pronunciation: IPA: /fran̪ˈt͡s̪us̪kji/ frãnˈʦ̑usjci    

Translations into English:

 • French       
  (Adjective, Proper noun  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  of or relating to France
   
  Romance language spoken in France
   
  of or relating to the French people
   
  of or relating to the French language
   
  odnoszący się do państwa Francja; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Of or pertaining to France, the French people.
   
  The language of France and numerous other countries.
   
  język urzędowy Francji, części Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz kilkunastu innych państw;
   
  odnoszący się do Francji lub Francuzów; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Romance language spoken in France
 • French language   
 • deny         
  (verb   )
 • synthetic   
  (noun, adjv   )

Other meanings:

 
French

Similar phrases in dictionary Polish English. (72)

afryka mówiąca po francuskufrench speaking africa; francophone africa
Akademia FrancuskaAcadémie française
Akcja FrancuskaAction Française
Amerykanie francuskiego pochodzeniaFrench American
Antyle FrancuskieFrench West Indies
belgijski francuskiBelgian French
buldog francuskiFrench bulldog
Buldog francuskiFrench Bulldog
certyfikat Francuskiego Stowarzyszenia NormalizacyjnegoAssociation Française de Normalisation certification
ciasto francuskiepuff pastry; puff paste
Francuscy ambasadorzy w TurcjiFrench Ambassador to Turkey
Francuscy ministrowie finansówList of Finance Ministers of France
Francuscy Ministrowie Spraw ZagranicznychMinister of Foreign Affairs
francuska; French
Francuska Afryka RównikowaFrench Equatorial Africa
Francuska Afryka ZachodniaFrench West Africa
Francuska Akademia NaukFrench Academy of Sciences
francuska chorobaFrench disease
Francuska Kompania WschodnioindyjskaFrench East India Company
Francuska Marynarka WojennaFrench Navy
Francuska Partia KomunistycznaFrench Communist Party
Francuska Partia LudowaParti Populaire Français
Francuska WikipediaFrench Wikipedia
Francuski kalendarz rewolucyjnyFrench Republican Calendar
Francuski łącznikThe French Connection
francuski pocałunekFrench kiss; soul kiss
Francuski ruch oporuFrench Resistance
francuskieFrench
francuskie departamenty zamorskieFrench Overseas Departments
Francuskie królowe i cesarzoweList of Queens and Empresses of France
Francuskie Stowarzyszenie NormalizacyjneAssociation Française de Normalisation
Francuskie Terytoria Południowe i AntarktyczneFrench Southern Territories; French Southern and Antarctic Lands; Territory of the French Southern and Antarctic Lands; French Southern and Antarctic Territories
francuskie terytoria zamorskieFrench Overseas Territories
francuskie terytorium afarów i issówfrench territory of afars and issas
gujana francuskafrench guiana
Gujana FrancuskaFrench Guiana
I Cesarstwo FrancuskieFirst French Empire
I Republika FrancuskaFrench First Republic
II Cesarstwo FrancuskieSecond French Empire
II Republika FrancuskaFrench Second Republic
III Republika FrancuskaFrench Third Republic
indie zachodnie francuskie (gwadelupa)french west indies (guadeloupe)
indie zachodnie francuskie (martynika)french west indies (martinique)
IV Republika FrancuskaFrench Fourth Republic
Jedynie tekst w języku francuskim jest autentycznyOnly the French version is authentic
język francuskiFrench; Avestan language; french language; French language
klucz francuskiwrench; monkey wrench; adjustable spanner
Kongres Parlamentu FrancuskiegoCongress of France
Konstytucja francuskaConstitution of the Year VIII
Legion Ochotników Francuskich przeciw BolszewizmowiLegion of French Volunteers Against Bolshevism
Linia sukcesji do francuskiego tronuPrince Napoleon Line
Obrona francuskaFrench Defence
Owczarek francuski BriardBriard
park francuskiFrench formal garden
Partia Ludowa na rzecz Demokracji FrancuskiejPopular Party for French Democracy
polinezja francuskafrench polynesia
Polinezja Francuska; French Polynesia
Prezydenci Polinezji FrancuskiejPresident of French Polynesia
republika francuskafrench republic; france
Republika FrancuskaFrench Republic
rewolucja francuskaFrench Revolution
rożek francuskiturnover
róża francuskaGallic Rose; French Rose; Rose of Provins
Ryan FR FireballFR Fireball
somali francuskiefrench somaliland
Unia FrancuskaFrench Union
Unia na rzecz Demokracji FrancuskiejUnion for French Democracy
V Republika FrancuskaFrench Fifth Republic
Wielka Encyklopedia FrancuskaEncyclopédie
Wielka Rewolucja FrancuskaFrench Revolution
Wspólnota FrancuskaFrench Community
Wspólnota francuska BelgiiFrench Community of Belgium

