Translations into English:

  • india rubber fig   
     
    common name for plants
  • ficus elastica   

Example sentences with "figowiec sprężysty", translation memory

add example
pl Liczyłem z ilu nasion figowca wyrosły drzewa
en Counting how many stones fig trees grow in this season
pl Chroniona nazwa pochodzenia (CNP) Fico Bianco del Cilento oznacza suszone owoce gatunku Ficus carica domestica L.- figowca pospolitego o biotypach odnoszących się do uprawy słodkiej gruszki
en The protected designation of origin (PDO) Fico Bianco del Cilento denotes the dried fruit of the Ficus carica domestica L. species- biotypes related to the Dottato cultivar
pl Przechodziła koło tego figowca
en I saw her by the banyan tree
pl Dzisiaj, podobnie jak w przeszłości (Ravasini ‧), rolnicy z rejonu Cosenzy stosują specjalne metody pozwalające zapobiec kapryfikacji, usuwając dzikie figowce, rosnące czasami w pobliżu sadów owocowych
en Today, as in the past (Ravasini, ‧), farmers in the Cosenza area take special measures to prevent caprification, removing the occasional wild fig trees that can appear near the fig orchards
pl Zatrzymuje się... i ucina sobie drzemkę pod figowcem w pobliżu szkoły
en He stops...... takes a siesta under a banyan tree just outside a schoolyard
pl Ponadto w rejonie Cosenzy rzadko występują dzikie figowce, a kapryfikacja nie jest tutaj praktykowana
en In addition, wild fig trees are rare in the Cosenza area and caprification does not occur
pl Ilustracja warunków odkształcenia trwałego, sprężystego i całkowitego
en Illustration of the terms permanent, elastic and total deflection
pl Myślałem, że wszystko czego potrzebujecie to basen i sprężysta deska
en I thought all you' d need is a swimming pool and a bouncy board
pl dla zbiorników typu ‧ producent określa odpowiedni zakres rozszerzenia sprężystego dla ciśnienia stosowanego w badaniu, w żadnym jednak wypadku rozszerzenie sprężyste nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż ‧ %
en For type ‧ containers, the manufacturer shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no case shall the elastic expansion of any container exceed the average batch value by more than ‧ per cent
pl Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi
en Washers (including spring washers
pl W odniesieniu do zabawek zakończonych przyssawkami, przeznaczonych dla dzieci w wieku powyżej trzech lat, norma nakłada wymóg określony w pkt ‧.‧.‧ lit. b), aby materiały sprężyste wykorzystywane jako powierzchnie uderzeniowe nie ulegały oderwaniu podczas testu przeprowadzanego zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧ (próba na wytrzymałość mechaniczną, test części ochronnych
en Regarding projectiles toys with suction cups as an impact area that are intended for children above the age of three years, the standard requires in clause ‧.‧.‧(b) that resilient materials used as impact surfaces shall not become detached when tested according to clause ‧.‧.‧.‧ (tension test, protective components
pl uderzenie na pochylnię jest częściowo sprężyste, przy module sprężystości U
en impact on the slope is partly elastic, with a coefficient of elasticity of U
pl Odkształcenie sprężyste (pod wpływem obciążenia bocznego
en Elastic deflection (under side loading
pl Charakterystyka elementów sprężystych zawieszenia, charakterystyka materiałów i wymiary
en Characteristics of the springing parts of the suspension design, characteristics of the materials and dimensions
pl Podczas testu na zgniatanie dopuszcza się dodatkowe pęknięcia lub rysy, lub naruszenie wolnej przestrzeni bądź brak jego zabezpieczenia spowodowane odkształceniem sprężystym
en Additional cracks or tears and/or entry into or lack of protection of the zone of clearance due to elastic deflection are permitted during the overload test
pl UWAGA: W przypadku wózków z rodziny Y‧ (Y‧, Y‧, Y‧, Y‧ i Y‧) występują tylko wersje ze sprężystymi ślizgami bocznymi
en NOTE: For bogies of the family Y‧ (Y‧, Y‧, Y‧, Y‧, and Y‧) there are only versions with elastic side bearers
pl Uderzajcie przyciski sprężystymi uderzeniami
en Strike each key so that your fingers bounce with each stroke
pl Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające
en Spring washers and other lock washers
pl A co to jest:" Sprężysta niespodzianka "?
en And what' s this one, " Spring Surprise? "
pl Odkształcenie sprężyste
en Elastic deflection
pl Szynka Jambon de l’Ardèche charakteryzuje się sprężystą i przyjemną teksturą, nieco jędrniejszą na powierzchni, choć zmiękczoną panierowaniem
en Jambon de l’Ardèche is characterised by a supple and pleasant texture, which is slightly firmer on the surface, even though it is softened by the effect of the coating
pl Przykład aparatu do mierzenia odkształcenia sprężystego
en Example of apparatus for measuring elastic deflection
pl W przypadku gdy producent określa w specyfikacji warunki montażu, instrukcje powinny zawierać, jeśli ma to zastosowanie, takie szczegóły jak schemat mocowania, stosowanie sprężystych materiałów uszczelniających, właściwe momenty obrotowe przy dokręcaniu i informacje ostrzegające przed narażeniem butli na bezpośrednią styczność z chemikaliami oraz uderzenia mechaniczne
en Where the mounting is specified by the manufacturer, the instructions shall contain where relevant, details such as mounting design, the use of resilient gasket materials, the correct tightening torques and avoidance of direct exposure of the cylinder to an environment of chemical and mechanical contacts
pl Szynka Jambon de l’Ardèche charakteryzuje się sprężystą i przyjemną teksturą, nieco jędrniejszą na powierzchni
en Jambon de l’Ardèche is characterised by a supple and pleasant texture, which is slightly firmer on the surface
pl wkręty i nakrętki (także gwintowane), śruby, pierścienie niegwintowane i haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) z miedzi
en BOLTS AND NUTS (INCLUDING BOLT ENDS AND SCREW STUDS), WHETHER OR NOT THREADED OR TAPPED, AND SCREWS (INCLUDING SCREW HOOKS AND SCREW RINGS), OF COPPER; RIVETS, COTTERS, COTTER-PINS, WASHERS AND SPRING WASHERS, OF COPPER**
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "figowiec sprężysty".Found in 0.493 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.