Translations into English:

  • First Knight   

Example sentences with "Rycerz króla Artura", translation memory

add example
pl Spotkał ich los rycerzy króla Artura, przeżyli dni swojej chwały
en Like the Knights of the Round Table... the Musketeers have outlived their usefulness
pl Uczony sir Bedevere jako pierwszy dołączył do rycerzy króla Artura
en The wise Sir Bedevere was the first to join King Arthur' s knights
pl Legenda króla Artura
en The Arthur Legend
pl To Avalon, miejsce spoczynku króla Artura
en This is Avalon, the resting place of King Arthur himself
pl Jak jankes na dworze króla Artura
en Like the Connecticut Yankee in the court of King Arthur
pl Co, jeśli nasiono trafiło na podatny grunt... a mężczyzna zaczął skupiać się na zamiarze rządzenia Albionem... mając za sobą spuściznę króla Artura?
en What if the seed was planted, and that very same body of men began to fixate on the notion of ruling Albion with the legacy of King Arthur behind them?
pl Oblicza miłości na dworze Króla Artura w ujęciu Prerafaelitów jako przykład łamania norm moralnych i społecznych.
en Aspects of Love at the Court of King Arthur by Pre-Raphaelites as the Example of Crossing the Moral and Social Norms
pl Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawach połączonych od T-‧/‧ do T-‧/‧ Naipes Heraclio Fournier, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (Wspólnotowy znak towarowy- Postępowanie w przedmiocie unieważnienia- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Graficzny znak towarowy zawierający rysunek przedstawiający miecz związany z grą w karty- Graficzny znak towarowy zawierający rysunek przedstawiający rycerza buław związany z grą w karty- Graficzny znak towarowy zawierający rysunek przedstawiający króla mieczy związany z grą w karty- Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i c) rozporządzenia nr
en Judgment of the Court of First Instance of ‧ May ‧ in Joined Cases T-‧/‧ to T-‧/‧, Naipes Heraclio Fournier, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (Community trade mark- Proceedings in relation to invalidity- Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧- Figurative mark comprising the representation of a sword in a pack of cards- Figurative mark comprising the representation of a knight of clubs in a pack of cards- Figurative mark comprising the representation of a king of swords in a pack of cards- Absolute grounds for refusal- Article ‧(b) and (c) of Regulation No
pl Król wylał swe złe humory na tego rycerza
en The king hath run bad humors on the knight
pl To Król wie, że Szeryf i Czarni Rycerze spiskują przeciwko Królowi
en You' il know the Sheriff of Nottingham and the Black Knights are plotting against you
pl Zgrzeszyliśmy, lecz w ten dzień wielkanocny, gdy Chrystus powstał z martwych, oby jeden z tych rycerzy, zwyciężywszy w walce, dostąpił łaski... wyciągnięcia tego miecza i zostania królem
en We have sinned, but on this Easter Day...... when Christ rose from the dead, may one knight here...... through victory in arms find the grace...... to draw the sword and be king
pl Kto chce być rycerzem... i służyć królowi, niech rusza za mną
en Any man who would be a knight...... and follow a king, follow me
pl Czy wiesz, co znaczy służyć rycerzowi, który służy królowi?
en Do you know what it means to serve a knight who serves a king?
pl Napad na rycerzy królewskich to jak napad na samego króla
en An assault on the King' s soldiers is the same as an assault on the King himself
pl Sprawa T-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Naipes Heraclio Fournier, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), France Cartes SAS (Odwołanie- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Wspólnotowy znak towarowy- Graficzne znaki towarowe zawierające wyobrażenie miecza, rycerza buław oraz króla mieczy do gry w karty- Unieważnienie znaku towarowego
en Case C-‧/‧ P: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ October ‧- Naipes Heraclio Fournier, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), France Cartes SAS (Appeal- Regulation (EC) No ‧/‧- Community trade mark- Figurative marks comprising the representation of a sword, a knight of clubs and a king of swords in a pack of cards- Declaration of invalidity of the mark
pl To droga króla... i do niego należeli rycerze, z którymi skrzyżowałeś broń
en This is the King' s road...... and the knights you joined arms against were his very own
pl Obowiązek ten sumiennie wypełnię... jako rycerz i jako król
en That duty I will solemnly obey...... as knight and king
pl Szeryf i Czarni Rycerze zamierzają zabić króla
en Much.The Sheriff and the Black knights are gonna kill the King
pl Ginewro, oto pierwszy rycerz Artura.Przybył, by zawieźć cię do króla
en Guenevere...... here is Arthur' s greatest knight come to escort you to the King
Showing page 1. Found 3517 sentences matching phrase "Rycerz króla Artura".Found in 3.811 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.