Translations into English:

  • canine herpesvirus   
     
    taxonomic terms (viruses)

Example sentences with "herpeswirusy psów", translation memory

add example
pl Substancją czynną preparatu Eurican Herpes ‧ są antygeny herpeswirusa psów (szczepu F‧) w dawce od ‧, ‧ do ‧, ‧ μg
en Eurican Herpes ‧ contains the active substance canine herpes virus (F‧ strain) antigens in a dose of ‧ to ‧ μg
pl Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu psa w wytworzeniu przeciwciał przeciwko herpeswirusom psów oraz w ich zneutralizowaniu
en When injected, this small exposure helps the dog s immune system to synthesize antibodies against the canine herpes virus and to neutralize it
pl Preparat Eurican Herpes ‧ zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psów
en Eurican Herpes ‧ contains small amounts of canine herpes virus antigens
pl Po ekspozycji na herpeswirusy psów w późniejszym okresie życia szczenięta nie ulegają zakażeniu lub ma ono o wiele lżejszy przebieg
en When exposed to canine herpes virus later in life, the puppies will either not become infected or have a much less serious infection
pl Zakażenie herpeswirusem koi
en Koi herpes virus disease
pl Skuteczność preparatu Purevax RC oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa i kaliciwirusa
en The effectiveness of Purevax RC has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus and calicivirus
pl W badaniu oceniającym szczepienie przypominające poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwirusom i panleukopenii kotów pozostawał stabilny na wysokim poziomie lub nieznacznie wzrastał
en In the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and feline panleucopenia remained stable at a high level or increased slightly
pl Skuteczność szczepionki Purevax RCPCh oceniano w kilku badaniach w warunkach laboratoryjnych, w których koty były szczepione i zakażane zjadliwym herpeswirusem, kaliciwirusem, C. felis lub parwowirusem
en The effectiveness of Purevax RCPCh has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus, C. felis or parvovirus
pl Preparat Purevax RCCh to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧), • antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i G‧). • atenuowany Chlamydophila felis (szczep
en Purevax RCCh is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated Chlamydophila felis (‧ strain
pl Szczepionka Purevax RCPCh służy do szczepienia kotów w wieku od ‧. tygodnia życia przeciwko następującym chorobom: • wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywołana przez herpeswirusa); • kaliciwiroza kotów (choroba grypopodobna ze stanem zapalnym w jamie ustnej wywołana przez kaliciwirusa); • chlamydioza (choroba grypopodobna wywołana przez bakterię C. felis); • panleukopenia kotów (poważna choroba powodująca krwawą biegunkę, wywoływana przez parwowirusa
en Purevax RCPCh is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus), chlamydiosis (a flu-like illness caused by the bacterium C. felis), feline panleucopenia (a serious illness causing bloody diarrhoea caused by a parvovirus
pl Irlandia i Węgry przedłożyły Komisji wnioski o zatwierdzenie wieloletnich programów nadzoru w odniesieniu do zakażenia herpeswirusem koi (KHV
en Ireland and Hungary have submitted to the Commission applications for the approval of multiannual surveillance programmes as regards Koi herpes virus (KHV) disease
pl Szczepionkę Suvaxyn Aujeszky ‧ + O/W stosuje się do szczepienia świń w wieku od ‧ tygodni przeciwko chorobie Aujeszky’ ego – chorobie podobnej do wścieklizny, która jest wywoływana przez herpeswirusa
en Suvaxyn Aujeszky ‧ + O/W is used to vaccinate pigs from the age of ‧ weeks against Aujeszky s disease, an illness similar to rabies that is caused by a herpesvirus
pl Zakażenie herpeswirusem koi (KHV
en Koi herpes virus disease (KHV
pl II.‧.‧ [Wymogi dla gatunków podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną (VHS), zakaźną martwicę układu krwiotwórczego (IHN), zakaźną anemię łososi (ISA), zakażenie herpeswirusem koi (KHV) oraz chorobę wywoływaną przez Whispovirus przeznaczonych dla państwa członkowskiego, strefy lub enklawy uznanych za wolne od choroby lub objętych programem nadzoru lub eliminowania właściwej choroby
en II.‧.‧ [Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV) and White spot disease intended for a Member State, zone or compartment declared disease free or subject to a surveillance or eradication programme for the relevant disease
pl Zakażenie herpeswirusem koi (KHV
en Koi herpes virus infection (KHV
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ EID‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka
en Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per doses Attenuated feline Chlamydophila felis (‧ strain): at least ‧ log ‧ EID‧ per dose Attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
pl W badaniu terenowym dotyczącym podstawowego schematu szczepienia odnotowano wzrost liczby przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów oraz zakażeniu kaliciwirusem
en In the field study of basic vaccination there was an increase in antibodies against feline rhinotracheitis herpesvirus and calicivirus infection
pl Niemcy przedłożyły Komisji wieloletni program eliminowania zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z decyzją ‧/‧/EWG
en Germany submitted to the Commission a multi-annual programme for the eradication of koi herpes virus (KHV) disease pursuant to Decision ‧/‧/EEC
pl Skuteczność preparatu Purevax RCP oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa, kaliciwirusa lub parwowirusa
en The effectiveness of Purevax RCP has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus or parvovirus
pl Szczepionka Purevax RCP FeLV służy do szczepienia kotów w wieku od ‧ tygodnia życia przeciwko następującym chorobom: • wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywołana przez herpeswirusa); • kaliciwiroza kotów (choroba grypopodobna ze stanem zapalnym w jamie ustnej wywołana przez kaliciwirusa); • panleukopenia kotów (poważna choroba powodująca krwawą biegunkę, wywoływana przez parwowirusa); • białaczka kotów (choroba dotycząca układu odpornościowego, wywoływana przez retrowirusa
en Purevax RCP FeLV is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus), feline panleucopenia (a serious illness causing bloody diarrhoea caused by a parvovirus), feline leukaemia (an illness affecting the immune system caused by a retrovirus
pl Preparat Purevax RCCh stosuje się do szczepienia kotów w wieku powyżej ‧ tygodni przeciwko następującym chorobom: • wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywoływana przez herpeswirusa), • kaliciwirozie kotów (choroba grypopodobna połączona z zapaleniem jamy ustnej wywoływana przez kaliciwirusa). • chlamydiozie (choroba grypopodobna wywoływana przez bakterię C. felis
en Purevax RCCh is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus), chlamydiosis (a flu-like illness caused by the bacterium C. felis
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka
en Attenuated feline Rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose Attenuated feline Panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧) ≥ ‧. ‧ CCID‧ Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧)............ ≥ ‧. ‧ ELISA U
en Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain)..................................... ‧ CCID‧ Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains)............................. ‧ ELISA U
Showing page 1. Found 5230 sentences matching phrase "herpeswirusy psów".Found in 1.976 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.