Translations into English:

  • Kashubian language   

Example sentences with "język kaszubski", translation memory

add example
pl Postawy mieszkańców Gminy Jastarnia wobec możliwości wprowadzenia języka kaszubskiego jako języka pomocniczego w Urzędzie Gminy w Jastarni
en The attitudes of Jastarnia inhabitians toward introduction Kashubian language as auxiliary language in Municipal Office of Jastarnia.
pl Język Kaszubski - Historia i Współczesność
en Kashubian Language - History and The Present
pl Język kaszubski w kulturze młodych Kaszubów.
en Kashubian language in Kashubian youth culture.
pl Rewitalizacja języka na przykładzie języka kaszubskiego
en Language revitalization. The kashubian case
pl Sytuacja kaszubszczyzny w okolicach Chmielna i Sierakowic. Społeczny wymiar użycia języka kaszubskiego.
en Condition of Kashubian language in Chmielno and Sierakowice area. The use of Kashubian - social dimension.
pl Na obszarze geograficznym określonym w pkt ‧. powinny odbywać się wszystkie etapy produkcji truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna
en All stages of truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna production should take place in the geographical area specified in
pl Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG
en Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (PGI
pl Wysoka jakość i rosnąca popularność truskawek doprowadziły do tego, że pola truskawkowe rozrastały się przez ponad pół wieku, by ostatecznie stać się nieodłączną częścią kaszubskiego krajobrazu
en The high quality and increasing popularity of the strawberries led to the expansion of strawberry fields over the course of more than half a century, causing them to become an integral part of the Kashubian landscape
pl O renomie truskawki kaszubskiej świadczą także działania podejmowane przez odbiorców (chłodnie i zakłady przetwórcze), którzy pozostawiają rezerwy na potrzeby skupu truskawek kaszubskich lub kaszëbskô malëna pojawiających się później niż truskawki z innych regionów kraju
en Measures taken by buyers (cold storage facilities and processing plants) also reflect the good reputation enjoyed by the truskawka kaszubska, as they leave reserves for purchasing truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna, which appear later than strawberries from other regions of Poland
pl Prasa kaszubska w II Rzeczpospolitej
en Cassubian press at the time of Second Polish Republic (1918-1939)
pl Tak, mówię po kaszubsku, ale tylko troszeczkę.
en Yes, I speak Kashubian, but only a little.
pl Truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna
en Truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna
pl Nowe oblicza tradycji. Współczesne konteksty funkcjonowania kultury kaszubskiej
en The new face of tradition. Contemporary contexts of functioning the Kashubian culture
pl Demonologia kaszubska w legendach i podaniach regionu
en Kashubian demonology in legends and tradition of the region
pl Truskawka kaszubska postrzegana jest jako smaczniejsza (‧ %) i słodsza (‧ %) niż inne truskawki
en Truskawka kaszubska is perceived as having more flavour (‧ %) and being sweeter (‧ %) than other strawberries
pl Sytuacja prawna mniejszości kaszubskiej w Polsce
en Legal states of Cassubian minority in Poland
pl Ks. Władysław Szulist jako badacz Polonii Kaszubskiej
en Rev. Wladyslaw Szulist as a researcher of the Kashebian immigration
pl Tożsamość kaszubska młodziezy powiatu kościerskiego
en 'Kashubian Identity of the Youth of Kościerzyna District'
pl Specyficzne cechy jakościowe opisane w punkcie ‧.‧. truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna zawdzięcza specyficznym czynnikom klimatycznym i glebowym, które zostały scharakteryzowane w punkcie
en The specific quality characteristics described in (‧.‧) for truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna are a result of the specific climatic and soil-related factors outlined in
pl Na Pojezierzu Kaszubskim występuje urozmaicona rzeźba polodowcowa charakteryzująca się licznymi oczkami wodnymi oraz jeziorami rynnowymi
en The Kashubian Lake District has a varied postglacial relief characterised by numerous ponds and channel lakes
pl Możliwości wykorzystania walorów turystycznych Pojezierza Kaszubskiego w czasie szkolnych wycieczek geograficznych
en Exploitation Prospects of the Kashubian Lake District Touristic Advantages in Geographic School Trips
pl Pod chronioną nazwą truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna mogą być sprzedawane wyłącznie truskawki z następujących odmian o niżej określonych właściwościach sensorycznych
en Only the following varieties of strawberries with the following sensory characteristics may be sold as truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna
pl Kwestia kaszubska w XIX wieku
en The matter of Cassubia in the 19th century
pl Kaszubski ruch regionalny - dylematy współczesności.
en The Kashubian regionalism - recent dilemmas.
pl Zdaniem ‧ % pytanych osób truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna produktem charakterystycznym dla Kaszub
en Some ‧ % of those asked thought considered truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna to be a product typical of Kashubia
Showing page 1. Found 26923 sentences matching phrase "język kaszubski".Found in 8.113 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.