Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word chlorek+magnezu in Polish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary Polish English. (34)

chloreksodium chloride; ; chloride
chlorek 2-Metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu2-Methyl-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl chloride
Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu2,2-Dimethylbutyryl chloride (CAS RN 5856-77-9)
chlorek 2,4,6-Trimetylobenzoilu2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
chlorek amonuammonium chloride
Chlorek benzenoaminy, 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazolo-4-yl)azo]-N,N,NtrimetyluBenzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride
chlorek chlorocholinychlorocholine chloride; cycocel
chlorek cynkuzinc chloride
chlorek dimetylokarbamylowydimethylcarbamoyl chloride
chlorek karbonylucarbonyl chloride
chlorek magnezumagnesium chloride
chlorek manganumanganese chloride
chlorek mepikwatumepiquat chloride
chlorek potasupotassium chloride; chloride of potash; muriate of potash
chlorek rtęcimercuric chloride
chlorek sodusodium chloride
chlorek wapniacalcium chloride
chlorek winylidenuvinylidene chloride
chlorek winyluvinyl chloride
chlorkichlorides; chloride
chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu2-(formylamino)-4-thiazoleacetyl chloride, hydrochloride
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride (CAS RN 869-24-9)
cytrynian magnezu-potasumagnesium potassium citrate
fosforek magnezu uwalniający fosfinęmagnesium phosphide releasing phosphine
magnez; mg; magnesium
niedobór magnezuhypomagnesemia; hypomagnesaemia
odlewanie ciśnieniowe magnezumagnesium die-casting
recykling stopów magnezu odlewanych ciśnienioworecycling of magnesium die-casting alloys
siarczan magnezumagnesium sulfate
stres wywołany chlorkiem sodusodium chloride stress
tlenek magnezumagnesium oxide
węglan magnezumagnesium carbonate
wodorotlenek magnezumagnesium hydroxide
Wodorotlenek magnezuMagnesium hydroxide

