pronunciation: IPA: ˈkarʧ̑ɔx  

Translations into English:

 • artichoke       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  Cynara scolymus
   
  bot. botanika Cynara scolymus ; rodzaj wieloletnich roślin z rodziny astrowatych;
   
  A tall, thistlelike composite plant, ''Cynara scolymus'', native to the Mediterranean region, of which the numerous scalelike bracts and receptacle of the immature flower head are eaten as a vegetable.
   
  bot. botanika Cynara scolymus; rodzaj wieloletnich roślin z rodziny astrowatych;
   
  Vegetable
 • cynara   
 • globe artichokes   

Other meanings:

 
artichoke (Cynara scolymus)
 
archit. architektura, architektoniczny dekoracja architektoniczna przypominająca tę roślinę;

Picture dictionary

artichoke
artichoke

Similar phrases in dictionary Polish English. (8)

karczoch (warzywo)
globe artichokes
karczoch hiszpanski
thistle; cardoon
karczoch jerozolimski
jerusalem artichokes
karczoch zwyczajny
artichoke; cynara scolymus; globe artichoke
karczochy
globe artichokes; cardoons
karczochy kuliste
globe artichokes

    Show declension

Example sentences with "karczoch", translation memory

add example
pl NORMA DLA KARCZOCHÓW
en STANDARD FOR ARTICHOKES
pl Jednakże, wszystkie przepisy rozdziału ‧ stosuje się w odniesieniu do upraw buraków cukrowych, karczochów jerozolimskich lub korzeni cykorii na gruntach odłogowanych, w taki sam sposób jak w przypadku, gdy taka płatność została dokonana
en However, all the provisions of Chapter ‧ shall apply to sugarbeet, Jerusalem artichokes and chicory roots grown on land set aside in the same way as if such a payment were made
pl Światło jest bardzo ważnym czynnikiem klimatycznym kształtującym cechy jakościowe Carciofo Spinoso di Sardegna, a intensywność nasłonecznienia, w szczególności w okresie zimowym, wpływa również na wytwarzanie substancji zapasowych, takich jak węglowodany, które wpływają na smak produktu i sprawiają, że karczochy te szczególnie nadają się do spożywania w stanie świeżym
en Sunlight is a very important climatic factor in determining the qualitative characteristics of the Carciofo Spinoso di Sardegna, particularly the intensity of the sun's rays which, even in the winter months, influences the production of the plant's reserves, such as carbohydrates, which govern its taste, making the artichoke particularly well suited to being eaten uncooked
pl Nie lubię karczochów
en I hate artichoke
pl Dziesięć procent liczby karczochów niespełniających wymogów tej klasy ani wymogów minimalnych, z wyjątkiem produktu zaczynającego gnić, z obiciami lub innym uszkodzeniem powodującym, że nie nadaje się on do spożycia
en Ten per cent by number of artichokes satisfying neither the requirements of the class nor the minimum requirements, with the exception of produce affected by rotting or any other deterioration rendering it unfit for consumption
pl świeżo owocowy, czysty i wyraźny zapach oliwki z ziołowymi nutami karczocha i drugoplanowymi nutami białych owoców
en fresh, clean and clear olive fruitiness with grassy notes of artichoke and secondary white fruit aromas
pl Cynara cardunculus L.- Karczoch hiszpański (kard
en Cynara cardunculus L.- Cardoon
pl załącznik I/‧ do rozporządzenia Komisji nr ‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧, ustanawiający wspólne normy jakości niektórych produktów wymienionych w załączniku I B do rozporządzenia nr ‧, ustanawia normy dla karczochów
en whereas Annex I/‧ to Commission Regulation No ‧, as last amended by Regulation (EC) No ‧, laying down common quality standards for certain products listed in Annex I B to Regulation No ‧ lays down standards for artichokes
pl Co się tyczy benzoesanu emamektyny, wniosek taki złożono w odniesieniu do stosowania w przypadku owoców ziarnkowych, brzoskwiń i nektaryn, winogron stołowych i do produkcji wina, truskawek, pomidorów, oberżyny, papryki, dyniowatych (z jadalną lub niejadalną skórką), kalafiora, brokułów, kapusty głowiastej, sałaty i innych warzyw sałatowych, endywii, ziół, świeżej fasoli (w strąkach lub bez), grochu (w strąkach) i karczochów
en As regards emamectin benzoate, such an application was made for the use on pome fruit, peaches and nectarines, table and wine grapes, strawberries, tomatoes, aubergines, pepper, cucurbits (edible and inedible peel), cauliflower, broccoli, head cabbage, lettuce and other salad plants, scarole, herbs, fresh beans (with and without pods), peas with pods and artichokes
pl W tym celu oraz dla zapewnienia przejrzystości na światowym rynku powinno się wziąć pod uwagę normy dla karczochów zalecane przez Grupę Roboczą ds. Normalizacji Produktów Łatwo Psujących się i Rozwoju jakości Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG/NZ
