pronunciation: IPA: kaˈlɔrjja

Translations into English:

 • calorie   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  amount of heat to raise 1 gram of water by 1°C
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
   
  fiz. fizyka pozaukładowa jednostka ciepła równa ilości ciepła potrzebnej do pogrzania 1 grama wody o 1 kelwin;
   
  amount of heat to raise 1 gram of water by 1°C
 • gram calorie   
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
 • small calorie   
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
 • calory   

Other meanings:

 
pot. potocznie kilokaloria

Example sentences with "kaloria", translation memory

add example
Narzędzie do zarządzania bazą danych przepisów. Zawiera pełne wsparcie dla tworzenia i usuwania składników, jak również obliczania ilości kalorii, witamin, cukrów itd., co pomaga w stosowaniu diet. Inne zalety to elastyczność i możliwości dalszego rozszerzaniaA & kde; recipe tool that can manage a recipe database with an easy-to-use interface. Full support for creating and removing ingredients as well as units; helps with diets, can calculate the amount of calories, vitamins, carbohydrates etc. Other advantages are its flexilibity and potential to extend further
Przypuszczam, że przez to, że spalam dość dużo kaloriiI guess ' cause I...I burn up so many calories
Stosownie do tej mapy, jeżeli chcemy stracić funt dzień... musimy palić dwa razy tak wiele kalorie jak jemyAccording to this chart, if we want to lose a pound a day... we have to burn twice as many calories as we eat
Z pewnością wiadomo państwu, że ostatnie badania jednoznacznie wykazały, że w latach pięćdziesiątych XX wieku spożywaliśmy większe dawki kalorii.As I am sure you are fully aware, the latest studies have clearly established that we probably had a higher intake of calories in the 1950s.
Wiesz, ile kalorii to coś ma?Do you know how many calories you' re talking about?
To ma mnóstwo kalorii!This is gonna have a lot of calories!
Wartości AUC były odpowiednio około ‧ razy i ‧ razy większe (Cmax około ‧, ‧ i ‧ razy większe), kiedy lapatynib podawany był z jedzeniem o małej zawartości tłuszczu (‧ % tłuszczu [ ‧ kalorii ]) lub z jedzeniem o dużej zawartości tłuszczu (‧ % tłuszczu [ ‧ kalorii ]Lapatinib AUC values were approximately ‧-and ‧-fold higher (Cmax approximately ‧ and ‧ fold higher) when administered with a low fat (‧ % fat [ ‧ calories ]) or with a high fat (‧ % fat [ ‧ calories ]) meal, respectively
Znane jednostki energii: J (dżul), e (erg), c (kaloria termodynamiczna), cal (kaloria IT), eV (elektronowolt), HPh (koniogodzina), Wh (watogodzina), flb (stopofunt), BTUSupported energy units: J (Joule), e (erg), c (Thermodynamic calorie), cal (IT calorie), eV (electronvolt), HPh (Horsepower-hour), Wh (Watt-hour), flb (foot-pound), BTU
Jeśli wskazane jest dodatkowe spożycie kalorii, zaleca się podawanie produktu bezbiałkowegoIf caloric supplementation is indicated, a protein-free product is recommended
Coraz większa liczba środków spożywczych, które nie są przeznaczone jednoznacznie dla potrzeb żywienia dietetycznego, wprowadzana jest na rynek z tego typu informacjami, jak również z uwagami o zdolności produktu do ograniczania przyswajania kaloriiA growing number of foods not specifically designed for weight control are marketed with the use of the such references and reference to the product's ability to reduce the available energy from the diet
jest zdania, że media (TV, radio i Internet) pozostają niezwykle użytecznym narzędziem pedagogicznym w uczeniu zdrowego żywienia oraz że za ich pomocą powinno się udzielać konsumentom praktycznych rad, które pozwoliłyby im znaleźć równowagę pomiędzy codziennym spożyciem kalorii i wydatkowaniem energii, ale że ostateczny wybór należy pozostawić konsumentomBelieves that the media (TV, radio and the Internet) are now more than ever before an essential teaching device for learning about nutritional health and one which should offer practical advice to consumers in order to enable them to establish the right balance between daily calorie consumption and energy expenditure and ultimately give them freedom of choice
To ma tyle kaloriiIt' s full of carbohydrates
energia metaboliczna ‧ g suchej masy sorgo o teoretycznej ‧ % zawartości garbnika wynosi u drobiu ‧ K kaloriiPoultry-metabolisable energy of ‧ g of sorghum dry matter with a theoretical tannin content of ‧ %: ‧ K calories
Podczas stosowania leku Xenical należy stosować zbilansowaną dietę o kontrolowanej zawartości kalorii, bogatą w owoce i warzywa, w której około ‧ % kalorii pochodzi z tłuszczówXenical should be taken with a well-balanced, calorie controlled diet that is rich in fruit and vegetables and contains an average of ‧ % of the calories from fat
Teoretycznie będzie mniej kaloriiBye.- Supposed to be less calories
Pacjent powinien stosować dietę zawierającą około ‧ % kalorii pochodzących z tłuszczów, bogatą w warzywa i owoceThe patient should be on a diet in which about ‧ % of the calories come from fat, and which is rich in fruit and vegetables
Oczywiście, jeśli uzupełnię kalorie...... mogę wrócić do rozmowyAll of a sudden, I' m too weak to speak.But of course, it you turn me on to some calories, I' il see if I can get behind some conversation
Liczenie kalorii, lekcje kickboxingu i peelingiCarb counting and kickboxing classes and chemical peels
kalorii na obiadcalories for lunch
Ma mało kaloriiIs actually very low in fat
" ‧ kalorii dla Niemców, ‧ kalorii dla Polaków, ‧ kalorii dla mieszkańców getta "- To teraz będzie głód zamiast epidemii tyfusucalories a day for Germans, ‧ calories for Poles, ‧ calories for residents of the ghetto
Tak się składa, że sałata ma dużo kaloriiLettuce is actually very high in fat, yes
Szkoda mi ludzi, którzy liczą kalorieI feeI bad for people who count calories
Daj spokój, Spalam przecież tony kaloriiCome on, I' m burning tons of calories
Zacznij liczyć kalorieStart counting the calories
Showing page 1. Found 56 sentences matching phrase "kaloria".Found in 0.352 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.