Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word chlorek+magnezu in Polish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary Polish English. (34)

chloreksodium chloride; ; chloride
chlorek 2-Metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu2-Methyl-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl chloride
Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu2,2-Dimethylbutyryl chloride (CAS RN 5856-77-9)
chlorek 2,4,6-Trimetylobenzoilu2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
chlorek amonuammonium chloride
Chlorek benzenoaminy, 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazolo-4-yl)azo]-N,N,NtrimetyluBenzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride
chlorek chlorocholinychlorocholine chloride; cycocel
chlorek cynkuzinc chloride
chlorek dimetylokarbamylowydimethylcarbamoyl chloride
chlorek karbonylucarbonyl chloride
chlorek magnezumagnesium chloride
chlorek manganumanganese chloride
chlorek mepikwatumepiquat chloride
chlorek potasupotassium chloride; chloride of potash; muriate of potash
chlorek rtęcimercuric chloride
chlorek sodusodium chloride
chlorek wapniacalcium chloride
chlorek winylidenuvinylidene chloride
chlorek winyluvinyl chloride
chlorkichlorides; chloride
chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu2-(formylamino)-4-thiazoleacetyl chloride, hydrochloride
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride (CAS RN 869-24-9)
cytrynian magnezu-potasumagnesium potassium citrate
fosforek magnezu uwalniający fosfinęmagnesium phosphide releasing phosphine
magnez; mg; magnesium
niedobór magnezuhypomagnesemia; hypomagnesaemia
odlewanie ciśnieniowe magnezumagnesium die-casting
recykling stopów magnezu odlewanych ciśnienioworecycling of magnesium die-casting alloys
siarczan magnezumagnesium sulfate
stres wywołany chlorkiem sodusodium chloride stress
tlenek magnezumagnesium oxide
węglan magnezumagnesium carbonate
wodorotlenek magnezumagnesium hydroxide
Wodorotlenek magnezuMagnesium hydroxide

Example sentences with "chlorek+magnezu", translation memory

add example
Butelką należy silnie wstrząsać przed dziesięciokrotnym rozcieńczeniem w ‧ ml ‧% roztworu chlorku sodowego i peptonu, po którym nastąpi badanie mikrobiologiczne (np. techniką kroplowego posiewu bakteriiThe bottle should be shaken vigorously before diluting in ‧-fold steps in ‧ ml ‧ % NaCI peptone solution followed by microbiological examination (e.g. drop-plating technique
Inne składniki leku to laktoza jednowodna, hypromeloza, sól wapniowa karmelozy oraz magnezu stearynianThe other ingredients are lactose monohydrate, hyprolose, carmellose calcium and magnesium stearate
Niniejsze rozporządzenia ustanawia przepisy szczegółowe dotyczące systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, jak określono w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrThis Regulation lays down detailed rules for the management system of the quantitative ceiling of potassium chloride originating in Belarus, as provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
Nieobowiązkowe podanie zawartości chlorku, jeśli poniżej ‧ % ClOptional mention of the chlorine content where lower than ‧ % Cl
Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, glicyna, polisorbat ‧, kwas solny (do regulacji pH), sodu wodorotlenek (do regulacji pH) i woda do wstrzykiwańExcipients: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, glycine, polysorbate ‧, hydrochloric acid (for pH-adjustment), sodium hydroxide (for pH-adjustment), and water for injections
Magnezu; miedziOf magnesium; of copper
Należy umyć kolumnę za pomocą zdejonizowanej wody z prędkością ‧ ml/min, aż do momentu, kiedy eluent nie zawiera chlorkuWash the column with deionized water at a rate of ‧ ml/min until the eluate is free of chloride
kg chlorku na tonę wyprodukowanego ditlenku tytanu przy stosowaniu żużlukg chloride per tonne of titanium dioxide produced using slag
Potas i magnezPotassium, magnesium
Rozpuścić ‧ g węglanu sodowego (ppkt ‧) w wodzie, rozcieńczyć w stosunku ‧ i dodawać chlorek sodu (ppkt ‧) aż do nasycenia roztworuDissolve ‧ g of sodium carbonate in water, dilute to ‧ l and add sodium chloride until the solution is saturated
Preparatu Ratiograstim nie należy rozcieńczać roztworami chlorku soduRatiograstim should not be diluted with sodium chloride solution
Inne składniki leku to: chlorek sodu, fosforan dwunastowodny disodu, diwodorofosforanThe other ingredients are: sodium chloride, disodium phosphate dodecahydrate, potassium
Wartości dopuszczalne dla sektorów przemysłu innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych, które nie są wymienione w tej tabeli, takich jak przemysł papierniczy i stalowy lub opalane węglem elektrownie będą, jeżeli to konieczne, ustalone przez Radę w późniejszym terminieLimit values for industrial sectors other than the chlor-alkali electrolysis industry which are not mentioned in this table, such as the paper and steel industries or coal-fired power stations, will, if necessary, be fixed by the Council at a later stage
Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (EMicrocrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (E
Metionina Chlorek sodu Woda do wstrzykiwań Kwas chlorowodorowy (do ustalenia pH) Wodorotlenek sodu (do ustalenia pHMethionine Sodium chloride Water for injections Hydrochloric acid (pH adjuster) Sodium hydroxide (pH adjuster
Magnez nieobrobiony plastycznieUnwrought magnesium
mleczan magnezumagnesium lactate
W przypadku pacjentów pediatrycznych produkt Bridion można rozcieńczyć, stosując chlorek sodu ‧ mg/ml (‧, ‧ %), do stężenia ‧ mg/ml (patrz punktFor paediatric patients Bridion can be diluted using sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) to a concentration of ‧ mg/ml (see section
wodorotlenek magnezumagnesium hydroxide
Wynik analizy przedstawić jako procentową zawartość chlorków w próbce wziętej do analizyExpress the result of the analysis as a percentage of chloride contained in the sample as it has been received for analysis
Roztwór chlorku cezu i azotanu glinuCaesium chloride and aluminium nitrate solution
Pozostałe kopolimery chlorku winyluOther vinyl chloride copolymers
Chinapryl może obniżać wchłanianie doksycykliny ze względu na wysoką zawartość magnezu w tabletkachQuinapril may reduce the absorption of doxycycline due to the high magnesium content in quinapril tablets
Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Hydroksypropyloceluloza o niewielkim stopniu podstawienia (L-HPC) Magnezu stearynianMicrocrystalline cellulose Hydroxypropyl cellulose Low substituted hydroxypropyl cellulose (L-HPC) Magnesium stearate
Proszek Sacharoza, żelatyna hydrolizowana, mocznik, sodu chlorek, sorbitol, sodu glutaminian, sodu fosforan, sodu wodorowęglan, potasu fosforan, potasu chlorek, podłoże ‧ z solami Hanks’ a, podłoże MEM, neomycyna, czerwień fenolowa, kwas solny i sodu wodorotlenekPowder Sucrose, hydrolysed gelatin, urea, sodium chloride, sorbitol, monosodium glutamate, sodium phosphate, sodium bicarbonate, potassium phosphate, potassium chloride, medium ‧ with Hanks Salts, MEM, neomycin, phenol red, hydrochloric acid and sodium hydroxide
Showing page 1. Found 3255 sentences matching phrase "chlorek+magnezu".Found in 0.858 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.