Translations into English:

  • Senyera   

Example sentences with "Flaga Katalonii", translation memory

add example
pl Niniejsza pomoc jest przeznaczona dla sektora hodowli ekstensywnej we wspólnotach autonomicznych Andaluzji, Aragonu, Balearów, Katalonii, Kastylii- La Mancha, Kastylii –Leon, Estremadury i Murcji
en This aid is intended for the extensive livestock farming sector in the Autonomous Communities of Andalusia, Aragon, Balearic Islands, Catalonia, Castile-La Mancha, Castile-Leon, Extremadura and Murcia
pl Dotyczy: zmiany trasy pociągu szybkobieżnego (AVE) w Katalonii
en Subject: Modification of the high-speed train route through Cataluña
pl System polityczny Katalonii w dobie autonomii
en Catalan political system in times of autonomy
pl Nawet wczoraj hiszpańska gazeta "El Pais” podała, że Hiszpański Sąd Najwyższy zdecydował trzy miesiące temu, że formularz wypełniany przed zapisaniem dziecka do szkoły powinien zawierać pozycję, w której rodzice pytani są, w jakim języku ich dziecko ma się uczyć, oraz że władze w Katalonii nie stosują się do tej decyzji.
en Just yesterday the Spanish newspaper El País reported that the Spanish Supreme Court decided three months ago that a box should be included on pre-enrolment forms asking parents in which language they want their children to receive their education, and also that the Catalan authorities are not complying with this decision.
pl Popieram przyznanie Katalonii wsparcia w kwocie 2 752 935 euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w ramach dodatkowej pomocy dla 1429 pracowników zwolnionych z 23 przedsiębiorstw produkujących pojazdy silnikowe, przyczepy i naczepy w wyniku zmian strukturalnych w światowym handlu.
en I support the granting of EUR 2 752 935 in aid from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) for Catalonia as additional aid for the 1 429 workers made redundant from the 23 businesses manufacturing motor vehicles, trailers and semi-trailers, as a result of the structural changes in the patterns of global trade.
pl Granica Katalonii Północnej wciąż funkcjonuje jednak jako granica kulturowa i lingwistyczna, naruszając tym samym przedmiotowe dyrektywy.
en However, the Northern Catalonian state border continues to act as a cultural and linguistic frontier, infringing these directives.
pl Na szczęście w Hiszpanii zaangażowanie w budowanie Europy zjednoczyło większość sił politycznych, włączywszy te z Katalonii.
en Fortunately, in Spain, the commitment to European construction has united most of the political forces, including those in Catalonia.
pl Pomoc w zakresie badań, rozwoju i innowacji technologicznych w Katalonii
en Aid for research, development and technological innovation in Cataluña
pl Mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek o pomoc dla 508 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Lear Automotive (EEDS) prowadzącego działalność w sektorze samochodowym w regionie Katalonii, głosuję za przyjęciem sprawozdania, innymi słowy za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na rzecz Hiszpanii.
en Given that Spain has applied for assistance for 508 redundancies at Lear Automotive (EEDS), a company operating in the automotive sector in the region of Catalonia, I am voting overall in favour of this report or, in other words, in favour of the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Spain.
pl Nr ‧.ES.‧.C.PE.‧ (projekt budowy i modernizacji urządzeń do przetwarzania stałych odpadów komunalnych w Katalonii
en No ‧.ES.‧.C.PE.‧ (project for construction and improvement of the infrastructures for treating municipal solid waste in Catalonia
pl W dzisiejszym wydaniu hiszpańskiej gazety "El País” mogą państwo przeczytać, na stronie 37, że zaledwie trzy miesiące temu Sąd Najwyższy postanowił, że formularz zapisu dziecka do szkoły musi zawierać pole, w którym rodzice mogą wskazać język, w jakim ich dziecko ma być nauczane w szkole podstawowej, co jest zasługą rządu Katalonii.
en In today's edition of the Spanish newspaper El País, you can read on page 37 that, just three months ago, the Supreme Court decided that a box should be included on the pre-enrolment form, asking parents in which language they want their children to receive their primary education, which is something that the Catalan Government has not done.
pl stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmniejszającej wymiar pomocy przyznanej z Funduszu Spójności na rzecz ośmiu projektów realizowanych na terytorium regionu autonomicznego Katalonii
en annulment of Commission decision C ‧ of ‧ October ‧ reducing the assistance granted by the Cohesion Fund for eight projects under way in the territory of the Autonomous Community of Catalonia
pl Przedmiot: Plany dotyczące rozbudowy autostrady śródziemnomorskiej (A‧) w Katalonii
en Subject: Mediterranean Motorway project (A‧) in Catalonia
pl Istota i funkcjonowanie Wspólnoty Autonomicznej Katalonii w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii
en The nature and functioninng of the Autonomous Community of Catalania in Spani's contemporary political system
pl Składowanie na osi śródziemnomorskiej w Hiszpanii (nowy obiekt) w Katalonii, Valencji i Murcji
en Storage on the Mediterranean axis of Spain (new sites) in Catalonia, Valencia and Murcia
pl Jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń była śmierć czworga dzieci, w wieku od 9 do 12 lat, w Sant Boi de Llobregat w Katalonii, gdzie wiatr zawalił halę sportową, w której dzieci grały w koszykówkę.
en One of the most tragic events was the death of four children, aged between nine and 12, in Sant Boi de Llobregat in Catalonia, when the wind destroyed a sports hall in which they were playing baseball.
pl "Różne drogi, ten sam cel. Aspiracje niepodległościowe Katalonii i Kraju Basków"
en "Different ways, one goal. Aspirations for independence of Catalonia and the Basque Country."
pl Promocja turystyczna Hiszpanii na przykładzie Katalonii i Kraju Basków
en Tourism promotion in Spain - example of Catalonia an Basque Country
pl Generalitat de Catalunya (Autonomiczne Władze Katalonii
en Generalitat de Catalunya (Government of the Autonomous Community of Catalunya
pl Nr ‧.ES.‧.C.PE.‧ (projekt oczyszczalni osadu i ponownego wykorzystywania ścieków komunalnych w Katalonii
en No ‧.ES.‧.C.PE.‧ (project for treatment of sludge and reuse of urban waste water in Catalonia
pl Ze wszystkich powyższych przyczyn konieczne jest wejście w etap stopniowego zamykania i demontażu elektrowni jądrowych, poczynając od tych, w których wystąpiły już poważne wypadki, na przykład elektrowni Vandellós II w Katalonii oraz tych, które kończą okres użytkowania.
en For all the above reasons, it is necessary to enter a phase of progressive closure and dismantling of nuclear plants, starting with those that have already had serious accidents, such as the Vandellós II plant in Catalonia and those that are nearing the end of their useful life.
pl Niedawno katalońska federacja przetwórstwa mięsnego oraz niektóre katalońskie gazety podały, że we Francji francuscy rolnicy napadli na ciężarówki z Katalonii i zniszczyli je.
en Recently, the Catalan Meat Industry Federation and certain Catalan newspapers have reported that, in France, trucks coming from Catalonia have been attacked and damaged by French farmers.
pl Instituto Catalán de Finanzas (Instytucja Finansowa Katalonii
en Instituto Catalán de Finanzas (Finance Institution of Catalonia
pl Generalitat de Catalunya (Autonomiczne Władze Katalonii
en Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia
pl Przestrzeganie praw człowieka osób pozbawionych wolności w systemie penitencjarnym Hiszpani-Katalonii
en The Observance of Human Rigths in the e penitentiary system of Cataluna
Showing page 1. Found 851 sentences matching phrase "Flaga Katalonii".Found in 0.567 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.