Translations into English:

  • Pinus peuce   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

sosna rumelijskamacedonian pine

Example sentences with "Sosna rumelijska", translation memory

add example
Przysiadłem niepewnie.I z połyskujących gałęzi sosnyI perched upon them precariously
Musimy wznieść się ponad sosnyWe need to go over those pines
Drzewostany sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej.orest stands of scots pine (pinus sylvestris l.) in the białowieża primeval forest.
Rola peroksydaz i oksydaz fenolowych w oddziaływaniach pomiędzy promieniowcami rodzaju Streptomyces, a grzybami patogennymi dla siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).The Role of Peroxidase and Phenoloxidase Enzymes in interactions between Streptomyces and Pathogenic Fungi for Scots Pine Seedlings (Pinus sylvestris L.).
Stosowanie żywicy z sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina stołowego Retsina na warunkach ustanowionych w obowiązujących przepisach greckichThe use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining Retsina wine under the conditions laid down in the applicable Greek provisions
Żywica z sosny Aleppo, której stosowanie przewidziane jest w załączniku ‧ ust. ‧ lit. n) do rozporządzenia (WE) nr ‧, może być używana tylko do produkcji wina stołowegoAleppo pine resin, the use of which is provided for in Annex IV(n) to Regulation (EC) No ‧, may be used only to produce
nie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost sadzonki w ‧-letnim cyklu wzrostu sosnythe impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a ‧-year pine plantation production cycle
To jest zrobione z sosny, a to z klonuIt' s made of pine, this is made of maple
Retsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu winogronowego poddanego obróbce przy zastosowaniu żywicy z sosny AleppoRetsina shall be wine produced exclusively in the geographical territory of Greece using grape must treated with resin from the Aleppo pine
Środkowoeuropejskie lasy sosny zwyczajnej z porostamiCentral European lichen Scots pine forests
Dom pod Srebrzystą SosnąBlue Pine Lodge
Dotyczy: choroby sosen nazywanej bawełnianąSubject: Mildew in pine trees
Przeanalizowalismy wlókna.Pochodza z rzadkiej sosny z Wysp Kanaryjskich, która rosnie jedynie w OregonieWe analysed the fibres and found them to be from the rare Canary Island pine, which grows only in Oregon
Spójrzcie na kominek, urocze schody i podłogę z białej sosnyBut look at these features.The fireplace. That staircase, it' s so handsome
Rodopskie i bałkańskie lasy sosny zwyczajnejRhodopide and Balkan Range Scots pine forests
Odwzorowanie warunków środowiskowych w XVI-XVII wieku na podstawie drewna historycznego sosny zwyczajnej Pinus sylvestris z kościołów pocysterskich w Byszewie i KoronowieMapping of the environmental conditions in the XVI and XVII century on the basis of the historical pine - tree wood taken from the post-cysterian churches in Byszewo and Koronowo
Wpływ srebra nanocząsteczkowego na wzrost wybranych promieniowców (Streptomyces sp.) gleby i strefy korzeniowej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)Influence of Ag-nanoparticles on the growht of actionomyces (Streptomyces sp.) isolated from bulk soil and rhizosphere of Scots pine (Pinus silvestris L.)
Strzępiarka/wiórownica jest badana podczas rozdrabniania okrągłego kawałka drewna (sucha sosna lub sklejka), o długości co najmniej ‧ m, który jest zaostrzony z jednego końca i ma średnicę w przybliżeniu równą maksymalnej, na jaką strzępiarka/wiórownica jest zaprojektowana i określona w instrukcjach dostarczonych nabywcyThe work-cycle consists of chipping a round piece of wood (dry pine or plywood) of at least ‧ m length, that is sharpened at one end and has a diameter approximately equal to the maximum that the shredder/chipper is designed to accept specified in the instructions supplied to the purchaser
Sosna błotna (Pinus uliginosa) i sosna drzewokosa (pinus x rhetica). Występowanie w Polsce i hipotezy na temat pochodzenia tych chronionych taksonów.Pinus uliginosa and Pinus x rhetica. Distribution in Poland and hypotesis on the orgin of these protected taxa.
Spotkamy się o ‧: ‧ przy Bliźniaczych SosnachMeet me at Twin Pines Mall tonight at
Na roślinność składają się wiecznie zielone i liściaste szerokolistne lasy mieszane, głównie szerokolistne drzewa wiecznie zielone lub drzewa liściaste, z uprawianymi lasami sosny żywicznej i bambusaThe vegetation comprises evergreen and deciduous broadleaved mixed forests, mainly evergreen broadleaved trees or deciduous trees, with cultivated Masson pines and bamboo forests
Można tam ujrzeć niebotyczne sosny powalone w poprzek strumieni, szałasy zawieszone nad przepaścią, a tysiąc stóp pod sobą rozległe doliny, jeśli tylko chmury się rozstąpią.One sees pines of incredible size across torrents, cottages suspended over precipices, and, a thousand feet below one, whole valleys when the clouds open.
Wpływ pożaru i sposobu przygotowania gleby na dynamikę wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus sylwestris) na uprawach w Nadleśnictwie Cierpiszewothe effect of forest fire and soil tillage on the pinus sylwestris growth dynamics in cierpiszewo nadleśnictwo
Wiatr wyginał sosny, dął wbrew nadchodzącej nocyI > Winds swept pines, </ I > < I > moving against the coming night. </ I
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "Sosna rumelijska".Found in 0.464 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.