pronunciation: IPA: ˈxudɨ /ˈxud̪ɨ/    

Translations into English:

 • skinny       
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  thin
   
  thin
 • thin     
  (verb, adjv   )
   
  o człowieku: wąski w pasie; bardziej, niż szczupły; taki, któremu daleko do otyłości
   
  having little body fat or flesh; slim; slender; lean; gaunt
 • gaunt       
  (adjv   )
 • lank   
  (adjv   )
 • lanky   
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • leaned       
  (adjv   )
 • meager   
  (adjv   )
 • meagre   
  (adjv   )
 • modest         
  (verb, adjv   )
 • scanty     
  (adjv   )
 • scraggy   
  (adjv   )
 • scrawny     
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • slim       
  (verb, adjv   )
 • slink   
  (verb   )
 • thinner   
  (adjv   )
 • thinnest   
  (adjv   )

Other meanings:

 
(of persons) thin, lean
 
(of food) lean
 
o jedzeniu: zawierający mało tłuszczu

Similar phrases in dictionary Polish English. (7)

chuda
skinny; thin
chude
skinny; lean
chude lata
lean years
masa chudego mięsa
lean body mass
mleko chude
skim milk; skimmed milk
mleko w proszku chude
dried skim milk; skim milk powder

    Show declension

Example sentences with "chudy", translation memory

add example
pl Jest taka chuda, nie karmisz jej?
en She' s so skinny, don' t you feed her?
pl szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach
en the estimated lean meat content (in percentage
pl Element Dodaj Dodaj chudą spację
en Element Add Add Negative Thin Space
pl Powinniśmy pamiętać historię biblijną o siedmiu grubych krowach i siedmiu chudych: tysiące lat temu społeczeństwo już było zdolne do organizowania rynków rolnych i zapobiegania w ten sposób fluktuacjom tych rynków, zapewniając Egiptowi warunki dla rozkwitu, podczas gdy inne społeczności cierpiały głód i wojny z uwagi na brak żywności.
en We should remember the biblical story of the seven fat cows and seven thin cows: thousands of years ago society was already capable of organising agricultural markets and thereby preventing fluctuations of these markets and giving Egypt the conditions for prosperity, while other societies suffered famine and wars because of the lack of food.
pl Waga chudego mięsa we wspomnianych czterech częściach jest obliczana poprzez odjęcie całkowitej wagi niechudych elementów tych czterech części od całkowitej wagi części przed rozbiorem
en The weight of the lean in those four cuts will be calculated by subtracting the total of the non-lean elements of the four cuts from the total weight of the cuts before dissection
pl waga polędwicy + waga chudego mięsa w łopatce (włączając powięź), schabie, szynce i boczku
en weight of tender loin + weight of lean (fascia included) in shoulder, loin, ham and belly
pl To oznacza " chudy " a to oznacza " w dół "
en That means " thin " and that means " down "
pl Procent odniesienia chudego mięsa oblicza się w następujący sposób
en The reference lean meat percentage is calculated as follows
pl O co chodzi z wyspą, chudy?
en What' s the island, slim?
pl Dozwolone jest stosowanie mrożonych surowców (słonina lub chude mięso wieprzowe) do ‧ % w masie
en The use of frozen raw materials (pork fat or lean meat) is permitted and limited to ‧ % of the mixture
pl Przyrząd ten jest ‧) wyposażony w urządzenie do pomiaru ręcznego o zakresie pomiarowym pomiędzy ‧ i ‧ milimetrów; ‧) podłączony do komputera zapisującego dane i obliczającego zawartość chudego mięsa w tuszy
en The apparatus shall be equipped with ‧. manual measuring device, which has an operating distance of between ‧ and ‧ millimetres, and ‧. linked computing system which records data and calculates lean meat content of carcase
pl grubość chudego mięsa mierzona w milimetrach między trzecim a czwartym żebrem od końca, ‧ cm od linii ubojowej
en lean meat depth in millimetres, measured between the ‧rd and ‧th last rib, ‧ cm beside the slaughter line
pl szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy
en estimated percentage of lean meat in the carcasse
pl Siedem lat tłustych i siedem chudych
en Seven fat years and seven lean years
pl Z całą pewnością nie fajne./Wiadomo, że się skradają/nocą oraz w dzień/Najlepiej je podpatrzeć/gdy zapadną w sen/Zajdź od tyłu i przestrasz/Niech wykona skok/Zobaczysz,/gdzie ma chudy grzbiet/A gdzie gruby bok
en It' s most certainly not neat.{ y: i} Everyone knows { y: i} they lurk and they creep { y: i} The best time to see one { y: i} is when it' s asleep { y: i} If you sneak up { y: i} behind it and get it to jump { y: i} You can tell which part' s { y: i} Heffa-hee-hee { y: i} And which part is lump { y: i} They' il steal all your { y: i} honey and eat your last crust { y: i} Stomp on your house { y: i} till it' s nothing but dust { y: i} The worst part of all is
pl Dlatego należy dostosować ustanowione w rozporządzeniu (EWG) nr ‧/‧ metody oceny zawartości chudego mięsa w tuszach wieprzowych oraz sposób obliczania referencyjnej zawartości procentowej chudego mięsa w tuszach
en The method for assessing the lean meat content of pig carcases and the calculation of the reference lean meat percentage laid down in Regulation (EEC) No ‧/‧ should therefore be adapted
pl Mistrz masarski Hans Millitzer rozpoczął w Hof produkcję kiełbasy z chudego mięsa wołowego w ‧ r
en In ‧, the master butcher Hans Millitzer began producing the Rindfleischwurst in Hof from lean beef
pl Zawartość chudego mięsa wołowego z wyłączeniem tłuszczu jest ustalana zgodnie z procedurą przewidzianą w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr
en The lean bovine meat content excluding fat shall be determined in accordance with the procedure laid down in the Annex to Commission Regulation (EEC) No
pl Wyniki pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą jednostki centralnej
en The results of the measurements are converted into estimated lean meat content by means of a central unit
pl Żeby mógł dokończyć to, po co przyszedł?Zathras mówi, to może nie skręcimy Zathrasowi jego chudego karku
en Zathras tells, maybe we don' t break Zathras ' scrawny little neck!
pl Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru
en The lean meat content of the carcase shall be calculated according to the following formula
pl Referencyjną procentową zawartość chudego mięsa oblicza się w następujący sposób
en The reference lean meat percentage is calculated as follows
pl W celu określenia wartości handlowej tuszy wieprzowej należy zezwolić na stosowanie innych kryteriów oceny niż masa i szacowana zawartość chudego mięsa
en For the determination of the commercial value of the pig carcase, the use of assessment criteria other than weight and the estimated lean-meat content should also be authorised
Showing page 1. Found 545 sentences matching phrase "chudy".Found in 0.398 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.