Translations into English:

  • The Chronicles of Narnia   

Example sentences with "Opowieści z Narnii", translation memory

add example
pl Między domestykacją a forenizacją w polskim i rosyjskim przekładzie nazw własnych "Opowieści z Narnii" C. S. Lewis'a
en Case of Domestication and Foregnization in the Translation of the Chronicles of Narnia C.S. Lewis'a into Polish and Russian.
pl Opowieści z Narnii traktat filozoficzno-religijny C.S. Lewisa
en "The Chronicles of Narnia" – the philosophical and religious treatise of C.S. Lewis
pl Rola powieści " Opowieści z Narnii" w moralnym wychowaniu dzieci.
en The role of the novel "The Chronides of Narnia" in children moral upbringing
pl Clive Staples Lewis "Opowieści z Narnii" - wątki tęsknoty za lepszym, doskonalszym światem, za pełniejszym istnieniem i nieśmiertelnością.
en Clive Staples Lewis "The Chronicles of Narnia" - the plots of longing for better, more excellent world, for more complete existence and immortality.
pl Nazwy własne w polskim, hiszpańskim oraz chilijskim tłumaczeniu „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa
en Proper names in the Polish, Spanish, and Chilean translation of C.S. Lewis's “The Chronicles of Narnia
pl Konwencja fantastyczna jako sposób ukazywania śmierci na podstawie wybranych utworów/ Opowieści z Narnii C.S. Lewisa, Bracia Lwie Serce A.Lindgren oraz Zwierzoczłekoupiór T. Konwickiego
en A fantastic convention as a way of presenting death on the basis of literary exemples (Clive Staples Lewis The Chronicles of Narnia, Astrid Lindgren The Brothers Lionheart, Tadeusz Konwicki The Anthropos-Spectre-Beast)
pl Porównanie Wybranych Powieści Fantasy z ich Adaptacjami Filmowymi: Opowieści z Narnii, Gwiezdny Pył oraz Gra o Tron
en A Comparison of Selected Fantasy Novels and their Film Adaptations: The Chronicles of Narnia, Stardust and A Game of Thrones
pl Motyw zła w literaturze rozwojowej na podstawie '' Opowieści z Narnii '' C.S. Lewisa
en The motive of evil in the developmental literature based on '' The Chronicles of Narnia '' by C.S. Lewis
pl Emocje i przeżycia dzieci po lekturze wybranych fragmentów „Opowieści z Narnii; Lew, Czarownica i stara szafa” C.S. Lewis
en The emotions and experiences of children after reading selected parts of " The Lion, the Witch and the Wardrobe” C.S. Lewis
pl Odniesienia do chrześcijaństwa w Opowieściach z Narnii C.S. Lewisa. Rozwijanie świadomości literackiej na zajęciach języka angielskiego
en References to Christianity in The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. Developing Literary Awareness in the ELT Classroom
pl Apologia chrześcijaństwa w "Opowieściach z Narnii" Clive'a S. Lewisa.
en Apology of christianity in The Chronicles of Narnia by Clive S. Lewis.
pl Zmiany w polskim tłumaczeniu na przykładzie dwóch wybranych części Opowieści z Narnii
en Changes in the Polish Translation as Exemplified by the Two Selected Parts of The Chronicles of Narnia
pl "Opowieści z Narnii" C. S. Lewis a funkcje literatury dla dzieci i młodzieży.
en "The Chronicles of Narnia" by C. S. Lewis and the functions of the children's literature.
pl Faun Tumnus/ dopuścił się zdrady stanu/ przeciw Jej Cesarskiej Mości,/ Jadis, Królowej Narnii,/ sprzyjając jej wrogom,/ i przyjaźniąc się z Ludźmi./ podpisano
en " The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her lmperial Majesty,Jadis, Queen of Narnia, for comforting her enemies and fraternizing with humans
pl Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa// opowieści do poduszki...// O buciku pasującym do nogi Kopciuszka,// żabie, która zamienia się w księcia,// Śpiącej Królewnie przebudzonej pocałunkiem.// Dawno, dawno temu...// Żyli długo i szczęśliwie..// Baśniowe opowieści,/ uplecione z marzeń.// Problem w tym, że/ bajki nie zdarzają się w rzeczywistości.// To inne historie, te które zaczynają się// w mroczną, burzliwą noc, a kończą- więznąc w gardle.// To raczej koszmary zawsze stają się realne
en We all remember the bedtime stories of our childhoods--The shoe fits Cinderella, the frog turns into a prince, sleeping beauty is awakened with a kiss. Once upon a time.. and then they lived happily ever after
pl Nic./ Podczas gdy Fred/ stawał się gorszy,/ Mikołaj stawał się hojniejszy/ i w końcu/ wypełnił przepowiednię matki./ Gdy dorósł,/ stał się prawdziwym Świętym./ To mało znana zasada świętości,/ ale kiedy stajesz się Świętym,/ zatrzymujesz się w czasie,/ jesteś wiecznie młody./ Zasada ta odnosi się też/ do rodziny i współmałżonka Świętego./ Pewnie podejrzewacie już,/ co stało się z Mikołajem./ Świat poznał i pokochał go jako/ Świętego Mikołaja./ Ale jak już mówiłem,/ to opowieść o Fredzie./ A następna jej część ma miejsce/ w lepiej znanym wam czasie i miejscu
en Nothing.But while Fred grew worse...... Nicholas grew more generous and eventually...... he fulfilled his mother' s prophecy
pl Ze starych opowieści/ dowiedział się o mrocznych siłach,/ które mogą uwolnić od sumienia
en From ancient tales... he' d heard about the darkforces... that could free a man from his conscience
pl Opowieść autubiograficzna jako materia sztuki-inwarianty relacji Z.Posmysz:słuchowisko J.Rakowieckiego "Pasażerka z kabiny 45",film A.Munka "Pasażerka",powieść autobiograficzna "Pasażerka" Z.Posmysz oraz opera "Pasażerka" D.Pountneya z librettem A.Miedwiediewa i muzyką M.Weinberga-próba porównania
en Autobiographical story as a matter of art - invariants relationship Z. Posmysz: radio play J. Rakowiecki "Passanger from Cabin 45", the film A. Munk's "The Passanger", passanger autobiographical novel Z. Posmysz and the Pountney Passanger opera with
pl Ta opowieść czerpie z tradycji.
en The story is founded on tradition.
pl Opowieść o listach oczekujących jest jednym z wielu przykładów obrazujących moje stwierdzenie.
en The waiting list saga is one of many examples supporting my statement.
pl Tristan, musi być z tego opowieść
en Tristan, there must be a story
pl Znikający świat tradycji ludowych. Opowieść Walentina Rasputina Pożegnanie z Matiorą
en Disappearing world folk traditions. Valentin Rasputin's Farewell story of Matiorą
pl Oto opowieść o tym, jak esesmani z Auschwitz, ale i nieliczni więźniowie, którzy ocaleli, radzili sobie w ostatnich dniach wojny i tuż po jej zakończeniu
en This is the story of how the SS at Auschwitz together with the few inmates who survived fared in the last days of the war and its aftermath
pl Co jest nie tak z pokojem, że jego inspiracja nie trwa... a jego opowieść tak trudno jest opowiedzieć?
en What is wrong with peace that its inspiration doesn' t endure... and that its story is hardly told?
Showing page 1. Found 1334473 sentences matching phrase "Opowieści z Narnii".Found in 126.722 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.