Translations into English:

  • alcoholism   
    (noun   )

Example sentences with "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)", translation memory

add example
Alkoholizm dzisiaj jako problem społecznyThe Alcoholism Today as a Social Problem.
Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej.The problem of alcoholism among school children
To fakt, że kraje o wysokich podatkach nie potrafią odnieść jakiegokolwiek widocznego sukcesu w walce z alkoholizmem.It is a fact that countries with high taxes cannot boast of any visible success in the fight against alcoholism.
Zadania samorządu w zakresie zwalczania alkoholizmu na przykładzie Gminy WągrowiecAssignments of local government elimination alcoholism problem in Wągrowiec
Wartości życiowe kobiet wyzwalających się z nałogu alkoholizmuLife values of woman in course of liberation from alcoholism
DDA jako przykład destrukcyjnego działania alkoholizmu na rodzinęDDA as the example of destructive action of alcoholism is the family
Zadania gminy w sferze pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowiThe task the populaces in sphere of social help in range the counteraction the alcoholism
Działalność gminy Wyszków w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmuActivities Wyszkow in solving the problems of alcoholism
Problem alkoholizmu wśród młodzieży na łamach czasopisma "Remedium" w latach 1993 - 2012The problem of alcoholism among youth in the journal "Remedium" in the years 1993 - 2012
Problem alkoholizmu i jego wpływ na życie rodzinne.The issue of alcoholism and its influence on family life.
Alkoholizm - skutki nałogu, formy pomocy rodzinie. Studium przypadkuAlcoholism- effects of addiction, a form of family assistance. A case study
Alkoholizm a zdrowie w świadomości osób dorosłychAlcoholism and health in the consciousness of adults
Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem "Trzeźwość" (1919-1951).Polish Society To Fight Against Alcoholism "Temperance" (1919-1951).
Alkoholizm jako zagrożenie w wymiarze życia indywidualnego i społecznego w świetle literatury teologicznej i nieteologicznej po II Soborze Watykańskim.'Alcoholism as a threat to both individual and social life in the light of the theological and non-theological literature following the Second Vatican Council
Kiedy rodzic pije. Alkoholizm jako czynnik dezintegracji rodziny.When a parent drinks. Alcoholism as a factor of family disintegration.
Wpływ alkoholizmu kobiet na życie dziecka i jego rozwój.Effect of women`s alcoholism in life and evolution of child.
Alkoholizm jako zjawisko społeczne współczesnych czasówAlcoholism as phenomenon of social modern time
przyczyny i skutki alkoholizmu wsród osób dorosłychthe reasons and consequences of alcoholism among adult people
ostrym zatruciem alkoholowym, alkoholizmemacute alcohol intoxication, alcoholism
Z drugiej strony niektóre z głównych czynników ryzyka zwiększających śmiertelność to alkoholizm, zażywanie narkotyków i ogromne ubóstwo.On the other hand, some of the main risk factors increasing morbidity are alcoholism, drug use and huge poverty.
Alkoholizm jako zjawisko społeczne: studium socjologiczne na podstawie wybranej literatury przedmiotuAlcoholism as a social phenomenon: sociological study on the basis of selected literature
Destrukcyjny wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodzinyDevastating effects of alcoholism upon functioning of the family
Alkoholizm i narkomania w percepcji młodego człowiekaAlcoholism and drug addiction in the youth's perception
Alkoholizm jako problem społeczny. Studium empiryczne dziecięcej percepcji alkoholizmu w rodzinieAlcoholism as a problem. Empirical study children's perceptions of alcoholism in the family
Alkoholizm jako problem indywidualny i społecznyAlcoholism as an individual and social problem
Showing page 1. Found 227 sentences matching phrase "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)".Found in 0.256 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.