Example sentences with "chlorek+magnezu", translation memory

add example
Zebrać kolonie bakterii z ostatnio szczepionego agaru przy użyciu ‧ ml roztworu chlorku soduHarvest the growth from a recently prepared agar slope with ‧ to ‧ ml of sodium chloride solution
Sacharoza Sodu chlorek Sodu cytrynian Kwas cytrynowy Kwas solny Sodu wodorotlenekSucrose Sodium chloride Sodium citrate Citric acid Hydrochloric acid Sodium hydroxide
Zachowując warunki aseptyki należy tę objętość (ml) c rozcieńczonego preparatu CANCIDAS umieścić w worku (lub butelce) do wlewów dożylnych zawierającym ‧ mL roztworu chlorku sodu do wstrzykiwania o stężeniu ‧, ‧ %, ‧, ‧ % lub ‧, ‧ % albo płynu Ringera z mleczanami do wstrzykiwaniaAseptically transfer this volume (ml)c of reconstituted CANCIDAS to an ‧ bag (or bottle) containing ‧ ml of ‧ %, ‧ %, or ‧ % Sodium Chloride Injection, or Lactated Ringers Injection
Celuloza mikrokrystaliczna Sól sodowa kroskarmelozy Laktoza jednowodna Stearynian magnezu Uwodniony koloidalny dwutlenek krzemu Preżelatynizowana skrobia kukurydziana Czerwony i żółty tlenek żelazaMicrocrystalline cellulose Croscarmellose sodium Lactose monohydrate Magnesium stearate Colloidal hydrated silica Pregelatinised maize starch Red and yellow ferric oxides
Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć w roztworze chlorku sodu do infuzji ‧ mg/ml (‧, ‧ %) z zachowaniem zasad aseptykiThe concentrate for solution for infusion has to be diluted with sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) solution for infusion using aseptic technique
Otoczka kapsułki Karagen Chlorek potasu Tytanu dwutlenek Indygokarmin (E ‧) Żółcień pomarańczowa (E ‧) Hypromeloza Woda oczyszczonaCapsule shell Carrageenan Potassium Chloride Titanium Dioxide Indigo Carmine (E‧) Sunset Yellow (E‧) Hypromellose Water purified
Ponadto fakt, iż chińskie ceny wywozu do innych głównych rynków tlenku magnezu były o ‧ % niższe od cen eksportowych do Wspólnoty, wskazuje jasno, iż przemysł wspólnotowy stanąłby w obliczu jeszcze większego nacisku ze strony zwiększonej wielkości przywozu z ChRL po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem, mając na uwadze, że wywóz ten już wywarł na ceny wspólnotowe wpływ powodujący tendencję spadkową w badanym okresieFurthermore, the fact that Chinese export prices to the other main markets for magnesium oxide were ‧ % below the export prices to the Community shows clearly that Community industry would face more pressure from increased volumes of dumped exports of the product concerned from the PRC, bearing in mind that these exports have already exerted a downward pressure on the Community prices during the period considered
Niniejsza metoda umożliwia oznaczenie zawartości magnezu w paszachThis method makes it possible to determine the quantity of magnesium in feeding stuffs
Poziom chlorku winylu w materiałach i wyrobach oraz poziom chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do środków spożywczych określane są metodą chromatografii gazowej, z wykorzystaniem metodyThe level of vinyl chloride in materials and articles and the level of vinyl chloride released by materials and articles to foodstuffs are determined by means of gas-phase chromatography using the
Magnez i beryl i wyroby z nichMagnesium and beryllium and articles thereof
Po kilku sekundach alkohol należy usunąć, odwracając rurkę, i następnie nawodnić tkankę przez dodanie ‧ ml roztworu siarczanu magnezu (‧ mMAfter a few seconds the ethanol is removed by inverting the tube, and the tissue is then hydrated by the addition of ‧ ml magnesium sulphate solution (‧ mM
Niedobór chlorków jest na ogół niewielki i zazwyczaj nie wymaga leczeniaChloride deficit is generally mild and usually does not require treatment
Sodu chlorek Kwas Solny (Ślad) Sodu octan, trójwodny AzotSodium Chloride Hydrochloric Acid (Trace) Sodium Acetate, Trihydrate Nitrogen
Kizeryt, epsomit (naturalne siarczany magnezuKieserite, epsomite (natural magnesium sulphates
Analizy niezbędne do celów urzędowej kontroli ilości chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do środków spożywczych należy wykonywać zgodnie z metodą opisaną w ZałącznikuThe analysis necessary for official control of vinyl chloride released by materials and articles into foodstuffs shall be performed according to the method described in the Annex hereto
Czysty węgiel aktywny, bez chlorków i nieabsorbujący ichActive carbon A.R., free from chlorides and not absorbing them
Chociaż w badaniach klinicznych nie obserwowano istotnego klinicznie wzrostu stężenia chlorków w surowicy, to należy monitorować ich stężenie, tak jak się to robi w rutynowej obserwacji pacjentów dializowanychAlthough no clinically significant serum chloride increase has been observed in the clinical studies, serum chloride should be monitored as is done in the routine follow-up of a dialysis patient
Nasycony roztwór lub ‧ mol/l roztwór chlorku potasu lub inny odpowiedni roztwór zalecany przez producenta elektrody do napełniania elektrody porównawczejSaturated or ‧ mol/l potassium chloride solution, or other suitable solution prescribed by the electrode manufacturer, to fill the reference electrode
Następnie należy pobrać całą zawartość fiolki i wstrzyknąć do pojemnika zawierającego ‧ ml chlorku sodu ‧ mg/ml (‧, ‧ %), roztworu do wstrzykiwań tak, aby całkowita objętość płynu wynosiła ‧ mlWithdraw the entire volume from the vial and transfer it into an infusion bag containing ‧ ml of sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) solution for injection to yield a total volume of ‧ ml
Jednoczesne podawanie z cyprofloksacyną (doustnie) leków zawierających wielowartościowe kationy lub substancji mineralnych (uzupełniających np. jony wapnia, magnezu, glinu, żelaza), polimerów wiążących fosforany (np. sewelamer), sukralfatu lub leków zobojętniających sok żołądkowy oraz leków o dużej pojemności buforowej (np. tabletki dydanozyny), zawierających jony magnezu, glinu lub wapnia, zmniejsza wchłanianie cyprofloksacynyThe simultaneous administration of ciprofloxacin (oral) and multivalent cation-containing drugs and mineral supplements (e. g. calcium, magnesium, aluminium, iron), polymeric phosphate binders (e. g. sevelamer), sucralfate or antacids, and highly buffered drugs (e. g. didanosine tablets) containing magnesium, aluminium, or calcium reduces the absorption of ciprofloxacin
Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon typu A Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynianCellulose microcrystalline Crospovidone Type A Silica, colloidal anhydrous Magnesium stearate
Nasycony roztwór chlorku sodu może być wielokrotnie użytyAdd more distilled water or sodium chloride as needed for subsequent use always maintaining some undissolved sodium chloride at the bottom of the chamber
Laktoza jednowodna Krospowidon Poloksamer ‧ Krzemionka koloidalna bezwodna (koloidalny dwutlenek krzemu) Magnezu stearynianLactose monohydrate Crospovidone Poloxamer ‧ Silica colloidal, anhydrous/Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate
Próbki należy homogenizować w plastikowym worku przez co najmniej dwie minuty w ‧ ml środka rozcieńczającego (np. ‧% roztwór zbuforowanej wody peptonowej, ‧% roztwór chlorku sodu) przez około ‧ cykli w perystaltycznym Stomacherze lub homogenizowane w mieszalniku rotacyjnym (homogenizatorzeSamples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
Lotne zasady azotowe są przemieszczane w temperaturze wrzenia przez dodanie tlenku magnezu i gromadzone w określonej ilości kwasu siarkowego, którego nadmiar jest miareczkowany roztworem wodorotlenku sodowegoThe volatile nitrogenous bases are displaced at boiling point by adding magnesium oxide and collected in a specific quantity of sulphuric acid, the excess of which is back-titrated with a solution of sodium hydroxide
Showing page 1. Found 3255 sentences matching phrase "chlorek+magnezu".Found in 1.551 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.