Translations into English:

  • Chauvet Cave   

Example sentences with "Jaskinia Chauveta", translation memory

add example
pl Co za jaskinię?
en He stopped you, coming home from school
pl Wiedziałeś, że Michel Angelo malował sufit w kaplicy Sykstyńskiej, kiedy ci ludzie nadal żyli w jaskiniach, odkrywając ogień?
en Did you know Michelangelo was painting the Sistine ceiling when those people were still living in caves discovering fire?
pl Mikrofacje nacieków jaskiniowych z jaskini Brestovskiej (Słowackie Tatry Zachodnie)
en Microfacies of speleothems from Brestovska Cave (Western Tatras, Slovakia)
pl Jeśli dojdziesz do Jaskini Zaczarowanych Drzew...... dotknij tym talizmanem środkowe drzewo
en If thou dost reach the Cavern of Enchanted Trees...... touch with this talisman the midmost tree
pl Ścigany pańskimi hajdukami ukrył się Janosik do jaskini
en They chase him, so Jánošík hides in a cave
pl " Kasim zabrał tyle skarbu, ile tylko zdołał unieść, "" tylko po to, by przekonać się, że wejście do jaskini jest zamknięte. "
en Kasim gathered all the treasure he could carry...... only to find the door of the cave sealed shut
pl Wyjątkowa wielkość Jeleniej Jaskini... pozwala niektórym zwierzętom gromadzić się tu w ogromnych ilościach
en The sheer size of Deer Cave allows some animals to gather there in huge numbers
pl Miejmy nadzieję, że to oko w niebie nie widzi złota przez ściany tej jaskini
en I hope their eye in the sky didn' t see the gold through the lead walls
pl Widzisz, chcę walczyć o naszą jaskinię
en Look like you would fight for our cave
pl Siła mężczyzny leży w zaciśniętej pięści, ale siła kobiety leży gdzie indziej. w aksamitnej jaskini pomiędzy udami
en Male power lies in the clench of a fist, but a woman' s power lies elsewhere:; in the velvet cavity betwixt her thighs
pl Jelenia Jaskinia (Deer Cave), na Borneo
en It' s Deer Cave, in Borneo
pl Z całym szacunkiem, ale to ja znalazłem te jaskinie
en With all due respect, professor, I found the caves
pl Według map tych jaskiń, są tutaj trzy możliwe drogi wyjścia
en According to the guidebook, this cave system has three ways out
pl Jaskinie do dzisiaj pozostają najmniej zbadanymi miejscami na Ziemi
en Today caves remain the least explored places on Earth
pl O tym co się stało z tobą w tej jaskini, o udziale w tym wszystkim Clarka
en About what happened to you in those caves, about Clark' s involvement
pl Wyspecjalizowane do życia w jaskiniach, troglobionty, zwierzęta nigdy nieopuszczające jaskiń aby zobaczyć światło dzienne
en They are the cave specialists- troglodytes, animals that never emerge from the caves or see daylight
pl SIEDLISKA NASKALNE I JASKINIE
en ROCKY HABITATS AND CAVES
pl Kilka lat temu SG- ‧ znalazło podobne urządzenie w jaskini Glastonbury
en Turns out, a few years ago,SG- ‧ encountered a similar device in the Glastonbury cavern
pl Z uwagi na fakt, że grzyby często są uprawiane w jaskiniach lub budynkach, należy przewidzieć możliwość uwzględnienia w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego uprawy grzybów prowadzonej pod osłonami
en As mushrooms are frequently grown in caves or in buildings, it should be possible to indicate in the farm return that mushrooms are grown under shelter
pl SIEDLISKA SKALNE I JASKINIE
en ROCKY HABITATS AND CAVES
pl Tektoniczne uwarunkowania występowania jaskiń polskich Tatr Wysokich
en Tectonic control of the occurrence of the caves in the High Tatra mountains (Poland)
pl Wchodziliśmy do jaskiń z takimi wielkimi głośnikami na plecach
en We used to go to the caves with a bullhorn with a speaker on it
pl Oto dlaczego rozkaz brzmi wycofać się i ukryć w jaskiniach San Ysidro
en That' s why the order is to pull back and hide in the San Ysidro caves
pl Przytulałyśmy się i udawałyśmy, że zbłądziłyśmy w ciemnej jaskini i próbujemy znaleźć wyjście
en We' d cuddle up under the covers and pretend we were lost in a dark cave and were trying to find our way out
pl Wszyscy do jaskiń!
en Move to the caves!
Showing page 1. Found 477 sentences matching phrase "Jaskinia Chauveta".Found in 0.554 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.