Translations into English:

 • hearse   
  (Noun  ) (noun   )
   
  vehicle for taking dead body to grave
   
  vehicle for transporting dead
   
  vehicle for transporting dead
 • caravan     
  (Noun  ) (noun   )
 • bier   
  (noun   )
 • van     
  (Noun  ) (noun   )

Other meanings:

 
Pojazd cmentarny
 
wóz pogrzebowy
 
Pojazd smutny
 
Pojazd ponury
 
Pojazd do przewożenia zmarłych
 
pojazd żałobny
 
Wehikuł żałobny
 
Pojazd ostatni
 
Pojazd smętny
 
wiezie ostatni raz
 
Pojazd służący do przewozu ubitej zwierzyny w czasie polowania
 
Wehikuł smutku
 
Pojazd, za którym rusza kondukt
 
smutny pojazd
 
pogrzebowy pojazd
 
Pojazd pogrzebowy

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

Karawan Śmierci
Caravan of Death
karawana
caravan; train; wagon train
psy szczekają, karawana idzie dalej
the dogs bark, but the caravan goes on

Example sentences with "karawan", translation memory

add example
pl Karawana podzielona na pół!
en The caravan' s cut in half!
pl Wykorzystywana jest ponadto dla celów dekoracyjnych, oraz m.in. w transporcie drogowym (np. samochody, autokary, karawany, przyczepy kempingowe), w transporcie morskim (jachty), w przemyśle meblowym i produkcji drzwi
en It is also used for more decorative purposes in, inter alia, road transports (e.g. cars, coaches, caravans, camping cars), maritime transports (yachts), furniture industry and doors
pl Przecięli karawanę na pół
en They cut off the cara v an in the middle
pl Po co ci jakaś mała karawana?
en What' s the fuss about one little caravan?
pl Ale pożyczam twój karawan
en But I' m borrowing your car
pl Stary Twardzielu, pilnuj karawany!
en Old Diehard, protect the caravan!
pl Może nawet doświadczyć widoku 90 objuczonych karawanów wzniecających tumany żwiru na wiejskich drogach, gdzie spacerują matki z dziećmi.
en He could even enjoy the spectacle of 90 lorries laden with gravel churning up the country lanes where parents walk with their children.
pl Tylko pójdę wrzucić te do karawanu
en I' il just go dump these in the hearse
pl Ale mimo wszystko dobrze jest się dowiedzieć, Karawan jest po prostu pojazdem dość śmiesznym by pomieścić wszystkich członków naszej małej orkiestry, i, oczywiście, nasze niezbędne instrumenty w wieku ignoranckiej miniaturyzacji
en Though it is so kind of you to inquire, The hearse is simply a vehicle commodious enough to accommodate all the members of our ensemble,And, of course, our instruments contrived in an age ignorant of miniaturization
pl Samochody pogrzebowe (karawany) oznaczają pojazdy silnikowe kategorii M przeznaczone do transportu zmarłych, posiadające do tego celu specjalne wyposażenie
en Hearses means motor vehicles of category M intended for the transport of deceased people and having special equipment for such purpose
pl Karawana z Missouri i Arkansas obozuje w Mountain Meadows
en A wagon train from Missouri and Arkansas is camped at the Mountain Meadows
pl Moja karawana, Daniel?
en My trailer, Daniel?
pl Ja poprowadzę karawanę
en I will be leading the caravan
pl Samochody kempingowe, samochody sanitarne i karawany
en Motor-Caravans, Ambulances and Hearses
pl Tylko nie karawan!
en Stay away from there!
pl Złoto ze statków, kopalń i karawan
en Gold from ships, mines and caravans
pl Ja poprowadzę karawanę
en I will lead the caravan
pl I was tam nie zbrakło, sułtani z długim cybuchem, omdlewający w altanach pod pieszczotami bajader, was, giaurzy, jatagany i fezy, ani was, bladawe pejzaże dytyrambicznych krain, ukazujące nam czasem palmy i jodły o krok od siebie, na prawo tygrysy, na lewo lwa, na horyzoncie tatarskie minarety, a na pierwszym planie rzymskie ruiny i odpoczywającą karawanę - wszystko to pośród pięknie wysprzątanej dziewiczej puszczy, przeciętej prostopadłym snopem słonecznych promieni drżących na wodzie, od której szarostalowego tła odbijają białymi bąblami pływające tu i tam łabędzie.
en And you, too, were there, Sultans with long pipes reclining beneath arbours in the arms of Bayaderes; Djiaours, Turkish sabres, Greek caps; and you especially, pale landscapes of dithyrambic lands, that often show us at once palm trees and firs, tigers on the right, a lion to the left, Tartar minarets on the horizon; the whole framed by a very neat virgin forest, and with a great perpendicular sunbeam trembling in the water, where, standing out in relief like white excoriations on a steel-grey ground, swans are swimming about.
pl Samochody kempingowe, samochody sanitarne i karawany
en Motor-caravans, ambulances and hearses
pl Teatr jako terapia wspierająca alkoholików w przezwyciężaniu nałogu. Analiza studium przypadku Teatru Karawana
en Theatre as a supportive therapy of alcoholics in overcoming addiction. Case study of Theatre Karawana
pl W karawanie, pod podłogą
en It' s in the hearse under the floorboards
pl Karawana ruszająca do Madian oczekuje ciebie i twego syna
en A caravan for Midian awaits you and your son
pl Nawet karawana wyjeżdżająca z St Joe nie miała tyle ładunku ile pan tam wziął!
en Well, a covered wagon pulling out of St Joe didn' t take near as much supplies as you got here, Mr O' Day!
pl – Dzień dobry – powiedział Mały Książę. – Dzień dobry – odrzekł kwiat. – Gdzie są ludzie? – grzecznie zapytał Mały Książę. Kwiat widział kiedyś przechodzącą karawanę.
en < Good morning, > said the little prince. < Good morning, > said the flower. < Where are the men? > the little prince asked, politely. The flower had once seen a caravan passing.
Showing page 1. Found 81 sentences matching phrase "karawan".Found in 0.468 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.