Translations into English:

  • essential amino acids   

Example sentences with "aminokwasy niezbędne", translation memory

add example
pl Istnieje cały szereg składników odżywczych i innych składników, które mogą być stosowane w produkcji żywności, obejmujący między innymi: witaminy, składniki mineralne- w tym pierwiastki śladowe, aminokwasy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, rozmaite rośliny i ekstrakty roślinne
en There is a wide range of nutrients and other ingredients that might be used in food manufacturing, including, but not limited to, vitamins, minerals including trace elements, amino acids, essential fatty acids, fibre, various plants and herbal extracts
pl W każdym przypadku aminokwasy mogą zostać dodane do preparatów do początkowego żywienia niemowląt jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych do osiągnięcia tego celu
en In all cases, amino acids may be added to infant formulae solely for the purpose of improving the nutritional value of the proteins, and only in the proportions necessary for that purpose
pl We wszystkich wypadkach dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celu
en In all cases, the addition of amino acids is permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the protein mixture, and only in the proportions necessary for that purpose
pl Przy równej wartości energetycznej preparat do początkowego żywienia niemowląt powinien zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu, co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V). Niemniej do celów obliczeniowych mogą być zsumowane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza ‧, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekracza
en For an equal energy value the infant formula must contain an available quantity of each indispensable and conditionally indispensable amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V). Nevertheless, for calculation purposes, the concentration of methionine and cystine may be added together if the methionine:cystine ratio is not greater than ‧, and the concentration of phenylalanine and tyrosine may be added together if the tyrosine:phenylalanine ratio is not greater than
pl Niezbędne oraz względnie niezbędne aminokwasy w mleku kobiecym określone w załączniku V do dyrektywy ‧/‧/EWG
en Essential and semi-essential amino acids in breast milk as set out in Annex V to Directive ‧/‧/EEC
pl Istnieje cały szereg substancji odżywczych i innych składników, które mogą być stosowane przy produkcji żywności, w tym witaminy, minerały łącznie z pierwiastkami śladowymi, aminokwasy, niezbędne kwasy tłuszczowe oraz błonnik pokarmowy
en There is a wide range of nutrients and other ingredients that might be used in food manufacturing, including vitamins, minerals including trace elements, amino acids, essential fatty acids and fibre
pl We wszystkich wypadkach dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celu
en In all cases, the addition of amino acids shall be permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the protein mixture, and only in the proportions necessary for that purpose
pl Przy równej wartości energetycznej, preparat musi zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V
en For an equal energy value, the formula must contain an available quantity of each essential and semi-essential amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V
pl Istnieje szeroki zakres składników odżywczych i innych substancji, obejmujący w szczególności witaminy, składniki mineralne wraz z pierwiastkami śladowymi, aminokwasy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, różne wyciągi roślinne i ziołowe, które wywierają określone skutki żywieniowe lub fizjologiczne i mogą znajdować się w żywności oraz być przedmiotem oświadczenia
en There is a wide range of nutrients and other substances including, but not limited to, vitamins, minerals including trace elements, amino acids, essential fatty acids, fibre, various plants and herbal extracts with a nutritional or physiological effect that might be present in a food and be the subject of a claim
pl AMMONAPS należy stosować razem z dietą ograniczającą spożycie białka, a w niektórych przypadkach z suplementacją niezbędnych aminokwasów i karnityny
en AMMONAPS must be combined with dietary protein restriction and, in some cases, essential amino acid and carnitine supplementation
pl We wszystkich przypadkach, aminokwasy mogą być dodawane jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych dla osiągnięcia tego celu
en In all cases, the addition of amino acids is permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the proteins, and only in the proportions necessary for that purpose
pl NIEZBĘDNE ORAZ WZGLĘDNIE NIEZBĘDNE AMINOKWASY W MLEKU KOBIECYM
en ESSENTIAL AND SEMI-ESSENTIAL AMINO ACIDS IN BREAST MILK
pl Istnieje szeroki zakres składników odżywczych i innych substancji, obejmujący w szczególności, witaminy, składniki mineralne wraz z pierwiastkami śladowymi, aminokwasy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, różne wyciągi roślinne i ziołowe, które wywierają określone skutki żywieniowe lub fizjologiczne i mogą znajdować się w żywności oraz być przedmiotem oświadczenia
en There is a wide range of nutrients and other substances including, but not limited to, vitamins, minerals including trace elements, amino-acids, essential fatty acids, fibre, various plants and herbal extracts with a nutritional or physiological effect that might be present in a food and be the subject of a claim
pl Przy równej wartości energetycznej, preparat musi zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V). Niemniej do celów obliczeniowych mogą być dodane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza ‧, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekracza
