Translations into English:

  • The Chronicles of Narnia   

Example sentences with "Opowieści z Narnii", translation memory

add example
pl Motyw zła w literaturze rozwojowej na podstawie '' Opowieści z Narnii '' C.S. Lewisa
en The motive of evil in the developmental literature based on '' The Chronicles of Narnia '' by C.S. Lewis
pl Nazwy własne w polskim, hiszpańskim oraz chilijskim tłumaczeniu „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa
en Proper names in the Polish, Spanish, and Chilean translation of C.S. Lewis's “The Chronicles of Narnia
pl Emocje i przeżycia dzieci po lekturze wybranych fragmentów „Opowieści z Narnii; Lew, Czarownica i stara szafa” C.S. Lewis
en The emotions and experiences of children after reading selected parts of " The Lion, the Witch and the Wardrobe” C.S. Lewis
pl Opowieści z Narnii traktat filozoficzno-religijny C.S. Lewisa
en "The Chronicles of Narnia" – the philosophical and religious treatise of C.S. Lewis
pl Clive Staples Lewis "Opowieści z Narnii" - wątki tęsknoty za lepszym, doskonalszym światem, za pełniejszym istnieniem i nieśmiertelnością.
en Clive Staples Lewis "The Chronicles of Narnia" - the plots of longing for better, more excellent world, for more complete existence and immortality.
pl Między domestykacją a forenizacją w polskim i rosyjskim przekładzie nazw własnych "Opowieści z Narnii" C. S. Lewis'a
en Case of Domestication and Foregnization in the Translation of the Chronicles of Narnia C.S. Lewis'a into Polish and Russian.
pl "Opowieści z Narnii" C. S. Lewis a funkcje literatury dla dzieci i młodzieży.
en "The Chronicles of Narnia" by C. S. Lewis and the functions of the children's literature.
pl Zmiany w polskim tłumaczeniu na przykładzie dwóch wybranych części Opowieści z Narnii
en Changes in the Polish Translation as Exemplified by the Two Selected Parts of The Chronicles of Narnia
pl Odniesienia do chrześcijaństwa w Opowieściach z Narnii C.S. Lewisa. Rozwijanie świadomości literackiej na zajęciach języka angielskiego
en References to Christianity in The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. Developing Literary Awareness in the ELT Classroom
pl Konwencja fantastyczna jako sposób ukazywania śmierci na podstawie wybranych utworów/ Opowieści z Narnii C.S. Lewisa, Bracia Lwie Serce A.Lindgren oraz Zwierzoczłekoupiór T. Konwickiego
en A fantastic convention as a way of presenting death on the basis of literary exemples (Clive Staples Lewis The Chronicles of Narnia, Astrid Lindgren The Brothers Lionheart, Tadeusz Konwicki The Anthropos-Spectre-Beast)
pl Apologia chrześcijaństwa w "Opowieściach z Narnii" Clive'a S. Lewisa.
en Apology of christianity in The Chronicles of Narnia by Clive S. Lewis.
pl Rola powieści " Opowieści z Narnii" w moralnym wychowaniu dzieci.
en The role of the novel "The Chronides of Narnia" in children moral upbringing
pl Porównanie Wybranych Powieści Fantasy z ich Adaptacjami Filmowymi: Opowieści z Narnii, Gwiezdny Pył oraz Gra o Tron
en A Comparison of Selected Fantasy Novels and their Film Adaptations: The Chronicles of Narnia, Stardust and A Game of Thrones
pl Faun Tumnus/ dopuścił się zdrady stanu/ przeciw Jej Cesarskiej Mości,/ Jadis, Królowej Narnii,/ sprzyjając jej wrogom,/ i przyjaźniąc się z Ludźmi./ podpisano
en " The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her lmperial Majesty,Jadis, Queen of Narnia, for comforting her enemies and fraternizing with humans
pl Coś tam jest... i jeśli starczy mi odwagi, by tego doświadczyć, może z tego wyjść niezła opowieść
en There is something out there...... and if I have the courage to go through with this...... what a story it' il make
pl Znikający świat tradycji ludowych. Opowieść Walentina Rasputina Pożegnanie z Matiorą
en Disappearing world folk traditions. Valentin Rasputin's Farewell story of Matiorą
pl Masz prawo uznać ją za niedorzeczność, tak jak agentka Scully, ale uważam, że jest tak samo wiarygodna jak każda inna ze słyszanych tu opowieści
en Tell me it' s bull, as Agent Scully has, but it' s as believable as any story I' ve heard
pl Nim umarł... w bardzo sędziwym wieku, podobno podzielił się swoją opowieścią z franciszkańskim mnichem
en Before dying of... extreme old age, he supposedly imparted his tale to a Franciscan friar
pl A etyka?Etyka uczy, jak wykorzystać morał wynikający z opowieści
en Um, ethics is how you use the morals that you learn from the story?
pl " Autor Sage McCallister opiera wszystkie swoje opowieści na faktach uzyskanych z pierwszej ręki. "
en " Author Sage McCallister bases all his stories on firsthand accounts. "
pl Ta opowieść czerpie z tradycji.
en The story is founded on tradition.
pl Wysłuchaliśmy jej opowieści z dużym zainteresowaniem.
en We were greatly amused by her story.
pl No co było po tej opowieści ze świniami
en He is of course a pig breeder
pl Wrócę teraz do niej,...... ponieważ z Sally związana jest jedna wspaniała radiowa opowieść
en Well, I wanna come back to her now,..... because there are some great radio stories associated with Sally
Showing page 1. Found 1334471 sentences matching phrase "Opowieści z Narnii".Found in 99.697 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.