    Show declension

Example sentences with "francuski", translation memory

add example
Język postępowania: francuskiLanguage of the case: French
Komisja stwierdza wreszcie, że przeciwnie do oświadczenia władz francuskich zasada przedawnienia nie ma zastosowania w analizowanym przypadku. EDF oczywiście utworzyło rezerwy księgowe przez zwolnienie z podatku w latach ‧–Lastly, the Commission considers that, contrary to what is claimed by the French authorities, the rule on limitation periods does not apply in the case in point
Swietna kuchnia francuskaI' ve heard they do great French food
Podmioty składające wniosek początkowy i wnioski konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne do uzyskania zezwolenia, określone w art. ‧, ‧ oraz ‧ dekretu nr ‧-‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ze zmianami, dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia ‧ czerwca ‧ rThe initial applicant and competing applicants must prove that they comply with the requirements for obtaining the licence, as specified in Articles ‧, ‧ and ‧ of Decree No ‧-‧ of ‧ June ‧ concerning mining rights and underground storage rights (Journal officiel de la République française, ‧ June
W sprawie C-‧/‧ P, Karl L. Meyer, zamieszkały w Uturoa (wyspa Raiatea, Polinezja Francuska), (adwokat: J.-D. des Arcis), mającej za przedmiot odwołanie wniesione od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie Meyer przeciwko Komisji (T-‧/‧, Rec. str. ‧ ‧) i zmierzające do jego uchylenia, druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M.-J. Jonczy i B. Martenczuk), Trybunał (czwarta izba), w składzie: J. N. Cunha Rodrigues, prezes izby, N. Colneric (sprawozdawca) i K. Schiemann, sędziowie, rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ czerwca ‧ r. postanowienie zawierające następujące rozstrzygnięcieIn Case C-‧/‧P: Karl L. Meyer, residing at Uturoa (Island of Raiatea, French Polynesia) (lawyer: J.-D. des Arcis) the other party to the proceedings being the Commission of the European Communities (Agents: M.-J. Jonczy and M.B. Martenczuk) – appeal against the judgment of the Court of First Instance of the European Communities (Third Chamber) of ‧ February ‧ in Case T-‧/‧ Meyer v Commission [‧] ECR ‧ ‧, asking for that judgment to be set aside – the Court (Fourth Chamber), composed of J. N. Cunha-Rodrigues, President of the Chamber, N. Colneric (Rapporteur) and K. Schiemann, Judges; Advocate General: A. Tizzano, Registrar: R. Grass, has given an order on ‧ June ‧, in which it
Niemcy podzielili kraj na dwie strefy: okupowaną i nieokupowaną, jednak obiema strefami zarządzała w dużym stopniu administracja francuskaThe country had been divided into two zones by the Germans- occupied and unoccupied- but the French administration to a large extent ran both
Nauczanie języka francuskiego jako języka obcego poprzez teatr na przykładzie sztuki Yasminy Rezy pt.: "Art"Teaching French through drama in French as a foreign language (FFL) classes: Yasmina Reza’Art
Wczoraj francuski dziennik "Le Monde” - i chciałbym podziękować za to jego szefowi działu informacji, Ericowi Fottorino - opublikował fantastyczny wstępniak z karykaturą Plantu, która przedstawia wymyśloną przez nas właśnie nieinstytucjonalną grupę G4 w następujący sposób: mamy tu szkopów, makaroniarzy, podstępny Albion i Francuzów, którzy jednoczą się, aby zniszczyć Europę, a każda grupa myśli wyłącznie o swoich partykularnych interesach, mając przed sobą Parlament, samozwańczy Parlament, który wciąż nie potrafi wyjaśnić swoich działań.Yesterday, the French newspaper Le Monde - and I would like to thank its new editor Eric Fottorino for this - published a wonderful editorial with a cartoon by Plantu, in which this non-institutional G4 that we have just invented is depicted as follows: we have the Krauts, the Eyeties, the treacherous Albion and the French uniting to destroy Europe, each one thinking of its own petty interests, faced with a Parliament, a self-styled Parliament, which still fails to make itself understood.
Tekst Konwencji z ‧ roku sporządzony w języku szwedzkim załącza się do niniejszej Umowy i jest autentyczny na takich samych zasadach jak teksty Konwencji z ‧ roku sporządzone w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim. Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie upoważnieni do tego celu, podpisali niniejszą UmowęThe text of the ‧ Convention drawn up in the Swedish language is annexed to this Agreement and shall be authentic under the same conditions as the texts of the ‧ Convention drawn up in the Dutch, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages.In witness whereof, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement
