Translations into English:

 • mate       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • yerba mate   
  (noun   )
 • Ilex paraguariensis   
  (Noun  )
 • Paraguay tea   
  (Noun  )
 • paraguay tea   

Example sentences with "herbata paragwajska", translation memory

add example
pl CPA ‧.‧.‧: Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej
en CPA ‧.‧.‧: Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté
pl Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy
en Coffee, tea, maté and spices
pl ekstraktów kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) (pozycja
en extracts of coffee, tea or maté (heading
pl KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY
en COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES
pl Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej
en With a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté
pl Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej
en Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté
pl Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji i koncentratów
en Extracts, essences or concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of those extracts, essences or concentrates
pl CPA ‧.‧.‧: Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub matę (herbaty paragwajskiej
en CPA ‧.‧.‧: Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté
pl herbata, łącznie z herbatą paragwajską i innymi roślinami do zaparzania
en Tea, maté and other plant products for infusions
pl Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
en Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
pl Ekstrakty, esencje lub koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej, oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów
en Extracts, essences or concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates
pl Umawiające się Strony zobowiązują się promować rozwój i zróżnicowanie produkcji paragwajskiej w sektorach przemysłowym i usług, kierując ofertę współpracy, w szczególności, do średnich i małych przedsiębiorstw oraz wspierając kroki zmierzające do ułatwienia dostępu tych przedsiębiorstw do źródeł finansowania, rynków, odpowiedniej technologii
en The Contracting Parties agree to promote the expansion and diversification of Paraguay
pl Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez państwo członkowskie zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku ‧ lit. e) za przewóz pomiędzy Republiką Paragwaju a innym państwem członkowskim LACAC podlegają prawu paragwajskiemu dotyczącemu pozycji dominującej w zakresie cen
en The tariffs to be charged by the air carrier(s) designated by a Member State under an agreement listed in Annex I containing a provision listed in Annex II(e) for carriage between the Republic of Paraguay and another LACAC Member State shall be subject to Paraguayan law concerning price leadership
pl Prawo paragwajskie jest stosowane na zasadzie niedyskryminacyjnej
en Paraguayan law shall be applied on a non-discriminatory basis
pl Powstanie państwa paragwajskiego i dyktatura Doktora Francii
en The establishment of Paraguay and the dictatorship of Doctor Francia
pl Chce pić herbatę o tej porze?
en Tea? what does she want tea for at this hour?
pl Może skoczymy na herbatę?
en Like some tea?
pl Czy mogę zaprosić cię na czarkę herbaty?
en May I invite you for tea?
pl Proszę usiąść, profesorze.Przyniosę herbaty
en Do sit down, Professor I' il bring you some tea
pl Lubię herbatę.
en I like tea.
pl Sam zrobiłem herbatę!
en I made the tea by myself!
pl Po uruchomieniu programu, w tacce systemowej pojawi się ikona pustego kubka herbaty. Klikając na kubek lewym przyciskiem myszy, wybieramy rodzaj herbaty. Po tej operacji ikona pustego kubka zmieni się w pełny kubek. Po upływie wyznaczonego czasu, Twoja herbata będzie gotowa. Pojawi się również okno informacyjne z tą wiadomością, możemy to okienko zamknąć klikając na nie. Aby powrócić do ikony pustego kubka, należy tylko kliknąć na ikonę kteatime po skończonej operacji parzenia herbaty
en Upon starting, the panel icon will be that of an empty tea mug. If you click on the mug and select your tea, the icon will change to a filled mug. After the specified time, the tea will be finished, and a suitable message box will be shown. At this point, you can close the message box by clicking on it and reset the timer by clicking on the icon. The mug will be shown as empty again
Showing page 1. Found 1231 sentences matching phrase "herbata paragwajska".Found in 0.624 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.