Translations into English:

  • india rubber fig   
     
    common name for plants
  • ficus elastica   

Example sentences with "figowiec sprężysty", translation memory

add example
pl Chroniona nazwa pochodzenia (CNP) Fico Bianco del Cilento oznacza suszone owoce gatunku Ficus carica domestica L.- figowca pospolitego o biotypach odnoszących się do uprawy słodkiej gruszki
en The protected designation of origin (PDO) Fico Bianco del Cilento denotes the dried fruit of the Ficus carica domestica L. species- biotypes related to the Dottato cultivar
pl Liczyłem z ilu nasion figowca wyrosły drzewa
en Counting how many stones fig trees grow in this season
pl Przechodziła koło tego figowca
en I saw her by the banyan tree
pl Dzisiaj, podobnie jak w przeszłości (Ravasini ‧), rolnicy z rejonu Cosenzy stosują specjalne metody pozwalające zapobiec kapryfikacji, usuwając dzikie figowce, rosnące czasami w pobliżu sadów owocowych
en Today, as in the past (Ravasini, ‧), farmers in the Cosenza area take special measures to prevent caprification, removing the occasional wild fig trees that can appear near the fig orchards
pl Zatrzymuje się... i ucina sobie drzemkę pod figowcem w pobliżu szkoły
en He stops...... takes a siesta under a banyan tree just outside a schoolyard
pl Ponadto w rejonie Cosenzy rzadko występują dzikie figowce, a kapryfikacja nie jest tutaj praktykowana
en In addition, wild fig trees are rare in the Cosenza area and caprification does not occur
pl Odkształcenie sprężyste
en Elastic deflection
pl Charakterystyka elementów sprężystych zawieszenia, charakterystyka materiałów i wymiary
en Characteristics of the springing parts of the suspension design, characteristics of the materials and dimensions
pl Ich broń ręczna jest zdumiewająco sprężysta, wytrzymała i śmiercionośna
en The weapons in that room are surprisingly flexible, durable and deadly
pl UWAGA: W przypadku wózków z rodziny Y‧ (Y‧, Y‧, Y‧, Y‧ i Y‧) występują tylko wersje ze sprężystymi ślizgami bocznymi
en NOTE: For bogies of the family Y‧ (Y‧, Y‧, Y‧, Y‧, and Y‧) there are only versions with elastic side bearers
pl Przykład aparatu do mierzenia odkształcenia sprężystego
en Example of apparatus for measuring elastic deflection
pl Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi
en Washers (including spring washers
pl Pomiaru odkształcenia sprężystego dokonuje się ‧ mm nad punktem odniesienia siedzenia, w płaszczyźnie pionowej, w której zastosowane jest obciążenie
en THe elastic deflection is measured ‧ mm above the seat reference point, in the vertical plane in which the load is applied
pl W przypadku gdy producent określa w specyfikacji warunki montażu, instrukcje powinny zawierać, jeśli ma to zastosowanie, takie szczegóły jak schemat mocowania, stosowanie sprężystych materiałów uszczelniających, właściwe momenty obrotowe przy dokręcaniu i informacje ostrzegające przed narażeniem butli na bezpośrednią styczność z chemikaliami oraz uderzenia mechaniczne
en Where the mounting is specified by the manufacturer, the instructions shall contain where relevant, details such as mounting design, the use of resilient gasket materials, the correct tightening torques and avoidance of direct exposure of the cylinder to an environment of chemical and mechanical contacts
pl o miąższu, który jest sprężysty i elastyczny, zapobiegający twardnieniu albo krystalizacji suszonych winogron
en of a pulp that is practically resilient and flexible, preventing hardening or crystallisation of the dried grapes
pl Ser uzyskuje swoje charakterystyczne właściwości organoleptyczne dzięki walcowatemu kształtowi, który przypomina salami i nadaje mu jego nazwę zwyczajową; ser ma miękką, sprężystą i elastyczną strukturę, bez dziur lub z bardzo małymi dziurami widocznymi podczas krojenia
en The cheese gets its characteristic organoleptic properties from the cylinder shape itself, which is reminiscent of a salami and gives it its common name; the cheese has a soft, pliable and elastic structure, free of holes or with smallish holes apparent when cut
pl Podczas testu na zgniatanie dopuszcza się dodatkowe pęknięcia lub rysy, lub naruszenie wolnej przestrzeni bądź brak jego zabezpieczenia spowodowane odkształceniem sprężystym
en Additional cracks or tears and/or entry into or lack of protection of the zone of clearance due to elastic deflection are permitted during the overload test
pl Odkształcenie sprężyste (pod wpływem obciążenia bocznego
en Elastic deflection (under side loading
pl Szynka Jambon de l’Ardèche charakteryzuje się sprężystą i przyjemną teksturą, nieco jędrniejszą na powierzchni, choć zmiękczoną panierowaniem
en Jambon de l’Ardèche is characterised by a supple and pleasant texture, which is slightly firmer on the surface, even though it is softened by the effect of the coating
pl Urządzenie, zgodne z ilustracją w załączniku V rysunek ‧, do pomiaru odkształcenia sprężystego (różnica między maksymalnym odkształceniem chwilowym a odkształceniem trwałym
en A device such as that illustrated in Annex V, Figure ‧, for measuring the elastic deflection (the difference between the maximum momentary deflection and the permanent deflection
pl Powierzchnię przekroju przecinają żyłki, konsystencja jest gładka, równomierna i sprężysta
en They have a marbled appearance when cut, with a fine, even and pliable texture
pl Produkt ma konsystencję zbitą, ale sprężystą, łatwo się kroi, jest zwarty, ale niezbyt twardy
en It is compact yet elastic and easy to slice, firm but not too hard
pl Ciasto należy wyrabiać tak długo, aż stanie się sprężyste, elastyczne i nie będzie przywierało do rąk ani stolnicy
en The dough is kneaded until it becomes flexible and elastic and no longer sticks to the hands and board
pl skórka naturalna, miękka, z ewentualnie występującą pleśnią; masa sprężysta, zwarta, ewentualnie zawierająca małe otwory
en natural rind, not hard, with the possible presence of mould; soft, compact paste, possibly with small eyes
pl Urządzenie, jak w załącznika V rysunek ‧, do pomiaru odkształcenia sprężystego (różnica między maksymalnym odkształceniem chwilowym a odkształceniem trwałym
en A device such as that illustrated in Figure ‧ of Annex V, for measuring the elastic deflection (the difference between the maximum momentary deflection and the permanent deflection
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "figowiec sprężysty".Found in 0.252 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.