en To that end, and in the interest of preserving transparency on the world market, account should be taken of the standard for artichokes recommended by the Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE
pl W odniesieniu do lambda-cyhalotryny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku karczochów kulistych i porzeczek
en As regards lambda-cyhalothrin, such an application was made for the use on globe artichokes and currants
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
pl Cynara cardunculus L.- Karczoch zwyczajny
en Cynara cardunculus L.- Globe artichoke
pl Cynara cardunculus L. – Karczoch zwyczajny
en Cynara cardunculus L.- Globe artichoke
pl Wczoraj był ‧ sierpnia, ‧./ Dzień Pierwszy./ Zostało ‧ dni./ Ugotowałam karczochy/ z sosem holenderskim,/ czyli rozpuszczonym masłem,/ które ubija się z żółtkami/ póki nie osiągnie nirwany./ Czy jest coś lepszego od masła?/ Zawsze, gdy próbujesz czegoś/ co smakuje jak niebo w gębie,/ przyczyną jest masło
en Yesterday was Tuesday,/ August ‧th, ‧./ Day one.‧ days to go./ I cooked artichokes/ with hollandaise sauce/ which is melted butter that' s been whipped/ into a frenzy with egg yolks/ until it' s died and gone to heaven./ And let me say this./ Is there anything better than butter?/ Think it over./ Every time you taste something/ that' s delicious beyond imagining,/ and you say, " What is in this? "/ The answer is always/ going to be " butter. "
pl Rozporządzenia ustanawiające normy handlowe dla tych produktów powinny zostać odpowiednio zmienione, tj. rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiające normy jakości oberżyn i cukinii‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające normy jakości kapusty, kapusty brukselskiej, selera naciowego i szpinaku‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧ oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające normy handlowe dla kalafiorów i karczochów‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr
en The Regulations laying down the marketing standards for those products should therefore be amended accordingly, i.e. Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ laying down quality standards for aubergines and courgettes, as last amended by Regulation (EC) No ‧, Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ laying down quality standards for cabbages, Brussels sprouts, ribbed celery, and spinachs, as last amended by Regulation (EC) No ‧, and Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ laying down marketing standards for cauliflowers and artichokes, as last amended by Regulation (EC) No
pl Karczochy z tej klasy muszą być dobrej jakości
en Artichokes in this class must be of good quality
pl Karczoch jerozolimski
en Jerusalem artichokes
pl Normą handlową dla karczochów objętych kodem CN ‧ jest norma określona w Załączniku do niniejszego rozporządzenia
en The marketing standard for artichokes falling within CN code ‧ ‧ shall be as set out in the Annex
pl Wiersz nr ‧ odnosi się do gruntów odłogowanych wykorzystywanych w produkcji roślin uprawnych innych niż spożywcze, za które nie należą się dopłaty na mocy zasad wdrażających art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (np. burak cukrowy, karczochy Jerusalem oraz korzenie cykorii
en Line ‧ relates to land set aside for the production of non-food crops and on which no payments are made under the rules implementing the first indent of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ (e.g. sugarbeet, Jerusalem artichokes and chicory roots
pl Główna właściwość sera wynika z faktu, że koagulacji mleka dokonuje się wyłącznie przy zastosowaniu podpuszczki pochodzenia roślinnego z suchych koszyczków kwiatowych karczocha hiszpańskiego Cynara cardunculus odmiana Ferocissima oraz karczocha zwyczajnego Cynara scolymus
en The main characteristic of this cheese is that the milk is curdled using only vegetable rennet made from the dried flower heads of the cardoon varieties Cynara cardunculus var. ferocissima and Cynara scolymus
pl Karczoch zwyczajny, wytyczne TG/‧ z
en Artichoke, guideline TG/‧ of
pl Stadium rozwoju oraz stan karczochów muszą być takie, aby umożliwiały, by karczochy
en The development and condition of the artichokes must be such as to enable them
pl rozporządzenia ustanawiające normy w odniesieniu do karczochów, fasoli, grochu, kalafiorów i czosnku nie zawierają przepisów w sprawie wskazania kraju pochodzenia na opakowaniu
en Whereas the Regulations laying down standards for artichokes, beans, peas, cauliflowers and garlic do not contain provisions on the indication of the country of origin on the packaging
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "karczoch".Found in 0.487 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.