Translations into English:

  • Pyramid of Cestius   

Example sentences with "Piramida Cestiusza", translation memory

add example
pl Kair, piramidy...Możemy o tym zapomnieć
en Cairo, the pyramids, we can forget about them
pl Te postrzępione piramidy wysokie na ‧ metrów były częścią całego skalnego płaskowyżu
en These jagged pyramids a hundred metres tall were once part of a continuous rocky plateau
pl Prawdopodobnie.- Zwracam uwagę panu Asterixowi, co tak chciał zwiedzić piramidę, że w menhirze by nas nie zamknęli!
en I' m reporting to mister Asterix, who wanted to visit the Pyramids, that this wouldn' t have happened in a menhir
pl Z początku tylko wokół miasta i piramidy
en Just around town and the pyramid at first
pl Odkryto je około ‧ w Gizie, niedaleko Wielkich Piramid
en It was discovered in the early ‧s at Giza, not too far from the Great Pyramids
pl Tylko energia jak ta będzie rejestrowana...... podczas pełni księżyca, w Wielkiej Piramidzie, kiedy nadejdzie czas
en Only time energy li ke that' s been registered...... was during a peak full moon at the Great Pyramid when it had its capstone
pl Co się stało?/- Media o tym trąbią./ Ktoś ukradł piramidę./ Mówią, że przy nim/ inne łotry to.../ cieniasy
en What happened?It' s all over the news! Some fella just stole a pyramid
pl Czy mógłbyś zrobić zdjęcie z makietą przed piramidą?
en Can you get a photo of the cutout in front of the Luxor pyramid?
pl Ma torebki herbaty w kształcie piramidy!
en It' s them pyramid tea bags!
pl Pamiętasz piramidę?
en Do you remember the pyramid?
pl Jest tu na promocji i zarezerwował apartament Piramidę
en He' s over here on a publicity junket and has reserved the Pyramid suite
pl Razem po raz pierwszy zobaczymy piramidy
en We can both see the pyramids for the first time
pl Oszustwa finansowe w formie piramid finansowych w Polsce po roku 1989.
en Financial fraud in the form of pyramid schemes in Poland after 1989.
pl Element uderzający jest wykonany ze stali i ma kształt piramidy o ścianach w kształcie trójkątów równobocznych i o kwadratowej podstawie, przy czym szczyt i krawędzie piramidy są zaokrąglone, a promień zaokrąglenia wynosi ‧ mm
en The collision body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mm
pl Ojczyźnie Faraonów i piramid
en Land of pharaohs and pyramids
pl To złączenie tych dwóch piramid
en It' s the pairing of those two pyramids.It' s unique
pl Wycieczka do piramid
en That trip to the pyramids
pl W przesunięciach zachodzących w obrębie piramidy wiekowej kryją się wielkie przyszłe wyzwania dla miast
en These shifts in the age pyramid represent major challenges for urban areas in the future
pl Także piramidy
en So do the pyramids
pl Prawdę mówiąc, nadchodzące odwrócenie się piramidy wiekowej - w wyniku zmian demograficznych spowodowanych coraz dłuższym życiem ludzi - zagraża stabilności finansowej systemów emerytalnych.
en In truth, the proximity of the reversal of the age pyramid - as a result of demographic changes caused by the population's increased longevity - is threatening the financial sustainability of the pension schemes.
pl Nie wierzono też w twoją teorię, że piramidy były lądowiskami dla statków kosmicznych obcych
en They didn' t believe you that the pyramids were landing sites for alien spaceships
pl Zakładanie, prowadzenie lub propagowanie systemów promocyjnych typu piramida, w ramach których konsument wykonuje świadczenie w zamian za możliwość otrzymania wynagrodzenia, które jest uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów
en Establishing, operating or promoting a pyramid promotional scheme where a consumer gives consideration for the opportunity to receive compensation that is derived primarily from the introduction of other consumers into the scheme rather than from the sale or consumption of products
pl Stare jak piramidy
en Old as the pyramids
pl A co w środku piramidy?
en That' s it.- What about inside the pyramid?
Showing page 1. Found 216 sentences matching phrase "Piramida Cestiusza".Found in 0.417 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.