pronunciation: IPA: ˈatak ˈsɛrʦ̑a  

Translations into English:

 • heart attack   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny zawał serca (mięśnia sercowego);
 • myocardial infarction   
   
  med. medycyna, medyczny zawał serca (mięśnia sercowego);
 • AMI   
   
  med. medycyna, medyczny zawał serca (mięśnia sercowego);
 • MI   
   
  med. medycyna, medyczny zawał serca (mięśnia sercowego);

    Show declension

Example sentences with "atak serca", translation memory

add example
pl A to spodowało atak serca
en That caused the cardiac arrest
pl " Albo będę miał atak serca. "
en Or I' il have a heart attack
pl Chcecie wywołać u mnie atak serca?
en You wanna give me a heart attack?
pl Leczenie preparatem Rapilysin należy rozpocząć jak najszybciej od momentu wystąpienia objawów ataku serca
en Treatment with Rapilysin should be started as soon as possible after the start of heart attack symptoms
pl Wygląda na atak serca
en Looks like a heart attack
pl Miał atak serca w Izbie Przyjęć
en He had a heart attack in the Emergency Room
pl Zrobię autopsję, ale mogę dać głowę, że to był atak serca
en I' il do an autopsy, but I bet money on a heart attack
pl To chyba atak serca
en I think it was a heart attack
pl Tata Sharon miał atak serca
en Sharon' s dad had a heart attack
pl • pacjent przebył atak serca lub udar mózgu w miesiącach poprzedzających leczenie • u pacjenta występuje niestabilna dusznica bolesna (nowy lub wzrastający ból w klatce piersiowej) • pacjent jest zagrożony wystąpieniem skrzepów krwi w żyłach (zakrzepicy żył głębokich) – na przykład, jeśli u pacjenta występowały już skrzepy w przeszłości
en you had a heart attack or stroke in the month before your treatment you have unstable angina pectoris (new or increasing chest pain) you are at risk of blood clots in the veins (deep venous thrombosis) for example, if you have had clots before
pl Który miał w zeszłym tygodniu atak serca, żeby szybko wyzdrowiał i wrócił do domu
en I' d like to pray for my father who had a heart attack last week, that he' il recover quickly and come home
pl Heaney miał atak serca...... na klatce schodowej
en Well, Mr. Heaney had a heart attack on top of a long flight of stairs
pl Tydzień później... atak serca
en One week later, heart attack
pl Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku na rynek były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć, atak serca, lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu
en Additional side effects reported from post-marketing experience include: pounding heartbeat, chest pain, sudden death, heart attack or temporary decreased blood flow to parts of the brain
pl Tak, albo ataku serca
en Yeah, or a heart attack
pl Rapilysin stosuje się u pacjentów po przebytym ataku serca (w przypadku podejrzenia ostrego zawału mięśnia sercowego) w celu rozpuszczenia zakrzepów, które spowodowały atak serca (tromboliza
en Rapilysin is used in patients who have had a heart attack (suspected acute myocardial infarction) to help dissolve the blood clots (thrombolysis) that have caused the heart attack
pl Jezu, prosze pomocy uderzyliśmy w drzewo a mój ojciec ma właśnie atak serca
en We have just collided against a tree and my dad is suffering a heart attack
pl Działania preparatu Revatio nie badano u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ze znacznym niedociśnieniem (bardzo niskim ciśnieniem krwi) lub po ostatnio przebytym udarze mózgu lub zawale mięśnia sercowego (ataku serca), dlatego też takim pacjentom nie należy podawać tego leku
en Because Revatio has not been studied in patients with severe liver disease or severe hypotension (very low blood pressure), or who have recently had a stroke or myocardial infarction (heart attack), these patients should not take it
pl Well, doctor powiedział to był tylko stres, nie następny atak serca, ale nigdy nie wiesz
en Well, the doctor said it was just stress, not another heart attack, but you never know
pl Lek Diovan można podawać razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu ataku serca, a lekarz zadecyduje, jakie leczenie jest odpowiednie w konkretnym przypadku
en Diovan can be given together with other treatment for heart attack, and your doctor will decide which treatment is suitable for you
pl u pacjentów, którzy w ostatnim czasie przebyli zawał mięśnia sercowego (atak serca), lub
en if you have recently experienced a myocardial infarction (heart attack), or if you are suffering
pl Przy ‧ jednostkach pojawia się ryzyko ataku serca
en His vitals are spiking across the line.Four cc' s!
pl Jesteśmy tutaj, bo myśleliśmy, że Meggy się osrał, ale miał atak serca
en We' re here, though, because we thought Meggy had shat himself, but he' s had a heart attack
pl Jeśli zechcecie zbadać statystyki milionów ludzi umierających na atak serca
en Ifwe want to talk numbers, how about the millions of people dying ofheart attacks
Showing page 1. Found 12685 sentences matching phrase "atak serca".Found in 2.285 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.