Translations into English:

  • vinylidene fluoride   

Example sentences with "fluorek winylidenu", translation memory

add example
kopolimery fluorku winylidenu posiadające w ‧ %, lub więcej, strukturę beta krystaliczną bez rozciąganiaCopolymers of vinylidene fluoride having ‧ % or more beta crystalline structure without stretching
polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu, określonych w pozycji ‧C‧.aPiezoelectric polymers and copolymers made from vinylidene fluoride materials specified in ‧C‧.a
Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
Polimery chlorku winylidenuVinylidene chloride polymers
polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub ‧. niobian strontu-baru i jego odmianyPolyvinylidene fluoride and variants; or ‧. Strontium barium niobate and variants
Polichlorek winylidenu, tak?Polyvinylidene fluoride, right?
dichloroetylen chlorek winylidenudichloroethylene vinylidene chloride
Polifluorek winylidenu (PVDFpolyvinylidenefluoride (PVDF
Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych flourowcowych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o średnicy ‧ mikrometrów lub większej, ale nie większej niż ‧ mikrometrówCopolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of ‧ micrometres or more but not more than ‧ micrometres
Należy oczekiwać, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie możliwego wpisania topramezonu, fluorku sulfurylu oraz wirusa żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy do załącznika I zostaną zakończone w ciągu ‧ miesięcyIt is expected that the evaluation and decision-making process with respect to a decision on possible Annex I inclusion for topramezone, sulfuryl fluoride and zucchini yellow mosaic virus- weak strain will have been completed within ‧ months
Preparatyka i charakterystyka wysokopowierzchniowego fluorku magnezu uzyskanego metodą zol - żelSol-gel synthesis of high-surface area magnesiom fluoride and its characterization
Rozważany produkt to fluoryt dwóch gatunków, mającego zastosowanie w piecach hutniczych o wyprawie kwaśnej i mającej zastosowanie w branży ceramicznejzarówno kwasowego jak i ceramicznego, występujące w postaci placków filtracyjnych lub sproszkowanej, o zawartości ‧% lub mniej fluorku wapnia (CaF‧), objęty kodem CN ex ‧ ‧ (kod TARIC ‧ ‧), jak również zawierające więcej niż ‧% fluorku wapnia (CaF‧) objęty kodem CN ex ‧ ‧ (kod TARIC ‧ ‧) („fluoryt”The product under consideration is fluorspar of both acid and ceramic grade presented in filter cake or in powder form, with a content of ‧ % or less of calcium fluoride (CaF‧) falling under CN code ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), as well as with a content of more than ‧ % of calcium fluoride (CaF‧) falling under CN code ex ‧ ‧ (TARIC code
C‧ nieorganiczne związki fluoru, z wyjątkiem fluorku wapniaC‧ inorganic fluorine compounds, excluding calcium fluoride
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE włączyła fluorek sulfurylu jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE pod kątem stosowania w produktach typu ‧, Środki konserwacji drewna, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy ‧/‧/WECommission Directive ‧/‧/EC included sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I to Directive ‧/‧/EC for use in product-type ‧, wood preservatives, as defined in Annex V to Directive ‧/‧/EC
Jeśli cyjanki zostaną zniszczone, zużyte wykładziny wanien zostają przeniesione do kodu AB‧ w części II, z uwagi na zawartość Y‧, nieorganicznych związków fluoru z wyłączeniem fluorku wapniaIf the cyanides have been destroyed, spent potlinings are assigned to part ‧ entry AB‧ because they contain Y‧, inorganic fluorine compounds excluding calcium fluoride
W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającą dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywyCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I thereto is to be incorporated into the Agreement
Jednakże przyjmowanie nadmiernych ilości fluorku przez ogół społeczeństwa może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie publiczneBy contrast, excessive fluoride intake across the board can have harmful effects on public health
Ca zawartość fluorków w roztworze dodanym (mg/l) do roztworu badanej próbki (VaCa = concentration of fluoride added (mg/l) to analysis medium (Va
fluorek potasuPotassium fluoride
Wolę pracować z proszkiem perskim niż z fluorkiemPersonally...I prefer a pyrethrum job to a fluoride
Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były stosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich tak, aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną fluorek sulfurylu na rynku oraz właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczychIt is important that the provisions of this Directive be applied simultaneously in all the Member States in order to ensure equal treatment of biocidal products on the market containing the active substance sulfuryl fluoride and also to facilitate the proper operation of the biocidal products market in general
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "fluorek winylidenu".Found in 0.958 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.