Mówię po francuskuI speak French
decyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r. upoważniająca Republikę Francuską do ograniczenia obrotu materiałem siewnym niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Decision ‧/EEC of ‧ March ‧ authorising the French Republic to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species (OJ L ‧, ‧.‧, p
Jeżeli chodzi o czwarty warunek z wyroku Altmark, władze francuskie podkreślają, że pomimo braku przedsiębiorstwa mogącego służyć za punkt odniesienia, a w związku z tym niemożności przeprowadzenia porównania między SNCM a innymi przedsiębiorstwami, co stwierdziło również CFF, podjęły starania, aby dostarczyć elementy umożliwiające jak najdokładniejsze porównanie z podobnymi przedsiębiorstwami, a przede wszystkim z CMNRegarding the fourth Altmark condition, the French authorities submit that, despite the absence of a reference undertaking and thus the impossibility of establishing an overall comparison between SNCM and other undertakings, as noted also by CFF, they endeavoured to provide information serving to make the most exact comparison possible with similar undertakings, that is to say, primarily with CMN
(FR) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Postanowiłem złożyć kilka poprawek do świetnego wniosku pana posła Paola De Castro, ponieważ sektor pszczelarski ma ogromne znaczenie gospodarcze.(FR) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the reason I decided to table several amendments to Mr Paolo De Castro's excellent proposal is because beekeeping is an essential economic sector.
REPUBLIKA FRANCUSKATHE FRENCH REPUBLIC
Jakże emocjonujący obraz francuskiego urzędnika pocztowego, Pani WhitakerAn emotional depiction of the French postal service, Mrs Whittaker
E-‧/‧ (FR) skierowane przez: Mię De Vits (PSE) do Komisji (‧ kwietnia ‧ rE-‧/‧ (FR) by Mia De Vits (PSE) to the Commission (‧ April
Władze francuskie przypominają, że strefa prywatna dostarcza wielu przypadków, w których ocena danej spółki zależnej jest powiązana z oceną spółki matkiThe French authorities recall that there are many cases in the private sector where the rating of a subsidiary is linked to the parent company’s rating
Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty we wszystkich językach są jednakowo autentyczneThis Agreement is drafted in duplicate in the following languages: Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish, the texts in each language being equally authentic
(FR) Panie przewodniczący! Chciałabym zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na przyjazd prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki, do Pragi.(FR) Mr President, I would like to draw the European Parliament's attention to the arrival of the President of Belarus, Mr Lukashenko, in Prague.
na piśmie. -(FR) Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych z wykonania budżetu za rok budżetowy 2006, w oparciu o sprawozdanie pana Lundgrena zalecające, aby Parlament udzielił absolutorium.I voted for discharge to the European Data Protection Supervisor (EDPS) in respect of the implementation of its budget for the financial year 2006, based on the report by Mr Lundgren recommending that Parliament should grant discharge.
na piśmie - (FR) Sposób, w jaki głosowałem nad projektem rezolucji Komisji Spraw Zagranicznych tego Parlamentu w sprawie postępów Chorwacji na drodze do członkostwa, jest oznaką mojej niewiary w korzyści z Unii Europejskiej, którą - jak wynika z sondaży - podziela większość Chorwatów.My vote on the motion for a resolution of the Committee on Foreign Affairs of this Parliament on the progress of Croatia towards membership is a sign of no confidence in the benefits of the European Union which, according to the opinion polls, is shared by the majority of Croatians.
(FR) Pani Przewodnicząca! Pragnę zadać pani baronessie Ashton pytanie dotyczące obronności UE i NATO.(FR) Madam President, I should like to put a question to Baroness Ashton concerning the Europe of defence and also NATO.
(FR) Panie przewodniczący, panie przedstawicielu Rady, panie komisarzu, panie i panowie! Chciałabym najpierw podkreślić powagę kryzysu żywnościowego i jego dramatyczne konsekwencje dla nasilania się ubóstwa i głodu w krajach rozwijających się.(FR) Mr President, Council representative, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like first of all to underline the severity of the food crisis and its dramatic consequences in terms of exacerbating poverty and famine for people in developing countries.
Showing page 1. Found 14591 sentences matching phrase "francuski".Found in 2.123 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.