Translations into English:

  • occupational physiology   

Example sentences with "fizjologia pracy", translation memory

add example
pl szczegółową znajomość czynności biologicznych, anatomii i fizjologii w dziedzinie położnictwa i noworodków, jak również wiedzę o związku zachodzącym pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem człowieka oraz o jego zachowaniu
en detailed knowledge of biological functions, anatomy and physiology in the field of obstetrics and of the newly born, and also a knowledge of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the human being, and of his behaviour
pl odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologii
en adequate knowledge of the constitution, physiology and behaviour of healthy and sick persons as well as the influence of the natural and social environment on the state of health of the human being, in so far as these factors affect dentistry
pl fizjologia
en Physiology
pl Receptory RXR tworzą heterodimery z różnymi ligandami istotnymi dla funkcji i fizjologii komórki, co wskazuje, że biologiczna aktywność beksarotenu jest bardziej różnorodna niż związków aktywujących receptory RAR
en The ability of the RXRs to form heterodimers with various receptor partners that are important in cellular function and in physiology indicates that the biological activities of bexarotene are more diverse than those of compounds that activate the RARs
pl podstawowa wiedza z anatomii i fizjologii drobiu
en basic knowledge of poultry anatomy and physiology
pl HMP(Human Microbiome Project)-mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka
en HMP (Human Microbiome Project) - influence of gut microbiota on human physiology and health
pl "Długotrwały wpływ okresowej separacji od matki na fizjologię mózgu dorosłego potomstwa"
en Long-term effects of maternal separation on the brain physiology of the adult offspring.
pl Fizjologia i patologia okresu laktacji
en Physiology and pathology of the period of lactation
pl W moim kraju, koszty zgodności w odniesieniu do wyposażenia bydła nie są możliwe do przyjęcia dla hodowców kóz i owiec, przynoszą mało istotne korzyści dla środowiska, zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, pomimo że są to obszary, w których można skutecznie radzić sobie z problemami, jeżeli metody produkcyjne będą dopasowane do fizjologii zwierząt i roślin.
en In our country, the costs of compliance for livestock facilities are intolerable for goat and sheep farmers, with negligible benefits for the environment, public health and the health of animals, although these are areas where the problems can be dealt with effectively if production methods are suited to the physiology of animals and plants.
pl podstawowa wiedza z dziedziny anatomii i fizjologii poddawanych ubojowi zwierząt
en basic knowledge of anatomy and physiology of slaughtered animals
pl Chcielibyśmy przestudiować fizjologię mechanizmów obronnych nieziemian
en We wish to study the physiology of every subterrestrial' s natural defences
pl Obejmują miniaturyzację urządzeń wykorzystywanych przez ICT do rozmiarów odpowiednich dla interakcji z organizmami żywymi (takich jak nowoczesne składniki i systemy obliczeniowe ICT oparte na syntetycznych strukturach biomolekularnych), nowe nauki w zakresie obliczania i łączności inspirowane światem żywym, w pełni ekologiczne narzędzia ICT inspirowane naturalnymi systemami, jak również modelowanie i symulację świata żywego (takie jak symulacja fizjologii człowieka na kilku poziomach biologicznych
en They span from miniaturisation of ICT devices to sizes compatible and interacting with living organisms (like novel ICT components and computing systems based on synthetic bio-molecular structures), to new computing and communication sciences inspired by the living world, to fully eco-compatible ICT devices inspired by natural systems, and to modelling and simulation of the living world (like simulation of human physiology across several biological levels
pl Anatomia i fizjologia
en Anatomy and physiology
pl Nośniki w składnikach odżywczych lub innych substancjach dodanych do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek z fizjologią
en Carriers in nutrients and other substances added for nutritional and/or for other physiological purposes
pl anatomia i fizjologia
en Anatomy and physiology
pl podstawy anatomii i fizjologii
en Basic anatomy and physiology
pl Sen człowieka (fizjologia i patologia).
en Human sleep (physiology and pathology).
pl Podstawowe wiadomości z fizjologii, symptomatologii i lecznictwa
en Basic understanding of physiology, symptomatology and therapeutics
pl Fizjologia tego stworzenia jest zupełnie niespotykana
en The creature' s physiology is completely unique
pl fizjologia i patologia noworodka
en Physiology and pathology of the new-born infant
pl wystarczającą znajomość anatomii, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych, a także zależności występujących pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem, w jakim przebywa istota ludzka
en sufficient understanding of the structure, functions and behaviour of healthy and sick persons, as well as relations between the state of health and physical and social surroundings of the human being
pl podkreśla, że należy badać fizjologię i ekologię ryb morskich, szczególnie w strefach tropikalnych, gdzie prowadzi się stosunkowo mało badań; wskazuje na to, że w miarę gromadzenia informacji naukowcy będą mogli czynić dokładniejsze prognozy i opracowywać odpowiednie rozwiązania; uważa, że przywożenie na ląd całości przyłowu do celów badań naukowych mogłoby znacząco zasilić naszą bazę informacji; uznaje również potrzebę ciągłych badań nad wpływem, jaki zmiany klimatyczne- powodujące niedobory pożywienia- wywierają na sukces rozrodczy i przeżywalność populacji ptaków wodnych
en Emphasises the need for research on the physiology and ecology of marine fish, particularly in the tropics where comparatively little research has been conducted; points out that, as our information base accumulates, scientists will be able to make more accurate predictions and devise relevant solutions; considers that the landing of all by-catch for scientific analysis could make a major contribution to our information base; equally recognises the need for ongoing research on the impact of climate change on seabird populations through food stress and impact on breeding success and survival
pl Dół kloaczny ludzkiej fizjologii!
en A latrine of human physiology!
pl Jest wiele aspektów ludzkiej fizjologii, które są całkiem przydatne
en Now, there are many aspects of human physiology that are quite useful-- bipedal motion, opposable thumbs
Showing page 1. Found 85462 sentences matching phrase "fizjologia pracy".Found in 6.629 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.