Translations into English:

  • rutabaga (vegetable)   
  • rutabagas   

Example sentences with "brukiew (warzywo)", translation memory

add example
pl W odniesieniu do metazachloru złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku nasion rzepaku, jarmużu, kapusty, brukwi, rzepy i zbóż
en As regards metazachlor, such an application was made for the use on rapeseed, kale, cabbage, swedes, turnips, and cereals
pl wzywa do wprowadzenia standardów sprzedaży dla następujących produktów: brokuły, chińska kapusta, zioła doniczkowe, dymka, pietruszka, rzodkiewka, rabarbar, rzepa, szczypiorek i brukiew; wzywa do rozszerzenia organizacji rynku w celu włączenia słodkiej kukurydzy oraz dostosowanie organizacji rynku w celu włączenia wszystkich ziół doniczkowych, szczególnie bazylii
en Calls for the introduction of marketing standards for the following products: broccoli, Chinese cabbage, pot-herbs, spring onions, parsley, radicchio, rhubarb, turnip greens, chives and swede; calls for the extension of the scope of the organisation of the market to include sweet corn and its adjustment to incorporate all fresh pot-herbs, particularly basil
pl Ziemniaki i brukiew/rzepa od dawna należały, i nadal należą, do głównych upraw ogrodniczych Kornwalii
en Potatoes and swedes/turnips have long been, and still are, some of Cornwall’s main horticultural outputs
pl Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.- Brukiew pastewna
en Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.- Swede
pl Ze względu na ten wniosek konieczna jest zmiana NDP obowiązujących w przypadku wątrób bydła, owiec i kóz, ponieważ nasiona rzepaku, jarmuż, kapusta, brukiew, rzepa i zboża stosowane są jako pasza dla tych zwierząt, i pasza ta może zawierać pozostałości pestycydów
en In view of that application, it is necessary to modify the existing MRLs for liver from bovines, sheep and goats, since rapeseed, kale, cabbage, swedes, turnips, and cereals are used as feed, and residues may end up on forage for these animals
pl Kupiłeś brukiew
en You bought me a turnip?
pl rośliny korzeniowe (burak cukrowy, burak pastewny, brukiew, rzepa pastewna, marchew pastewna, kapusta włoska pastewna oraz pozostałe rośliny korzeniowe
en root crops (sugar beet, fodder beet, swedes, fodder turnips, fodder carrots, fodder kale/curly kale and other root crops
pl W odniesieniu do tebukonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku brukwi i rzepy
en As regards tebuconazole, such an application was made for the use on swedes and turnips
pl Okopowe pastewne i kapustne (buraki pastewne, brukiew, marchew, rzepa, buraki półsłodkie i pozostałe okopowe pastewne i kapustne) (z wyjątkiem nasion
en Fodder roots and brassicas (mangolds, swedes, fodder carrots and fodder turnips, half-sugar mangolds, other fodder roots and brassicas) (excluding seeds
pl Analiza fitochemiczna oraz właściwości antyoksydacyjne nasion i kiełków oraz korzeni spichrzowych brukwi nadmorskiej (Brassica napus var. napobrassica)
en Phytochemistry analysis and antioxidant activity of rutabaga (Brassica napus var.napobrassica) seeds, sprouts, and roots.
pl W ramach procedury, zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, złożono wniosek na mocy art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ o zmianę obowiązujących NDP w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną – azoksystrobinę w przypadku brukwi
en In the context of a procedure, in accordance with Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ concerning the placing of plant protection products on the market, for the authorisation of the use of a plant protection product containing the active substance azoxystrobin on swedes an application was made under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for modification of the existing MRL
pl Buraki pastewne, brukiew i pozostałe korzenie pastewne
en Mangolds, swedes and other fodder roots
pl W swojej opinii z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie metomylu i tiodikarbu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla winogron, kapusty głowiastej, sałaty, kalafiorów, ziemniaków, pomidorów, bakłażanów, ogórków, grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim, mandarynek, brzoskwiń, śliwek, papryki, jabłek, gruszek, pigw, bananów, mango, ananasów, marchwi, selera korzeniowego, rzodkiewki, brukwi, melonów, arbuzów, dyni, kukurydzy cukrowej, brokułów, jarmużu, kalarepy, endywii, pora i buraka cukrowego istnieje ryzyko, że akceptowane dzienne pobranie i ostra dawka referencyjna zostaną przekroczone dla jednej lub wielu grup konsumentów
en In its opinion of ‧ September ‧ concerning methomyl and thiodicarb the Authority concluded that at the current MRLs for grapes, head cabbage, lettuce, cauliflower, potatoes, tomatoes, aubergines, cucumbers, grapefruit, oranges, lemons, limes, mandarins, peaches, plums, peppers, apples, pears, quinces, bananas, mangoes, pineapples, carrots, celeriac, radishes, swedes, (water) melons, pumpkins, sweet corn, broccoli, kale, kohlrabi, scarole, leek and sugar beet there is a risk that the Acceptable Daily Intake and the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
pl Nasiona oleiste = D/‧ (rzepak i brukiew) + D/‧ (słonecznik) + D/‧ (soja) + D/‧ (siemię lniane (olej lniany)) + D,‧ (inne rośliny oleiste
en Oil seeds = D/‧ (rape and turnip rape) + D/‧ (sunflower) + D/‧ (soya) + D/‧ (linseed (oil flax)) + D‧ (other oil seed crops
pl W odniesieniu do trifloksystrobiny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku pasternaku, pietruszki zwyczajnej – korzenia, salsefii, brukwi i rzepy
en As regards trifloxystrobin, such an application was made for the use on parsnips, parsley root, salsify, swedes and turnips
pl Wpływ kiełków brukwi na funkcję tarczycy szczurów żywionych dietą niedoborową w jód oraz poddanych działaniu sulfadimetoksyny
en Influence of rutabaga sprouts on thyroid function in rats on iodine defficiency diet and treated with sulfadimethoxine
pl Producenci ziemniaków i warzyw, w tym ziemniaków, marchwi, brukwi, kapusty, brokułów, kalafiorów, selera, kapusty brukselskiej, porów, sałaty, cebuli i ziół
en Potato and vegetable growers, i.e. potatoes, carrots, swedes, cabbages, broccoli, cauliflowers, celery, Brussels sprouts, leeks, lettuce, onions and herbs
pl Pastewne korzenie i brukwie (buraki pastewne, brukiew, marchew, rzepa, buraki półsłodkie i inne pastewne korzenie i brukwie) (z wyjątkiem nasion
en Fodder roots and brassicas (mangolds, swedes, fodder carrots and fodder turnips, half-sugar mangolds, other fodder roots and brassicas) (excluding seeds
pl Uwaga: zgodnie z tradycją w Kornwalii brukiew nazywana jest rzepą, tak więc te dwa terminy stosuje się wymiennie, ale w rzeczywistości składnikiem jest brukiew
en Note: Traditionally, in Cornwall swede is referred to as turnip so the two terms are interchangeable, but the actual ingredient is swede
Showing page 1. Found 28 sentences matching phrase "brukiew (warzywo)".Found in 0.234 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.