Translations into English:

  • Zastava M93 Black Arrow   

Example sentences with "Karabin Zastava M93", translation memory

add example
pl Więc jestem w tej jaskini i... i czuję karabiny maszynowe
en So I' m in this cave and- and I can feel the machine guns
pl Wszystko sprawdzano pod okiem dwóch esesmanów z karabinami
en Everything was checked in the presence of two SS with machine guns
pl reprodukcji muszkietów, strzelb i karabinów, których oryginały zostały wyprodukowane przed rokiem
en Reproductions of muskets, rifles and carbines the originals of which were manufactured earlier than
pl Tak, ale ma karabiny maszynowe
en Yeah, but he' s got the machine guns
pl Zatem, mamy mnóstwo amunicji do karabinów, i pełny magazynek do tego
en So, we' ve got plenty of ammo for the rifles, and a full magazine for that
pl Tatum, rozstaw tam karabin!
en Tatum, set the gun up there!
pl Wziąłem karabin dziadka
en I brought my grandfather' s rifle
pl Ale mógłbyś opuścić ten karabin?
en But can you lower that gun?
pl Aby przedrzeć się przez blokadę, będziemy musieli opancerzyć pociąg... obsadź to ludźmi z karabinami, następnych tam z przodu
en To get her through the blockade, we' il have to armor the rail... set up troop guns here, another one up forward
pl strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe
en Rifles, carbines, revolvers, pistols, machine pistols and machine guns
pl Równie dobrze mogła do niego strzelać z karabinu
en She might as well have blown his brains out with a rifle
pl Podaj mi karabin, synu
en Hand me that rifle, son
pl Zastrzelił się w głowę ze swojego karabinu
en He' s shot himself in the head with his rifle
pl Grupa przemysłowa ds. amunicji (Armament Industries Group): Grupa przemysłowa ds. amunicji (AIG) wytwarza i serwisuje różne rodzaje broni strzeleckiej i lekkiej, w tym karabiny dużego i średniego kalibru, oraz zajmuje się związanymi z nimi technologiami. AIG zdobywa większość produktów poprzez kompleks przemysłowy Hadid
en Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) manufacturers and services a variety of small arms and light weapons, including large- and medium-calibre guns and related technology. AIG conducts the majority of its procurement activity through Hadid Industries Complex
pl Mam najcięższego konia wyścigowego, najładniejszą siostrę, niepewny karabin i najbrzydszego psa w okolicy
en I got the roughest racehorse, the prettiest sister, the surest rifle and the ugliest dog in the district
pl Nic, jeśli lubisz karabiny maszynowe i drut kolczasty
en Nothin '.If you like machine guns and barbed wire
pl Indianie chca miec karabiny i amunicje
en The Indians want the rifles and ammunition back there
pl Dostaliśmy ok.‧ tuziny karabinów
en We got at least ‧ dozen rifles
pl W Peshawarze zastępca policyjnego komisarza... stracił głowę i otworzył ogień z karabinu maszynowego
en In Peshawar, the deputy police commissioner...... Iost his head and opened fire with a machine gun
pl Chce zobaczyc te karabiny
en I want to see those rifles
pl nie potrzebuję karabinu. kiedykolwiek wykręciłeś ‧?
en I don' t need a rifle
pl Karabin D ma ‧ %%%
en D gun' s down ‧ per cent
pl " Beze mnie mój karabin jest niczym
en " Without me, my rifle is useless
pl karabiny samoczynne
en fully automatic rifles
Showing page 1. Found 503 sentences matching phrase "Karabin Zastava M93".Found in 0.483 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.