Translations into English:

  • Leka   
     
    Leka, Crown Prince of Albania

Example sentences with "Leka I Zogu", translation memory

add example
Wyruszając bezzwłocznie do Tirany, minister spraw zagranicznych Ciano, jest entuzjastycznie witany, jako reprezentant wielkiego narodu, który zakończył złe rządy króla Zogu, i nędzę opuszczonego, albańskiego luduSetting off immediately for TiranaCiano, the Foreign Secretary is greeted with enthusiasm as representative of the great nation which ended the misgovernment of King Zog and the poverty of the people
Ahmed Zogu - życie i działalność (1895-1961)Ahmed Zogu - life and activity (1895 - 1961)
Jak wygląda lek Aranesp i co zawiera opakowanieWhat Aranesp looks like and contents of the pack
Zaburzenia czynności nerek: nie prowadzono swoiście ukierunkowanych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu CELSENTRI u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dlatego lek ten należy stosować ostrożnie w tej populacjiRenal impairment: the safety and efficacy of CELSENTRI have not been specifically studied in patients with renal impairment, therefore CELSENTRI should be used with caution in this population
Nawet jeśli udostępnianie informacji o lekach na receptę wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu pacjentów na informacje oraz uwzględnia zmieniający się wizerunek świadomego konsumenta, to i tak informacje, których rozpowszechnianie przewidziano w przedłożonym wniosku, w konkretnych przypadkach nie zastąpią kontaktu z pracownikiem służby zdrowiaWhile providing information on prescription-only medicines may meet patients’ heightened need for information and reflect the changing profile of the informed consumer, the information to be disseminated under the proposed directive cannot take the place of explanations provided by health professionals to individual patients
W każdym z niżej wymienionych przypadków, przed rozpoczęciem stosowania leku Renagel należy skonsultować się z lekarzem: • brak leczenia dializami, • zaburzenia połykania, • zaburzenia motoryki (ruchliwości) żołądka i jelit, • zaleganie treści żołądkowej, • czynne zapalenie jelita, • przebyta poważna operacja chirurgiczna żołądka lub jelitIf any of the following applies to you, please consult your doctor before taking Renagel: you are not on dialysis swallowing problems problems with motility (movement) in your stomach and bowel retention of stomach contents active inflammation of the bowel have undergone major surgery on your stomach or bowel
Dlatego też podczas stosowania leku APTIVUS należy stosować alternatywne, skuteczne i bezpieczne metody zapobiegania ciążyTherefore, you should employ an alternative, effective and safe contraceptive method if you are taking APTIVUS
Poza tym lek macierzysty i SMAP mogą podlegać glukuronizacjiParent drug and SMAP can additionally be glucuronidated
Należałyby również sporządzić wykaz leków generycznych, czyli produktów farmaceutycznych, na które patent wygasł i które zawierają ten sam składnik aktywnyIt would also be worthwhile having a list of generic medicines (pharmaceutical products with the same active ingredient whose patents have expired
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieciKeep out of the reach and sight of children
Leki beta-adrenolityczne, klonidyna, sole litu i alkohol mogą zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie hipoglikemizujące insulinyBeta-blockers, clonidine, lithium salts or alcohol may either potentiate or weaken the blood-glucose-lowering activity of insulin
Jak wygląda lek Zometa i co zawiera opakowanie Lek Zometa jest dostarczany w postaci płynnego koncentratu w fiolceWhat Zometa looks like and contents of the pack Zometa is supplied as a liquid concentrate in a vial
Do substancji, które mogą zmniejszać działanie hipoglikemizujące insuliny należą: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, estrogeny i progestageny (np. w doustnych środkach antykoncepcyjnych), pochodne fenotiazyny, somatropina, leki z grupy sympatykomimetyków np. epinefryna (adrenalina), salbutamol, terbutalina, hormony tarczycy, inhibitory proteazy i nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapina i klozapinaSubstances that may reduce the blood-glucose-lowering effect include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, oestrogens and progestogens (e. g. in oral contraceptives), phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, protease inhibitors and atypical antipsychotic medicinal products (e. g. olanzapine and clozapine
prowadzone w którymkolwiek z celów określonych w lit. b) w opracowywaniu i produkcji leków, środków spożywczych, pasz i innych substancji lub produktów lub badania ich jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowaniafor any of the aims in point (b) in the development, manufacture or testing of the quality, effectiveness and safety of drugs, foodstuffs and feed-stuffs and other substances or products
W latach ‧- tych i ‧- tych, prowadzono badania nad lekiem o nazwie Ephemerol,... który podawano wybranej grupie kobiet w ciążyBack in the ' ‧s and ' ‧s, there was an experimental drug called Ephemerol prescribed to a sizeable group of pregnant women
Siarczan metylonaltreksonu jest nieaktywnym metabolitem i jest obecny w osoczu na poziomie około ‧ % zależnych od leku składnikówMethylnaltrexone sulphate is an inactive metabolite and present in plasma at a level of approximately ‧ % of drug related materials
Przeprowadzono badania dotyczące leczenia skojarzonego preparatem Tekturna i lekiem moczopędnym hydrochlorotiazydem, inhibitorem ACE – ramiprylem, antagonistą wapnia-amlodypiną i antagonistą receptorów angiotensyny – walsartanem, jak również beta-adrenolitykiem, takim jak atenololCombination therapy studies are available for Tekturna added to the diuretic hydrochlorothiazide, the ACEI ramipril, the calcium channel blocker amlodipine, the angiotensin receptor antagonist valsartan, and the beta blocker atenolol
Osoby dorosłe i młodzież mogą stosować dowolną postać lekuAdults and adolescents can use any form of the medicine
Podczas jednoczesnego leczenia tymi lekami i po jego zakończeniu, należy monitorować stężenie ferrytyny w surowicy pacjenta i w razie konieczności dostosować dawkę produktu leczniczego EXJADEThe patient s serum ferritin should be monitored during and after the combination, and the dose of EXJADE adjusted if necessary
Doświadczenie dotyczące przedawkowania leku Valdoxan jest ograniczone.Do zgłaszanych objawów należy ból w górnej części żołądka i sennośćThe experience of overdoses with Valdoxan is limited but reported symptoms include pain in the upper part of the stomach and drowsiness
Dorośli i dzieci powyżej ‧ lat Lamictal jest lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w leczeniu skojarzonym lub monoterapii napadów częściowych i uogólnionych w tym napadów toniczno-klonicznych i napadów związanych z zespołem Lennox-GastautAdults and children above ‧ years Lamictal is indicated for use as adjunctive or monotherapy in the treatment of epilepsy, for partial seizures and generalised seizures, including tonic-clonic seizures and the seizures associated with Lennox-Gastaut Syndrome
Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczyniaAntihypertensive agents and vasodilators
Co to jest lek Fuzeon i w jakim celu się go stosujeWhat Fuzeon is and what it is used for
Podczas przyjmowania leku Rapamune może wystąpić większa niż zwykle liczba infekcji skóry, jamy ustnej, żołądka, jelit, płuc i dróg moczowychSo if you are taking Rapamune you may therefore catch more infections than usual such as infections of the skin, mouth, stomach and intestines, lungs and urinary tract
Showing page 1. Found 1577421 sentences matching phrase "Leka I Zogu".Found in 280.089 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.