Translations into English:

  • Total Quality Management diagram   
     
    A flowchart used to compare current and ideal processes, and to understand how the steps in a process work together.

Example sentences with "diagram TQM", translation memory

add example
Koszty jakości w systemach kompleksowego zarządzania jakością TQMCost of quality in total quality management TQM
Zarządzanie zmianą w procesie wdrażania projektu ciągłej poprawy TQMChange managemnet in TQM continous improvement implementation.
Systemy zarządzania jakością na przykładzie wykorzystania TQM w Firmie XEROXquality management systems. example of implementing tqm in xerox.
Podstawy kompleksowego zarządzania jakością ( TQM ) oraz stopień ich wdrażania w dwóch wybranych jednostkach opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiegoFoundations of Total Quality Management ( TQM ) and the degree of their training in two chosen health care organizations in małopolskie ( South Polnad )
Determinanty doskonalenia jakości pracy przez wprowadzenie TQM w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym PolAS Sp. z o.o.The determinants of the quality of work improvement by TQM implementation in the Engineering Company PolAS Ltd.
Total Quality Management (TQM) w teorii i praktyce na podstawie firmy Reflex-POLSKA Sp. z o.o.TQM in theory and practice on the example of Reflex Polska Sp. z o.o.
"Zewnętrzne Systemy Oceny Jakości Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ujęciu koncepcji TQM""The Qutward System of the Quality Assessment of the Primary Care in the depiction of TQM conception"
Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego na przykładzie firmy „Planet”Total Quality Management TQM as a conception of development enterprise production - trade for instance company „Planet”
narzędzia implementacji metody tqm w sektorze bankowymtqm implementation tools methods in the banking sector
TQM jako narzędzie zarządzania na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w ToruniuTQM as a management tool on the example of a housing cooperative
Badanie satysfakcji klientów jako kluczowy element kształtowania filozofii TQM w sektorze hotelarskim w PolsceAim of this dissertation is to discuss the application of TQM philosophy to the hotel industry in Poland
Doskonalenie systemu zarządzania jakością przy pomocy narzędzi i metod TQM na przykładzie fabryki farb proszkowychImproving quality management system using TQM tools and methods on the basis of powder coatings plant
TQM i jej wpływ na zarządzanie zasobami pracyTQM and its impact on the human resources management.
Strona skarżąca: Diagram APS Applicazioni Prodotti SoftwareApplicant: Diagram APS Applicazioni Prodotti Software
Skuteczność konwertera można sprawdzić za pomocą ozonizatora zgodnie z diagramem i metodą ustaloną poniżej: Przyrząd do mierzenia skuteczności konwertoraThe efficiency of the converter can be verified with the aid of an ozonizer in accordance with the diagram and method set out below
Utwórz diagram komponentuCreate component diagram
Nie ulegające biodegradacji związki organiczne-diagram przepływu do definiowania współczynników korygujących (CFNon-bidegradable organics (anaerobic): flow diagram to define correction factors (CF
Prosty i łatwy w użyciu program do rysowania. Zawiera podstawowe funkcje tworzenia obrazków (rysowanie diagramów i odręczne), modyfikacji zdjęć i edycji ikonA simple and easy-to-use paint program, with features such as basic painting (drawing diagrams and finger painting), image manipulation and icon editing
Nie został wybrany żaden diagramNo diagrams selected
W diagramach sekwencji obiekty są reprezentowane przez pionową, przerywaną linię, z nazwą obiektu na górze. Oś czasowa również jest przedstawiona w pionie, rosnąco ku dołowiIn Sequence Diagrams objects are represented through vertical dashed lines, with the name of the Object on the top. The time axis is also vertical, increasing downwards, so that messages are sent from one Object to another in the form of arrows with the operation and parameters name
Diagram do wczytania na starcieDiagram To Load at Startup
Strukturę hierarchicznego podporządkowania określa diagram organizacyjnyTheir hierarchical relationships shall be defined in an organizational chart
Podaj nazwę diagramuEnter Combined Fragment Name
informacje na temat projektu, łącznie z określeniem właściwości podstawowych materiałów, właściwości i ograniczeń działania wyrobu, metod wytwarzania oraz, w przypadku przyrządów, rysunki projektowe, diagramy części składowych, podzespołów, obwodów itpdesign information, including the determination of the characteristics of the basic materials, characteristics and limitation of the performance of the devices, methods of manufacture and, in the case of instruments, design drawings, diagrams of components, sub-assemblies, circuits, etc
Znaki diagramów działańStencilsActivity Diagram Shapes
Showing page 1. Found 390 sentences matching phrase "diagram TQM".Found in 0.328 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.