Translations into English:

  • Pinus peuce   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

sosna rumelijska
macedonian pine

Example sentences with "Sosna rumelijska", translation memory

add example
Retsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu winogronowego poddanego obróbce przy zastosowaniu żywicy z sosny Aleppo
Retsina shall be wine produced exclusively in the geographical territory of Greece using grape must treated with resin from the Aleppo pine
W przypadku zastosowania sosny smołowej lub daglezji zielonej o jakości clear and better średnice zawarte w tabeli w art. ‧a.‧- ‧a.‧ mogą być mniejsze o ‧ %
If the chosen timber is either pitch pine or Oregon pine of quality level clear and better the diameters in the tables reproduced in Articles ‧a.‧ to ‧a.‧ can be reduced by ‧ %
zgodnie z załącznikiem ‧ pkt ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, wino Retsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu gronowego poddanego obróbce, przy której stosowaniu użyto żywicy z sosny Aleppo
according to Annex ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, a Retsina wine is a wine produced exclusively in the territory of Greece using grape must treated with resin from Aleppo pine
Pamiętasz?Energię czerpiemy z zielonych sosen
With the energy of a green pine tree
nie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost sadzonki w ‧-letnim cyklu wzrostu sosny
the impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a ‧-year pine plantation production cycle
Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych sosny zwyczajnej Pinus sylvestris w Nadleśnictwie Białowieża
Dendrochronological analysis of pine Pinus sylvestris tree rings from Białowieża Forest Inspectorate
Identyfikacja morfologiczno-anatomiczna i molekularna ektomikoryz siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) szczepionych promieniowcami (Streptomyces anulatus, Streptomyces xantochromogens, Streptomyces cyaneus) i grzybami ektomokoryzowymi (Amanita muscaria, Paxillus involutus).
Morphological - anatomical and molecular identificiation of ectomycorrhizae of Pinus sylvestris L. seedlings inoculated with Streptomyces anulatus , Sterptomyces xantochromogens, Streptomyces cyaneus and ectomycorrhizal fungi (Amanita muscaria, Paxillus involutus).
Struktura biomasy nadziemnej sosny zwyczajnej w odnowieniach spontanicznych
Structure of the Aboveground Biomass of Scots Pine in Natural Regeneration Areas
Zmiany w składzie ilościowo-jakościowym promieniowców gleby i ryzosfery sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od wieku drzew.
Changes In the Quality and Quanity Composition of Actinomycetes In the Bulk Soil And the Rhizosphere of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Dependent On the Age of the Trees.
Biomasa sosny w regeneracji zbiorowisk borowych w 13 roku po pożarze
Pine biomass in woodland regeneration 13 years after a forest fire
Drewno opałowe z drewna iglastego, sosny i wiórów jodłowych
Fuel wood, of coniferous wood and pine and fir shavings
Dotyczy: choroby sosen nazywanej bawełnianą
Subject: Mildew in pine trees
Portugalia poinformowała w dniu ‧ czerwca ‧ r., pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję, iż niektóre próbki drzew sosny pochodzących z jej terytorium zidentyfikowano jako porażone przez węgorka sosnowca
Portugal informed the other Member States and the Commission on ‧ June ‧ that some samples of pine trees originating in its territory were identified as infested by PWN
Spotkamy się o ‧: ‧ przy Bliźniaczych Sosnach
Meet me at Twin Pines Mall tonight at
Wyżej w pobliskich górach, sosna twardostożkowa (bristlecone), najstarszy organizm na planecie
Higher up in the nearby mountains, bristlecone pines, the oldest organisms on the planet
Wysokie sosny jak milczący sędziowie
The tall pine trees, clustered around like a silent jury
Przedmiot: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell atakuje sosny w Portugalii
Subject: Pine pitch canker in Portugal
Stosowanie żywicy sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina typu Retsina na warunkach określonych we właściwych przepisach greckich
The use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining Retsina wine under the conditions laid down in the Greek provisions applicable
zmienność populacji sosny zwyczajnej (pinus sylvestris l.) z obszaru linii kolejowych wyrażona w cechach anatomicznych igieł.
variability of scots pine (pinus sylvestris l.) populations form railway tracks expressed in anatomical needles traits.
Wpływ nawadniania ściekami z leśnej oczyszczalni ścieków ZPZ "Iława" S.A. na przyrosty roczne u sosny zwyczajnej Pinus sylvestris
The influence of irrigation with treater sewage from the sewage treatment plant of the ZPZ "Iława" S.A. on the tree rings of Scotch Pine (Pinus sylvestris)
Żywica z sosny Aleppo
Aleppo pine resin
Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną mezogejską
Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines
Musimy wznieść się ponad sosny
We need to go over those pines
Zupełnie, jak ta wielka sosna, z daleka jest najlepiej widoczna
By ‧, we expect new spacecraft designed for long journeys to allow us to begin the first ever crewed missions beyond the moon into deep space
Drzewostany sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej.
orest stands of scots pine (pinus sylvestris l.) in the białowieża primeval forest.
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "Sosna rumelijska".Found in 0.252 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.