Translations into English:

  • Kassel   
     
    Kassel (region)
     
    Kassel (region)

Example sentences with "Rejencja Kassel", translation memory

add example
pl Hitlerowska administracja cywilna w Rejencji Ciechanowskiej w latach 1939-1945
en German civil administration in Government District Ciechanow, 1939-1945
pl Miasto Kassel
en Stadt Kassel
pl Sprawa COMP/M.‧- Goldman Sachs/Matlinpatterson/Bankenservice Kassel
en Case COMP/M.‧- Goldman Sachs/Matlinpatterson/Bankenservice Kassel
pl Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ września ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel- Niemcy)- Plantanol GmbH & Co.KG przeciwko Hauptzollamt Darmstadt
en Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ September ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germany))- Plantanol GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Darmstadt
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel (Niemcy) w dniu ‧ maja ‧ r.- Plantanol GmbH & Co.KG przeciwko Plantanol GmbH & Co.KG
en Reference for a preliminary ruling from the Hessische Finanzgericht, Kassel (Germany) lodged on ‧ May ‧- Plantanol GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Darmstadt
pl Kassel niedaleko Frankfurtu.Panie, szukamy jedzenia i dachu nad głową
en Monsieur, we' re looking for food and lodging
pl Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.‧- Goldman Sachs/Matlinpatterson/Bankenservice Kassel
en Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Goldman Sachs/Matlinpatterson/Bankenservice Kassel
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel (Niemcy) w dniu ‧ maja ‧ r.- Plantanol GmbH & Co.KG przeciwko Plantanol GmbH & Co.KG
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Hessische Finanzgericht, Kassel (Germany) lodged on ‧ May ‧- Plantanol GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Darmstadt
pl Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Honeywell Aerospace GmbH przeciwko Hauptzollamt Gießen. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel) (Tranzyt wspólnotowy- Powstanie długu celnego w wyniku naruszeń lub nieprawidłowości- Skutki braku powiadomienia głównego zobowiązanego o terminie na dostarczenie dowodu miejsca naruszenia lub nieprawidłowości
en Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ January ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling by the Hessisches Finanzgericht, Kassel): Honeywell Aerospace GmbH v Hauptzollamt Gießen (Community transit- Incurrence of a customs debt in the event of offences or irregularities- Consequence of the lack of indication to the principal of the time-limit for furnishing proof of the place where the offence or irregularity occurred
pl Kali und Salz GmbH, Kassel, Niemcy
en Kali and Salz GmbH, Kassel, Germany
pl Karl- Heinz Metzner z Hessen- Kassel i Uli Biesinger z BC Augsburg
en Karl- Heinz Metzner from Hessen- Kassel and Uli Biesinger from BC Augsburg
pl W okręgu Kassel, gminy Breuna, Liebenau, Zierenberg, Wolfhagen, Naumburg, Bad Emstal, Schauenburg, Habichtswald, Calden, Ahnatal, Baunatal
en im Landkreis Kassel die Gemeinden Breuna, Liebenau, Zierenberg, Wolfhagen, Naumburg, Bad Emstal, Schauenburg, Habichtswald, Calden, Ahnatal, Baunatal
pl Postanowieniem z dnia ‧ maja ‧ r. prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził o wykreśleniu sprawy C-‧/‧ (wniosek Bundesfinanzhof o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Finanzamt Kassel-Goethestraße przeciwko Qualitair Engineering Services Ltd
en By order of ‧ May ‧ the President of the Court of Justice of the European Communities has ordered the removal from the register of Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof): Finanzamt Kassel-Goethestraße v Qualitair Engineering Services Ltd
pl K+S Kali GmbH, Kassel, Niemcy
en K+S Kali GmbH, Kassel, Germany
pl Punkty wymiany: Akwizgran (Aachen), Augsburg, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Brema, Chemnitz, Chociebuż (Cottbus), Dortmund, Drezno, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt nad Menem, Fryburg, Gießen, Getynga (Göttingen), Hagen, Hamburg, Hanower, Karlsruhe, Kassel, Kilonia (Kiel), Koblencja, Kolonia, Lipsk, Ludwigshafen, Lubeka, Magdeburg, Moguncja (Mainz), Meiningen, Monachium, Neubrandenburg, Norymberga, Oldenburg, Osnabrück, Ratyzbona (Regensburg), Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Villingen-Schwenningen, Würzburg
