Translations into English:

  • Kashubian language   

Example sentences with "język kaszubski", translation memory

add example
Język Kaszubski - Historia i WspółczesnośćKashubian Language - History and The Present
Sytuacja kaszubszczyzny w okolicach Chmielna i Sierakowic. Społeczny wymiar użycia języka kaszubskiego.Condition of Kashubian language in Chmielno and Sierakowice area. The use of Kashubian - social dimension.
Postawy mieszkańców Gminy Jastarnia wobec możliwości wprowadzenia języka kaszubskiego jako języka pomocniczego w Urzędzie Gminy w JastarniThe attitudes of Jastarnia inhabitians toward introduction Kashubian language as auxiliary language in Municipal Office of Jastarnia.
Język kaszubski w kulturze młodych Kaszubów.Kashubian language in Kashubian youth culture.
Rewitalizacja języka na przykładzie języka kaszubskiegoLanguage revitalization. The kashubian case
Motywy biblijne w twórczości wybranych poetów kaszubskich.The bible motives in caschubian poetry - choosen examples.
Tożsamość kaszubska młodziezy powiatu kościerskiego'Kashubian Identity of the Youth of Kościerzyna District'
Słabe gleby i surowy klimat Pojezierza Kaszubskiego wpływają na opóźnienie czasu kwitnienia truskawek i krótszy okres wegetacyjnyThe poor soils and harsh climate of the Kashubian Lake District have the effect of delaying the time of flowering of the strawberries and shortening the growing season
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wniosek Polski o rejestrację nazwy truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejPursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Poland’s application to register the name Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna was published in the Official Journal of the European Union
Pojezierze Kaszubskie charakteryzuje się nieco surowszym klimatem niż otaczające go krainyThe Kashubian Lake District is characterised by a slightly harsher climate than surrounding areas
Media po Kaszubsku, ich rola i funkcje dawniej i współczesnieKashubian Media, Their Role in the Past and Present
Prasa kaszubska w II RzeczpospolitejCassubian press at the time of Second Polish Republic (1918-1939)
Środowisko przyrodnicze Pojezierza Kaszubskiego różni się od otaczających obszarów warunkami naturalnymi: klimatem, rzeźbą terenu i rodzajem glebThe natural environment in the Kashubian Lake District is different from that of surrounding areas in terms of climate, relief and soil type
Truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna produkowana jest na obszarze powiatu kartuskiego, powiatu kościerskiego, powiatu bytowskiego oraz gminy Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce oraz CewiceTruskawka kaszubska or kaszëbskô malëna is produced in the Kartuski, Kościerski and Bytowski districts, as well as in the municipalities of Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce and Cewice
Zdaniem ‧ % pytanych osób truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna produktem charakterystycznym dla KaszubSome ‧ % of those asked thought considered truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna to be a product typical of Kashubia
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOGCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (PGI
Duchowe aspekty śmierci w świetle kaszubskiej ARS MORIENDI na przykładzie parafii Prokowo.Spiritual aspects of death in Kashubian ars moriendi based on the parish of Prokowo
Ponadto, truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna charakteryzuje się smakiem słodszym od owoców pochodzących z innych regionówFurthermore, truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna strawberries are characteristically sweeter in flavour than fruit from other regions
Możliwości wykorzystania walorów turystycznych Pojezierza Kaszubskiego w czasie szkolnych wycieczek geograficznychExploitation Prospects of the Kashubian Lake District Touristic Advantages in Geographic School Trips
Renomę truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna oraz jej silny związek z obszarem geograficznym określonym w punkcie ‧ potwierdzają również wyniki badań konsumenckichThe reputation of truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna and its strong links with the geographical area specified in are also confirmed by the results of consumer surveys
O renomie truskawki kaszubskiej świadczą także działania podejmowane przez odbiorców (chłodnie i zakłady przetwórcze), którzy pozostawiają rezerwy na potrzeby skupu truskawek kaszubskich lub kaszëbskô malëna pojawiających się później niż truskawki z innych regionów krajuMeasures taken by buyers (cold storage facilities and processing plants) also reflect the good reputation enjoyed by the truskawka kaszubska, as they leave reserves for purchasing truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna, which appear later than strawberries from other regions of Poland
Kwestia kaszubska w XIX wiekuThe matter of Cassubia in the 19th century
Kaszubska polityka symboliKashubian Politics of Symbol
Sytuacja prawna mniejszości kaszubskiej w PolsceLegal states of Cassubian minority in Poland
Działania na rzecz kultuty kaszubskiej w powiecie kartuskim w kontekście szans jakie pojawiły się po akcesji Polski do Unii EuropejskiejKashub culture after Polish accession to the European Union
Showing page 1. Found 26923 sentences matching phrase "język kaszubski".Found in 8.97 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.