Translations into English:

  • tanning agents   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Środki do garbowaniatanstuffs

Example sentences with "Środek garbujący", translation memory

add example
garbowanie: wzmacnianie skór przy pomocy roślinnych środków garbujących, soli chromu i innych substancji, takich jak sole glinu i żelaza, aldehydy i chinony lub inne syntetyczne środki utwardzającetanning: the hardening of hides, using vegetable tanning agents, chromium salts or other substances such as aluminium salts, ferric salts, silicic salts, aldehydes and quinones, or other synthetic hardening agents
skór i skórek kopytnych, które zostały poddane pełnemu procesowi garbowaniato hides and skins of ungulates having undergone the complete process of tanning
Lakierowanie lub metalizowanie skór objętych pozycjami ‧ do ‧ (z wyłączeniem skór kóz indyjskich i krzyżówek indyjskich, jedynie garbowanych przy pomocy substancji roślinnych, również poddanych innej obróbce, lecz w sposób widoczny niezdatnych w tym stanie do użycia przy wytwarzaniu wyrobów skórzanych), gdy wartość użytych skór nie przekracza ‧ % wartości produktu końcowegoMETALLIZED LEATHER**VARNISHING OR METALLIZING OF LEATHER OF HEADING NOS ‧ TO ‧ (OTHER THAN SKIN LEATHER OF CROSSED INDIAN SHEEP AND OF INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN VEGETABLE TANNED, OR IF OTHERWISE PREPARED OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE IN THE MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES) IN WHICH THE VALUE OF THE SKIN LEATHER USED DOES NOT EXCEED ‧ % OF THE VALUE OF THE FINISHED PRODUCT
Ograniczenie zużycia wody (dotyczy tylko garbowania skór i skórekReduction of water consumption (only for the tanning of hides and skins
I.Nie obrobione dalej niż do stadium garbowaniaNot further prepared than tanned
Jeżeli ścieki z miejsc garbowania skór i z przemysłu włókienniczego są odprowadzane bezpośrednio do słodkich wód, chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZT) nie może przekroczyć ‧ mg CHZT/l odprowadzanej wodyIf the waste waters from leather tanning sites and from the textile industries are released directly into fresh waters the content of COD shall not exceed ‧ mg COD/l of water discharged
konserwowane wzastosowaniuprocesu innego niż garbowanie, który ma być ustalony zgodnie z procedurą przewidzianą w artpreserved by a process other than tanning, to be determined in accordance with the procedure laid down in Article
Skóra poddana działaniu substancji garbujących i odpady skóry wygarbowanejHide treated with tanning substances, including its waste
Wybielanie, barwienie, apreturowanie, przycinanie i łączenie skór futerkowych garbowanych lub apreturowanychASSEMBLED FURSKINS*BLEACHING, DYEING, DRESSING, CUTTING AND ASSEMBLING OF TANNED OR DRESSED FURSKINS
W całej nomenklaturze wyrażenie skóry futerkowe inne niż skóry surowe objęte pozycją ‧, dotyczy zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełnąThroughout the nomenclature, references to furskins, other than to raw furskins of heading ‧, apply to hides or skins of all animals which have been tanned or dressed with the hair or wool on
A.Wschodnio-indyjskie skóry cielęce lub jagnięce, w całości, z usuniętymi lub z nieusuniętymi głowami i nogami, każda z nich ważąca nie więcej niż ‧ kg netto, przetworzona nie dalej niż do stadium garbowania roślinnego, poddana lub nie dalszej zabezpieczającej obróbce za pomocą oleju, ale w oczywisty sposób nie nadająca się do bezpośredniego użycia w produkcji artykułów skórzanychEast India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, weighing each not more than ‧ kg net, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having under-gone further preservative treatment with oil, but obviously unsuitable for immediate use in the manufacture of leather articles
Garbowanie skór, o wydajności przekraczającej ‧ ton produktu końcowego dziennieTanning of hides and skins where the treatment capacity exceeds ‧ tonnes of finished products per day
Stosowanie skór do procesów garbowania jest zakazaneThe use of hides and skins submitted to tanning processes is prohibited
Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, z pozostałych zwierząt, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycjąLeather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading
Syntetyczne, organiczne substancje garbująceSynthetic organic tanning substances
W przypadku produktów wymienionych w ust. ‧ lit. e), w drodze odstępstwa od przepisów ust. ‧ wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie prania fabrycznego lub pochodzenia tych produktów z garbowania lub ich zgodności z warunkami ustanowionymi w pkt. ‧ i ‧ rozdziału ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nrDerogating from the provisions in paragraph ‧ it shall be sufficient in the case of products mentioned in paragraph ‧ (e) to be accompanied by a commercial document stating either the factory washing or origin from tanning or compliance with the conditions laid down in paragraph ‧ and ‧ of Chapter ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
NACE ‧.‧: Garbowanie i wyprawianie skórNACE ‧.‧: Tanning and dressing of leather
skór lub skórek, z włosem lub wełną, surowych, garbowanych lub wykończonych (dział ‧); do działu ‧ należy jednak klasyfikować surowe skóry i skórki z włosem lub wełną, bydlęce (włącznie z bawolimi), zwierząt jednokopytnych, owcze lub jagnięce (z wyjątkiem jagniąt astrachańskich, karakułowych, perskich lub podobnych, jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich), kozie lub koźlęce (z wyjątkiem kóz i koźląt jemeńskich, mongolskich lub tybetańskich), świńskie (włącznie z pekari), z kozic, gazel, wielbłądów (włącznie z dromaderami), reniferów, łosi, jeleni, saren lub psówhides or skins, with the hair or wool on, raw, tanned or dressed (Chapter ‧); the following are, however, to be classified in Chapter ‧, namely, raw hides and skins with the hair or wool on, of bovine animals (including buffalo), of equine animals, of sheep or lambs (except Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian or similar lambs, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lambs), of goats or kids (except Yemen, Mongolian or Tibetan goats and kids), of swine (including peccary), of chamois, of gazelle, of camels (including dromedaries), of reindeer, of elk, of deer, of roebucks or of dogs
W sekcji GN (Odpady z garbowania, kuśnierstwa i wykorzystania skór wyprawionychIn section GN
Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi, z owiec indyjskich włosowych, nawet poddane pewnym obróbkom, jednakże nienadające się w sposób oczywisty do bezpośredniego stosowania do produkcji artykułów ze skóry wyprawionejVegetable pre-tanned Indian hair sheep, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles
Na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ niektóre produkty – w szczególności guano, niektóre skóry poddane szczególnym sposobom obróbki, takim jak garbowanie, oraz niektóre trofea myśliwskie – nie podlegają przepisom tego rozporządzeniaRegulation (EC) No ‧/‧ exempts certain products, notably guano, certain hides to which particular forms of treatment such as tanning have been applied, and certain game trophies from its requirements
Skóry futerkowe surowe, garbowane lub wykończone, w tym skóry futerkowe połączone w arkusze lub krzyże lub podobne formyRaw furskins and furskins, tanned or dressed, including furskins assembled in plates, crosses and similar forms
Odpady skóry garbowanej (niebieskie wióry, ścinki, pył ze szlifowania skór) zawierające chromWaste tanned leather (blue sheetings, shavings, cuttings, buffing dust) containing chromium
Dogarbowanie skór owczych lub jagnięcych, tylko garbowanychRETANNING OF SHEEP-AND LAMB-SKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED
Podciągnęli mnie znowu na nogi i rzucili jak plaster boczku, twarzą w dół na stół. Myszkujące ręce rozciągnęły mnie za ramiona i nogi jak skórę do garbowania.I was dragged back up again to my feet and thrown like a side of bacon, face downwards on the table. Searching hands pulled at my arms and legs, spreading me like a pelt of leather.
Showing page 1. Found 212812 sentences matching phrase "Środek garbujący".Found in 13.531 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.