pronunciation: IPA: ˈɡrɛjpfrut [ˈɡrɛjpfrut]  

Translations into English:

 • grapefruit     
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large, round tart fruit
   
  A large yellow citrus fruit with somewhat acid juicy pulp.
   
  owoc grejpfruta
   
  roślina cytrusowa z rodziny rutowatych;
   
  a large, round tart fruit
   
  a large, round tart fruit
 • grapefruits   
 • Citrus paradisi   
  (Noun  )
 • citrus paradisi   
 • grape-fruit   
 • pomelo   
  (noun   )
 • shaddock   

Other meanings:

 
grapefruit

Did you mean: Grejpfrut

Picture dictionary

grapefruit
grapefruit

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

Grejpfrut
Citrus paradisi
grejpfrut (owoc)
grapefruits
grejpfruty
grapefruit

    Show declension

Example sentences with "grejpfrut", translation memory

add example
pl On uważa, że zakres transportu jest rodzajem grejpfrutów
en He thinks that range transport is a kind of grapefruit
pl Usunąłem kiedyś wyrostek łyżeczką do grejpfruta
en I once removed a guy' s appendix with a grapefruit spoon
pl Progi dla przetwórstwa są ustalane dla Wspólnoty i dla każdego Państwa Członkowskiego będącego producentem, z jednej strony osobno dla cytryn, grejpfrutów i pomarańczy i z drugiej strony zbiorczo, dla mandarynek, klementynek i mandarynek
en Processing thresholds shall be established for the Community and for each producer Member State, on the one hand for lemons, oranges and grapefruit separately and, on the other hand, for mandarins, clementines and satsumas taken together
pl W odniesieniu do Grecji, Hiszpanii, Francji i Włoch, i na rok gospodarczy ‧, kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧ dla grejpfrutów i pomelo dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia
en Where Greece, Spain, France and Italy are concerned, and for the ‧ marketing year, the amounts of aid to be granted under Regulation (EC) No ‧ for grapefruit and pomelos delivered for processing shall be as indicated in Annex ‧ hereto
pl Powiedziałem, że nie tylko może Teleport a grejpfrutów z innej planety w tym samym systemie, który co jest dość łatwe, ale formy życia
en I said that not only can Teleport a grapefruit from one planet to another in the same system, which what is pretty easy, but the forms of life
pl na ilości słodkich pomarańczy, cytryn, grejpfrutów i pomelo zaakceptowanych do przetworzenia podczas drugiej połowy roku gospodarczego, nie później niż dnia ‧ grudnia następnego roku gospodarczego
en for quantities of sweet oranges, lemons, grapefruits and pomelos accepted for processing during the second half of the marketing year, no later than ‧ December of the following marketing year
pl Wyciąg z cytrusów/wyciąg z pestek grejpfruta
en Citrus extract/Grapefruit seed extract
pl cytryny, grejpfruty, pomarańcze, mandarynki i klementynki przetwarzane na soki
en lemons, grapefruit, oranges, mandarins and clementines processed into juice
pl oroblanco lub sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), krzyżówka niekwaśnego pomelo z białym grejpfrutem, o grubej skórce koloru jasnozielonego lub złotego; jest on nieznacznie większy od grejpfruta, lecz zawiera mniej pestek i jest słodszy w smaku
en oroblanco or sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), a cross between an acidless pomelo and a white grapefruit, with a thick rind in a bright green or golden colour; it is slightly larger in size than a grapefruit but with fewer seeds and a sweeter taste
pl Części grejpfrutów, mrożone
en Grapefruit segments, frozen
pl Wyciskać jego grejpfruta
en Squeeze his grapefruit
pl W odniesieniu do tiofanatu metylowego złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim i mandarynek
en As regards thiophanate-methyl, such an application was made for the use on grapefruit, orange, lemon, limes and mandarins
pl Rzuca jak grejpfrutem
en She" s throwing grapefruits
pl Ilości cytryn, grejpfrutów, pomelo i pomarańczy objęte wnioskami o przyznanie pomocy na rok gospodarczy ‧/‧ zgłoszone przez Państwa Członkowskie, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ wprowadzającego wspólnotowy system pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych, nie przekraczają progu wspólnotowego
en The quantities of lemons, grapefruit, pomelos and oranges covered by aid applications for the ‧/‧ marketing year as notified by Member States under Article ‧(c) of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits, do not exceed the Community threshold
pl na ilości słodkich pomarańczy, mandarynek, klementynek, satsumy, cytryn, grejpfrutów i pomelo zaakceptowanych do przetworzenia podczas pierwszej połowy roku gospodarczego, nie później niż dnia ‧ czerwca
en for quantities of sweet oranges, mandarins, clementines, satsumas, lemons, grapefruits and pomelos accepted for processing during the first half of the marketing year, no later than ‧ June
pl Progi dla grejpfrutów były przestrzegane
en The thresholds for grapefruit have been complied with
pl na ilości słodkich pomarańczy, mandarynek, klementynek, satsumy, cytryn, grejpfrutów i pomelo, zaakceptowanych do przetworzenia podczas pierwszej połowy roku gospodarczego, nie później niż dnia ‧ kwietnia
en for quantities of sweet oranges, mandarins, clementines, satsumas, lemons, grapefruits and pomelos, accepted for processing during the first half of the marketing year, no later than ‧ April
pl Ostatniej nocy, masturbowałem się do grejpfruta
en Last night I masturbated into a grapefruit
pl Powiedziałem mu, że nie tylko mogę przesłać grejpfruta z planety na planetę sąsiednią w tym samym systemie, co nawiasem mówiąc jest proste, ale mogę też to zrobić z jakąś formą życia
en I told him that I could not only beam a grapefruit from one planet to the adjacent planet in the same system, which is easy by the wayI could do it with a life form
pl Sądził, iż zasięg przesłania czegoś pokroju grejpfruta ogranicza się do około ‧ kilometrów
en He seemed to think that the range of transporting something like a grapefruit was limited to about a ‧ miles
pl grejpfruty
en grapefruit
pl Mam omamy czy przeleciał grejpfrut?
en Say, am I stewed, or did a grapefruit just fly past?
pl grejpfrutów i pomelo
en grapefruit and pomelos
pl Jeśli chodzi o Cypr i w roku gospodarczym ‧/‧, dodatkowe kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do cytryn, grejpfrutów i pomelo, pomarańcz i małych owoców cytrusowych dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w Załączniku do niniejszego rozporządzenia
en Where Cyprus is concerned, and for the ‧/‧ marketing year, the additional amounts of aid to be granted under Regulation (EC) No ‧/‧ for lemons, grapefruit, pomelos, oranges and small citrus fruits delivered for processing shall be as indicated in the Annex to this Regulation
Showing page 1. Found 79 sentences matching phrase "grejpfrut".Found in 0.398 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.