de bouw van Koninkrijkszalen in het leven.
Kada kuerpo di ansiano, di nan parti, tin e deber importante di evaluá kuidadosamente si e ruman hòmbernan ku nan ta rekomendá pa sirbi den e kongregashon di Dios ta kumpli ku e rekisitonan bíbliko.
De afzonderlijke lichamen van ouderlingen hebben de ernstige verantwoordelijkheid om aan de hand van de Bijbelse vereisten zorgvuldig te bekijken welke broeders ze kunnen aanbevelen.
12 E Kuerpo Gobernante no ta haña inspirashon divino ni no ta perfekto.
12 Het Besturende Lichaam krijgt geen goddelijke openbaringen en is ook niet onfeilbaar.
Tabatin un ahuste den e hunta di direktor di sierto korporashonnan legal, ku a hasi posibel ku e Kuerpo Gobernante por konsentrá mas plenamente riba e interesnan spiritual di e pueblo di Dios en bes di ser distraí dor di asuntunan legal diario.
Er kwam een wijziging in het bestuur van bepaalde wettelijke corporaties, waardoor het Besturende Lichaam zich vollediger op de geestelijke belangen van Gods volk kon concentreren in plaats van zich door dagelijkse wettelijke aangelegenheden te laten afleiden.
Kuerpo Gobernante di Testigunan di Yehova
Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen