pronunciation: IPA: ˈɡrɛjpfrut [ˈɡrɛjpfrut]  

Translations into English:

 • grapefruit     
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large, round tart fruit
   
  A large yellow citrus fruit with somewhat acid juicy pulp.
   
  owoc grejpfruta
   
  roślina cytrusowa z rodziny rutowatych;
   
  a large, round tart fruit
 • citrus paradisi   
 • grape-fruit   
 • grapefruits   
 • pomelo   
  (noun   )

Other meanings:

 
grapefruit

Picture dictionary

grapefruit
grapefruit

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

grejpfrut (owoc)
grapefruits
grejpfruty
grapefruit

    Show declension

Example sentences with "grejpfrut", translation memory

add example
pl Grejpfruty
en Grapefruit
pl liście cytryny skórka grejpfruta alabastrowa woda moja brązowa skóra
en Lemon leaves grapefruit rind ivory- colored water my brown skin
pl Ma pani szczęście, że nie chciała pani grejpfrutów,... Nie doczekałaby się pani do poniedziałku!
en You' re lucky you don' t want grapes,... you' d have gotten it on Monday!
pl Podczas badania zgodności z krajowymi progami przetworzenia dla pomarańczy, cytryn, i grejpfrutów oraz wspólnie dla mandarynek, klementynek i mandarynek
en In examining compliance with the national processing thresholds for oranges, lemons and grapefruit and for the product group comprising mandarins, clementines and satsumas, for the new Member States only, the calculation shall be based
pl Ostatniej nocy, masturbowałem się do grejpfruta
en Last night I masturbated into a grapefruit
pl w przypadku grejpfrutów stosuje się pomoc ustaloną dla cytryn
en whereas in the case of grapefruit, the aid to be applied is that established for lemons
pl Wyciąg z cytrusów/wyciąg z grejpfruta
en Citrus extract/grapefruit extract
pl Wyciąg z cytrusów/wyciąg z pestek grejpfruta
en Citrus extract/Grapefruit seed extract
pl Powiedziałem mu, że nie tylko mogę przesłać grejpfruta z planety na planetę sąsiednią w tym samym systemie, co nawiasem mówiąc jest proste, ale mogę też to zrobić z jakąś formą życia
en I told him that I could not only beam a grapefruit from one planet to the adjacent planet in the same system, which is easy by the wayI could do it with a life form
pl podaż cytryn, grejpfrutów, pomarańczy i mandarynek we Wspólnocie wciąż odpowiada popytowi na świeże owoce na rynku w odniesieniu do pewnych odmian produktów
en Whereas the Community supply of lemons, grapefruit, oranges and mandarins continues to keep pace with demand on the market in fresh fruit products for some varieties of products
pl Progi dla przetwórstwa są ustalane dla Wspólnoty i dla każdego Państwa Członkowskiego będącego producentem, z jednej strony osobno dla cytryn, grejpfrutów i pomarańczy i z drugiej strony zbiorczo, dla mandarynek, klementynek i mandarynek
en Processing thresholds shall be established for the Community and for each producer Member State, on the one hand for lemons, oranges and grapefruit separately and, on the other hand, for mandarins, clementines and satsumas taken together
pl System wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. wprowadzającym program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych [‧] przewiduje pomoc dla organizacji producentów cytryn, grejpfrutów, pomarańczy, mandarynek, klementynek i satsuma dostarczonych przetwórcom w ramach umów
en The scheme introduced by Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ October ‧ introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits provides for aid to producer organisations for lemons, grapefruit, oranges, mandarins, clementines and satsumas supplied to processors under contracts
pl Wyciskać jego grejpfruta
en Squeeze his grapefruit
pl Grejpfruty, włącznie z pomelo
en Grapefruit, including pomelos
pl Części grejpfrutów, mrożone
en Grapefruit segments, frozen
pl Progi dla grejpfrutów były przestrzegane
en The thresholds for grapefruit have been complied with
pl W związku z tym kwoty pomocy w odniesieniu do grejpfrutów i pomelo wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ na rok gospodarczy ‧/‧ muszą zostać obniżone w Grecji o ‧,‧ %, a w Hiszpanii o ‧,‧ %
en The amounts of aid for grapefruit and pomelos indicated in Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ for the ‧/‧ marketing year should therefore be reduced by ‧,‧ % in Greece and ‧,‧ % in Spain
pl Należy unikać spożywania grejpfrutów i soku grejpfrutowego w czasie stosowania leku Advagraf
en Grapefruit and grapefruit juice should be avoided while taking Advagraf
pl grejpfrutów i pomelo
en grapefruit and pomelos
pl Państwa Członkowskie przekazały informacje o ilościach grejpfrutów i pomelo przetworzonych w ramach tego systemu pomocy zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit c) rozporządzenia (WE) nr
en The Member States have communicated the quantities of grapefruit and pomelos processed under the aid scheme in accordance with Article ‧)(c) of Regulation (EC) No
pl Rzuca jak grejpfrutem
en She" s throwing grapefruits
pl Powiedzieli, że mam wrzód żołądka wielkości grejpfruta
en Tell me I got an ulcer the size of a grapefruit
pl On uważa, że zakres transportu jest rodzajem grejpfrutów
en He thinks that range transport is a kind of grapefruit
Showing page 1. Found 79 sentences matching phrase "grejpfrut".Found in 0.578 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.