Translations into English:

  • india rubber fig   
     
    common name for plants
  • ficus elastica   

Example sentences with "figowiec sprężysty", translation memory

add example
Przechodziła koło tego figowcaI saw her by the banyan tree
Chroniona nazwa pochodzenia (CNP) Fico Bianco del Cilento oznacza suszone owoce gatunku Ficus carica domestica L.- figowca pospolitego o biotypach odnoszących się do uprawy słodkiej gruszkiThe protected designation of origin (PDO) Fico Bianco del Cilento denotes the dried fruit of the Ficus carica domestica L. species- biotypes related to the Dottato cultivar
Ponadto w rejonie Cosenzy rzadko występują dzikie figowce, a kapryfikacja nie jest tutaj praktykowanaIn addition, wild fig trees are rare in the Cosenza area and caprification does not occur
Liczyłem z ilu nasion figowca wyrosły drzewaCounting how many stones fig trees grow in this season
Zatrzymuje się... i ucina sobie drzemkę pod figowcem w pobliżu szkołyHe stops...... takes a siesta under a banyan tree just outside a schoolyard
Dzisiaj, podobnie jak w przeszłości (Ravasini ‧), rolnicy z rejonu Cosenzy stosują specjalne metody pozwalające zapobiec kapryfikacji, usuwając dzikie figowce, rosnące czasami w pobliżu sadów owocowychToday, as in the past (Ravasini, ‧), farmers in the Cosenza area take special measures to prevent caprification, removing the occasional wild fig trees that can appear near the fig orchards
Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż te objęte pozycją ‧) i artykuły podobne, z miedzi lub z żeliwa lub stali, z główkami z miedzi; wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i artykuły podobne, z miedziNails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading ‧) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper
Całkiem sprężyste ciałkoYou' re quite the athlete
Pomiaru odkształcenia sprężystego dokonuje się ‧ mm nad punktem odniesienia siedzenia, w płaszczyźnie pionowej, w której zastosowane jest obciążenieTHe elastic deflection is measured ‧ mm above the seat reference point, in the vertical plane in which the load is applied
Czy kamienie są sprężyste?Are rocks bouncy?
Właściwości elementów sprężystych zawieszenia (konstrukcja, właściwości materiałów i wymiaryCharacteristics of the springing parts of the suspension (design, characteristics of the materials and dimensions
Modelowanie pól odkształceń sprężystych w półprzewodnikowych kropkach kwantowychModelling of elastic strain fields in semiconductor quantum dots
Wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) i wyroby podobne, z miedziRIVETS, COTTERS, COTTER-PINS, WASHERS AND SPRING WASHERS, OF COPPER
Ilustracja warunków odkształcenia trwałego, sprężystego i całkowitegoIllustration of the terms permanent, elastic and total deflection
Rozszerzenie sprężyste definiuje się jako rozszerzenie całkowite minus rozszerzenie trwałe (zob. lit. cElastic expansion is defined as the total expansion less the permanent expansion (see point (c
UWAGA: W przypadku wózków z rodziny Y‧ (Y‧, Y‧, Y‧, Y‧ i Y‧) występują tylko wersje ze sprężystymi ślizgami bocznymiNOTE: For bogies of the family Y‧ (Y‧, Y‧, Y‧, Y‧, and Y‧) there are only versions with elastic side bearers
Na sprężyste lokiOr a wavy wig
Podczas badania na przeciążenie dopuszcza się dodatkowe pęknięcia lub rysy i/lub naruszenie lub brak ochrony wolnej przestrzeni z powodu odkształcenia sprężystegoAdditional cracks or tears and/or entry into or lack of protection of the zone of clearance due to elastic deflection are permitted during the overload test
Zachowanie szyi może zostać wyregulowane poprzez wymianę podkładek sprężystych o przekroju okrągłym na podkładki sprężyste o innej twardości w skali ShoreThe neck performance may be adjusted by replacing the circular section buffers with buffers of a different shore hardness
Szynka Jambon de l’Ardèche charakteryzuje się sprężystą i przyjemną teksturą, nieco jędrniejszą na powierzchni, choć zmiękczoną panierowaniemJambon de l’Ardèche is characterised by a supple and pleasant texture, which is slightly firmer on the surface, even though it is softened by the effect of the coating
Odkształcenie sprężyste jest dopuszczalneElastic deformation shall be admissible
Na sprężyste loki...... lub kolejną szansę" or a wig with curls... " or another chance. "
Płaszczyzna ta musi być w stanie poruszać się poziomo wraz z siedzeniem i kołem kierownicy w trakcie uderzenia, jednakże musi pozostać prostopadła do podłogi ciągnika lub konstrukcji zabezpieczającej, o ile ta jest zamontowana w sposób sprężystyThis plane must be able to move horizontally with the seat and the steering wheel during the impact but to remain perpendicular to the floor of the tractor or of the protection structure if this is resiliently mounted
Odkształcenie sprężyste (pod wpływem obciążenia bocznegoElastic deflection (under side loading
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "figowiec sprężysty".Found in 0.823 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.