Translations into English:

  • Pinus peuce   

Did you mean: sosna rumelijska

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

sosna rumelijska
macedonian pine; Pinus peuce

Example sentences with "Sosna rumelijska", translation memory

add example
pl Właściwie to zdobyłem go,/ jadąc na sośnie w zespole rocznika '
en Actually, I...I earned it riding the pine for the ' ‧ team
pl Wpływ nawadniania ściekami z leśnej oczyszczalni ścieków ZPZ "Iława" S.A. na przyrosty roczne u sosny zwyczajnej Pinus sylvestris
en The influence of irrigation with treater sewage from the sewage treatment plant of the ZPZ "Iława" S.A. on the tree rings of Scotch Pine (Pinus sylvestris)
pl Rodopskie i bałkańskie lasy sosny zwyczajnej
en Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests
pl Wpływ typu podłoża na ektomikoryzy sosny na terenie Olkuskiego Obszaru Rudnego
en Substrate type effect on pine ectomycorrhizae in the Olkusz post-mining area
pl Kultura organizacyjna jako narzędzie kształtowania postaw i zachowań pracowników na przykładzie Urzędu Gminy Sośnie.
en Organizational culture as a tool for shaping attitudes and behaviour of employees on the example of Sośnie Municipal Office.
pl Stosowanie żywicy sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina typu Retsina na warunkach określonych we właściwych przepisach greckich
en The use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining Retsina wine under the conditions laid down in the Greek provisions applicable
pl W Grecji, w ramach warunków określonych w stosownych przepisach, stosowanie żywicy sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina stołowego typu “retsina”
en The use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining
pl Epizod, który się rozegrał pod kaplicą Dwóch Sosen i zapoczątkował tę krwawą historię stał się legendą
en Now,, the incident that happened at the Two Pines Wedding Chapel,, that put this whole gory story into motion,, has since become legend
pl Wysokogórskie śródziemnomorskie lasy z sosny zwyczajnej
en High oro-Mediterranean pine forests
pl W przypadku zastosowania sosny smołowej lub daglezji zielonej o jakości clear and better średnice zawarte w tabeli w art. ‧a.‧–‧a.‧ mogą być mniejsze o ‧ %
en If the chosen timber is either pitch pine or Oregon pine of quality level clear and better the diameters in the tables reproduced in Articles ‧a.‧ to ‧a.‧ can be reduced by ‧ %
pl Charakterystyka zmienności genetycznej sosny zwyczajnej z nadleśnictwa Miłomłyn w oparciu o polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA
en Genetic characteristic of scots pine from Miłomłyn district in cp DNA polymorphism
pl Spójrzcie na kominek, urocze schody i podłogę z białej sosny
en But look at these features.The fireplace. That staircase, it' s so handsome
pl Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z rezerwatu "Sosny Taborskie"
en Dendrochronological Analysis of Tree Ring Widths of Pinus sylvestris L. from &‧8220;Sosny Taborskie&‧8221; nature reserve.
pl Spotkamy się o ‧: ‧ przy Bliźniaczych Sosnach
en Meet me at Twin Pines Mall tonight at
pl Sosna błotna (Pinus uliginosa) i sosna drzewokosa (pinus x rhetica). Występowanie w Polsce i hipotezy na temat pochodzenia tych chronionych taksonów.
en Pinus uliginosa and Pinus x rhetica. Distribution in Poland and hypotesis on the orgin of these protected taxa.
pl Przysiadłem niepewnie.I z połyskujących gałęzi sosny
en I perched upon them precariously
pl One żyją tu na stożkach sosny i chociaż również są sezonowe mogą być gromadzone i jedzone przeze cały rok
en They thrive here on the pine cones and although these are also seasonal they can be stored and eaten throughout the year
pl Dom pod Srebrzystą Sosną
en Blue Pine Lodge
pl nie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost sadzonki w ‧-letnim cyklu wzrostu sosny
en the impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a ‧-year pine plantation production cycle
pl Nie zapominaj o igłach sosny, zabijają zapach fajek
en Don' t forget the pine- needles, so you don' t smell
pl Bezrobocie w wymiarze lokalnym na przykładzie gminy Sośnie
en The local area unemployment in the commune of Sośnie
pl Wpadł na szalony pomysł.Chciał uprawiać sosny
en He had this crazy idea about breeding pine trees
pl Wokół jeziora rosną wysokie sosny.
en Tall pine trees make a ring around the lake.
pl Drewno opałowe z drewna iglastego, sosny i wiórów jodłowych
en Fuel wood, of coniferous wood and pine and fir shavings
pl Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania gminy Sośnie w latach 2006-2011.
en social and economic aspects of functioning of the community sośnie in the years 2006-2011.
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "Sosna rumelijska".Found in 0.356 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.