Translations into English:

  • actor's   
  • histrionic   
    (adjv   )

Other meanings:

 
Teatralny
 
artystyczny, teatralny
 
odnoszący się do aktora, właściwy aktorowi
 
przestarz. komediancki
 
estradowy, filmowy, deklamatorski
 
recytatorski, interpretatorski

Example sentences with "aktorski", translation memory

add example
pl Pójdę do szkoły aktorskiej, znajdę agenta, wprowadzę w życie swój plan
en Acting classes, get an agent, execute the life plan
pl Rozwaliłaś mnie na warsztatach aktorskich
en Dude, I wanted to tell you.You were hilarious today in drama class
pl Tak więc ocenę dostaniesz tylko za mierny popis aktorski
en leaving your project' s merit to be judged solely on a rather tepid impersonation, completely out of your very limited range as an actress
pl Dobra, musisz zrobić tak: pomyśl, że to zwykła rola aktorska
en Okay, this is what you have to do
pl Korelaty osobowościowe wyboru studiów aktorskich.
en Personality correlations of choosing Acting School.
pl Kreacje aktorskie Johnny’ego Deppa a poetyka filmów Tima Burtona
en Performances of Johnny Depp and poetics films of Tim Burton
pl Przegląd Piosenki Aktorskiej w latach 1995 - 2005. Dyrekcja artystyczna Romana Kołakowskiego.
en Review of Stage Songs in Wrocław under the artistic direction of Roman Kołakowski from 1995 to 2005
pl "Krótki kurs piosenki aktorskiej" Wojciecha Szelachowskiego w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu - analiza i intepretacja spektaklu.
en "The short course of actor's song" by Wojciech Szelachowski in Baj Pomorski Theatre in Toruń - analysis and interpretation of the spectacle
pl Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa.
en The role of the body in Michael Chekhov's acting technique.
pl Sztuka aktorska onnagatata w teatrze kabuki. Pomiędzy pięknem kobiecości a urokiem wakashu
en Onnagata`s performing art in the Kabuki theatre. Between feminie beauty and wakashu charm
pl Mówimy kto jest kim w aktorskim światku
en It is a who' s who of stars
pl Postać Hjalmara Ekdala z "Dzikiej kaczki" Henrika Ibsena jako rola aktorska - filmowa (Jeremy Irons), telewizyjna (Piotr Machalica) i teatralna (Sławomir Maciejewski)
en The character of Hjalmar Ekdal from
pl Aktorski wizerunek
en It' s an artistic choice
pl Moją uczciwość aktorską?
en My artistic integrity, okay?
pl Moje pobłażanie nie dotyczy gry aktorskiej
en My indulgence shall be given, but without the play acting
pl W tym celu potrzebuję kogoś z umiejętnościami aktorskimi
en As a result, I' m in need of someone with some theatrical skill
pl Miała niezwykły talent aktorski
en Evidently had great acting talent
pl Ale to wymagało zdolności aktorskich
en But if that meant being good at drama, forget it
pl Gra aktorska Mai Komorowskiej na przykładzie "Szczęśliwych dni" Samuela Becketta i "Mimo wszystko" Johna Murrella
en Maja Komorowska's acting based on "Happy Days" of Samuel Beckett and "Memoir" of John Murrelll
pl Pochodzisz z aktorskiej rodziny?
en So, are you from a show- business family?
pl Prawdziwy geniusz Chaplinależy w sposobie w jakim umiał przedstawiać ten psychologiczny moment rozpoznania na poziomie formy, muzyki, wizualnym, oraz w tym samym czasie, na poziomie gry aktorskiej
en The true genius of Chaplin resides in the way he was able to stage this psychological moment of recognition at the level of form, music, visual aspect, and at the same time, at the level of acting
pl Ani jej aktorskiego talentu by cię zahipnotyzować
en Nor her talent as an actress to hypnotize you
pl Więc... jak ci idzie aktorska kariera Hank?
en So, um, how' s the acting career going, Hank?
pl Uważam również, iż należy chronić interpretacje aktorskie, szczególnie w okresie, w którym twórczość artystyczna jest tak ważna i gdy zmiany technologiczne mogą pomóc w zabezpieczeniu dochodu dla artystów.
en I also consider that actors' interpretations should be protected, especially in a period in which artistic creation is important and when technological developments can be a help in safeguarding income for artists.
pl Metoda aktorska Michaiła Czechowa w teatrze i w filmie
en Michael Chekhov acting technique in theatre and film
Showing page 1. Found 50 sentences matching phrase "aktorski".Found in 0.278 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.