pronunciation: IPA: kaˈlɔrjja

Translations into English:

 • calorie   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  amount of heat to raise 1 gram of water by 1°C
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
   
  fiz. fizyka pozaukładowa jednostka ciepła równa ilości ciepła potrzebnej do pogrzania 1 grama wody o 1 kelwin;
   
  amount of heat to raise 1 gram of water by 1°C
 • gram calorie   
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
 • small calorie   
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
 • calory   

Other meanings:

 
pot. potocznie kilokaloria

Example sentences with "kaloria", translation memory

add example
pl Ma mało kalorii
en Is actually very low in fat
pl Kit, dzięki za kalorie
en Kit thanks, for the calories
pl energia metaboliczna ‧ g suchej masy sorgo o teoretycznej ‧ % zawartości garbnika wynosi u drobiu ‧ K kalorii
en Poultry-metabolisable energy of ‧ g of sorghum dry matter with a theoretical tannin content of ‧ %: ‧ K calories
pl Leczenie należy wprowadzać wraz z dietą umiarkowanie ograniczającą spożycia kalorii. żn
en The treatment should be introduced with a mildly reduced calorie diet. d ro
pl kalorii dziennie
en Eight hundred calories a day
pl Pacjenci powinni stosować dietę zawierającą około ‧ % kalorii pochodzących z tłuszczów
en The patient should be on a diet in which about ‧ % of the calories come from fat
pl Wiesz, ile kalorii to coś ma?
en Do you know how many calories you' re talking about?
pl Przypuszczam, że przez to, że spalam dość dużo kalorii
en I guess ' cause I...I burn up so many calories
pl To ma mnóstwo kalorii!
en This is gonna have a lot of calories!
pl Z pewnością wiadomo państwu, że ostatnie badania jednoznacznie wykazały, że w latach pięćdziesiątych XX wieku spożywaliśmy większe dawki kalorii.
en As I am sure you are fully aware, the latest studies have clearly established that we probably had a higher intake of calories in the 1950s.
pl Daj spokój, Spalam przecież tony kalorii
en Come on, I' m burning tons of calories
pl Właściwe zakresy temperatur uzależnione są od wielu czynników, w tym na przykład rasy, wieku, poziomu kalorii w karmie, wagi, etapu laktacji oraz rodzaju warunków otoczenia
en Appropriate temperature ranges are dependent on a number of factors including, for example, breed, age, caloric intake, weight, stage of lactation and type of environment
pl U pacjentów z zespołem Pradera-Willego leczenie powinno być zawsze połączone z ograniczeniem kalorii w diecie
en In patients with PWS, treatment should always be in combination with a calorie-restricted diet
pl Kurz ma dużo, czy mało kalorii?
en So, high in fat or low in fat, dust?
pl Spaliłem kalorię na treningu
en Burned some serious calories during physio today
pl Mają ‧ kalorii
en That' s ‧ calories
pl Zacznij liczyć kalorie
en Start counting the calories
pl Jeśli wskazane jest dodatkowe spożycie kalorii, zaleca się podawanie produktu bezbiałkowego
en If caloric supplementation is indicated, a protein-free product is recommended
pl jest zdania, że media (TV, radio i Internet) pozostają niezwykle użytecznym narzędziem pedagogicznym w uczeniu zdrowego żywienia oraz że za ich pomocą powinno się udzielać konsumentom praktycznych rad, które pozwoliłyby im znaleźć równowagę pomiędzy codziennym spożyciem kalorii i wydatkowaniem energii, ale że ostateczny wybór należy pozostawić konsumentom
en Believes that the media (TV, radio and the Internet) are now more than ever before an essential teaching device for learning about nutritional health and one which should offer practical advice to consumers in order to enable them to establish the right balance between daily calorie consumption and energy expenditure and ultimately give them freedom of choice
pl Zupełnie jak trening lekkoatletyczny przed olimpiadą...liczyła każdą kalorię... szła do łóżka każdej nocy o
en Like an athlete training for the Olympic Games... she counted every calorie... went to bed every night at
pl Stosownie do tej mapy, jeżeli chcemy stracić funt dzień... musimy palić dwa razy tak wiele kalorie jak jemy
en According to this chart, if we want to lose a pound a day... we have to burn twice as many calories as we eat
pl Znane jednostki energii: J (dżul), e (erg), c (kaloria termodynamiczna), cal (kaloria IT), eV (elektronowolt), HPh (koniogodzina), Wh (watogodzina), flb (stopofunt), BTU
en Supported energy units: J (Joule), e (erg), c (Thermodynamic calorie), cal (IT calorie), eV (electronvolt), HPh (Horsepower-hour), Wh (Watt-hour), flb (foot-pound), BTU
Showing page 1. Found 56 sentences matching phrase "kaloria".Found in 0.375 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.