pronunciation: IPA: ˌdɔjʒɛˈvãɲɛ  

Translations into English:

 • adolescence   
  (noun   ) []
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
   
  okres życia między dzieciństwem a dorosłością;
 • maturation   
  (noun   )
   
  The process after which a decision, a project, an idea or other, is fully developed and can be brought to fruition.
 • teenhood   
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
 • gestation   
  (noun   )
 • maturing   
  (noun   )
 • puberty   
  (noun   )
 • ripening   
  (noun   )

Other meanings:

 
proces osiągania dojrzałości przez owoc, ser lub wino

Similar phrases in dictionary Polish English. (16)

dojrzewaćmaturate; incubate; precociously; adult; stir; mellow; nurse; watch; mature; ripen
dojrzewającyadolescent
dojrzewaniaadolescence
dojrzewanie [wina]refinement
dojrzewanie płciowepubescence; puberty
dojrzewanie pożniwnepostharvest ripening
dojrzewanie produktówripening
dojrzewanie wczesneearly maturation
enzymatyczne dojrzewanie w solance (dotyczy ryb)enzyme maturation treatment in brine
okres dojrzewaniaadolescence
okres dojrzewania (zwierzęta)adolescence (animals)
okres dojrzewania płciowegopuberty
ser dojrzewający przekładanylayered cheese
substancje przyspieszające dojrzewanieripeners
wiek, okres dojrzewaniateen age
wstępne dojrzewanie mlekaprimary maturation of milk