en Locations: Aachen, Augsburg, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bremen, Chemnitz, Cottbus, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt am Main, Freiburg, Gießen, Göttingen, Hagen, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Meiningen, München, Neubrandenburg, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück, Regensburg, Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Villingen-Schwenningen and Würzburg
pl Sprawa COMP/M.‧- Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel
en Case COMP/M.‧- Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel
pl Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.‧- Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel)- Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
en Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel)- Candidate case for simplified procedure
pl W okręgu Kassel, gminy Breuna, Liebenau, Zierenberg, Wolfhagen, Naumburg, Bad Emstal, Schauenburg, Habichtswald, Calden, Ahnatal, Baunatal, Hofgeismar, Grebenstein, Fuldabrück
en im Landkreis Kassel die Gemeinden Breuna, Liebenau, Zierenberg, Wolfhagen, Naumburg, Bad Emstal, Schauenburg, Habichtswald, Calden, Ahnatal, Baunatal, Hofgeismar, Grebenstein, Fuldabrück
pl W dniu ‧ grudnia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Goldman Sachs Group Inc. (GS, USA) i MatlinPatterson LLC (MP, USA) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad Bankenservice Kassel GmbH (Bankenservice, Niemcy) w drodze zakupu akcji
en On ‧ December ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Goldman Sachs Group Inc. (GS, USA) and MatlinPatterson LLC (MP, USA) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Bankenservice Kassel GmbH (Bankenservice, Germany) by way of purchase of shares
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ września ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel- Niemcy)- Plantanol GmbH & Co.KG przeciwko Hauptzollamt Darmstadt (Dyrektywa ‧/‧/WE- Wspieranie użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych- Dyrektywa ‧/‧/WE- Wspólnotowe przepisy ramowe dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej- Mieszanka oleju roślinnego, dodatków i paliwa- Biopaliwa- Uregulowanie krajowe- Zwolnienia z podatku- Zastąpienie zwolnienia obowiązkiem przestrzegania minimalnej proporcji biopaliwa w paliwach- Zgodność z dyrektywami ‧/‧/WE i ‧/‧/WE- Ogólne zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ September ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germany))- Plantanol GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Darmstadt (Directive ‧/‧/EC- Promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport- Directive ‧/‧/EC- Community framework for the taxation of energy products and electricity- Blend of vegetable oil, additives and fuel- Biofuels- National rules- Tax exemption- Replacement of the exemption by an obligation to maintain a minimum biofuel content in fuels- Conformity with Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- General principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations
pl w sprawie C-‧/‧ Honeywell Aerospace GmbH przeciwko Hauptzollamt Gießen. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel
en in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling by the Hessisches Finanzgericht, Kassel): Honeywell Aerospace GmbH v Hauptzollamt Gießen
pl Inge Russ-Aigner (Interessengemeinschaft Schönfelder Str. in Kassel) (nr
en Inge Russ-Aigner (Interessengemeinschaft Schönfelder Str. in Kassel
pl Na północ od Kassel
en Just north of Kassel, I' d say
pl W sprawie C- ‧/‧, mającej za przedmiot wniosek, wpisany do rejestru dnia ‧ lipca ‧ r., o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel (Niemcy) postanowieniem z dnia ‧ kwietnia ‧ r., w postępowaniu: Honeywell Aerospace GmbH przeciwko Hauptzollamt Gießen, Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca) i K. Schiemann, sędziowie; rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ stycznia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
en In Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germany), made by decision of ‧ April ‧, received at the Court on ‧ July ‧, in the proceedings between Honeywell Aerospace GmbH and Hauptzollamt Gießen – the Court (Fourth Chamber), composed of K. Lenaerts, President of the Chamber, J.N. Cunha Rodrigues (Rapporteur) and K. Schiemann, Judges; D. Ruiz-Jarabo Colomer, Advocate General, R. Grass, Registrar, has given a judgment on ‧ January ‧, in which it has ruled
Showing page 1. Found 25 sentences matching phrase "Rejencja Kassel".Found in 0.3 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.