Translations into English:

  • Kakadu National Park   

Example sentences with "Park Narodowy Kakadu", translation memory

add example
las w parkach narodowych, rezerwaty naturalne i inne obszary chronione, takie jak obszary szczególnego zainteresowania środowiskiem naturalnym, naukowego, historycznego, kulturalnego lub duchowegoforest in national parks, nature reserves and other protected areas such as those of special environmental, scientific, historical, cultural or spiritual interest
Wpływ koszenia na różnorodność gatunkową chrząszczy roślinożernych (Insecta: Coleoptera - Polyphaga) w Gorczańskim Parku Narodowym.The influence of mowing on species biodiversity of weevils (Insecta: Coleoptera - Polyphaga) in The Gorce National Park
Osadnictwo na terenie Wigierskiego Parku NarodowegoSettlement in the Wigierski National Park
Akumulacja metali ciężkich w tkankach Apodemus flavicollis z Ojcowskiego Parku NarodowegoHeavy metal accumulation in the tissues of Apodemus flavicollis from Ojców National Park
Grzyby poliporoidalne obszarów ochrony ścisłej lasów reglowych Babiogórskiego Parku Narodowego na tle stanu poznania tej grupy w pozostałych karpackich i sąsiednich parkach narodowych.Polyporoid fungal biota of strict protected forests of Babiogórski National Park and its comparison with polyporoid biota of other Carpathian and adjacent national parks in Poland.
"Organizacja zgrupowań chrząszczy roślinożernych z rodziny ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionoidea) łąk górskich w Gorczańskim Parku Narodowym"Organization of weevil beetle assemblages (Coleoptera, Curculionoidea) among mountain grasslands in the Gorce National Park
Zmiany w przyrodzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego wynikające z realizacji zaleceń Planu OchronyEffects of the introduction of a Management Plan in the Bieszczady National Park
Zarządzanie wybranymi walorami turystycznymi i dobrami komplementarnymi Tatrzańskiego Parku NarodowegoManagement of selected tourist values and complementary goods Tatra
Układ przestrzenny tras rowerowych w polskich parkach narodowychSpatial arrangment of bicykle routes of Polish national park
Rola antropopresji w kształtowaniu środowiska przyrodniczego otuliny Świętokrzyskiego Parku NarodowegoThe influence of anthropopression on natural environment of Świętokrzyski National Park lagging.
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itdhistoric monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria, hire of equipment and accessories for culture, such as television sets, video cassettes, etc
Formy ochrony środowiska w Ameryce Południowej na przykładzie wybranych parków narodowychForms of environmental protection in South America with examples of chosen National Parks
utworzenie mazurskiego parku narodowego szansą na ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz na rozwój regionuthe foundation of the masurian national park as a chance of precetion of natural and cultural values and regional development
Przedmiot: Złe funkcjonowanie organu zarządzającego parkiem narodowym Alonnisos – Północne SporadySubject: Malfunctioning of the Management Body for the Alonnisos-Northern Sporades National Marine Park
Warunki hydrograficzne rzeki Runicy (Drawiński Park Narodowy).hydrological conditions of runica river (drawiński national park).
Geowizualizacja form młodoglacjalnych w Wielkopolskim Parku Narodowym na podstawie numerycznego modelu terenu.Geovisualization of young glacial forms in The National Park of Wielkopolska on the basis of Digital Elevation Model (DEM)
Ponadto piąty Park Narodowy – Pieniński, podobnie jak Tatrzański Park Narodowy, położony jest w samym sercu obszaru produkcji sera redykołkaIn addition, a fifth national part, the Pieniński National Park, is situated in the very heart of the redykołka production area
Określenie odporności szlaków na ruchu turystycznym w Karkonoskim Parku Narodowym w świetle analizy geoinformacyjnej.Geoinformation analysis as a supporting tool for estimating trails resiliency for tourists activity in The Karkonosze National Park.
Wpływ sąsiedztwa Parku Narodowego na rozwój gminy na przykładzie podwarszawskiej gminy IzabelinImpact of a national park on the development of neighbouring municipalities. The case of Izabelin, near Warsaw
W ramach tego polowania chińscy inwestorzy chcą wybudować autostradę przez Park Narodowy Serengeti, aby móc eksploatować zasoby Afryki Środkowej.In this hunt, Chinese investors want to construct a highway through the Serengeti National Park to exploit the resources of Central Africa.
Projekt licencjacki: Czynniki kształtujące kierunek zmian trofii Jeziora Góreckiego w Wielkopolskim Parku NarodowymFactors determining trend's chenges of Góreckie Lake in Wielkopolski National Park
Wpływ sąsiedztwa parku narodowego na postawy mieszkańców wobec obszarów chronionychInfluence of national park vicinity on attitude of inhabitants towards protected areas
Potencjalny dalekosiężny wpływ pożaru wgłębnego torfowiska niskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym na zgrupowania pająków epigeicznych.Potential long-term impact of peat fire on epigeic spider communities in Biebrza National Park
Stan zachowania jezior i drobnych zbiorników astatycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego na tle ich historycznego obrazu.the conservation status of lakes and small astatic water bodies in the wielkopolski national park against their historical picture.
W Europie jest już osiem parków narodowych, w tym Park Narodowy Retezat w Rumunii.There are already eight national parks in Europe, including Retezat National Park in Romania.
Showing page 1. Found 10631 sentences matching phrase "Park Narodowy Kakadu".Found in 4.762 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.