Translations into English:

  • actor's   
  • histrionic   
    (adjv   )

Other meanings:

 
Teatralny
 
artystyczny, teatralny
 
odnoszący się do aktora, właściwy aktorowi
 
przestarz. komediancki
 
estradowy, filmowy, deklamatorski
 
recytatorski, interpretatorski

Example sentences with "aktorski", translation memory

add example
pl "Krótki kurs piosenki aktorskiej" Wojciecha Szelachowskiego w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu - analiza i intepretacja spektaklu.
en "The short course of actor's song" by Wojciech Szelachowski in Baj Pomorski Theatre in Toruń - analysis and interpretation of the spectacle
pl Moje pobłażanie nie dotyczy gry aktorskiej
en My indulgence shall be given, but without the play acting
pl " Jej grę aktorską trudno ocenić, choć zdaniem recenzenta wyznaczyła nowy poziom dna "
en Of her acting it is absolutely impossible to say anything except...... that, in the opinion of this reviewer, it represents a new low
pl Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa.
en The role of the body in Michael Chekhov's acting technique.
pl Raczej o kierunku aktorskim
en Yeah, but I' m thinkin ' more along the lines of performance art
pl Rozwaliłaś mnie na warsztatach aktorskich
en Dude, I wanted to tell you.You were hilarious today in drama class
pl kompetencje psychodramatyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym rozumiane jako dyspozycje do wchodzenia w role aktorskie i społeczne
en psychodramatic competence of primary school children as an evidence of their social aptitude and social role readiness
pl Ani jej aktorskiego talentu by cię zahipnotyzować
en Nor her talent as an actress to hypnotize you
pl Gra aktorska, jest to tu to tam... ujęcia są rozbiegane
en The performances are all over the place... and the camera work is unfocused
pl Kreacje aktorskie Johnny’ego Deppa a poetyka filmów Tima Burtona
en Performances of Johnny Depp and poetics films of Tim Burton
pl Postać Hjalmara Ekdala z "Dzikiej kaczki" Henrika Ibsena jako rola aktorska - filmowa (Jeremy Irons), telewizyjna (Piotr Machalica) i teatralna (Sławomir Maciejewski)
en The character of Hjalmar Ekdal from
pl Przygotujcie się na takie niespodzianki jak...... dzień muzycznych talentów, aktorskich i tanecznych
en Prepare for what promises to be...... a day of astounding musical, theatrical and dancing talent
pl " Jej śpiewu, na szczęście, nie musimy tu oceniać, jeśli chodzi o jej grę aktorską, nie jesteśmy w stanie... "
en " Her singing, happily, is no concern of this department." Of her acting, it is absolutely impossible to.... "
pl Specyfika indyjskiego aktorstwa filmowego na przykładzie Shah Rukh Khana. Ewolucja warsztatu aktorskiego i typów postaci.
en The specificity of Indian acting by the example of Shah Rukh Khan. Evolution of acting technique and character's types.
pl Chodziłaś do szkoły aktorskiej?
en Ever go to acting school?
pl Ale to wymagało zdolności aktorskich
en But if that meant being good at drama, forget it
pl Monografia aktorska Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik
en The actress monograph of Małgorzata Hajewska-Krzysztofik
pl Brak mu talentu aktorskiego.
en He lacks the talent to be an actor.
pl Moją uczciwość aktorską?
en My artistic integrity, okay?
pl Losy zawodowe absolwentów Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego z lat 2002-2009
en Professional career of actors who graduated from Ludwik Solski State Drama School in Cracow in years 2002-2009
pl Aktorskiemu duchowi, wierze i wytrwalosci, która nas nie zawodzi
en To the spirit of all actors for their faith and endurance which never fails them
pl Miała niezwykły talent aktorski
en Evidently had great acting talent
pl Dobra robota, nawiasem mówiąc.Kto by się spodziewał, że Anioł ma talent aktorski?
en Who knew Angel had the acting chops?
pl Prawdziwy geniusz Chaplinależy w sposobie w jakim umiał przedstawiać ten psychologiczny moment rozpoznania na poziomie formy, muzyki, wizualnym, oraz w tym samym czasie, na poziomie gry aktorskiej
en The true genius of Chaplin resides in the way he was able to stage this psychological moment of recognition at the level of form, music, visual aspect, and at the same time, at the level of acting
pl Bren, a raczej Pani Lilly, zdecydowała pokazać próbkę swoich aktorskich możliwości
en Brynn, or Lady Lilly, as I refer to her, is going to perform a little audition for you
Showing page 1. Found 50 sentences matching phrase "aktorski".Found in 0.592 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.