Translations into English:

  • mate       
    (verb, noun   )
  • paraguay tea   
  • yerba mate   
    (noun   )

Example sentences with "herbata paragwajska", translation memory

add example
KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWYCOFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES
herbata, łącznie z herbatą paragwajską i innymi roślinami do zaparzaniaTea, maté and other plant products for infusions
Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiejWith a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté
Ekstrakty, esencje lub koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej, oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratówExtracts, essences or concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates
CPA ‧.‧.‧: Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiejCPA ‧.‧.‧: Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté
Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji i koncentratówExtracts, essences or concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of those extracts, essences or concentrates
Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentratyExtracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
CPA ‧.‧.‧: Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub matę (herbaty paragwajskiejCPA ‧.‧.‧: Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté
Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiejExtracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté
Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawyCoffee, tea, maté and spices
ekstraktów kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) (pozycjaextracts of coffee, tea or maté (heading
Umawiające się Strony zobowiązują się promować rozwój i zróżnicowanie produkcji paragwajskiej w sektorach przemysłowym i usług, kierując ofertę współpracy, w szczególności, do średnich i małych przedsiębiorstw oraz wspierając kroki zmierzające do ułatwienia dostępu tych przedsiębiorstw do źródeł finansowania, rynków, odpowiedniej technologiiThe Contracting Parties agree to promote the expansion and diversification of Paraguay
Powstanie państwa paragwajskiego i dyktatura Doktora FranciiThe establishment of Paraguay and the dictatorship of Doctor Francia
Prawo paragwajskie jest stosowane na zasadzie niedyskryminacyjnejParaguayan law shall be applied on a non-discriminatory basis
Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez państwo członkowskie zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku ‧ lit. e) za przewóz pomiędzy Republiką Paragwaju a innym państwem członkowskim LACAC podlegają prawu paragwajskiemu dotyczącemu pozycji dominującej w zakresie cenThe tariffs to be charged by the air carrier(s) designated by a Member State under an agreement listed in Annex I containing a provision listed in Annex II(e) for carriage between the Republic of Paraguay and another LACAC Member State shall be subject to Paraguayan law concerning price leadership
Teraz tylko tran i zielona herbataIt' s all green tea and fish oil from here on in, mate
Nawet o tym nie pomyślałeś, kiedy dodawałeś arszenik do torebek herbaty, prawda?You didn' t even think about that when you were putting your arsenic in the tea bags, did you?
Coś do wciągania?Nie Moja matka chciałyby jedną z tych rzeczy które budzą cię rano przy filiżance herbatyOh, me ma would like one o ' those things that wakes you up with a cup o ' tea
Pobieranie próbek-herbataSampling-tea
Oprócz nabycia należących do Cromptona fabryk papieru Simpson Clough oraz Devon Valley (wraz ze znakiem towarowym Cromptona), spółka Purico uruchamia w Chinach możliwości produkcyjne w zakresie ZMP, dzięki czemu wejdzie na rynek materiałów włóknistych typu wet laid do filtracji herbaty i kawy mniej więcej w czasie, gdy zostanie przeprowadzona zgłaszana transakcjaPurico, in addition to acquiring Crompton's Simpson Clough and Devon Valley mills (along with the Crompton trademark) is also putting on-stream its new ZPM capacity in China, thus entering the market for wet laid fibre material for tea and coffee filtration more or less concomitantly with the notified transaction
Pani puszka, pięciofuntowa puszka na herbatę w pani domu jest pustaAnd your tea can, a five- pound tea can in your house is empty
Showing page 1. Found 1231 sentences matching phrase "herbata paragwajska".Found in 0.525 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.