Translations into English:

  • Hilsa   
  • hilsah   

Example sentences with "Śledź hinduski", translation memory

add example
pl Nawet jeśli zdobędziesz Zieloną Kartę zostawisz hinduski
en Even ifyou get a green card you' il remain an lndian
pl Hinduska koncepcja wyzwolenia. Cztery stany Jaźni w upaniszadach
en Hindu conception of Liberation. Four states of Self in upanisads
pl Napijesz się kawy, hinduski kolego?
en Would you like a cup of coffee, my Indian friend?
pl Hinduski pilot wojskowy nie dostanie pozwolenia na wyjazd do Pakistanu
en an Indian air Force Pilot is not Permitted to come to Pakistan
pl Edukacja i hinduski nacjonalizm: doświadczenie Vidya Bharti
en Education and Hindu education: the case of Vidya Bharti
pl Tradycja, kultura i religia hinduska w kinematografii indyjskiej
en Hindoo tradition, culture and religion in the cinematography of India
pl Gdy rynki hinduski i chiński zostaną otwarte dla sektorów telekomunikacji i oprogramowania, będzie okazja do tego, aby rozpoczął się postęp napędzany przez konkurencję.
en Once the Indian and Chinese markets have been opened up in the software and telecommunications sectors, there will be a chance to bring about progress driven by competition.
pl Hinduską, oczywiście
en Hindu, of course
pl Każde opakowanie musi być opatrzone numerem licencji producenta/podmiotu pakującego przyznanej w ramach Programu certyfikowanych znaków towarowych służących ochronie Darjeeling z ‧ r., zarządzanego przez Indyjską Radę Herbaty (The Tea Board of India) (ustawowy organ utworzony na mocy indyjskiej ustawy o herbacie z ‧ r. nadającej tej radzie uprawnienia do zarządzania produkcją herbaty) oraz zastrzeżonym logo Darjeeling (krążek ze stylizowanym wizerunkiem hinduski trzymającej liście herbaty
en On each package the licence number of the producer/packeter under the Darjeeling Protection Certified Trade Mark Scheme ‧ governed by the Tea Board of India (a statutory body formed under The Tea Act of ‧ of India empowering them to administer the production of tea) has to be provided, as well as the registered Darjeeling logo (a stylized representation of an Indian woman holding tea leaves in a roundel
pl Otrzymaliśmy właśnie informacje, że hinduska policja podjęła działania mające na celu zapobieżenie przemarszowi i z tego też powodu przesyłam im nasze najlepsze życzenia.
en We have just heard that the Indian police are taking steps to prevent the march, and for that reason as well we send them our best wishes.
pl Lacme była hinduską księżniczką
en Lakmé is a Brahmin princess in India
pl Fundamentalizm hinduski (zarys problemu)
en Hindu Fundamentalism: An Outline of the Problem
pl Właśnie się nauczyłem jak podrywać hinduski
en And you have no wrath
pl Ponadto argumentowano, iż hinduska Krajowa ustawa o podatku obrotowym, dopuszcza wyłączenie lub obniżkę kwoty podatku obrotowego od zakupu surowców i materiałów opakowaniowych wykorzystywanych w produkcji towarów przeznaczonych do wywozu
en It was further argued that the Indian legislation, the State Trade Tax Act, provides for granting exemption or concession from payment of tax on the purchase of raw material and packing material used in the manufacture of the exported goods
pl Panie przewodniczący! Biorąc pod uwagę wczorajszy odrażający atak terrorystyczny w Kabulu oraz na podstawie wczorajszej dyskusji, chciałbym zaproponować, jako ustną poprawkę, następującą nową sekcję 3a: "stanowczo potępia atak terrorystyczny wymierzony w hinduską ambasadę w Kabulu w dniu 7 lipca 2008 r., który doprowadził do śmierci ponad 40 osób, w tym czterech pracowników ambasady, a ponadto wyraża współczucie dla krewnych, rannych oraz rządu afgańskiego i hinduskiego”.
en Mr President, in view of yesterday's appalling terrorist attack in Kabul, and on the basis of today's discussion, I should like to propose as an oral amendment that a new section 3a be inserted as follows: 'condemns in the strongest possible terms the terrorist attack against the Indian Embassy in Kabul on 7 July 2008, which caused more than 40 deaths, including those of four members of Embassy staff; expresses its sincerest sympathy for the relatives, the wounded and the Afghan and Indian Governments'.
pl Czwartek: Grupa Socjalistów w Parlamencie Europejskim złożyła wniosek o wyłączenie z popołudniowej agendy pierwszego podpunktu debaty na temat praw człowieka pt. "Zarzuty dotyczące istnienia masowych grobów w zarządzanym przez administrację hinduską Kaszmirze”.
en Thursday: The Socialist Group in the European Parliament has requested that the first sub-item of the debate on human rights in the afternoon, 'Allegation of mass graves in Indian-administered Kashmir', be deleted from the agenda.
pl Jak się zwiesz, hinduski kolego?
en What' s your name, my Indian friend?Sanjit
pl Narodowość: hinduska
en Nationality: Indian
pl Muiriel jest Hinduską.
en Muiriel is an Indian.
pl Tydzień temu spotkałam się w Londynie z panem Kamalem Nathem i omawialiśmy kwestię negocjacji dauhańskich. Jako hinduski minister rolnictwa pan Nath podniósł dokładnie tę samą kwestię, co pani poseł McGuinness, a mianowicie kwestię ogromnego znaczenia rolników prowadzących gospodarstwa nietowarowe na niskim poziomie.
en I was with Kamal Nath in London last week, debating Doha, and he as Trade Minister for India raised exactly same the point as Mrs McGuinness about the incredible importance of low-level subsistence farmers.
pl Nie ma lepszej hinduski niż ty
en There are no better cusswords than Indian ones
pl Starożytny hinduski tekst
en The Upanishad, Ruth.An ancient Hindu text
pl Amerykanizacja hindusek w wybranych powieściach Bharati Mukherjee
en The Americanization of Indian Women in Selected Novels by Bharati Mukherjee
Showing page 1. Found 3689 sentences matching phrase "Śledź hinduski".Found in 1.598 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.