pronunciation: IPA: ˈxudɨ /ˈxud̪ɨ/    

Translations into English:

 • skinny       
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  thin
   
  thin
 • thin     
  (verb, adjv   )
   
  o człowieku: wąski w pasie; bardziej, niż szczupły; taki, któremu daleko do otyłości
   
  having little body fat or flesh; slim; slender; lean; gaunt
 • gaunt       
  (adjv   )
 • lank   
  (adjv   )
 • lanky   
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • leaned       
  (adjv   )
 • meager   
  (adjv   )
 • meagre   
  (adjv   )
 • modest         
  (verb, adjv   )
 • scanty     
  (adjv   )
 • scraggy   
  (adjv   )
 • scrawny     
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • slim       
  (verb, adjv   )
 • slink   
  (verb   )
 • thinner   
  (adjv   )
 • thinnest   
  (adjv   )

Other meanings:

 
(of persons) thin, lean
 
(of food) lean
 
o jedzeniu: zawierający mało tłuszczu

Similar phrases in dictionary Polish English. (7)

chuda
skinny; thin
chude
skinny; lean
chude lata
lean years
masa chudego mięsa
lean body mass
mleko chude
skim milk; skimmed milk
mleko w proszku chude
dried skim milk; skim milk powder

    Show declension

Example sentences with "chudy", translation memory

add example
pl Podawanie z lekkimi posiłkami (np. sucha grzanka z dżemem lub innymi przetworami owocowymi, sok jabłkowy, kawa z odtłuszczonym lub chudym mlekiem i cukrem lub płatki kukurydziane z odtłuszczonym lub chudym mlekiem i cukrem) powodowało, że stężenie indynawiru w osoczu było podobne do obserwowanego po podaniu na czczo
en Administration with light meals (e. g., dry toast with jam or fruit conserve, apple juice, and coffee with skimmed or fat free milk and sugar or corn flakes, skimmed or fat free milk and sugar) resulted in plasma concentrations comparable to the corresponding fasted values
pl Mięso wieprzowe – pozyskiwane z półtusz wieprzowych klasy E, w których zawartość chudego mięsa w stosunku do wagi tuszy wieprzowej mieści się w przedziale ‧–‧ %
en Pork- obtained from class E pork half-carcasses, the lean meat content of which is ‧-‧ % by weight
pl Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru
en The lean meat content of the carcase shall be calculated according to the following formula
pl Kiedyś będę grubą babą z chudym mężem
en One day, I' il be a great big, round woman with a skinny little man for a husband
pl Wyniki pomiarów są przetwarzane na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego CGM
en The values measured will be converted into estimated lean meat content by the CGM itself
pl Dzieci sa coraz chudsze
en I see the children getting thinner and thinner
pl przybliżony procent chudego mięsa w tuszy
en the estimated percentage of lean meat in the carcase
pl Wyniki pomiarów są przetwarzane na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego przyrządu Optiscan-TP
en The results of the measurements shall be converted into estimated lean meat content by means of the Optiscan-TP apparatus itself
pl Wodę można zastąpić odtłuszczonym lub chudym mlekiem, sokiem, kawą lub herbatą
en If water is not preferred, CRIXIVAN can be taken with skimmed or low fat milk, juice, coffee, or tea
pl do ‧ % chudej wieprzowiny można zastąpić tą samą ilością chudej wołowiny, w której łączna zawartość widocznego tłuszczu i drobnych żył nie przekracza ‧ %
en up to ‧ % of the lean pork may be replaced by the same quantity of lean beef, the visible fat and fine vein content of which does not exceed ‧ %
pl Czyli że mamy sobie pójść, a zostają tylko chude blondynki?
en What she means is, should we clear out and leave you with the skinny blonds?
pl Wyniki pomiarów są przetwarzane na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą komputera
en The results of the measurements are converted into estimated lean meat content using a computer
pl Części chude mają barwę czerwonego rubinu natomiast tłuszcz jest barwy białej
en The lean parts are ruby red in colour and the fat parts are white
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ stanowi, że klasyfikacja tusz wieprzowych ma być dokonywana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa zgodnie ze statystycznie sprawdzonymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więcej anatomicznych części tuszy wieprzowej
en Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ provides that the grading of pig carcases is to be determined by estimating the content of lean meat in accordance with statistically proven assessment methods based on the physical measurement of one or more anatomical parts of the pig carcase
pl Boczek (chudy) świeży lub schłodzony (podpozycja ex ‧ ‧ Nomenklatury Scalonej
en Bellies (streaky), fresh or chilled (subheading ex ‧ ‧ of the combined nomenclature
pl wygląd, waga i zawartość chudego mięsa w tuszy powinny być dokładnie zdefiniowane, aby zapewnić porównywalność wyników szacowania
en Whereas the presentation, weight and lean-meat content of the carcase need to be accurately defined to ensure that the assessment results are comparable
pl Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru
en The lean meat content of the carcasses shall be calculated using the following formula
pl Standardową statystyczną metodą oceny zawartości chudego mięsa w tuszach wieprzowych zatwierdzoną jako metoda klasyfikowania w rozumieniu pkt B.IV załącznika V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ powinna być zwykła metoda najmniejszych kwadratów lub zredukowanej rangi, ale można również stosować inne statystycznie sprawdzone metody
en The standard statistical method for assessing the lean-meat content of pig carcases authorised as a grading method within the meaning of point B(IV) of Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧ shall be either ordinary least squares or rank reduced methods, but other statistically proven methods may be used
pl chude mięso mielone
en lean minced meat
pl Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru
en The lean meat content of carcases shall be calculated using the following formula
pl Wyniki pomiarów zamienia się na przybliżoną zawartość chudego mięsa za pomocą komputera
en The results of the measurements are converted into estimated lean meat content by means of a computer
pl Nawet facet z chudymi dłoniami!
en Not even a guy with tiny hands!
pl Chuda, ale od Mastersonów
en No, I' m the skinny little kid who lived next door to the Mastersons
pl Schowamy się pod siedzeniami do czasu, aż wrócimy do domu.- Niech ci to dotrze do twojej winylowej łepetyny, Chudy
en We hide under the seat us
pl Kto jest chudy?
en Who' s skinny?
Showing page 1. Found 545 sentences matching phrase "chudy".Found in 0.668 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.