pronunciation: IPA: kaˈlɔrjja

Translations into English:

 • calorie   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  amount of heat to raise 1 gram of water by 1°C
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
   
  fiz. fizyka pozaukładowa jednostka ciepła równa ilości ciepła potrzebnej do pogrzania 1 grama wody o 1 kelwin;
   
  amount of heat to raise 1 gram of water by 1°C
   
  amount of heat to raise 1 gram of water by 1°C
 • gram calorie   
  (Noun  )
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
 • small calorie   
  (Noun  )
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
 • Calorie   
  (Noun  )
 • calory   
 • kilocalorie   
  (Noun  ) (noun   )
 • kilogram calorie   
  (Noun  )
 • large calorie   
  (Noun  )
 • nutritionist’s calorie   
  (Noun  )

Other meanings:

 
pot. potocznie kilokaloria

Example sentences with "kaloria", translation memory

add example
pl Przypuszczam, że przez to, że spalam dość dużo kalorii
en I guess ' cause I...I burn up so many calories
pl bez uszczerbku dla dyrektywy ‧/‧/WE informacje, które wskazują na właściwości umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, lub też na okres potrzebny do możliwej dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub możliwych do stracenia kilogramów, jak też na zmniejszanie uczucia głodu bądź wywoływanie uczucia sytości, a także na ograniczanie przyswajania kalorii, o ile te informacje nie zostaną uzasadnione naukowo i przekazane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
en without prejudice to Directive ‧/‧/EC, claims which make reference to slimming or weight control, or to the rate or amount of weight loss which may result from their use or to a reduction in the sense of hunger or an increase in the sense of satiety or to the reduction of the available energy from the diet, unless scientifically substantiated and notified in accordance with this Regulation
pl Pacjent powinien pozostawać na zrównoważonej, umiarkowanie niskokalorycznej diecie, w której około ‧ % kalorii pochodzi z tłuszczów
en The patient should be on a nutritionally balanced, mildly hypocaloric diet that contains approximately ‧ % of calories from fat
pl Ciągle zapominam, ile to ma kalorii
en I keep forgetting how many calories are in these
pl kalorii na obiad
en calories for lunch
pl Kurz ma dużo, czy mało kalorii?
en So, high in fat or low in fat, dust?
pl jest zdania, że media (TV, radio i Internet) pozostają niezwykle użytecznym narzędziem pedagogicznym w uczeniu zdrowego żywienia oraz że za ich pomocą powinno się udzielać konsumentom praktycznych rad, które pozwoliłyby im znaleźć równowagę pomiędzy codziennym spożyciem kalorii i wydatkowaniem energii, ale że ostateczny wybór należy pozostawić konsumentom
en Believes that the media (TV, radio and the Internet) are now more than ever before an essential teaching device for learning about nutritional health and one which should offer practical advice to consumers in order to enable them to establish the right balance between daily calorie consumption and energy expenditure and ultimately give them freedom of choice
pl Ciekawe, czy te kalorie się liczą
en I wonder if these calories count
pl Właściwe zakresy temperatur uzależnione są od wielu czynników, w tym na przykład rasy, wieku, poziomu kalorii w karmie, wagi, etapu laktacji oraz rodzaju warunków otoczenia
en Appropriate temperature ranges are dependent on a number of factors including, for example, breed, age, caloric intake, weight, stage of lactation and type of environment
pl Jeśli wskazane jest dodatkowe spożycie kalorii, zaleca się podawanie produktu bezbiałkowego
en If caloric supplementation is indicated, a protein-free product is recommended
pl U pacjentów z zespołem Pradera-Willego leczenie powinno być zawsze połączone z ograniczeniem kalorii w diecie
en In patients with PWS, treatment should always be in combination with a calorie-restricted diet
pl Spaliłem kalorię na treningu
en Burned some serious calories during physio today
pl Jak w każdym przypadku programu leczenia otyłości, nadmierne spożycie tłuszczu i kalorii osłabić efekt zmniejszenia masy ciała
en As with any weight-control program, over-consumption of fat and calories may reduce any weight loss effect
pl Niezbędne było dysponowanie w każdej chwili wystarczającą ilością kalorii, pozwalającą podołać trudnym warunkom pracy w kamieniołomach
en It was essential to have sufficient calories at all times to cope with the difficult working conditions in the quarries
pl Teoretycznie będzie mniej kalorii
en Bye.- Supposed to be less calories
pl redukcja energii metabolicznej drobiu dla ‧ g suchej masy sorgo wynosi ‧ K kalorii za każdy dodatkowy punkt procentowy garbnika
en Reduction of the poultry-metabolisable energy of ‧ g of sorghum dry matter per additional percentage point of tannin: ‧ K calories
pl Wiesz, ile kalorii to coś ma?
en Do you know how many calories you' re talking about?
pl Pacjent powinien stosować dietę zawierającą około ‧ % kalorii pochodzących z tłuszczów, bogatą w warzywa i owoce
en The patient should be on a diet in which about ‧ % of the calories come from fat, and which is rich in fruit and vegetables
pl Narzędzie do zarządzania bazą danych przepisów. Zawiera pełne wsparcie dla tworzenia i usuwania składników, jak również obliczania ilości kalorii, witamin, cukrów itd., co pomaga w stosowaniu diet. Inne zalety to elastyczność i możliwości dalszego rozszerzania
en A & kde; recipe tool that can manage a recipe database with an easy-to-use interface. Full support for creating and removing ingredients as well as units; helps with diets, can calculate the amount of calories, vitamins, carbohydrates etc. Other advantages are its flexilibity and potential to extend further
pl energia metaboliczna ‧ g suchej masy sorgo o teoretycznej ‧ % zawartości garbnika wynosi u drobiu ‧ K kalorii
en Poultry-metabolisable energy of ‧ g of sorghum dry matter with a theoretical tannin content of ‧ %: ‧ K calories
pl Zupełnie jak trening lekkoatletyczny przed olimpiadą...liczyła każdą kalorię... szła do łóżka każdej nocy o
en Like an athlete training for the Olympic Games... she counted every calorie... went to bed every night at
pl Ma mało kalorii
en Is actually very low in fat
pl Oczywiście, jeśli uzupełnię kalorie...... mogę wrócić do rozmowy
en All of a sudden, I' m too weak to speak.But of course, it you turn me on to some calories, I' il see if I can get behind some conversation
pl Leczenie należy wprowadzać wraz z dietą umiarkowanie ograniczającą spożycia kalorii. żn
en The treatment should be introduced with a mildly reduced calorie diet. du
Showing page 1. Found 56 sentences matching phrase "kaloria".Found in 0.341 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.