pronunciation: IPA: ˈɡrɛjpfrut [ˈɡrɛjpfrut]  

Translations into English:

 • grapefruit     
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large, round tart fruit
   
  A large yellow citrus fruit with somewhat acid juicy pulp.
   
  owoc grejpfruta
   
  roślina cytrusowa z rodziny rutowatych;
   
  a large, round tart fruit
 • citrus paradisi   
 • grape-fruit   
 • grapefruits   
 • pomelo   
  (noun   )

Other meanings:

 
grapefruit

Picture dictionary

grapefruit
grapefruit

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

grejpfrut (owoc)
grapefruits
grejpfruty
grapefruit

    Show declension

Example sentences with "grejpfrut", translation memory

add example
pl W celu zapewnienia, że system pomocy jest stosowany prawidłowo, organizacje producentów i przetwórcy muszą przekazywać właściwe informacje i uaktualniać stosowną dokumentację, a także określać w szczególności obszary uprawy pomarańcz, małych owoców cytrusowych, cytryn, grejpfrutów i pomelo, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr ‧, w celach wszelkich inspekcji i kontroli uważanych za niezbędne
en In order to ensure that the aid scheme is properly applied, producer organisations and processors must forward appropriate information and keep suitable documentation up to date and should, in particular, specify the areas under oranges, small citrus fruits, lemons, grapefruit and pomelos, on the basis of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes, as last amended by Regulation (EC) No ‧, for the purposes of all inspections and controls deemed necessary
pl W przypadku przetwórców słodkich pomarańczy, mandarynek, klementynek, satsumy, cytryn, grejpfrutów i pomelo, prowadzone są następujące kontrole dla każdego zakładu, produktu i roku gospodarczego
en For processors of sweet oranges, mandarins, clementines, satsumas, lemons, grapefruit and pomelos, the following checks shall be conducted for each plant, product and marketing year
pl grejpfrutów i pomelo
en grapefruit and pomelos
pl Mam omamy czy przeleciał grejpfrut?
en Say, am I stewed, or did a grapefruit just fly past?
pl Hybrydy grejpfruta znane jako
en Grapefruit hybrids known as
pl Grejpfruty, włącznie z pomelo
en Grapefruit, including pomelos
pl Nie, być grejpfrutem!
en No, that' s a grapefruit!
pl W odniesieniu do tiofanatu metylowego złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim i mandarynek
en As regards thiophanate-methyl, such an application was made for the use on grapefruit, orange, lemon, limes and mandarins
pl On uważa, że zakres transportu jest rodzajem grejpfrutów
en He thinks that range transport is a kind of grapefruit
pl Usunąłem kiedyś wyrostek łyżeczką do grejpfruta
en I once removed a guy' s appendix with a grapefruit spoon
pl Powiedziałem, że nie tylko może Teleport a grejpfrutów z innej planety w tym samym systemie, który co jest dość łatwe, ale formy życia
en I said that not only can Teleport a grapefruit from one planet to another in the same system, which what is pretty easy, but the forms of life
pl Wyciąg z cytrusów/wyciąg z grejpfruta
en Citrus extract/grapefruit extract
pl oroblanco lub sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), krzyżówka niekwaśnego pomelo z białym grejpfrutem, o grubej skórce koloru jasnozielonego lub złotego; jest on nieznacznie większy od grejpfruta, lecz zawiera mniej pestek i jest słodszy w smaku
en oroblanco or sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), a cross between an acidless pomelo and a white grapefruit, with a thick rind in a bright green or golden colour; it is slightly larger in size than a grapefruit but with fewer seeds and a sweeter taste
pl grejpfruty
en grapefruit
pl Cząstki grejpfrutów, włącznie z pomelo
en Grapefruit segments, including pomelos
pl W stosunku do każdej organizacji producentów, dostarczającej słodkie pomarańcze, mandarynki, klementynki, satsumę, cytryny, grejpfruty i pomelo do przetworzenia, na każdy produkt i rok gospodarczy prowadzone są następujące kontrole
en For each producer organisation delivering sweet oranges, mandarins, clementines, satsumas, lemons, grapefruit and pomelos for processing, the following checks shall be conducted for each product and marketing year
pl Części grejpfrutów, mrożone
en Grapefruit segments, frozen
pl Wyciskać jego grejpfruta
en Squeeze his grapefruit
pl podaż cytryn, grejpfrutów, pomarańczy i mandarynek we Wspólnocie wciąż odpowiada popytowi na świeże owoce na rynku w odniesieniu do pewnych odmian produktów
en Whereas the Community supply of lemons, grapefruit, oranges and mandarins continues to keep pace with demand on the market in fresh fruit products for some varieties of products
pl Dlatego kwoty pomocy dla grejpfrutów i pomelo wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧ na rok gospodarczy ‧ muszą zostać obniżone o ‧ % w Grecji, ‧ % w Hiszpanii, ‧ % we Francji i o ‧ % we Włoszech
en The amounts of aid for grapefruit and pomelos indicated in Annex I to Regulation (EC) No ‧ for the ‧ marketing year must therefore be reduced by ‧ % in Greece, ‧ % in Spain, ‧ % in France and ‧ % in Italy
pl Grejpfruty
en Grapefruit
pl Należy unikać spożywania grejpfrutów i soku grejpfrutowego w czasie stosowania leku Advagraf
en Grapefruit and grapefruit juice should be avoided while taking Advagraf
pl Powiedziałem mu, że nie tylko mogę przesłać grejpfruta z planety na planetę sąsiednią w tym samym systemie, co nawiasem mówiąc jest proste, ale mogę też to zrobić z jakąś formą życia
en I told him that I could not only beam a grapefruit from one planet to the adjacent planet in the same system, which is easy by the wayI could do it with a life form
pl Rzuca jak grejpfrutem
en She" s throwing grapefruits
Showing page 1. Found 79 sentences matching phrase "grejpfrut".Found in 0.464 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.