Translations into English:

  • Mockingbird Don’t Sing   

Example sentences with "Ptaszek w klatce", translation memory

add example
pl Poinformuj laboratorium, że ptaszek jest już w klatce
en Please inform the lab that the bird is in the cage
pl Odtąd zaczęto ich nazywać " ptaszkami w klatce. "
en So people started calling them " jailbirds. "
pl Muszę sobie przypominać, że niektóre ptaszki nie mogą żyć w klatce
en I have to remind myself that some birds aren' t meant to be caged
pl Jak ptaszek w klatce
en Talk about locked up like a bird in a cage
pl Więc czujesz się jak ptaszek uwięziony w klatce?
en So what, I make you feel like a Bird in a cage?
pl Zebraliśmy się, by podziwiać wspaniałą klatkę na ptaszki
en We are gathered here to witness my marvellous bird cage
pl O przepraszam bardzo, moje rajskie ptaszki w szponach młodzieńczej miłości...... chciałem wam tylko powiedzieć że mam randkę z Wujkiem Samem
en Well, excuse me, but as blissful as you are in the throes of young love...... l' m just letting you know I got a date with Uncle Sam
pl Gdybym stracił żonę... a nazajutrz mały ptaszek siadłby na parapecie mojego okna, spojrzał prosto w oczy... i czystą angielszczyzną powiedział
en If I lost my wife and, uh, the next day, a little bird landed on my windowsill,looked me right in the eye, and in plain English said, " Sean, it' s me, Anna
pl Dobry Boże,Ty, który stworzyłeś ptaszki i pszczółki, i ślimaki, zapewne, proszę pomóż mi, także małemu zwierzątku, w mej niedoli
en Dear Lord, who made the birds and the bees, and the snails, presumably, please help me, a little animal, too, in my despair
pl Mam uczucie, że trzymam w ręku małego ptaszka
en I get the feeling, of holding a little bird in my hand
pl Dwa ptaszki w ręku
en Two birds with one stone
pl To zrozumiałe... kiedy pańscy wybawcy zamienili się w ptaszki o innym upierzeniu
en That' s understandable.When your rescuers turn out to be birds of a different feather
pl Ptaszki śpiewają, wiewiórki produkują stadka małych cholernych wiewiórek...... słońce świeci, w miły, nie zabójczy sposób
en Birds singin ', squirrels making lots of rotten little squirrels, sun beamin ' down in a nice, non- fatal way
pl Ten ptaszek spada w dół!
en This bird is going down!
pl Ptaszek wznosi się w górę tak wysoko
en The little bird soars up so high
pl Bo to dokładnie to, co przywiozę z powrotem i zaserwuję w tym obrotowym ptaszku
en ' Cause that' s exactly what I' m gonna be bringing back and serving up in this whirly bird
pl To kocham w tobie.Jesteś czyściutkim ptaszkiem
en That' s what I like about you
pl w błękicie nieba ptaki kołowały gromadą wokół żabek pinakli; rozkrzyczany plac zalewała woń kwiatów, kwadrat bruku opasywały róże, jaśminy, goździki, narcyze i tuberozy, przedzielone tu i ówdzie wilgotną zielenią kocimiętki albo mokrzycy dla ptaszków;
en a flock of birds fluttered in the grey sky round the trefoil bell-turrets; the square, resounding with cries, was fragrant with the flowers that bordered its pavement, roses, jasmines, pinks, narcissi, and tube-roses, unevenly spaced out between moist grasses, catmint, and chickweed for the birds;
pl Wlatuj ptaszku w trzciny i nie wylatuj z powrotem
en The bird in the stories flies and never returns
Showing page 1. Found 2328711 sentences matching phrase "Ptaszek w klatce".Found in 362.615 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.