Translations into English:

  • intervertebral disk diseases   

Example sentences with "choroba krążków międzykręgowych", translation memory

add example
pl InductOs jest przeznaczony do jednopoziomowego (L‧-S‧) przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego jako alternatywa dla autogenicznego przeszczepu kości u dorosłych pacjentów ze zwyrodnieniową chorobą krążka międzykręgowego, którzy byli leczeni zachowawczo z tego powodu przez co najmniej ‧ miesięcy
en InductOs is indicated for single-level (L‧ S‧) anterior lumbar spine fusion as a substitute for autogenous bone graft in adults with degenerative disc disease who have had at least ‧ months of non-operative treatment for this condition
pl Analiza porównawcza kosztów leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym między metodą klasycznej fenestracji a mikrodisektomią.
en Comparativ analysis of cost of surgical treatment in lumbar disc disease operated on by classical approach versus microdisectomy
pl Obserwacje odległe wyników leczenia chirurgicznego przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
en Long-term outcome of lumbar disc herniation surgery.
pl Ocena charakteru dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u chorych z przepukliną krążka międzykręgowego.
en Assessment of Low Back Pain among patients with lumbar disc herniation.
pl Badanie struktury kolagenu w krążkach międzykręgowych pobranych od pacjentów z dyskopatią
en Study of collagen structure in intervertebral discs extracted from patients suffering from discopathy
pl W tym typie zabiegu chirurgicznego preparat InductOs można stosować zamiast przeszczepu kostnego (kości pobranej z innej części organizmu tego samego pacjenta lub od dawcy kości) u osób dorosłych, które były leczone przez co najmniej sześć miesięcy z powodu bólu pleców związanego z uszkodzeniem krążka międzykręgowego, lecz które nie przeszły operacji. • zabieg chirurgiczny wykonywany w złamaniach piszczeli (kości podudzia
en In this type of surgery, InductOs can be used instead of a bone graft (bone that is taken from another part of the same patient s body or from a bone donor) in adults who have been treated for at least six months for back pain due to a damaged disc but have not had an operation. surgery to heal fractures (breaks) of the tibia (shin bone
pl W przypadku, gdy choroba zwyrodnieniowa krążka międzykregowego była leczona metodą tylnego usztywnienia miedzytrzonowego z cylindrycznymi, gwintowanymi koszykami i diboterminą alfa, u niektórych pacjentów obserwowano kościotworzenie w części tylnej
en When degenerative disc disease was treated by a posterior lumbar interbody fusion procedure with cylindrical threaded cages and dibotermin alfa, posterior bone formation was observed in some instances
pl To może być przepuklina międzykręgowa
en It can be hernia
pl Ciało obce przeszło przez krąg...... i w wielu miejscach naruszyło jego strukturę...... Dotyczy to także chrząstek międzykręgowych
en Molten metal penetrated the spinal cavity...... and fused the vertebrae at multiple points...... including the lamina and the roof of the spinal column
pl Ciało obce przeszło przez krąg... i w wielu miejscach naruszyło jego strukturę...Dotyczy to także chrząstek międzykręgowych
en Molten metal penetrated the spinal cavity...... and fused the vertebrae at multiple points...... including the lamina and the roof of the spinal column
pl Należy zachować szczególną uwagę oraz ostrożność aby nie dopuścić do przepełnienia zestawu i/lub przestrzeni międzykręgowej
en Care and caution should be used to prevent overfilling of the construct and/or intervertebral space
pl Należy zachować szczególną uwagę oraz ostrożność aby nie dopuścić do przepełnienia zestawu i (lub) przestrzeni międzykręgowej. (patrz punkt
en Care and caution should be used to prevent overfilling of the construct and/or intervertebral space.(see section
pl To niestety przepuklina międzykręgowa
en This is clearly a hernia situation
pl Połączyć drewniany krążek z cylindrem taśmą samoprzylepną przyklejoną na krzyż
en Fix the wooden disc and the cylinder together with a cross of adhesive tape
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Yoshida Metal Industry przeciwko OHIM- Pi-Design i in. (Powierzchnia pokryta czarnymi krążkami
en Action brought on ‧ September ‧- Yoshida Metal Industry v OHMI- Pi-Design and Others (surface covered with black circles
pl Potencjał ten potęguje przestrzeganie stosowania naturalnych zakwasów w zakładach serowarskich oraz tradycyjne praktyki, takie jak stosowanie otwartych miedzianych kadzi o maksymalnej dostępnej pojemności odpowiadającej produkcji ‧ krążków
en This is enhanced by the cheesemaker, who uses natural leavenings and traditional practices such as a fermenter made of copper and having a maximum useful capacity equivalent to the production of ‧ wheels of cheese
pl Następnie przyciągnąć szpilkę bezpośrednio do powierzchni drewnianego krążka, pociągając za długi koniec każdego lontu
en Finally, pull the long piece of each cord to bring the pin into contact with the wooden disc
pl Kiedy zaczyna się naciskać palcami obydwu dłoni, przyłożona siła powoduje przesunięcia pęcherzyków powietrza znajdujących się w masie ciasta, od środka ku brzegom krążka – w ten sposób formuje się tzw. wysoki brzeg
en The pressure exerted by the fingers of both hands causes the air contained in the pockets of the dough to move from the centre to the edges of the disc of dough, where it starts to form the raised rim of the pizza
pl Wpływ temperatury powietrza na temparaturę wody i widzialność krążka Secchiego w Jeziorze Mikołajskim w latach 2005-2010
en Effect of air temperature on water temperature and Secchi disk visibility in Lake Mikołajskie
pl Przeciągnąć każdy z siedmiu odcinków lontu detonującego przez siedem otworów w drewnianym krążku (ppkt ‧), aż końce będą wystawać na kilka centymetrów po drugiej stronie krążka
en Push each of the seven lengths through the seven holes in the wooden disc until their ends project a few cm on the other side of the disc
pl Przetrzeć aluminiowy krążek i gumowy korek gazikiem nasączonym alkoholem
en Wipe the aluminium ring and the rubber stopper with an alcohol swab
pl Biały lub prawie biały liofilizat w postaci krążka lub proszek
en White to off-white cake or powder
pl W drodze odstępstwa od ust. ‧ średnica krążków linowych może być równa ‧-krotności średnicy liny stalowej o ile lina nie przesuwa się stale po krążku
en By way of derogation from section ‧, the diameter of the rope sheaves may be equal to six times the diameter of the steel wire, provided that the steel wire does not constantly run over sheaves
pl zakończona bijatyką na ławce rezerwowych, i krążkiem w bramce
en Ending with a bench- clearing brawl, and the puck crossing the goal line
Showing page 1. Found 24975 sentences matching phrase "choroba krążków międzykręgowych".Found in 7.507 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.