Translations into English:

  • globe artichokes   

Example sentences with "karczoch (warzywo)", translation memory

add example
pl Warzywa uprawiane dla owoców lub kwiatów, poza pomidorami (dynie i cukinie, oberżyny, korniszony, karczochy, słodka papryka, itp
en Vegetables grown for their fruit or their flowers, other than tomatoes (marrows and courgettes, aubergines, gherkins, globe artichokes sweet peppers, etc
pl Więc widziałem wszystkie zdjęcia, i muszę wam powiedzieć, że wygląda to jak wielki karczoch
en So I' ve seen all the pictures.I' m here to tell you, it looks like a big artichoke
pl średniointensywny, z rodziny zapachów mlecznych, roślinny (karczoch i suszone owoce
en medium intensity, lactic, vegetal (cardoon and nuts
pl Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa) i karczoch hiszpański
en Chard (or white beet) and cardoons
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
pl Dla jasności normy stosowane dla karczochów powinny zostać ustanowione w odrębnym rozporządzeniu, a rozporządzenie (WE) nr ‧ powinno zostać odpowiednio zmienione
en In the interest of clarity, the standards applicable to artichokes should be laid down in a separate Regulation and Regulation (EC) No ‧ should be amended accordingly
pl Dziesięć procent liczby karczochów niespełniających wymogów klasy, lecz spełniających wymogi klasy ‧ lub, wyjątkowo, mieszczących się w przedziale tolerancji dla tej klasy
en Ten per cent by number of artichokes not satisfying the requirements of the class, but meeting those of Class ‧ or, exceptionally, coming within the tolerances of that class
pl Cynara cardunculus L.- Karczoch hiszpański (kard
en Cynara cardunculus L.- Cardoon
pl Cynara cardunculus L.- Karczoch zwyczajny
en Cynara cardunculus L.- Globe artichoke
pl Cynara scolymus L.- Karczoch zwyczajny
en Cynara scolymus L.- Artichoke
pl karczochy jerozolimskie
en jerusalem artichokes
pl Niczym ludzki karczoch
en like a human artichoke
pl Karczochy z tej klasy muszą być najwyższej jakości
en Artichokes in this class must be of superior quality
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiające normę handlową dla karczochów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ August ‧ laying down the marketing standard for artichokes and amending Regulation (EC) No
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
pl WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiające normę handlową dla karczochów oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr
en EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down the marketing standard for artichokes and amending Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
pl Poza tymi istotnymi dla upraw rośliny cechami obszaru produkcji również ludzie i ich tradycja, doświadczenie i umiejętności umożliwiają – poprzez ręcznie przeprowadzanie zbioru, sortowania i kalibrowania – wybranie najlepszych sztuk karczochów
en In addition to the intrinsic suitability of the territory, the human resources of the area, with their traditions, experience and skills, allow for the selection of the best artichokes through manual harvesting, sorting and sizing
pl świeżo owocowy, czysty i wyraźny zapach oliwki z ziołowymi nutami karczocha i drugoplanowymi nutami białych owoców
en fresh, clean and clear olive fruitiness with grassy notes of artichoke and secondary white fruit aromas
pl Cynara cardunculus L. Karczoch hiszpański (kard
en Cynara cardunculus L. Cardoon
pl Główna właściwość sera wynika z faktu, że koagulacji mleka dokonuje się wyłącznie przy zastosowaniu podpuszczki pochodzenia roślinnego z suchych koszyczków kwiatowych karczocha hiszpańskiego Cynara cardunculus odmiana Ferocissima oraz karczocha zwyczajnego Cynara scolymus
en The main characteristic of this cheese is that the milk is curdled using only vegetable rennet made from the dried flower heads of the cardoon varieties Cynara cardunculus var. ferocissima and Cynara scolymus
pl korzenie cykorii i karczochy jerozolimskie nie są poddawane procesowi hydrolizy, określonemu w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, ani w stanie naturalnym, ani jako produkt pośredni, taki jak inulina, ani jako produkt równoległy, taki jak oligofruktoza, lub jako ewentualny produkt uboczny
en the chicory roots and Jerusalem artichokes do not undergo the process of hydrolysis as referred to in Regulation (EC) No ‧/‧, either in their natural state or as an intermediate product such as inuline, or as a co-product such as oligofructose, or as any by-products
pl % liczby sztuk niespełniających wymogów w odniesieniu do wielkości oraz wielkości wskazanej, ale odpowiadające najbardziej zbliżonej wielkości powyżej lub poniżej wielkości określonej, o średnicy co najmniej ‧ cm dla karczochów sklasyfikowanych w wielkości najmniejszej (od ‧ do ‧ cm
en % by number of artichokes not satisfying the requirements as regards sizing and the size indicated, but conforming to the size immediately above and/or below that specified, with a minimum of ‧ cm in diameter for artichokes classified in the smallest size (‧ to ‧ cm
pl % liczby sztuk karczochów niespełniających wymogów dla tej klasy, lecz spełniających wymogi klasy I lub, wyjątkowo, mieszczące się w przedziale tolerancji dla wymienionej klasy
en % by number of artichokes not satisfying the requirements of the class, but meeting those of Class I or, exceptionally, coming within the tolerances of that class
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "karczoch (warzywo)".Found in 0.204 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.