Translations into English:

  • mate       
    (verb, noun   )
  • paraguay tea   
  • yerba mate   
    (noun   )

Example sentences with "herbata paragwajska", translation memory

add example
pl Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy
en Coffee, tea, maté and spices
pl Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej
en With a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté
pl herbata, łącznie z herbatą paragwajską i innymi roślinami do zaparzania
en Tea, maté and other plant products for infusions
pl KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY
en COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES
pl Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji i koncentratów
en Extracts, essences or concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of those extracts, essences or concentrates
pl Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej
en Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté
pl CPA ‧.‧.‧: Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub matę (herbaty paragwajskiej
en CPA ‧.‧.‧: Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté
pl ekstraktów kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) (pozycja
en extracts of coffee, tea or maté (heading
pl Ekstrakty, esencje lub koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej, oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów
en Extracts, essences or concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates
pl CPA ‧.‧.‧: Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej
en CPA ‧.‧.‧: Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté
pl Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
en Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
pl Umawiające się Strony zobowiązują się promować rozwój i zróżnicowanie produkcji paragwajskiej w sektorach przemysłowym i usług, kierując ofertę współpracy, w szczególności, do średnich i małych przedsiębiorstw oraz wspierając kroki zmierzające do ułatwienia dostępu tych przedsiębiorstw do źródeł finansowania, rynków, odpowiedniej technologii
en The Contracting Parties agree to promote the expansion and diversification of Paraguay
pl Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez państwo członkowskie zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku ‧ lit. e) za przewóz pomiędzy Republiką Paragwaju a innym państwem członkowskim LACAC podlegają prawu paragwajskiemu dotyczącemu pozycji dominującej w zakresie cen
en The tariffs to be charged by the air carrier(s) designated by a Member State under an agreement listed in Annex I containing a provision listed in Annex II(e) for carriage between the Republic of Paraguay and another LACAC Member State shall be subject to Paraguayan law concerning price leadership
pl Prawo paragwajskie jest stosowane na zasadzie niedyskryminacyjnej
en Paraguayan law shall be applied on a non-discriminatory basis
pl Powstanie państwa paragwajskiego i dyktatura Doktora Francii
en The establishment of Paraguay and the dictatorship of Doctor Francia
pl Masz tu herbatę
en Cup of tea here
pl Ponadto zostało wyjaśnione, że rozporządzenie nie będzie miało zastosowania do mieszanek ziół lub przypraw, mieszanek herbat i mieszanek do naparów, o ile nie będą one stosowane jako składniki żywności (zgodnie z poprawką
en Furthermore, it was made clear that the Regulation would also not apply to mixtures of herbs and/or spices, mixtures of tea and mixtures for infusions, as long as they are not used as food ingredients (in line with amendment
pl Czy mógłbyś na chwilę odłożyć herbatę?
en Can you put the tea down for a sec?- Bryce?
pl Chcesz herbaty?
en You want some tea?
pl Lubi pan herbatę?
en Are you fond of tea?
pl Ona mnie przyniosła kubek herbaty bez cukru.
en She brought me a cup of tea without sugar.
pl Każdy kilogram tej wybornej herbaty składa się z ponad ‧ pojedynczych, zebranych ręcznie pędów
en Each kilogram of fine tea consists of more than ‧ individual hand picked shoots
Showing page 1. Found 1231 sentences matching phrase "herbata paragwajska".Found in 1.416 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.