Translations into English:

 • hearse   
  (Noun  ) (noun   )
   
  vehicle for taking dead body to grave
   
  vehicle for transporting dead
 • bier   
  (noun   )
 • caravan     
  (noun   )

Other meanings:

 
Pojazd cmentarny
 
wóz pogrzebowy
 
Pojazd smutny
 
Pojazd ponury
 
Pojazd do przewożenia zmarłych
 
pojazd żałobny
 
Wehikuł żałobny
 
Pojazd ostatni
 
Pojazd smętny
 
wiezie ostatni raz
 
Pojazd służący do przewozu ubitej zwierzyny w czasie polowania
 
Wehikuł smutku
 
Pojazd, za którym rusza kondukt
 
smutny pojazd
 
pogrzebowy pojazd
 
Pojazd pogrzebowy

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

Karawan Śmierci
Caravan of Death
karawana
caravan
psy szczekają, karawana idzie dalej
the dogs bark, but the caravan goes on

Example sentences with "karawan", translation memory

add example
pl Zawróć ten karawan i zjeżdżaj
en Turn that rig around and get it down the hill
pl Pan Lai Xi nie chciał, by bandyci przejęli karawanę
en Sir Lai Xi didn' t want bandits to g e t th e caravan
pl Karawana z Missouri i Arkansas obozuje w Mountain Meadows
en A wagon train from Missouri and Arkansas is camped at the Mountain Meadows
pl Karawana podzielona na pół!
en The caravan' s cut in half!
pl To ich karawan
en That' s their hearse
pl Moi synowie i ja przyjrzymy się karawanie
en My sons and I will look things over
pl Dogonić karawanę!
en Catch up with the caravan!
pl Nie zobaczysz przyczepy za karawanem, Ryder./ Egipcjanie próbowali,/ i ponieśli porażkę./ Nie zabierzesz pieniędzy/ ze sobą./ Ryder, nie możesz/ zabrać pieniędzy ze sobą
en You never see a U- Haul behind a hearse, Ryder./ The Egyptians tried it.It doesn' t work./ You can' t take the money with you./ Ryder?/ You can' t take the money with you
pl Karawany słoni-- Mogą chcieć wywieść go na słoniu
en The elephant caravans-- They might be tying to take him out on an elephant
pl Tylko pójdę wrzucić te do karawanu
en I' il just go dump these in the hearse
pl Armia Żelaznej Bramy przekazuje karawanę wojskom granicznym
en The lron- Gate Pass Army deli v ers this cara v an to the troops of Frontier Pass
pl I was tam nie zbrakło, sułtani z długim cybuchem, omdlewający w altanach pod pieszczotami bajader, was, giaurzy, jatagany i fezy, ani was, bladawe pejzaże dytyrambicznych krain, ukazujące nam czasem palmy i jodły o krok od siebie, na prawo tygrysy, na lewo lwa, na horyzoncie tatarskie minarety, a na pierwszym planie rzymskie ruiny i odpoczywającą karawanę - wszystko to pośród pięknie wysprzątanej dziewiczej puszczy, przeciętej prostopadłym snopem słonecznych promieni drżących na wodzie, od której szarostalowego tła odbijają białymi bąblami pływające tu i tam łabędzie.
en And you, too, were there, Sultans with long pipes reclining beneath arbours in the arms of Bayaderes; Djiaours, Turkish sabres, Greek caps; and you especially, pale landscapes of dithyrambic lands, that often show us at once palm trees and firs, tigers on the right, a lion to the left, Tartar minarets on the horizon; the whole framed by a very neat virgin forest, and with a great perpendicular sunbeam trembling in the water, where, standing out in relief like white excoriations on a steel-grey ground, swans are swimming about.
pl Tylko nie karawan!
en Stay away from there!
pl Dzień drogi od Bagdadu... karawana na pustyni
en A day' s journey from Bagdad... a caravansary in the desert
pl Najeżdżałem karawany Memnona, przechwytywałem dostawy dla jego wojsk, a mimo to jego armia zalewała kolejne kraje niczym potop
en I have raided Memnon' s caravans, broken the supply lines to his troops...... but he still swept across the land like a plague
pl Prosiłem, by mi pomógł pilnować karawany
en l ' v e asked him to help guard the cara v an
pl Gwidon z Lusignan i Reginald z Chatillon z templariuszami napadli na saraceńską karawanę
en Guy de Lusignan and Reynald de Chatillon with the Templars have attacked the Saracen caravan
pl Z pewnością wiedzą państwo, że znaczna większość posłów do PE jest gotowa udzielić poparcia tej drodze i chciałbym zaapelować do państwa - przy pomocy dowcipu - aby zostawić krytyków i szczekające psy na poboczu i aby karawana poszła dalej.
en You are no doubt aware that a large majority of MEPs are ready to lend their backing to this route and I would like to urge you, with a quip, to leave the critics and the barking dogs to make their racket on the sidelines.
pl Spójrz dziadku, to karawana
en Look grandfather, it' s the caravan
pl Ale mimo wszystko dobrze jest się dowiedzieć, Karawan jest po prostu pojazdem dość śmiesznym by pomieścić wszystkich członków naszej małej orkiestry, i, oczywiście, nasze niezbędne instrumenty w wieku ignoranckiej miniaturyzacji
en Though it is so kind of you to inquire, The hearse is simply a vehicle commodious enough to accommodate all the members of our ensemble,And, of course, our instruments contrived in an age ignorant of miniaturization
pl Stary Twardzielu, pilnuj karawany!
en Old Diehard, protect the caravan!
pl Karawana ruszająca do Madian oczekuje ciebie i twego syna
en A caravan for Midian awaits you and your son
pl Znalazłam nową karawanę, rodzinę
en I found a caravan, a family
pl Te sprzyjające warunki uczyniły bezpośrednie otoczenie Gyula i Békéscsaba ważnym przystankiem dla karawan kupieckich zdążających z Bałkanów na targi w Wiedniu
en The fortunate coincidence of these conditions made the immediate environment of Gyula and Békéscsaba an important stop-over for market caravans heading from the Balkans to the fairs in Vienna
pl To nie karawana
en That' s not the caravan
Showing page 1. Found 81 sentences matching phrase "karawan".Found in 0.799 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.