pronunciation: IPA: ˌdɔjʒɛˈvãɲɛ  

Translations into English:

 • adolescence   
  (noun   ) []
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
   
  okres życia między dzieciństwem a dorosłością;
 • maturation   
  (noun   )
   
  The process after which a decision, a project, an idea or other, is fully developed and can be brought to fruition.
 • teenhood   
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
 • gestation   
  (noun   )
 • maturing   
  (noun   )
 • puberty   
  (noun   )
 • ripening   
  (noun   )

Other meanings:

 
proces osiągania dojrzałości przez owoc, ser lub wino

Similar phrases in dictionary Polish English. (16)

dojrzewać
maturate; incubate; precociously; adult; stir; mellow; nurse; watch; mature; ripen
dojrzewający
adolescent
dojrzewania
adolescence
dojrzewanie płciowe
pubescence; puberty
dojrzewanie pożniwne
postharvest ripening
dojrzewanie wczesne
early maturation
enzymatyczne dojrzewanie w solance (dotyczy ryb)
enzyme maturation treatment in brine
okres dojrzewania (zwierzęta)
adolescence (animals)
wstępne dojrzewanie mleka
primary maturation of milk

Example sentences with "dojrzewanie", translation memory

add example
pl Po koagulacji mleka poprzez dodanie podpuszczki cielęcej skrzep rozbija się aż do otrzymania masy o ziarnach wielkości ziaren ryżu, które po gotowaniu poddaje się średnio- lub długotrwałemu procesowi solenia i dojrzewania
en After the milk has been coagulated with calf's rennet, the curd is stirred to a paste with small lumps the size of grains of rice which is then heated, salted and matured for a medium to long period
pl Vinagre del Condado de Huelva dojrzewa w dębowych baryłkach lub beczkach i jest wyjątkowy z tego względu, że w procesie dojrzewania jest wzbogacany gatunkowymi i niegatunkowymi winami likierowymi o nazwie pochodzenia Condado de Huelva, które nadają mu unikalne cechy i posiada resztkową zawartość alkoholu z tych win nie większą niż ‧ % obj
en Vinagre del Condado de Huelva is aged in oak casks or vats, and is unique in that during the ageing process the vinegar is enriched with liqueur wines and quality liqueur wines with the Condado de Huelva Designation of Origin, which endows them with some unique characteristics, with a residual alcohol content from these wines of not more than ‧ % vol
pl pomieszczenie do suszenia i dojrzewania
en a room for drying and maturing
pl Kolor i dominujący kolor: jasny zielono-pomarańczowy z delikatnym zielonkawym odcieniem na początku dojrzewania, a następnie intensywny pomarańczowy zbliżony do lśniącego czerwonego
en Colour and covering colour: light green-orange with slight greenish tones when it begins to ripen and later intense orange tending to bright red
pl Jeszcze przed uznaniem chronionej nazwy pochodzenia niektóre zakłady serowarskie stosowały obróbkę termiczną służącą zapewnieniu dobrego smaku produktu, usunięciu zarazków chorobotwórczych i mikroorganizmów pogarszających jakość nabiału, zarządzania procesem dojrzewania, w którym biorą udział mikroorganizmy typowe dla produktu, oraz polepszeniu jakości sera pod względem smakowym, odżywczym i zawartości probiotyków
en Heat treatments were already in use by certain cheese producers before the Protected Designation of Origin was recognised and are designed to guarantee the wholesomeness of the product, to destroy pathogenic organisms and organisms inhibiting cheese production, to manage the ripening process with the micro-organisms typical of the product and to enhance the product from a taste, probiotic and nutritional standpoint
pl Zalecane jest, by risperydon przepisywał specjalista neurologii dziecięcej i psychiatrii wieku dojrzewania lub lekarz dobrze znający zasady leczenia zaburzeń zachowania zachowań destrukcyjnych u dzieci i młodzieży. ”
en It is recommended that risperidone be prescribed by a specialist in child neurology and child and adolescent psychiatry or physicians well familiar with the treatment of conduct Disruptive Behaviour disorder of children and adolescents
pl W tym czasie mięso kruszeje i dojrzewa, nabierając wyjątkowego aromatu w wyniku odparowania płynów stanowiących ‧–‧ % masy mięsa świeżego
en As the meat tenderises and matures it becomes highly flavoured through the evaporation of ‧-‧ % of its fresh meat weight
pl Na początku procesu dojrzewania utrzymywana jest wyższa temperatura (około + ‧ °C), tak by uruchomić fermentację
en The temperature is kept higher at the beginning of the maturation process, at about + ‧ °C, to trigger fermentation
pl Pancetta Piacentina należy do produktów solonych, naturalnie dojrzewających, przechowywanych w stanie surowym
en Pancetta Piacentina is a salted, naturally matured product, to be kept uncooked
pl Słoninę należy marynować w drewnianych pojemnikach (dojrzewanie) przez okres co najmniej trzech miesięcy
en The lard must remain (maturing) in the doil for at least three months
pl Ponieważ jest to produkt świeży, pakowanie musi być przeprowadzane w tym samym zakładzie, w którym ser jest produkowany, aby zagwarantować jego jakość i w szczególny sposób ochronić mikrobiologiczne właściwości sera, bogatego w autochtoniczne bakterie mlekowe, które sprawiają, że produkt jest żywy i stale dojrzewa