en For an equal energy value, the follow-on formula must contain an available quantity of each indispensable and conditionally indispensable amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V). Nevertheless, for calculation purposes, the concentration of methionine and cystine may be added together if the methionine:cystine ratio is not greater than ‧, and the concentration of phenylalanine and tyrosine may be added together if the tyrosine:phenylalanine ratio is not greater than
pl NIEZBĘDNE ORAZ WZGLĘDNIE NIEZBĘDNE AMINOKWASY W MLEKU KOBIECYM
en INDISPENSABLE AND CONDITIONALLY INDISPENSABLE AMINO ACIDS IN BREAST MILK
pl Dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celu
en The addition of amino acids shall be permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the protein present, and only in the proportions necessary for that purpose
pl Przy równej wartości energetycznej preparat do dalszego żywienia niemowląt musi zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V). Niemniej do celów obliczeniowych mogą być dodane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza ‧, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekracza
en For an equal energy value the follow-on formula must contain an available quantity of each indispensable and conditionally indispensable amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V). Nevertheless, for calculation purposes, the concentration of methionine and cystine may be added together if the methionine:cystine ratio is not greater than ‧, and the concentration of phenylalanine and tyrosine may be added together if the tyrosine:phenylalanine ratio is not greater than
pl W każdym przypadku aminokwasy mogą zostać dodane do preparatów do dalszego żywienia niemowląt jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych do osiągnięcia tego celu
en In all cases, amino acids may be added to follow-on formulae solely for the purpose of improving the nutritional value of the proteins, and only in the proportions necessary for that purpose
pl Przy równej wartości energetycznej, preparat do dalszego żywienia niemowląt musi zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V). Niemniej do celów obliczeniowych mogą być dodane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza ‧, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekracza
en For an equal energy value, the follow-on formula must contain an available quantity of each indispensable and conditionally indispensable amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V). Nevertheless, for calculation purposes, the concentration of methionine and cystine may be added together if the methionine:cystine ratio is not greater than ‧, and the concentration of phenylalanine and tyrosine may be added together if the tyrosine:phenylalanine ratio is not greater than
pl Istnieje cały szereg substancji odżywczych i innych składników, które mogą występować w suplementach żywnościowych, w tym, ale nie wyłącznie, witaminy, minerały, aminokwasy, niezbędne kwasy tłuszczowe, błonnik oraz różne ekstrakty roślinne i ziołowe
en There is a wide range of nutrients and other ingredients that might be present in food supplements including, but not limited to, vitamins, minerals, amino acids, essential fatty acids, fibre and various plants and herbal extracts
pl W każdym przypadku dodanie aminokwasów jest dozwolone jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych do osiągnięcia tego celu
en In all cases, the addition of amino acids is permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the proteins, and only in the proportions necessary for that purpose
pl Przy równej wartości energetycznej, preparat do początkowego żywienia niemowląt musi zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V). Niemniej do celów obliczeniowych mogą być dodane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza ‧, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekracza
en For an equal energy value, the infant formula must contain an available quantity of each indispensable and conditionally indispensable amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V). Nevertheless, for calculation purposes, the concentration of methionine and cystine may be added together if the methionine:cystine ratio is not greater than ‧, and the concentration of phenylalanine and tyrosine may be added together if the tyrosine:phenylalanine ratio is not greater than
pl Do celów niniejszej dyrektywy niezbędne oraz względnie niezbędne aminokwasy w mleku kobiecym wyrażone w mg na ‧ kJ i ‧ kcal są następujące
en For the purpose of this Directive, the indispensable and conditionally indispensable amino acids in breast milk, expressed in mg per ‧ kJ and ‧ kcal, are the following
pl Aminokwasy mogą być dodawane do preparatów pochodnych jedynie w celu poprawy wartości odżywczej białek i w proporcjach niezbędnych dla osiągnięcia tego celu
en Amino acids may be added to follow-on formulae for the purpose of improving the nutritional value of the proteins, in the proportions necessary for that purpose
pl Istnieje cały szereg substancji odżywczych i innych składników, które mogą być stosowane w produkcji żywności, obejmujący między innymi: witaminy, składniki mineralne- w tym pierwiastki śladowe, aminokwasy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, rozmaite rośliny i ekstrakty roślinne
en There is a wide range of nutrients and other ingredients that might be used in food manufacturing, including, but not limited to, vitamins, minerals including trace elements, amino acids, essential fatty acids, fibre, various plants and herbal extracts
Showing page 1. Found 48527 sentences matching phrase "aminokwasy niezbędne".Found in 4.249 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.