Translations into English:

  • Fables and Parables   

Example sentences with "Bajki i przypowieści", translation memory

add example
pl Przypowieść o Jonaszu.Dowiedzieli się na swoim statku, że jeden z ich ludzi, ten gość Jonasz... obraził Boga i był przyczyną ich nieszczęść
en They found out on their ship that one of their men- this Jonah cove- he' d offended God and was the cause of all their bad luck
pl " Patrz!Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści
en " Now you are speaking plainly without using figures of speech
pl Motywy muzyczne w ikonografii biblijnej przypowieści w o synu marnotrawnym. Studium na podstawie wybranych dzieł malarstwa niderlandzkiego z XVI i XVII wieku.
en Musical Themes in the Iconography of Biblical Parabol of the Prodigal Son. Study Based on Selected Works of Dutch Painting of 16th and 17th Century
pl Przypowieści i epigramaty Juliusza Słowackiego - próba ujecia monograficznego.
en The parables and epidramas of Juliusz Słowacki - the attempt of monograpfic depiction.
pl Parabola i opis semantyczny słów kluczowych w wybranych przypowieściach biblijnych
en Parable and semantic description of key words in selected biblical parables.
pl Filozoficzne i dydaktyczne aspekty przypowieści W. Bykawa
en Philosophical and educational aspects of the parables of Vasil Bykov
pl Stałość konstrukcji, funkcja kompensacyjna i związek bajki ludowej z rytuałem na przykładzie wielokulturowych wariantów motywu Kopciuszka
en The constancy of the structure, compensatory function and the relation between a folktale and a ritual, based on multicultural versions of Cinderella motif
pl Obraz kobiety w świetle bajek i współczesnych mediów.
en Women's image in Fairytales and Modern Media.
pl Bohaterowie bajek w bułgarskim i ukraińskim folklorze
en Fairy tale characters in Bulgarian and Ukrainian folklore
pl (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Bajka o księżniczkach zaczyna się zazwyczaj od słów "dawno, dawno temu”.
en (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, fairy tales usually begin with the words 'once upon a time'.
pl Jakby każde z nich leżało z tobą w łóżku... i opowiadało ci jakąś bajkę na dobranoc
en It' s like each one is someone who' s lying in bed with you... telling you a little story before you go to sleep
pl Kompensacyjne i artystyczne wartości bajki i baśni w życiu dziecka na podstawie Wydawnictw Znak i WAM w Krakowie
en Compensatory and artistic values of fairy tales and fables in the life of a child on the basic of publications of Znak and WAM in Cracov
pl Językowo-kulturowy obraz lwa, małpy oraz hieny w amharskich bajkach i przysłowiach
en Linguistic-cultural image of lion, monkey and hyena in Amharic tales and proverbs
pl "Bajki robotów" i "Cyberiada" Stanisława Lema w przekładzie na język rosyjski i język czeski
en "Robot's tales" and "The Cyberiad" by Stanislaw Lem in translation on Russian and Czech language
pl Dziecko przedszkolne a wartości dobra i zła w bajkach.
en Preschool child and the values of good and evil in fables.
pl Koncepcja bajki w I połowie XX wieku (Jan Lemanski, Jan Brzechwa)
en The concept behind fairy tales in the first half of the 20th century (Jan Lemański, Jan Brzechwa).
pl Bajki i baśnie w edukacji zintegrowanej
en Fairy tales and fables in early integrated education
pl Sny i bajki/ Moja prawdziwa miłość/ Mówiące wiewiórki i magia i rzeczy
en Dreams and fairy tales My true loveTalking squirrels and magic and stuff
pl Analiza postaci bohaterów i bohaterek bajek terapeutycznych w kontekście procesu socjalizacji do ról płciowych dziecka.
en An analysis of characters in therapeutic fairy tales in the context of process of childrens socialization to gender roles.
pl Wiedziałeś, kto porwał twoja córkę i że to nie był Ben, kiedy opowiadałeś mi te bajki w biurze
en You knew who grabbed your daughter, and that it wasn' t Ben or his people...... when you laid all that jive on me in my office
pl Rola bajek i baśni w wychowaniu dziecka przedszkolnego w świetle opinii rodziców
en Role of stories and the fairy tales in raising a child in the light of the opinions of parents
pl Bajki braci Grimm w lekcji języka niemieckiego na przykładzie "Kopciuszka" i "Jasia i Małgosi".
en Grimm's Fairy Tales by the example Cinderella und Hansel und Gretel.
pl Bajki i baśnie w życiu dziecka w wieku przedszkolnym
en Fairy tales and bedtime stories in life of children at preschool age
pl baśnie i bajki w edukacji przedszkolnej dziecka
en fairy- tales and fables in the pre-school education
pl Jeżeli dane będą wymieniane i przechowywane, nie można między bajki włożyć ryzyka okrutnego losu, jaki spotkał pana Mahera Arrara, przekazanego w trybie nadzwyczajnym na siedem miesięcy tortur po zatrzymaniu na lotniku JFK.
en If data are shared and stored, the dangers of a nasty fate, as happened to Maher Arrar, rendered to torture for seven months after being picked up at JFK Airport, cannot be regarded as fanciful.
Showing page 1. Found 1550652 sentences matching phrase "Bajki i przypowieści".Found in 106.199 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.