Translations into English:

  • The Chronicles of Narnia   

Example sentences with "Opowieści z Narnii", translation memory

add example
pl Emocje i przeżycia dzieci po lekturze wybranych fragmentów „Opowieści z Narnii; Lew, Czarownica i stara szafa” C.S. Lewis
en The emotions and experiences of children after reading selected parts of " The Lion, the Witch and the Wardrobe” C.S. Lewis
pl Clive Staples Lewis "Opowieści z Narnii" - wątki tęsknoty za lepszym, doskonalszym światem, za pełniejszym istnieniem i nieśmiertelnością.
en Clive Staples Lewis "The Chronicles of Narnia" - the plots of longing for better, more excellent world, for more complete existence and immortality.
pl Odniesienia do chrześcijaństwa w Opowieściach z Narnii C.S. Lewisa. Rozwijanie świadomości literackiej na zajęciach języka angielskiego
en References to Christianity in The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. Developing Literary Awareness in the ELT Classroom
pl Konwencja fantastyczna jako sposób ukazywania śmierci na podstawie wybranych utworów/ Opowieści z Narnii C.S. Lewisa, Bracia Lwie Serce A.Lindgren oraz Zwierzoczłekoupiór T. Konwickiego
en A fantastic convention as a way of presenting death on the basis of literary exemples (Clive Staples Lewis The Chronicles of Narnia, Astrid Lindgren The Brothers Lionheart, Tadeusz Konwicki The Anthropos-Spectre-Beast)
pl Zmiany w polskim tłumaczeniu na przykładzie dwóch wybranych części Opowieści z Narnii
en Changes in the Polish Translation as Exemplified by the Two Selected Parts of The Chronicles of Narnia
pl "Opowieści z Narnii" C. S. Lewis a funkcje literatury dla dzieci i młodzieży.
en "The Chronicles of Narnia" by C. S. Lewis and the functions of the children's literature.
pl Między domestykacją a forenizacją w polskim i rosyjskim przekładzie nazw własnych "Opowieści z Narnii" C. S. Lewis'a
en Case of Domestication and Foregnization in the Translation of the Chronicles of Narnia C.S. Lewis'a into Polish and Russian.
pl Opowieści z Narnii traktat filozoficzno-religijny C.S. Lewisa
en "The Chronicles of Narnia" – the philosophical and religious treatise of C.S. Lewis
pl Nazwy własne w polskim, hiszpańskim oraz chilijskim tłumaczeniu „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa
en Proper names in the Polish, Spanish, and Chilean translation of C.S. Lewis's “The Chronicles of Narnia
pl Apologia chrześcijaństwa w "Opowieściach z Narnii" Clive'a S. Lewisa.
en Apology of christianity in The Chronicles of Narnia by Clive S. Lewis.
pl Motyw zła w literaturze rozwojowej na podstawie '' Opowieści z Narnii '' C.S. Lewisa
en The motive of evil in the developmental literature based on '' The Chronicles of Narnia '' by C.S. Lewis
pl Rola powieści " Opowieści z Narnii" w moralnym wychowaniu dzieci.
en The role of the novel "The Chronides of Narnia" in children moral upbringing
pl Porównanie Wybranych Powieści Fantasy z ich Adaptacjami Filmowymi: Opowieści z Narnii, Gwiezdny Pył oraz Gra o Tron
en A Comparison of Selected Fantasy Novels and their Film Adaptations: The Chronicles of Narnia, Stardust and A Game of Thrones
pl Faun Tumnus/ dopuścił się zdrady stanu/ przeciw Jej Cesarskiej Mości,/ Jadis, Królowej Narnii,/ sprzyjając jej wrogom,/ i przyjaźniąc się z Ludźmi./ podpisano
en " The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her lmperial Majesty,Jadis, Queen of Narnia, for comforting her enemies and fraternizing with humans
pl " Tam i z powrotem " > < " Opowieść o Hobbitach, spisana przez Bilbo Bagginsa "
en A Hobbit' s Tale, by Bilbo Baggins. "
pl Postać Hansa Christiana Andersena wyłaniająca się z baśni i opowieści tegoż autora
en The figure of Hans Christian Andersen emerging from this author`s tales and stories
pl Opowieści o trudnym dzieciństwie. Narracja z perspektywy dziecka a tożsamość narracyjna (na wybranych przykładach)
en Difficult childhood stories. Narrative from the perspective of a child and the narrative identity (on selected examples)
pl Nim umarł... w bardzo sędziwym wieku, podobno podzielił się swoją opowieścią z franciszkańskim mnichem
en Before dying of... extreme old age, he supposedly imparted his tale to a Franciscan friar
pl Zwierciadło ludziego strachu. Diabeł w opowieściach z okolic Stoczka Łukowskiego
en The mirror of a man's fear. Demons image in narratives of Stoczek Łukowski area
pl Historię wam opowiem, o której śpiewali dawni Bretonowie...Próba interpretacji Opowieści Marii z Francji
en The Adventure in my next tale the Bretons made into a lay...An interpretation of the Lays of Marie de France
pl To nie był śnieg, który pamiętał z dzieciństwa i kojarzył ze śnieżkami, opowieściami o wróżkach i toboganami. Ten śnieg był bezlitosny, niszczący, padał nieprzerwanie. Taki śnieg mógł zasypać cały świat.
en This was not the snow he remembered from childhood and associated with snowballs and fairy stories and games with toboggans. This was a merciless, interminable, annihilating snow, a snow in which one could expect the world to end.
pl Droga Panno Potter, piszę z wielką przyjemnością i nadzieją, że jest to początek wielu pani opowieści
en Dear Miss Potter, I enclose with great pleasure the latest in what I hope will be a long line of tales
pl Opowieści z kina wzięte
en Stories taken from the cinema
pl Osobiście jednak wolę opowieści o relacjach międzyludzkich i mające trochę mniej wspólnego z wybuchami
en It' s just that I like stories that are more about interpersonal relations and a little less to do with things blowing up
Showing page 1. Found 1334473 sentences matching phrase "Opowieści z Narnii".Found in 89.331 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.