Translations into English:

  • Crown Tribunal   

Example sentences with "Trybunał Koronny", translation memory

add example
pl Ustrój i organizacja Trybunału koronnego do 1726 r.
en Structure and Organisation of the Royal Tribune of 1726
pl Chciałbym podziękować wam...Za to cudowne doświadczenie... Możliwości współuczestnictwa w renowacji klejnotów koronnych
en I want to thank you... for giving me this wonderful experience... to contribute to the restoration of these jewels
pl Świadek koronny w aspekcie materialnym i procesowym na tle porównawczym
en Immunity witness in material and process - comparative analysis
pl Odpowiedzialność karna tzw. małego świadka koronnego w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 roku
en The so-called criminal responsibility of the small crown witness
pl Spisuję testament, gdybym nagle " zniknął ", jako świadek koronny
en Gettin ' my life in order for when I disappear into your Federal Witness Program
pl Jeśli umieszczają go tutaj to pewnie jest ich świadkiem koronnym
en No.If they' re putting him up here, then he must be their star witness
pl Pierwszy z nich wiąże się z faktem, że przeszczepy traktuje się jako koronne osiągnięcie nowoczesnej medycyny.
en The first reason is that transplants are perceived as a crowning achievement of modern medicine.
pl Ochrona świadka koronnego w prawie polskim i niemieckim
en Crown witness protection in the Polish and German law
pl Swiadek koronny i mały swiadek koronny
en Crown witness and small witness
pl (DE) Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący, panie przewodniczący Komisji! Koronnym osiągnięciem prezydencji portugalskiej jest to, że traktat lizboński zostanie obecnie podpisany, w czym z pewnością odegrało swą role wielu posłów do tego Parlamentu.
en (DE) Mr President, President-in-Office, President of the Commission, it is the crowning achievement of the Portuguese Presidency that the Treaty of Lisbon is now ready to be signed, and many Members of this Parliament have certainly played their part too.
pl Pokornie prezentuję klejnot koronny linii " Freedom "
en With that in mind, I humbly present the crown jewel of Stark Industries freedom line
pl Kontrowersje na temat instytucji małego świadka koronnego: pragmatyzm oraz moralność w prawie karnym.
en Controversy about "little" Queen's evindence: practical sense and morality in the criminal law.
pl "Instytucja małego świadka koronnego w polskim prawie karnym"
en The institution of a small crown witness in the Polish criminal law
pl świadek koronny
en king's witness
pl Świadek koronny w Polsce
en The crown witness in Poland
pl Rola świadka koronnego w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w Polsce
en The role of state's evidence in fighting organized crime in Poland
pl Świadek koronny w polskim procesie karnym
en Accomplice witnessin polish criminal procedure
pl Dokumentacja Komisji Skarbu Koronnego w Archiwum Ponińskich z Kościelca w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
en Documentation of the Crown Treasury Committee in Archive of Poninski from Koscielec in the resources of the State Archive in Bydgoszcz
pl Społeczeństwo staropolskie a armia koronna w dobie wielkiej wojny północnej (1701- 1717 )- próba oceny
en Old Polish society and polish army in the age of great north war (1701-1717) - attempt of estimate
pl Mały świadek koronny
en Small Oueen\ s Evidence
pl Świadek koronny narzędziem do zwalczania przestępczości zorganizowanej
en The key witness as a tool to fight organized crime
pl Alternatywne zobowiązania do zbycia: klejnoty koronne
en Alternative divestiture commitments: Crown Jewels
pl Procesowe aspekty instytucji świadka koronnego
en Procedural aspects of the institution of the Crown witness
Showing page 1. Found 28325 sentences matching phrase "Trybunał Koronny".Found in 3.438 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.