Translations into English:

  • National-Anarchism   

Example sentences with "Narodowy anarchizm", translation memory

add example
Między anarchizmem a komunizmem. Ruch dadaistyczny wobec politykiDada movement and Politics : between Anarchism and Communism.
Anarchizm w Rosji do 1917 rokuAnarchism in Russia until 1917
Anarchizm we współczesnej PolsceAnarchism in Contemporary Poland
Znaczenie anarchizmu we współczesnym świecieThe importance of anarchism in the modern world
Współczesny polski anarchizm i recepcja klasycznych idei anarchistycznych.The contemporary Polish anarchism and the reception of classical Polish anarchistic ideas.
Anarchizm i skłoting jako ruchy społeczne kształtujące tożsamośćAnarchism and squatting as social movements forming an identity
Oblicza anarchizmu w RosjiAnarchistic concept in Russia
Michał Bakunin - teoria i praktyka anarchizmuMichael Bakunin - theory and practice of the anarchism
Anarchizm w powieści młodopolskiejAnarchism in Novel of Young Poland.
Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, czyli anarchizm jako idea różnorodnościProudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, that is amarchism as an idea of diversity
Socjalizm. Nacjonalizm. Anarchizm. Postacie rewolucji na terenach Ukrainy (1917-1921)Socialism. Nationalism. Anarchism. Personalities of revolution on the territory of Ukraine (1917-1921)
Anarchizm na ziemiach polskich do 1945 roku.Anarchism on the Polish land since 1945.
Wpływ doktryny anarchizmu na młodzież w Polsce po 1980 roku.The influence of the anarchistic doctrine on the youth in Poland after 1980.
Idee anarchizmu a samorządnośćIdeas of the anarchism but the self- government
Krytyka współczesnego anarchizmuThe criticism of modern anarchism
Anarchizm polskiPolish anarchism
Upadek doktryny politycznej anarchizmuFall of anarchism
Anarchizm.Anarchism.
Myśl polityczna hiszpańskiego anarchizmu do 1936 roku.The Political Thought of Spanish Anarchism (until 1936).
Okazało się, że decyzja wpisania PMOI na czarną listę była wynikiem podejrzanych targów dyplomatycznych, u podłoża których leżały partykularne interesy narodowe.It has emerged that the previous decision to blacklist the PMOI has allegedly been the result of shady diplomatic bargaining incited by petty national interests.
Ofiarodawca wystosowuje także pismo do Sekretarza Generalnego OECD, w którym przedstawia wyniki konsultacji i wyjaśnia pierwszoplanowe, nie związane z handlem narodowe interesy, które zmuszają go do takiego działaniaThe donor shall also write a letter to the Secretary-General of the OECD outlining the results of the consultations and explaining the overriding non-trade related national interest that forces this action
Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale ‧ euro wyemitowanej przez Republikę WłoskąNational side of the new commemorative ‧-euro coin intended for circulation and issued by the Italian Republic
Właściwy urzędnik akredytujący poinformował Komisję Europejską w dniu ‧ listopada ‧ r. o akredytacji krajowego urzędnika zatwierdzającego i funduszu narodowego zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrThe Competent Accrediting Officer notified the European Commission on ‧ November ‧ of the accreditation of the National Authorising Officer and the National Fund in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
Cóż, jest to święto narodowe dla mnieWell, it' s a national holiday to me
W niektórych Państwach Członkowskich, krajowy bank centralny (lub niektóre z jego oddziałów) mogą nie być otwarte do celów prowadzenia operacji polityki pieniężnej w pewne dni robocze Eurosystemu z powodu narodowych lub regionalnych świątIn some Member States, the national central bank (or some of its branches) may not be open for the purpose of conducting Eurosystem monetary policy operations on certain Eurosystem business days owing to national or regional bank holidays
Showing page 1. Found 8816 sentences matching phrase "Narodowy anarchizm".Found in 3.087 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.