Translations into English:

  • alcoholism   
    (noun   )

Example sentences with "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)", translation memory

add example
Alkoholizm wśród gimnazjalistówAlcoholism among lower high school students
Alkoholizm jako jedna z przyczyn przemocy w rodzinieAlcoholism as one of the causes of domestic violence
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w rodzinach na terenie Gminy BielanyCounteraction alcoholism in families in the area of gmina Bielany
Alkoholizm kobiet jako zjawisko społeczneWomen alcoholism as a social phenomenon
Problem alkoholizmu i jego wpływ na życie rodzinne.The issue of alcoholism and its influence on family life.
alkoholizm chorobą rodzinnąalcoholism as a family disease
Alkoholizm wśród młodzieży szkolnej na przykładzie województwa zachodnio - pomorskiegoSecondary School Children Alcoholism Exemplified with West - Pomerania Province
Środowisko rodzinne a zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży otwockiejThe family environment and alcoholism phenomenon among the young people in the town of Otwock.
Problem narkomanii i alkoholizm w powiecie kościańskim.The problem of drug addiction and alcoholism in the district of Kościan.
Rola Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Role of the State Agency for Solving Alcohol Problems in the upbringingin in sobriety and counteracting alcoholism.
Młodzież gimnazjalna a alkoholizmJunior high school students and Alcoholism
Zjawisko alkoholizmu w środowisku rodzinnymAlcoholaddiction in family setting
Problematyka alkoholizmu na łamach czasopisma "Alkoholizm i Narkomania"(1988 - 2012)The issues of alcoholism based on the journal "Alkoholizm i Narkomania" (1988- 2012).
Alkoholizm wśród młodzieży gimnazjalnej w małym mieście. Uwarunkowania i przejawyAlcoholism among young people in small city. Conditions and symptoms
Alkoholizm jako problem społecznyAlcoholism as a social problem
Alkoholizm - skutki nałogu, formy pomocy rodzinie. Studium przypadkuAlcoholism- effects of addiction, a form of family assistance. A case study
Zadania gminy w dziedzinie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowiThe tasks of a commune regarding education on and prevention of alcohol abuse
Alkoholizm jako zjawisko społeczne: studium socjologiczne na podstawie wybranej literatury przedmiotuAlcoholism as a social phenomenon: sociological study on the basis of selected literature
Alkoholizm ojca w rodzinie miejskiej w ocenie dorosłych dzieci.The father's alcohol abuse in urban family according to the appraisal of adult children.
Literacka funkcjonalizacja motywu alkoholizmu w prozie Marka Hłaski z lat pięćdziesiątychLiterary functionalism of the motif of alcoholism in the prose of Marek Hlasko in the 1950's
Nie na alkoholizm, tylko na drgawkiNot the alcoholism.Seizures
Zobowiązanie do leczenia odwykowego-wybrane uwarunkowania organizacyjno-prawne w świetle Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.personal obligation to treatment of alcohol withdrawal - chosen terms of legal and organizational conditions in the light of regulation to the Upbringing in Sobriety and Alcoholism Prevention Act
Wronki. Problemy społeczne młodzieży małego miasta ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Wronki. Social problems, especially problem of alcoholism of the studying youth living in the small town.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że gruźlica jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą zakaźną na świecie, co jest ściśle powiązane z problemami społecznymi i gospodarczymi, innymi słowy, z ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, narkomanią i HIV/AIDS, jak również z nieodpowiednim stanem systemów opieki zdrowotnej w krajach biednych oraz spóźnioną diagnozą.I would like to draw attention to the fact that tuberculosis is the most widespread infectious disease in the world, which is closely linked to social and economic problems, in other words, poverty, unemployment, alcoholism, drug addiction and HIV/AIDS, as well as the inadequate state of health care systems in poor countries and delayed diagnosis.
Alkoholizm jako problem społeczny w środowisku małego miasta Kościana.Alcoholism as a social problem in a little town environment.
Showing page 1. Found 227 sentences matching phrase "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)".Found in 0.71 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.