Translations into English:

  • portland cement   

Example sentences with "cement portlandzki", translation memory

add example
cementy portlandzkie krzemionkowe dymowe: A-DPortland-silica fume cements: A-D
Cementy portlandzkie złożone: (cementy portlandzkie-żużlowe: A-S i B-SPortland composite cements: (Portland-slag cements: A-S and B-S
CPA ‧.‧.‧: Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznegoCPA ‧.‧.‧: Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements
Cementy portlandzkie z łupkami palonymi: A-M i B-MPortland-composite cements: A-M and B-M
Zmiana technologii produkcji klinkieru portlandzkiego w Lafarge Cement Cementownia 'Kujawy'.Change of portland clinker production process in Lafarge Cement Kujawy Cement Plant.
Zdaniem skarżącej jest to skutek ścisłej współpracy pomiędzy podkomitetem technicznym Europejskiego Komitetu Standaryzacji a CEMBUREAU, oficjalnym stowarzyszeniem europejskich producentów cementu, którego większość członków stanowią mający utrwalone pozycje na rynku producenci cementu portlandzkiegoThis was allegedly achieved through close cooperation between the technical sub-committee of the European Committee for standardisation and CEMBUREAU, the duly appointed trade association of European cement producers, the vast majority of whose members are well established Portland cement producers
Cementy portlandzkiePortland cements
Cement portlandzkiPortland cement
Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieruPortland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers
Skarżąca wniosła do Komisji skargę na podstawie rozporządzenia nr ‧/‧, zarzucając europejskim producentom cementu portlandzkiego (dominującego na europejskim rynku typu cementu) liczne zachowania stanowiące poważne naruszenia art. ‧ WEThe applicant introduced a complaint before the Commission under Regulation ‧/‧, accusing the European producers of Portland cement (the type of cement which is predominant in the European market) of a series of behaviours constituting serious violations of Article ‧ EC
Cementy portlandzkie pucolanowe: naturalne A-P, naturalne B-P, sztuczne A-Q i sztuczne B-QPortland-pozzolana cements: natural A-P, natural B-P, artificial A-Q and artificial B-Q
Cementy portlandzkie z popiołami lotnymi: krzemionkowe A-V, krzemionkowe B-V, wapienne A-W i wapienne B-WPortland-fly ash cements: siliceous A-V, siliceous B-V, calcareous A-W and calcareous B-W
ogniotrwałe cementy, ogniotrwałe zaprawy i podobne mieszankiREFRACTORY CEMENTS OR MORTARS AND SIMILAR COMPOSITIONS
Produkcję klinkieru [t] z produkcji cementu, zważoną z dopuszczalną dla procesu pomiarowego niedokładnością mniejszą niż ± ‧ %, oblicza się przy użyciu następującego wzoru (bilans materiału, uwzględniając wysyłkę klinkieru, dostawy klinkieru jak również różnice w zapasach klinkieruClinker output [t] from cement production, as weighed with a permissible uncertainty of less than ± ‧ % for the metering process, is calculated using the following formula (material balance taking into account dispatch of clinker
Choć te dwa elementy transakcji są blisko powiązane, a więc to, co nabyła Íslenskt sement ehf., stanowiło część operacyjną Sementsverksmiðjan hf. zwolnioną z aktywów i udziałów zbytecznych do produkcji cementu, w niniejszej decyzji Urząd oceni sprzedaż udziałów indywidualnieAlthough these two elements of the transaction are closely connected, so that what Íslenskt sement ehf. bought was the operative part of Sementsverksmiðjan hf. released from assets and shares redundant to cement production, in this decision, the Authority will assess the sale of shares on its own merits
Decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiająca klasy odporności na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do podkładów na bazie cementu i siarczanu wapnia oraz podkładów podłogowych na bazie żywicy syntetycznej (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ February ‧ establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards cementitious screeds, calcium sulphate screeds and synthetic resin floor screeds (notified under document C
wyraża ubolewanie z powodu faktu, że wiele produktów, wraz z cementem, benzyną i samochodami, których przywóz po niższych kosztach może stać się niezbędny dla lokalnych przedsiębiorców, nowo powstających gałęzi przemysłu czy łańcucha wartości, zostało wykluczonych z liberalizacjiRegrets that many products, including cement, gasoline and cars, whose lower-cost import may be essential for local entrepreneurs and infant industries further up the value chain, have been excluded from liberalisation
Urządzenia do wytwarzania cementuInstallations for the manufacture of cement
Dodano efekt netto alternatywnego wykorzystania środków trwałych (jak np. do importu cementu) oraz koszty prac porządkowychThe net effect of alternative usage of the fixed assets (such as for cement importation) and the clean-up costs were added
NACE ‧.‧: Produkcja cementu wzmocnionego włóknemNACE ‧.‧: Manufacture of fibre cement
Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Lafarge Cement/KomisjaAction brought on ‧ June ‧- Lafarge Cement v Commission
Cementy i mieszaniny cementoweCements and cement mixtures
Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Górażdże Cement przeciwko KomisjiAction brought on ‧ June ‧- Gόrażdże Cement v Commission
To stare fundamenty.Ołów zmieszany z cementem dla stabilnościThese old foundations, they mix lead in with the cement for stability
Showing page 1. Found 410 sentences matching phrase "cement portlandzki".Found in 0.316 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.