Translations into English:

  • English Springer Spaniel   

Example sentences with "Springer spaniel angielski", translation memory

add example
Tak, spaniele są bardzo mądreWell, cockers are very bright, you know
Napalił się jak spaniel na cudzą nogęEver had a Jack Russell try to do it to your leg?
Springer, co się dzieje?Springer, what' s going on?!
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotakania wyjaśniające w sprawie COMP/M.‧- Bertelsmann/Springer (zgodnie z art. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE, EWWiS z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach w dziedzinie konkurencji- Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strFinal report of the Hearing Officer in case COMP/M.‧- Bertelsmann/Springer (pursuant to Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC, ECSC of ‧ May ‧ on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings- OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
w przypadku przedsiębiorstwa Springer Science + Business Media: publikacja podręczników akademickich i książek specjalistycznych, czasopism i periodykówfor Springer Science + Business Media: publishing of academic and professional books, journals and periodicals
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) w dniu ‧ marca ‧ r.- Eva-Maria Painer przeciwko Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KGReference for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien (Austria) lodged on ‧ March ‧- Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG
Nie przestawaj SpringerKeep at it, Springer, my boy, help' s to hand!
zastępca redaktora Spanish Economic Review, Springer-Verlag (EconlitAssociate Editor, Spanish Economic Review, Springer-Verlag (Econlit
W dniu ‧ listopada ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa Bertelsmann AG (Bertelsmann Niemcy) oraz jego filia Gruner+Jar AG & Co. KG (G+J, Niemcy) oraz Axel Springer AG (Springer, Niemcy) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem NewCo (NewCo, Niemcy) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji w nowo powstałej spółce stanowiącej joint ventureOn ‧ November ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Bertelsmann AG (Bertelsmann, Germany), its solely controlled subsidiary Gruner+Jahr AG & Co. KG (G+J, Germany), and Axel Springer AG (Springer, Germany), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking NewCo (NewCo, Germany) by way of purchase of shares in a newly created company constituting a joint venture
Ale zanim media to rozdmuchały zanim Access Hollywood i Jerry springer podłapali to-- pozwolcie, że powiem wam prawdę o tym jak się tu znalazłemBut before the media blows it out of proportion-- before Access Hollywood and Jerry springer get ahold of it--let me tell you the truth about how I got here
Springer prowadzi dwa zakłady drukarskie wklęsłodruku w Niemczech, mianowicie w Ahrensburg (blisko Hamburga) i DarmstadtSpringer operates two rotogravure printing facilities in Germany, namely in Ahrensburg (near Hamburg) and in Darmstadt
W dniu ‧ grudnia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo EQT V (Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Springer Science + Business Media (Luksemburg), w drodze zakupu udziałów/akcjiOn ‧ December ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking EQT V (United Kingdom) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Regulation control of the whole of the undertaking Springer Science + Business Media (Luxembourg) by way of purchase of shares
Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.‧ – EQT V/Springer Science + Business MediaNon-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- EQT V/Springer Science + Business Media
przedsiębiorstwo Springer: wydawnictwo, drukarstwo, kolportaż prasyfor Springer: publishing, printing and distribution of newspapers and magazines
Wpływ koncernu Axel Springer Verlag na polski rynek medialny na przykładzie ogólnopolskiej prasy codziennejThe influence of the Axel Springer Verlag company on the Polish media market, based on the example of daily, nation-wide press.
Sprawa COMP/M.‧ – EQT V/Springer Science + Business MediaCase COMP/M.‧- EQT V/Springer Science + Business Media
nowe strategie w amerykańskim filmie biograficznym na przykładzie i’m not there todda haynesa, american splendor shari springer berman i roberta pulciniego oraz tarnation jonathana caouette’anew filmmaking techniques in american biopic cinema on the example of i'm not there by todd haynes, american splendor by shari springer berman and robert pulcini and tarnation by jonathan caouette
Springer ty i Arcee transformujcie Autobot CitySpringer, you and Arcee transform Autobot City
Showing page 1. Found 7727 sentences matching phrase "Springer spaniel angielski".Found in 1.57 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.