Translations into English:

  • Total Quality Management diagram   
     
    A flowchart used to compare current and ideal processes, and to understand how the steps in a process work together.

Example sentences with "diagram TQM", translation memory

add example
pl TQM jako narzędzie zarządzania na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu
en TQM as a management tool on the example of a housing cooperative
pl Systemy zarządzania jakością na przykładzie wykorzystania TQM w Firmie XEROX
en quality management systems. example of implementing tqm in xerox.
pl Badanie satysfakcji klientów jako kluczowy element kształtowania filozofii TQM w sektorze hotelarskim w Polsce
en Aim of this dissertation is to discuss the application of TQM philosophy to the hotel industry in Poland
pl narzędzia implementacji metody tqm w sektorze bankowym
en tqm implementation tools methods in the banking sector
pl Doskonalenie systemu zarządzania jakością przy pomocy narzędzi i metod TQM na przykładzie fabryki farb proszkowych
en Improving quality management system using TQM tools and methods on the basis of powder coatings plant
pl Koszty jakości w systemach kompleksowego zarządzania jakością TQM
en Cost of quality in total quality management TQM
pl TQM i jej wpływ na zarządzanie zasobami pracy
en TQM and its impact on the human resources management.
pl Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego na przykładzie firmy „Planet”
en Total Quality Management TQM as a conception of development enterprise production - trade for instance company „Planet”
pl Determinanty doskonalenia jakości pracy przez wprowadzenie TQM w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym PolAS Sp. z o.o.
en The determinants of the quality of work improvement by TQM implementation in the Engineering Company PolAS Ltd.
pl Zarządzanie zmianą w procesie wdrażania projektu ciągłej poprawy TQM
en Change managemnet in TQM continous improvement implementation.
pl Total Quality Management (TQM) w teorii i praktyce na podstawie firmy Reflex-POLSKA Sp. z o.o.
en TQM in theory and practice on the example of Reflex Polska Sp. z o.o.
pl "Zewnętrzne Systemy Oceny Jakości Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ujęciu koncepcji TQM"
en "The Qutward System of the Quality Assessment of the Primary Care in the depiction of TQM conception"
pl Podstawy kompleksowego zarządzania jakością ( TQM ) oraz stopień ich wdrażania w dwóch wybranych jednostkach opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego
en Foundations of Total Quality Management ( TQM ) and the degree of their training in two chosen health care organizations in małopolskie ( South Polnad )
pl Diagram siła/odkształcenie
en D:force/deflection diagram
pl & UML; składa się z wielu elementów modelowych, które reprezentują poszczególne części systemu. Elementy & UML; są używane do tworzenia diagramów, które odzwierciedlają pewną część systemu. & umbrello; wspomaga następujące typy diagramów
en & UML; is composed of many model elements that represent the different parts of a software system. The & UML; elements are used to create diagrams, which represent a certain part, or a point of view of the system. The following types of diagrams are supported by & umbrello
pl diagram komponentu
en component diagram
pl Aby stworzyć nowy diagram w Twoim modelu, wybierz żądany typ diagramu z podmenu Nowy w menu Diagram, a następnie nadaj mu nazwę. Diagram zostanie utworzony i zobaczysz go w widoku drzewa
en To create a new diagram in your model simply select the diagram type you need from the New submenu in the Diagram menu and give a name to it. The diagram will be created and made active, and you will immediately see it in the tree view
pl Diagram czynności
en Activity Diagram
pl Do dokumentu określonego w dodatku ‧A musi być dołączony diagram i rysunek przekrojowy układu wydechowego zawierający wymiary
en A diagram and a cross-sectional drawing indicating the dimensions of the exhaust system must be annexed to the document referred to in Appendix ‧A
pl Drugim sposobem dodawania elementów do diagramu jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi z paska narzędzi
en The second way of adding elements to your diagram is by using the Work Toolbar 's edit tools (note that this will also add the elements to your model
pl Główne okno & umbrello; jest podzielone na trzy obszary, które pomogą Ci mieć wgląd na cały system i pozwolą na szybki dostęp do diagramów
en & umbrello; 's main window is divided in three areas that will help you keep an overview of your entire system and access the different diagrams quickly while working on your model
pl Skuteczność konwertera można sprawdzić za pomocą ozonizatora zgodnie z diagramem i metodą ustaloną poniżej: Przyrząd do mierzenia skuteczności konwertora
en The efficiency of the converter can be verified with the aid of an ozonizer in accordance with the diagram and method set out below
pl Algorytmy opisujące macierzowe morsyfikacje dla diagramu Dynkina E6
en Algorithms describing matrix morsifications for the Dynkin diagram E6
pl Diagram sekwencji
en Sequence Diagram
pl Twój model & UML; zawiera zestaw elementów & UML; i powiązań między nimi. Nie możesz bezpośrednio zobaczyć modelu; aby to zrobić, kliknij pozycję Diagram
en Your & UML; model consists of a set of & UML; elements and associations between them. However you cannot see the model directly, you use Diagrams to look at it
Showing page 1. Found 390 sentences matching phrase "diagram TQM".Found in 0.712 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.