en As it is a fresh product, the cheese must be packaged at the point of production in order to ensure quality and in particular to preserve its microbiological features, including the inherent lactic bacteria that make it a live product that is constantly changing
pl Większość nastolatków jest ciekawska i sądzi, że skoro weszli już w okres dojrzewania, to są dorośli.
en Most young adolescents are curious and think that having reached puberty they are now grown up.
pl Ubój odbywa się w małych ubojniach, a tusze dojrzewają bez usuwania kości przez ‧–‧ dni
en Slaughter takes place in small-scale abattoirs and the carcases shall mature on the bone for ‧-‧ days
pl Tymczasem w Europie mleko marnuje się w niebotycznych ilościach, podczas gdy właśnie dojrzewające zbiory oleju rzepakowego i cukru trzcinowego zostaną wlane w samochodowe zbiorniki na paliwo.
en At the same time, milk in Europe is being poured down the drains right now, and rapeseed and sugar cane, now blooming in the fields, will be poured into vehicles' fuel tanks.
pl podczas dojrzewania, objętość octu zmniejsza się wskutek odparowania, co zwiększa ilość suchego ekstraktu, która zwiększa się następnie, gdy substancje pochodzące z drewna i elementów drewnianych reagują z octem
en During ageing, the volume of the vinegar is reduced by evaporation, which increases the quantity of dry extract, which is further increased as substances are extracted from the wood and the components of the wood and vinegar react together
pl Uprawa ryżu dzieli się na następujące fazy: wysiew, kiełkowanie, krzewienie, wydłużanie się łodygi, wytwarzanie kłosa, kwitnienie i dojrzewanie ziarna
en The production process entails the following stages: sowing; sprouting; tillering; stem elongation, coming into ear, flowering and ripening of the grain
pl Rzadko zalesione obszary pastwiskowe w prowincji Kordoba określane nazwą dehesa charakteryzują się największym udziałem dębów ostrolistnych w ramach całej populacji pozostałych gatunków z rodzaju Quercus na całym Półwyspie Iberyjskim, co ma wpływ na typ żołędzi spożywanych przez świnie wypasane na obszarze geograficznym objętym chronioną nazwą pochodzenia, a ponadto jest to jedyny obszar na terenie Hiszpanii, gdzie żołędzie dębu portugalskiego dojrzewają w szczególny sposób, bo na ‧ dni przed owocami pozostałych gatunków z rodzaju Quercus, co przyczynia się do przyspieszenia wypasu świni rasy iberyjskiej na terenach górskich
en The dehesas in the north of the province of Cordoba contain the greatest proportion of holm oak by comparison to other species of the genus Quercus of the whole Iberian Peninsula, with all that entails in respect of the type of acorn which will be consumed by the pigs in the geographical area covered by the present designation of origin; moreover, it is the only part of the country in which the gall-oak acorn ripens significantly, which happens some ‧ days earlier than in the rest of the Quercus genus, thus bringing the mast-feeding period forward for the Iberian pig
pl Proces sezonowania musi obejmować dwa etapy: dojrzewanie i suszenie
en The curing process must comprise two sections: maturing and drying
pl Produkcja mleka, wytwarzanie i dojrzewanie serów odbywają się na wyznaczonym obszarze geograficznym
en The milk is produced and the cheese manufactured and ripened in the geographical area
pl Zmienność struktur podkorowych mózgu w okresie dojrzewania.
en Variability of subcortical brain structures during adolescence.
pl reakcje składników dojrzewającego octu
en Reactions between the components of the vinegar being aged
pl Pozareplikacyjne funkcje białka Cdc6 podczas dojrzewania oocytu myszy.
en Unrelated to DNA replication functions of Cdc6 during maturation of mouse oocyte
pl W świetle informacji przedstawionych przez Zjednoczone Królestwo dotyczących okresu od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ grudnia ‧ r., przeciętny okres dojrzewania w ‧ r. wynosił dla szkockiej whisky sześć lat
en According to the information provided by the United Kingdom in respect of the period ‧ January to ‧ December ‧, the average ageing period for Scotch whisky in ‧ was six years
pl Gdy występuje właściwa liczba pęcherzyków o odpowiednich wymiarach, indukuje się końcową fazę dojrzewania pęcherzyków poprzez podanie hCG
en When a sufficient number of follicles of adequate size are present, the final phase of maturation of the follicles is induced by administration of hCG
pl niemieszanie skrzepu na żadnym etapie procesu zakwaszania/dojrzewania, który odbywa się w naturalnym środowisku, tak aby rozwijała się mikroflora potrzebna do naturalnej fermentacji
en not stirring the curd at any point during the acidification/ripening process, which takes place in the natural environment, so that the microflora required for natural fermentation develop; and
Showing page 1. Found 1484 sentences matching phrase "dojrzewanie".Found in 0.907 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.