Translations into English:

  • Crown Tribunal   

Example sentences with "Trybunał Koronny", translation memory

add example
Ustrój i organizacja Trybunału koronnego do 1726 r.Structure and Organisation of the Royal Tribune of 1726
Świadek koronnyCrown witness
Świadek koronny w Polsce i we WłoszechCrown witness in Poland and in Italy
Świadek koronny w polskim procesie karnymCrown witness in the Polish criminal procedure
W Illinois wydano nakazy doprowadzenia świadków koronnych dla profesora Lu ChenaMaterial witness warrants have been issued in illinois for Professor Lu Chen
Premiowanie osób podejmujących współpracę procesową z wymiarem sprawiedliwości - świadek koronny w Polsce a we WłoszechRewarding of the Collaborators of Justice in the Criminal Proceeding: Crown Witnesses in Poland and Italy
Świadek koronny - prawo, a rzeczywistośćCrown Witness: Law and Reality
Ewolucja i kierunki zmian w instytucji świadka koronnego na gruncie polskiego procesu karnegoEvolution and development of polish version of crown witness
"Świadek koronny w polskim prawie karnym"Queen's evidence in Polish criminal law
Świadek koronny jako skuteczny środek walki z przestępczością zorganizowanąCrown witness as an effective measure against organized crime
Wcale mu się nie spieszy ujawniać jego koronnego argumentu.He is not eager to unveil his main argument.
Dragonia w wojsku koronnym od zaprowadzenia pierwszych oddziałów do 1717 rokuDragoons in polish army from establishment of first divisions until 1717.
Świadek koronny jako instrument walki z przestępczością zorganizowanąCrown Witness as an instrument to fight with organised crime
Instytucja świadka koronnego.The Institution of king's witness.
Stosunki polsko-pomorskie za panowania Zygmunta Starego. Repertorium wpisów do Ksiąg Poselskich Metryki Koronnej z lat 1507-1548.The polish-pomeranian relations in the reign of Sigismund I the Old. Repertory of inscriptions contained in Books of Deputies of the Crown Metrics in the years 1507-1548.
Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnymThe role of state's evidence in polish procesie karnym
Agent ‧ był przekonany o istnieniu spisku, mającego na celu kradzież klejnotów koronnychNow, Agent One believed that there was a plot to steal the Crown Jewels
Świadek koronny jako instytucja służąca do walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce i we Włoszech na tle porównawczymCrown witness as the institution serving to the faith with the organized criminality in Poland compared to Italy
Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnymThe institution od the Crown in the Polish criminal
Korespondencja hetmanów koronnych i litewskich do Jana Klemensa Branickiego w latach 1735 - 1771Crown and Lithuanian Hetmans’ correspondence to Jan Klemens Branicki in 1735-1771.
Metryka Koronna w świetle literatury przedmiotuThe Crown Metrica in light of literature
Próba analizy prawnoporównawczej instytucji świadka koronnego w Polsce i we Włoszech. Aspekty procesoweThe comparative analysis of the crown witness institution in Poland and in Italy. The procedure aspects
Wywiad płytki Rzeczypospolitej organizowany przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego w latach 1632–1646The Polish-Lithuanian Commonwealth intelligence service created by great Crown hetman Stanislas Koniecpolski (1632–1646)
Wpływ kultury społeczeństwa na efektywnośc instytucji świadka koronnego w wybranych systemach prawnychThe impact of culture on the efficiency of institution of King's evidence in selected legal systems
Showing page 1. Found 28325 sentences matching phrase "Trybunał Koronny".Found in 8.734 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.