Translations into English:

  • Kinepolis   
     
    Kinepolis (Poland)

Example sentences with "Cinema City Poznań Kinepolis", translation memory

add example
pl charakterystyka i analiza systemu motywacyjnego pracowników działu sprzedaży w firmie cinema city s. a.
en Characterization and analysis of incentive system for employees in the sales department in the Cinema City company S. A.
pl ,,Sieć Cinema City w Krakowie - nowa jakość przestrzeni urbanistycznej i społecznej miasta."
en ,,Company cinema City in Cracow - new quality of area of urbanization and social."
pl Analiza finansowa spółki na przykładzie Cinema City International w latach 2010 – 2012
en Analysis of financial statements for the example company Cinema City International
pl kierunki zmian polskiego rynku kin wielosalowych w warunkach agresywnej konkurencji na przykładzie cinema city international
en Changes of multiplex cinema market in Poland under fierce competition, on the evidence of Cinema City International
pl Struktura widowni kin krakowskich w 2007 roku na przykładzie "Krakowskiego Centrum Kinowego Ars" oraz "Cinema City" Galeria Krakowska
en Structure of the audience of cinemas in Cracow on example of "Krakowskie Centrum Kinowe Ars" and "Cinema City" Gallery Kazimierz.
pl Cinema nouveau
en We' re working in cinema nouveau
pl Questo o e il Cinema Italiano
en QUESTO O E ‧ ClNEMA ITALlANO
pl Zachęcanie i wspieranie organizacji wydarzeń wzbudzających szerokie zainteresowanie mediów, jak na przykład wręczanie nagród oraz Europejskie Dni Kina (European Cinema Days
en Encourage and support the organisation of events with wide media coverage such as prize awards and European Cinema Days
pl Continiego Cinema
en CONTlNI’ S ClNEMA
pl Filmy tzw. nurtu Slow Cinema we współczesnej kinematografii meksykańskiej w świetle Labiryntu samotności Octavio Paza
en Towards an Aesthetic of Slow in Contemporary Mexican Cinema in the light of Octavio Paz's Labyrinth of Solitude
pl Filmy reżyserek independent cinema ze Stanów Zjednoczonych jako przykład kina zaangażowanego.
en Movies by independent cinema women directors as an example of engaged cinema.
pl MEDIA ‧ – Video on Demand and Digital Cinema Distribution – EACEA
en MEDIA ‧- Video on Demand and Digital Cinema Distribution- EACEA
pl " Cinema Magazine, " nie przegapiłem żadnego wydania
en " Cinema Magazine, " I never miss an issue
pl Jest królem Cinema Italiano!
en He is the king of cinema Italiano
pl Ecco il re del Cinema Italiano
en ECCO ‧ RE DEL ClNEMA ITALlANO
pl Zachęcanie i wspieranie organizacji wydarzeń wzbudzających szerokie zainteresowanie mediów, jak na przykład wręczanie nagród oraz Europejskie Dni Kina (European Cinema Days
en Encourage and support the organisation of events with wide media coverage such as prize awards and European cinema days
pl Kino w kinie. "Cinema Paradiso" jako wielopoziomowe dzieło filmowe
en Cinema in cinema. “Cinema Paradiso” as a multilevel film work
pl Adres: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box ‧, Baghdad, Iraq
en Address: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box ‧, Baghdad, Iraq
pl Magia kina jako temat dzieła filmowego (na przykładzie "Purpurowej róży z Kairu" Woody Allena i "Cinema Paradiso" Giuseppe Tornatore)
en The magic of cinema as a subject of film work (based on an example of Woody Allen's
pl Miasto i jego realia w świetle słownictwa lustracji i opisów Poznania z XVI - XVIII wieku.
en Town and its realities in the light of vocabulary used in documents of inspections and descriptionon of Poznań from XVI - XVIII century.
pl Uniemożliwiają przyszłym obywatelom Unii Europejskiej poznanie i docenienie tego wszystkiego, co wspólnie osiągnęliśmy w Europie, spotkanie innych Europejczyków z ich grupy wiekowej i zaprzyjaźnienie się z nimi.
en They prevent the future citizens of the European Union from seeing and appreciating everything that we have achieved in Europe together, and from meeting and befriending other Europeans of their age group.
pl Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, którzy zebrali się w ramach Rady w dniu ‧ czerwca ‧ r., tworzy w szczególności otwartą metodę koordynacji obejmującą priorytety uczestnictwa, informacji, działalności wolontariatu młodzieżowego i lepszego poznania problematyki młodzieży
en The Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of ‧ June ‧ establishes, in particular, an open method of coordination covering the priorities of participation, information, voluntary activities among young people and greater understanding of youth
pl Nie ma niczego do poznania
en There' s nothing to know
pl Absorbcja środków finansowych Unii Europejskiej w praktyce samorządu terytorialnego na przykładzie Żagania i Poznania
en The absorption of European Union finicial resources by local government on the example of Żagań and Poznań
pl W pierwszym przypadku muszą zostać rozpoczęte natychmiastowe działania, które pozwolą na poznanie rzeczywistego składu pociągu w oparciu o wykaz zestawienia pociągu
en In the first case, immediate actions have to be started, whereby the actual train composition based on the train composition list is known
Showing page 1. Found 2052 sentences matching phrase "Cinema City Poznań Kinepolis".Found in 1.089 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.