Translations into English:

  • essential amino acids   

Example sentences with "aminokwasy niezbędne", translation memory

add example
Aminokwasy mogą być dodawane do preparatów pochodnych jedynie w celu poprawy wartości odżywczej białek i w proporcjach niezbędnych dla osiągnięcia tego celuAmino acids may be added to follow-on formulae for the purpose of improving the nutritional value of the proteins, in the proportions necessary for that purpose
W każdym przypadku aminokwasy mogą zostać dodane do preparatów do początkowego żywienia niemowląt jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych do osiągnięcia tego celuIn all cases, amino acids may be added to infant formulae solely for the purpose of improving the nutritional value of the proteins, and only in the proportions necessary for that purpose
Dawniej zaburzenia cyklu mocznikowego, które pojawiły się już w okresie noworodkowym, niemal zawsze kończyły się śmiercią w pierwszym roku życia, nawet jeśli stosowano dializy otrzewnowe i podawano niezbędne aminokwasy lub ich odpowiedniki niezawierające azotuPreviously, neonatal-onset presentation of urea cycle disorders was almost universally fatal within the first year of life, even when treated with peritoneal dialysis and essential amino acids or their nitrogen-free analogues
Przy równej wartości energetycznej, preparat musi zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku VFor an equal energy value, the formula must contain an available quantity of each essential and semi-essential amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V
Przy równej wartości energetycznej preparat do początkowego żywienia niemowląt powinien zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu, co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V). Niemniej do celów obliczeniowych mogą być zsumowane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza ‧, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekraczaFor an equal energy value the infant formula must contain an available quantity of each indispensable and conditionally indispensable amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V). Nevertheless, for calculation purposes, the concentration of methionine and cystine may be added together if the methionine:cystine ratio is not greater than ‧, and the concentration of phenylalanine and tyrosine may be added together if the tyrosine:phenylalanine ratio is not greater than
W każdym przypadku dodanie aminokwasów jest dozwolone jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych do osiągnięcia tego celuIn all cases, the addition of amino acids is permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the proteins, and only in the proportions necessary for that purpose
Przy równej wartości energetycznej, preparat powinien zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu, co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku VFor an equal energy value, the formula must contain an available quantity of each essential and semi-essential amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V
Dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celuThe addition of amino acids is permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the protein present, and only in the proportions necessary for that purpose
Istnieje cały szereg substancji odżywczych i innych składników, które mogą być stosowane przy produkcji żywności, w tym witaminy, minerały łącznie z pierwiastkami śladowymi, aminokwasy, niezbędne kwasy tłuszczowe oraz błonnik pokarmowyThere is a wide range of nutrients and other ingredients that might be used in food manufacturing, including vitamins, minerals including trace elements, amino acids, essential fatty acids and fibre
Istnieje cały szereg substancji odżywczych i innych składników, które mogą być stosowane w produkcji żywności, obejmujący między innymi: witaminy, składniki mineralne- w tym pierwiastki śladowe, aminokwasy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, rozmaite rośliny i ekstrakty roślinneThere is a wide range of nutrients and other ingredients that might be used in food manufacturing, including, but not limited to, vitamins, minerals including trace elements, amino acids, essential fatty acids, fibre, various plants and herbal extracts
Stężenia amoniaku, argininy, niezbędnych aminokwasów (zwłaszcza aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach), karnityny oraz białek w osoczu krwi powinny być prawidłowePlasma levels of ammonia, arginine, essential amino acids (especially branched chain amino acids), carnitine and serum proteins should be maintained within normal limits
AMMONAPS należy stosować razem z dietą ograniczającą spożycie białka, a w niektórych przypadkach z suplementacją niezbędnych aminokwasów i karnitynyAMMONAPS must be combined with dietary protein restriction and, in some cases, essential amino acid and carnitine supplementation