Example sentences with "dojrzewanie", translation memory

add example
Struktura kozłów pozwala na dojrzewanie fasoli Lingot, jednocześnie chroniąc ją przed deszczemThe structure of the perroquets allows them to ripen fully while they are drying, sheltered from the rain
Próg ‧ % jest zbyt niski, by otrzymać sery dojrzewające o wymaganej minimalnej zawartości tłuszczu w suchej masieThe ‧ % threshold is too low to produce ripened cheese that reaches the minimum content of dry matter
Ustalono, że skrócenie okresu dojrzewania do trzech tygodni w przypadku Bresaola sprzedawanej luzem (nie pakowanej próżniowo) w znacznym stopniu rozwiązuje ten problemIt has been found that reducing the ageing period to three weeks for Bresaola sold loose (not vacuum-packed) significantly reduces the problem
Wtedy Jackson przestanie dojrzewaćThen Jackson' il stop developing
Podano szczegóły w odniesieniu do mleka i jego magazynowania, ścinania białka mleka enzymem podpuszczki (przeprowadzanego w temperaturze między ‧ °C a ‧ °C), zsiadania (niedozwolone opóźnione formowanie), formowania zsiadłego mleka (dokonywane po procesie wstępnego odsączania), odsączania (dokonywane bez prasowania), cechowania, szczepienia i nakłuwania sera; nakłuwanie i dostarczanie do komory dojrzewania musi mieć miejsce w ciągu dwóch dni lub czterech dni pod pewnymi warunkamiDetails are provided on the milk and its storage, renneting (carried out at a temperature of between ‧ °C and ‧ °C), the curd (delaying formation not allowed), the moulding of the curd (done after pre-draining), draining (done without pressing), the marking, seeding and pricking of the cheese; pricking and delivery to the ripening cave must take place within two days, or four under certain conditions
zastosowanie ręcznej techniki zbijania, szczotkowania i smarowania szynek gotowych do rozpoczęcia fazy dojrzewaniathe use of manual techniques to pound, dress and coat the ham ready for the maturing phase
Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje, że pomoc na prywatne składowanie może być przyznana w odniesieniu do serów, które mogą być długo przechowywane, oraz serów, które są produkowane z mleka owczego i/lub koziego i wymagają przynajmniej sześciu miesięcy dojrzewania, jeśli rozwój cen i stan zapasów tych serów wskazują na poważne zachwianie rynku, które można zlikwidować lub zredukować przez składowanie sezonoweUnder Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, private storage aid may be granted for long-keeping cheeses and for cheeses which are manufactured from sheep’s and/or goat’s milk and require at least six months for maturing, if for those cheeses price developments and the stock situation indicate a serious imbalance of the market which may be eliminated or reduced by seasonal storage
Dziewczyny dojrzewają szybciej niż chłopakiGirls mature faster than guys
DojrzewanieMaturation
Ser zwany affiné méthode Dieulefit charakteryzuje się szczególnymi warunkami przygotowania (w szczególności etapem utrzymywania w skrzynkach przez co najmniej ‧ dni w warunkach sprzyjających tworzeniu się na powierzchni pleśni oraz drugim etapem dojrzewania w określonych warunkach, obejmującym co najmniej dwukrotne płukanie seraThere are special conditions for manufacturing Dieulefit-matured cheese (namely, placing the cheese in a cask for at least ‧ days in conditions conducive to the development of surface moulds, followed by a second stage of maturing in specific conditions, with the cheese being washed at least twice
jeżeli oficjalne próby upraw przeprowadzone we wnioskującym Państwie Członkowskim wykazują, że dana odmiana w żadnej części terytorium tego państwa nie daje wyników odpowiadających tym, jakie otrzymano z porównywalnej odmiany zatwierdzonej na terytorium tego Państwa Członkowskiego lub jeżeli ogólnie wiadomo, że dana odmiana nie nadaje się do uprawy w żadnej części jego terytorium ze względu na okres jej dojrzewania; lubwhere official growing trials carried out in the applicant Member State show that the variety does not, in any part of its territory, produce results corresponding to those obtained from a comparable variety accepted in the territory of that Member State or, where it is well known that the variety is not suitable for cultivation in any part of its territory because of its type of maturity class; or
Hodowla, czynności związane ze składowaniem mleka i jego przetworzeniem, wytwarzaniem serów, dojrzewaniem i pakowaniem całych form muszą odbywać się na obszarze wymienionym w pkt ‧.‧ w celu zapewnienia odtworzenia historii i kontroli oraz utrzymania wysokiej jakości produktuCattle rearing, milk storage and the successive stages of processing, coagulation, maturing, and packing the whole rounds must all be carried out within the area defined in point ‧.‧ in order to guarantee traceability and control and to maintain consistency of product quality
przysadka-gonady (HPG) w okresie dojrzewania płciowego młodych samców i samic szczurów CD otrzymujących fluoksetynęaxis during sexual maturation of juvenile CD male and female rats administered fluoxetine
Lipiec, miesiąc ciepły i suchy, sprzyja zdrowemu dojrzewaniu bez rozwoju choróbJuly, which is hot and dry, encourages healthy maturing without developing any diseases
Należy więc zauważyć, że nowe techniki, których pewna część dotyczy przetwórstwa i dodatków, takie jak mikrofiltracja, częściowe zagęszczanie mleka lub enzymów w trakcie dojrzewania, mogły mieć wpływ na właściwości serów o chronionej nazwie pochodzeniaSome new techniques, including the use of treatments and additives, such as microfiltration, partial concentration of milk or enzymes for the maturing process, have a potential impact on the characteristics of cheeses with designations of origin
Następnie sery są wyjmowane z form i umieszczane w chłodniach w temperaturze między ‧ a ‧ °C na czas dojrzewania przez co najmniej jedną godzinęThe cheeses are then removed from the moulds and placed in cold stores at a temperature of between ‧ and ‧ °C, where they mature for at least one hour
Vinagre Viejo Solera dojrzewa przez co najmniej sześć miesięcy w dębowych baryłkach lub beczkach, a Vinagre Viejo Reserva przez co najmniej dwadzieścia cztery miesiąceVinagre Viejo Solera is aged for a minimum of six months in oak casks or vats and Vinagre Viejo Reserva for a minimum of twenty-four months
Trud dojrzewania. Bohater dziecięcy u Bolesława PrusaAdolescence hardship. Children's heroes in the works of Bolesław Prus
kontynuowanie procesu dojrzewania oraz osiągnięcie stopnia dojrzałości wymaganego w zależności od cech odmianowychto continue their ripening process and to reach the degree of ripeness required in relation to the varietal characteristics
Należy podać, w stosownych okolicznościach, osiągnięte skutki, np. supresja pędów, hamowanie dojrzewania, redukowanie długości łodyg, wspomaganie nawożenia itpWhere relevant, effects achieved e.g. sprout suppression, retardation of ripening, reduction in stem length, enhanced fertilization etc., must be reported
Długość procesu dojrzewania zależy od temperatury oraz wilgotności powietrza i wynosi od ‧ do ‧ dniThe length of the ripening process depends on the temperature and air humidity and can be taken from ‧ to ‧ days
otrzymane z owoców zebranych podczas okresu dojrzewania, przed zmianą koloru, po osiągnięciu normalnej wielkościobtained from fruits harvested during the ripening period, prior to colouring and when they have reached normal size
Termin dojrzewania chmielu żateckiego jest średniŽatecký chmel hops are semi-early
W wyniku dalszego dojrzewania struktura sera staje się twardsza i mocniejszaOnce the cheese has matured further, it becomes firmer and tighter in structure
Występowanie i funkcja białka Cdc6 podczas dojrzewania mejotycznego oocytów myszy.The presence and function of Cdc6 protein during meiotic maturation of mouse oocytes.
Showing page 1. Found 1484 sentences matching phrase "dojrzewanie".Found in 1.323 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.