pronunciation: IPA: ˌkɔ̃w̃sũmpˈʦ̑jjɔ̇̃ɲism̥

Translations into English:

  • consumerism   
    (noun   )
     
    socjol. socjologia postawa polegająca na nieusprawiedliwionej rzeczywistymi potrzebami konsumpcji dóbr materialnych i usług, a także pogląd głoszący uznawanie konsumpcji za wyznacznik jakości życia;

Example sentences with "konsumpcjonizm", translation memory

add example
konsumpcjonizm w życiu współczesnego człowiekaThe consumerism in life of modern man
To jeden z licznych efektów wszechobecnego konsumpcjonizmu.It is one of the many results of omnipresent consumerism.
Obraz konsumpcjonizmu i wpływ popkultury na odbiorcę w czasach globalizacji. Analiza społeczeństwa amerykańskiego na podstawie seriali animowanych "The Simpsons" i "The South Park"Image of the consumerism and pop culture influence on the audience in the era of globalization. An analysis of American society on the basis of today's cartoon series The Simpsons and South Park
Środek taki w istocie równałby się promocji konsumpcjonizmu; stanowiłby bezpośrednią pomoc dla przemysłu motoryzacyjnego i byłby sprzeczny z naszymi politykami z zakresu ochrony środowiska.Such a measure would in fact promote consumerism; it would provide direct help for the car industry and would run counter to our environmental policies.
Zjawisko konsumpcjonizmu w życiu współczesnego człowiekaPhenomenon consumerism in a life modern human.
Siła znaku, reklamy i marki, czyli o wpływie konsumpcjonizmu na styl życia wybranych rodzin w województwie podlaskim.The power of mark, advertising and brands, wchich is about the impact of consumerism on lifestyles of selected families in Podlasie.
Konsumpcjonizm na przykładzie społeczeństwa amerykańskiego. Pobudzanie świadomości kulturowej w klasach z językiem angielskim jako obcym.Consumer culture on the example of the American society. Developing cultural awareness in EFL classroom
Pragnij, kupuj, zdobywaj - człowiek XXI wieku, jako ofiara konsumpcjonizmu.Want, buy, get - man of XXI century as the victim of the consumptionism
Szafiarki - kołem napędowym konsumpcjonizm w ujęciu pedagogicznym.Fashion blogs - a driving force of consumerism in pedagogical approach.
Konsumpcjonizm może jednak być czynnikiem zniechęcającym do posiadania dzieci.Yet consumerism can be a deterrent to having children.
Konsumpcjonizm jako styl życia na przykładzie klientów Marks and Spencer w PolsceConsumerism as a Lifestyle as Illustrated by Customers of Marks and Spencer Store in Poland
Problem egzystencji człowieka wobec dominującego konsumpcjonizmu i wszechobecnej reklamyThe problem of human existence towards the dominant consumerism and mnipresent advertising
Church Shopping - duchowy konsumpcjonizm Amerykanów?Church Shopping - spiritual consumerism of Americans?
Przemiany w społeczeństwie - od konsumpcji do konsumpcjonizmuSocial change - from consumption to consumerism
Obraz konsumpcjonizmu w świetle wybranych magazynów lifestylowychThe portrayal of consumerism in the light of the selected lifestyle magazines
Jeść czy nie jeść - oto jest pytanie. Tabu żywieniowe a konsumpcjonizm w społeczeństwieTo eat or not to eat - that is a question. Food taboo and consumptionism in the polish society
Związek między wyznawanymi wartościami i poziomem konsumpcjonizmuThe Relation between Subscribed Values and the Level of Consumerism
Niewystarczające nauczanie i przekazywanie wartości obywatelskich czy społecznych, jak np. poszanowanie zasad, solidarność, wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek wobec innych, samokrytyka, empatia, poczucie dobrze wykonanej pracy itp., które w naszych zglobalizowanych społeczeństwach są zastępowane przez wartości bardziej utylitarne, takie jak indywidualizm, konkurencyjność, konsumpcjonizm, które w określonych okolicznościach mogą wywoływać pewne zagubienie jednostek w społeczeństwieShortcomings in the teaching and passing on of social and civic values- such as obeying rules, solidarity, generosity, tolerance, respect for others, critical self-awareness, empathy, high standards of work, etc., which are being replaced in our globalised societies by more utilitarian values like individualism, competitiveness or hyper-consumption- which in certain circumstances can generate a degree of detachment from society
Jak możemy pogodzić zachętę do większego konsumpcjonizmu z potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów?How can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce po 1989 roku.Phenomenon of consumptionism in Poland after 1989 year
Alternatywne modele konsumpcji jako strategie oporu wobec konsumpcjonizmuAlternative patterns of consumption as a strategies to oppose cosnumersim
Młody człowiek a współczesność-kryzysy tożsamości oraz życie w erze konsumpcjonizmuYoung men and nowadays - crisis of identity and life in the age of the consumptionism
Sponsoring jako nowa forma ekskluzywnej prostytucji czy aspiracyjny styl życia w kulturze konsumpcjonizmuSponsorship as a new form of exclusive porstitution or an aspiration lifestyle in consumerizm culture
Zachodni model konsumpcjonizmu w zderzeniu z muzułmańską kulturą konsumpcyjnąWestern model of consumerism in the face of the Muslim consumer culture.
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "konsumpcjonizm".Found in 0.157 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.