Translations into English:

  • intervertebral disk diseases   

Example sentences with "choroba krążków międzykręgowych", translation memory

add example
InductOs jest przeznaczony do jednopoziomowego (L‧-S‧) przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego jako alternatywa dla autogenicznego przeszczepu kości u dorosłych pacjentów ze zwyrodnieniową chorobą krążka międzykręgowego, którzy byli leczeni zachowawczo z tego powodu przez co najmniej ‧ miesięcyInductOs is indicated for single-level (L‧ S‧) anterior lumbar spine fusion as a substitute for autogenous bone graft in adults with degenerative disc disease who have had at least ‧ months of non-operative treatment for this condition
Analiza porównawcza kosztów leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym między metodą klasycznej fenestracji a mikrodisektomią.Comparativ analysis of cost of surgical treatment in lumbar disc disease operated on by classical approach versus microdisectomy
Obserwacje odległe wyników leczenia chirurgicznego przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.Long-term outcome of lumbar disc herniation surgery.
W tym typie zabiegu chirurgicznego preparat InductOs można stosować zamiast przeszczepu kostnego (kości pobranej z innej części organizmu tego samego pacjenta lub od dawcy kości) u osób dorosłych, które były leczone przez co najmniej sześć miesięcy z powodu bólu pleców związanego z uszkodzeniem krążka międzykręgowego, lecz które nie przeszły operacji. • zabieg chirurgiczny wykonywany w złamaniach piszczeli (kości podudziaIn this type of surgery, InductOs can be used instead of a bone graft (bone that is taken from another part of the same patient s body or from a bone donor) in adults who have been treated for at least six months for back pain due to a damaged disc but have not had an operation. surgery to heal fractures (breaks) of the tibia (shin bone
Badanie struktury kolagenu w krążkach międzykręgowych pobranych od pacjentów z dyskopatiąStudy of collagen structure in intervertebral discs extracted from patients suffering from discopathy
Ocena charakteru dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u chorych z przepukliną krążka międzykręgowego.Assessment of Low Back Pain among patients with lumbar disc herniation.
W przypadku, gdy choroba zwyrodnieniowa krążka międzykregowego była leczona metodą tylnego usztywnienia miedzytrzonowego z cylindrycznymi, gwintowanymi koszykami i diboterminą alfa, u niektórych pacjentów obserwowano kościotworzenie w części tylnejWhen degenerative disc disease was treated by a posterior lumbar interbody fusion procedure with cylindrical threaded cages and dibotermin alfa, posterior bone formation was observed in some instances
To niestety przepuklina międzykręgowaThis is clearly a hernia situation
To może być przepuklina międzykręgowaIt can be hernia
Należy zachować szczególną uwagę oraz ostrożność aby nie dopuścić do przepełnienia zestawu i (lub) przestrzeni międzykręgowej. (patrz punktCare and caution should be used to prevent overfilling of the construct and/or intervertebral space.(see section
Ciało obce przeszło przez krąg... i w wielu miejscach naruszyło jego strukturę...Dotyczy to także chrząstek międzykręgowychMolten metal penetrated the spinal cavity...... and fused the vertebrae at multiple points...... including the lamina and the roof of the spinal column
Należy zachować szczególną uwagę oraz ostrożność aby nie dopuścić do przepełnienia zestawu i/lub przestrzeni międzykręgowejCare and caution should be used to prevent overfilling of the construct and/or intervertebral space
Ciało obce przeszło przez krąg...... i w wielu miejscach naruszyło jego strukturę...... Dotyczy to także chrząstek międzykręgowychMolten metal penetrated the spinal cavity...... and fused the vertebrae at multiple points...... including the lamina and the roof of the spinal column
Kontrola Substancja Zakres zawartości barwnika (g/krążek) Pozytywna Negatywna ‧ M kwas solny (‧ %) Woda destylowanaSuggested acceptable dye content ranges for the control substances for the methodology and apparatus described are
Wartości graniczne MIC i dyfuzji z krążka wg CLSI dla Staphylococcus spp. oraz organizmów o dużych wymaganiach odżywczych (M‧-S‧, ‧) oraz wartości graniczne MIC dla bakterii beztlenowych (M‧-AClinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) MIC and disc diffusion breakpoints for Staphylococcus spp. and fastidious organisms (M‧-S‧, ‧) and MIC breakpoints for anaerobes (M‧-A
górna powierzchnia drewnianego krążka musi pozostać ‧ mm poniżej końca rurythe top surface of the wooden disc must be ‧ mm below the end of the tube
Przesączyć ekstrakt, używając krążków bibuły filtracyjnejFilter the extract using a filter paper
Zamiast roztworu penicylinazy można używać dostępnych w handlu krążków nasączonych penicylinazą, o ile procedura kontrolna wykaże, że zawierają one odpowiednią ilość penicylinazyInstead of penicillinase solution, commercially available disks prepared with penicillinase can be used if, after a control procedure they are found to contain an appropriate amount of penicillinase
Pozostałe formy (na przykład pręty, rury i kształtowniki) oraz artykuły (na przykład krążki i pierścienie) z kauczuku niewulkanizowanegoOther forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber
Krążek skóry umieszcza się w roztworze MTT w stężeniu ‧ mg/ml w temperaturze ‧ °C przez ‧ godzinyThe skin disc is placed in an MTT solution of ‧ mg/ml at ‧ °C for ‧ hours
ziarno plamiste oznacza ziarno wykazujące wyraźne małe krążki ciemnego koloru o mniej lub bardziej regularnym kształcie; do ziarna plamistego zalicza się także ziarno wykazujące niewielkie czarne prążki tylko na powierzchni; prążki i plamki nie mogą mieć żółtej lub ciemnej otoczkiSpotted grains means grains showing a well-defined small circle of dark colour of more or less regular shape; spotted grains also include those which show slight black striations on the surface only; the striations and spots must not show a yellow or dark aureole
Liofilizowany proszek lub uformowany krążek o barwie od ciemnoczerwonej do czerwonobrązowejA dark red to reddish brown lyophilised powder or cake
Poniższa tabela pokazuje wartości graniczne w badaniu MIC (mg/l) lub w badaniu metodą dyfuzji z krążka (średnica strefy w mm) nasyconego ‧ μg moksyfloksacyny, wg standardów CLSI – ang.Clinical and Laboratory Standards Institute (wcześniej NCCLSClinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), formerly NCCLS breakpoints are presented in the below table for MIC testing (mg/l) or disc diffusion testing (zone diameter [ mm ]) using a ‧-μg moxifloxacin disc
Krążek obciążnika udaThigh weight pad
Showing page 1. Found 24975 sentences matching phrase "choroba krążków międzykręgowych".Found in 8.21 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.