Niezbędne oraz względnie niezbędne aminokwasy w mleku kobiecym określone w załączniku V do dyrektywy ‧/‧/EWGEssential and semi-essential amino acids in breast milk as set out in Annex V to Directive ‧/‧/EEC
We wszystkich wypadkach dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celuIn all cases, the addition of amino acids shall be permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the protein mixture, and only in the proportions necessary for that purpose
Przy równej wartości energetycznej, preparat musi zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V). Niemniej do celów obliczeniowych mogą być dodane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza ‧, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekraczaFor an equal energy value, the follow-on formula must contain an available quantity of each indispensable and conditionally indispensable amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V). Nevertheless, for calculation purposes, the concentration of methionine and cystine may be added together if the methionine:cystine ratio is not greater than ‧, and the concentration of phenylalanine and tyrosine may be added together if the tyrosine:phenylalanine ratio is not greater than
NIEZBĘDNE ORAZ WZGLĘDNIE NIEZBĘDNE AMINOKWASY W MLEKU KOBIECYMESSENTIAL AND SEMI-ESSENTIAL AMINO ACIDS IN BREAST MILK
Przy równej wartości energetycznej preparat do dalszego żywienia niemowląt musi zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V). Niemniej do celów obliczeniowych mogą być dodane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza ‧, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekraczaFor an equal energy value the follow-on formula must contain an available quantity of each indispensable and conditionally indispensable amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V). Nevertheless, for calculation purposes, the concentration of methionine and cystine may be added together if the methionine:cystine ratio is not greater than ‧, and the concentration of phenylalanine and tyrosine may be added together if the tyrosine:phenylalanine ratio is not greater than
We wszystkich wypadkach dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celuIn all cases, the addition of amino acids is permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the protein mixture, and only in the proportions necessary for that purpose
Do celów niniejszego sprawozdania niezbędne oraz względnie niezbędne aminokwasy w mleku kobiecym wyrażone w mg na ‧ kJ i ‧ kcal są następująceFor the purpose of this report, the essential and semi-essential amino acids in breast milk, expressed in mg per ‧ kJ and ‧ kcal, are the following
Przy równej wartości energetycznej, preparat do początkowego żywienia niemowląt musi zawierać dostępną ilość każdego niezbędnego i względnie niezbędnego aminokwasu co najmniej równą ilości zawartej w białku wzorcowym (mleko kobiece, tak jak określono w załączniku V).Niemniej do celów obliczeniowych mogą być dodane stężenia metioniny i cystyny, jeżeli stosunek zawartości metoniny do cystyny nie przekracza ‧, a stężenie fenyloalaniny i tyrozyny można dodać w przypadku, gdy stosunek zawartości fenyloalaniny do tyrozyny nie przekraczaFor an equal energy value, the infant formula must contain an available quantity of each indispensable and conditionally indispensable amino acid at least equal to that contained in the reference protein (breast milk, as defined in Annex V). Nevertheless, for calculation purposes, the concentration of methionine and cystine may be added together if the methionine:cystine ratio is not greater than ‧, and the concentration of phenylalanine and tyrosine may be added together if the tyrosine:phenylalanine ratio is not greater than
Istnieje cały szereg substancji odżywczych i innych składników, które mogą występować w suplementach żywnościowych, w tym, ale nie wyłącznie, witaminy, minerały, aminokwasy, niezbędne kwasy tłuszczowe, błonnik oraz różne ekstrakty roślinne i ziołoweThere is a wide range of nutrients and other ingredients that might be present in food supplements including, but not limited to, vitamins, minerals, amino acids, essential fatty acids, fibre and various plants and herbal extracts
We wszystkich przypadkach, aminokwasy mogą być dodawane jedynie w celu poprawienia wartości odżywczej białek i wyłącznie w proporcjach niezbędnych dla osiągnięcia tego celuIn all cases, the addition of amino acids is permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the proteins, and only in the proportions necessary for that purpose
Dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celuThe addition of amino acids shall be permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the protein present, and only in the proportions necessary for that purpose
NIEZBĘDNE ORAZ WZGLĘDNIE NIEZBĘDNE AMINOKWASY W MLEKU KOBIECYMINDISPENSABLE AND CONDITIONALLY INDISPENSABLE AMINO ACIDS IN BREAST MILK
Showing page 1. Found 48527 sentences matching phrase "aminokwasy niezbędne".Found in 11.001 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.