Translations into English:

  • globe artichokes   

Example sentences with "karczoch (warzywo)", translation memory

add example
Wczoraj był ‧ sierpnia, ‧./ Dzień Pierwszy./ Zostało ‧ dni./ Ugotowałam karczochy/ z sosem holenderskim,/ czyli rozpuszczonym masłem,/ które ubija się z żółtkami/ póki nie osiągnie nirwany./ Czy jest coś lepszego od masła?/ Zawsze, gdy próbujesz czegoś/ co smakuje jak niebo w gębie,/ przyczyną jest masłoYesterday was Tuesday,/ August ‧th, ‧./ Day one.‧ days to go./ I cooked artichokes/ with hollandaise sauce/ which is melted butter that' s been whipped/ into a frenzy with egg yolks/ until it' s died and gone to heaven./ And let me say this./ Is there anything better than butter?/ Think it over./ Every time you taste something/ that' s delicious beyond imagining,/ and you say, " What is in this? "/ The answer is always/ going to be " butter. "
Niczym ludzki karczochlike a human artichoke
Macie świeże karczochy?Więc sałatka z pomidorów i biała szynkaThen tomato salad and ham
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańczeamending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
Nie dokonuje się żadnych płatności w odniesieniu do gruntów odłogowanych, na których uprawiane są buraki cukrowe, karczochy jerozolimskie lub korzenie cykoriiNo payment shall be made in respect of set-aside land on which sugarbeet, Jerusalem artichokes or chicory roots are grown
Celem normy jest określenie wymagań jakości karczochów po ich przygotowaniu i opakowaniuThe purpose of the standard is to define the quality requirements of artichokes after preparation and packaging
pogorszenie jakości spowodowane działaniem mrozu (karczochydeterioration due to frost
Cynara cardunculus L.- Karczoch hiszpański (kardCynara cardunculus L.- Cardoon
We wszystkich klasach, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych dla każdej klasy i dopuszczalnej tolerancji, karczochy muszą byćIn all classes, subject to the special provisions for each class and the tolerances allowed, the artichokes must be:-intact
Warzywa uprawiane dla owoców lub kwiatów, poza pomidorami (dynie i cukinie, oberżyny, korniszony, karczochy, słodka papryka, itpVegetables grown for their fruit or their flowers, other than tomatoes (marrows and courgettes, aubergines, gherkins, globe artichokes sweet peppers, etc
Te specyficzne cechy mają swoje źródło w silnym związku z terytorium wyspy, który jest szczególnie odpowiedni dla karczocha, zarówno ze względu na tradycyjne techniki upraw, jak i sprzyjające warunki glebowo-klimatyczne i budowę terenuThese particularities derive from the strong link to the island territory, which is particularly suitable both because of traditional growing techniques and the favourable climatic, soil and morphological conditions
Ser ten charakteryzuje się tym, że koagulacji mleka dokonuje się przy zastosowaniu podpuszczki pochodzenia roślinnego z suchych koszyczków kwiatowych karczocha hiszpańskiego Cynara cardunculus odmiana Ferocissima oraz karczocha zwyczajnego Cynara scolymus zawsze w proporcji powyżej ‧ %It is characteristic of this type of cheese that the milk is curdled using at least ‧ % vegetable rennet made from the dried flower heads of the cardoon varieties Cynara cardunculus var. ferocissima and Cynara scolymus
" Filet z wołowiny w świeżym tymianku na poduszeczce z malutkich karczochów z dyniowym cromesqui w papilotach "?" Filet of beef in fresh thyme" on a bed of baby cardoons " with bone marrow cromesqui
Do tej klasy należą karczochy, które nie odpowiadają wymaganiom wyższych klas, ale które spełniają określone powyżej minimalne wymaganiaThis class includes artichokes which do not qualify for inclusion in the higher classes but satisfy the minimum requirements specified above
W odniesieniu do lambda-cyhalotryny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku karczochów kulistych i porzeczekAs regards lambda-cyhalothrin, such an application was made for the use on globe artichokes and currants
Dostosowanie wyżej wymienionych koncesji taryfowych powinno objąć ustanowienie bezcłowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych na przywóz truskawek (kod CN ‧), buraków boćwiny (lub boćwiny szerokoogonowej) oraz karczochów hiszpańskich (kod CN ‧) pochodzących ze SzwajcariiThe adaptation of these concessions should include the opening of new Community tariff quotas for the import of strawberries (CN code ‧), chard (or white beet) and cardoons (CN code ‧) originating in Switzerland
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańczeamending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
Karczochy z tej klasy muszą być dobrej jakościArtichokes in this class must be of good quality
Tego ostatniego przepisu nie stosuje się do karczochów pakowanych w pęczki, to jestThis latter provision is not applicable to artichokes packed in bunches, that is
rozporządzenia ustanawiające normy w odniesieniu do karczochów, fasoli, grochu, kalafiorów i czosnku nie zawierają przepisów w sprawie wskazania kraju pochodzenia na opakowaniuWhereas the Regulations laying down standards for artichokes, beans, peas, cauliflowers and garlic do not contain provisions on the indication of the country of origin on the packaging
Pora i dwa karczochySome leek and two globe artichokes
W celu zastosowania art. ‧ ust. ‧ Porozumienia w sprawie rolnictwa, zawartego w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej i na podstawie ostatnich danych dotyczących lat ‧, ‧ i ‧, należy zmienić wartości progowe dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańczeFor the purposes of Article ‧ of the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations and in the light of the latest data available for ‧, ‧ and ‧, the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges should be adjusted
Wiersz ‧ odnosi się do gruntów odłogowanych w celu produkcji roślin nieżywnościowych oraz na które nie są dokonywane żadne płatności zgodnie z przepisami wykonawczymi art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ (np. buraki cukrowe, karczochy jerozolimskie i korzenie cykoriiLine ‧ relates to land set aside for the production of non-food crops and on which no payments are made under the rules implementing Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ (e.g. sugarbeet, Jerusalem artichokes and chicory roots
Karczochy zaliczone do tej klasy muszą być najwyższej jakościArtichokes in this class must be of superior quality
% liczby sztuk karczochów niespełniających ani wymagań klasy, ani minimalnych wymagań z wyjątkiem produktów dotkniętych gniciem lub innego rodzaju psuciem, w rezultacie czego produkt nie nadaje się do spożycia% by number of artichokes satisfying neither the requirements of the class, nor the minimum requirements, with the exception of produce affected by rotting or any other deterioration rendering it unfit for consumption
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "karczoch (warzywo)".Found in 0.544 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.