Translations into English:

  • intervertebral disk diseases   
  • intervertebral disc prolapse   

Example sentences with "choroba krążków międzykręgowych", translation memory

add example
pl Analiza porównawcza kosztów leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym między metodą klasycznej fenestracji a mikrodisektomią.
en Comparativ analysis of cost of surgical treatment in lumbar disc disease operated on by classical approach versus microdisectomy
pl InductOs jest przeznaczony do jednopoziomowego (L‧-S‧) przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego jako alternatywa dla autogenicznego przeszczepu kości u dorosłych pacjentów ze zwyrodnieniową chorobą krążka międzykręgowego, którzy byli leczeni zachowawczo z tego powodu przez co najmniej ‧ miesięcy
en InductOs is indicated for single-level (L‧ S‧) anterior lumbar spine fusion as a substitute for autogenous bone graft in adults with degenerative disc disease who have had at least ‧ months of non-operative treatment for this condition
pl Badanie struktury kolagenu w krążkach międzykręgowych pobranych od pacjentów z dyskopatią
en Study of collagen structure in intervertebral discs extracted from patients suffering from discopathy
pl Ocena charakteru dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u chorych z przepukliną krążka międzykręgowego.
en Assessment of Low Back Pain among patients with lumbar disc herniation.
pl W tym typie zabiegu chirurgicznego preparat InductOs można stosować zamiast przeszczepu kostnego (kości pobranej z innej części organizmu tego samego pacjenta lub od dawcy kości) u osób dorosłych, które były leczone przez co najmniej sześć miesięcy z powodu bólu pleców związanego z uszkodzeniem krążka międzykręgowego, lecz które nie przeszły operacji. • zabieg chirurgiczny wykonywany w złamaniach piszczeli (kości podudzia
en In this type of surgery, InductOs can be used instead of a bone graft (bone that is taken from another part of the same patient s body or from a bone donor) in adults who have been treated for at least six months for back pain due to a damaged disc but have not had an operation. surgery to heal fractures (breaks) of the tibia (shin bone
pl Obserwacje odległe wyników leczenia chirurgicznego przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
en Long-term outcome of lumbar disc herniation surgery.
pl W przypadku, gdy choroba zwyrodnieniowa krążka międzykregowego była leczona metodą tylnego usztywnienia miedzytrzonowego z cylindrycznymi, gwintowanymi koszykami i diboterminą alfa, u niektórych pacjentów obserwowano kościotworzenie w części tylnej
en When degenerative disc disease was treated by a posterior lumbar interbody fusion procedure with cylindrical threaded cages and dibotermin alfa, posterior bone formation was observed in some instances
pl Ciało obce przeszło przez krąg... i w wielu miejscach naruszyło jego strukturę...Dotyczy to także chrząstek międzykręgowych
en Molten metal penetrated the spinal cavity...... and fused the vertebrae at multiple points...... including the lamina and the roof of the spinal column
pl Należy zachować szczególną uwagę oraz ostrożność aby nie dopuścić do przepełnienia zestawu i (lub) przestrzeni międzykręgowej. (patrz punkt
en Care and caution should be used to prevent overfilling of the construct and/or intervertebral space.(see section
pl Ciało obce przeszło przez krąg...... i w wielu miejscach naruszyło jego strukturę...... Dotyczy to także chrząstek międzykręgowych
en Molten metal penetrated the spinal cavity...... and fused the vertebrae at multiple points...... including the lamina and the roof of the spinal column
pl To może być przepuklina międzykręgowa
en It can be hernia
pl Należy zachować szczególną uwagę oraz ostrożność aby nie dopuścić do przepełnienia zestawu i/lub przestrzeni międzykręgowej
en Care and caution should be used to prevent overfilling of the construct and/or intervertebral space
pl To niestety przepuklina międzykręgowa
en This is clearly a hernia situation
pl Połączyć drewniany krążek z cylindrem przy pomocy taśmy samoklejącej
en Fix the wooden disc and the cylinder together with a cross of adhesive tape
pl Płuczki absorpcyjne F‧ i F‧ o średnicy od ‧ do ‧ mm, w których rozdzielacz gazu zawiera krążek o średnicy ‧ mm ze szkła spiekanego o niskiej porowatości
en Two absorption vessels F‧ and F‧, ‧ to ‧ mm in diameter, the gas distributor of which comprises a ‧ mm disc of low-porosity sintered glass
pl wiertła, piłki, krążki szlifierskie do zabiegów dentystycznych lub chirurgicznych
en drilling, sawing and polishing equipment for dentistry or surgery
pl W przypadku zastosowania lin stalowych lub włókiennych średnice krążków (mierzone od osi liny do osi liny) muszą spełniać przynajmniej poniższe wymagania
en If steel wire ropes or fibre ropes are used, the diameters of the rope sheaves (measured from centre of rope to centre of rope) shall meet the following minimum requirements
pl W ten sposób otrzymuje się w środku krążka warstwową strukturę ciasta, przedzieloną warstwami powietrza
en They lead to the formation of an area of dough in the centre of the disc which is layered and divided by the air in the void
pl Szyja składa się z pięciu krążków poliuretanowych zawierających rdzeń składający się z elementów poliamidowych
en The neck is made of ‧ rings of polyurethane containing a core of polyamide elements
pl za pomocą łyżki nakłada się na środku krążka ciasta ‧-‧ g rozdrobnionych pomidorów bez skórki
en using a spoon, place ‧ to ‧ g of crushed, peeled tomatoes in the centre of the disc of dough
pl zakończona bijatyką na ławce rezerwowych, i krążkiem w bramce
en Ending with a bench- clearing brawl, and the puck crossing the goal line
pl Jednakże studium atestacyjne wykazało, że metoda TER wykazywała zbyt wysoki potencjał korozyjności kilku badanych substancji chemicznych po ‧ godzinach oddziaływania na krążki skóry, mimo że po ‧-godzinnym oddziaływaniu rozróżnienie substancji powodujących korozję i nie powodujących korozji było prawidłowe
en However, in the validation study, the TER assay was found to overestimate the corrosive potential of several test chemicals following their application to the skin discs for ‧ hours, although it enabled the correct identification of corrosives and non-corrosives after a ‧-hour application
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Yoshida Metal Industry przeciwko OHIM- Pi-Design (Powierzchnia pokryta czarnymi krążkami
en Action brought on ‧ August ‧- Yoshida Metal Industry/OHMI- Pi-Design (surface covered with black circles
pl Strefy wokół krążków zawierających wzorcowy roztwór penicyliny (‧.‧) muszą mieć co najmniej ‧ mm
en The zones around the disks containing the penicillin standard solution (‧.‧) must be at least ‧ mm
Showing page 1. Found 24975 sentences matching phrase "choroba krążków międzykręgowych".Found in 5.476 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.