Translations into English:

  • ankle       
    (noun   )

Example sentences with "kostka", translation memory

add example
pl Przed każdym testem należy dopasować staw kolanowy do ‧ g. Należy dopasować staw skokowy, tak aby był swobodny i następnie zacisnąć wystarczająco, aby stopa była stabilna na płytce PTFE
en Adjust the knee joint to ‧ (± ‧) g range before each test. Adjust the ankle joint so that it is free and then tighten just sufficiently to keep the foot stable on the PTFE sheet
pl Dopasować staw skokowy tak, aby płaszczyzna spodu stopy była ułożona pionowo i prostopadle do kierunku uderzenia z tolerancją ± ‧o oraz tak, aby płaszczyzna środkowa stopy była zrównana z ramieniem wahadła
en Adjust the ankle such that the plane of the underside of the foot is vertical and perpendicular to the direction of the impact with a tolerance of ± ‧o and such that the mid sagittal plane of the foot is aligned with the pendulum arm
pl Z części zrazowej usuwa się staw skokowy i kości, z wyjątkiem kości długich, które można zostawić
en With the exception of the femur, which can be left in place, the other bones and shank are removed from the rounds
pl Dopasować staw skokowy tak, aby był swobodny i następnie zacisnąć w takim tylko stopniu, aby stopa była stabilna na arkuszu PTFE
en Adjust the ankle joint so that it is free and then tighten just sufficiently to keep the foot stable on the PTFE sheet
pl Ok, ja tylko chce spojrzec na twoj staw skokowy, dobrze?
en Okay, I just want to take a look at your ankle, all right?
pl Należy dopasować staw skokowy tak, aby płaszczyzna spodu stopy była ułożona pionowo i prostopadle do kierunku uderzenia i tak, aby płaszczyzna środkowa stopy była ustawiona w linii z ramieniem wahadła
en Adjust the ankle such that the plane of the underside of the foot is vertical and perpendicular to the direction of impact and such that the mid sagittal plane of the foot is aligned with the pendulum arm
pl Należy dopasować mocowanie tak, aby linia łącząca staw kolanowy i śrubę mocującą staw skokowy była pozioma (‧°), a pięta spoczywała na dwóch płytkach z materiału o niskim współczynniku tarcia (płytka PTFE
en Adjust the mount such that the line joining the knee clevis joint and the ankle attachment bolt is horizontal (± ‧°) with the heel of the shoe resting on two sheets of a flat low friction (PTFE sheet) surface
pl Należy dopasować staw skokowy, tak aby płaszczyzna dotykająca podeszwy i obcasa w dolnej części buta była ułożona pionowo i prostopadle do kierunku uderzenia (‧°) i tak, aby płaszczyzna środkowa stopy i buta były ustawione w linii z ramieniem wahadła
en Adjust the ankle such that a plane in contact with the heel and sole of the underside of the shoe is vertical and perpendicular to the direction of impact (± ‧°) and such that the mid sagittal plane of the foot,and shoe is aligned with the pendulum arm
pl Dopasować staw skokowy tak, aby płaszczyzna spodu stopy była ułożona pionowo i prostopadle do kierunku uderzenia z tolerancją ± ‧o oraz tak, aby płaszczyzna środkowa stopy była zrównana z ramieniem wahadła
en Adjust the ankle such that the plane of the underside of the foot is vertical and perpendicular to the direction of impact with a tolerance of ± ‧o and such that the mid sagittal plane of the foot is aligned with the pendulum arm
pl Należy dopasować staw skokowy tak, aby płaszczyzna spodu stopy była ułożona pionowo i prostopadle do kierunku uderzenia (‧°
en Adjust the ankle such that the plane of the underside of the foot is vertical and perpendicular to the direction of impact (± ‧°) and such that the mid sagittal plane of the foot is aligned with the pendulum arm
pl Staw skokowy manekina jest objęty wymogiem uzyskania świadectwa zgodnie z procedurami w załączniku
en The ankle of the dummy shall be certified in accordance with the procedures in Annex
pl Należy dopasować mocowanie tak, aby linia łącząca staw kolanowy i śrubę mocującą staw skokowy była pozioma (‧°), a pięta spoczywała na dwóch płytkach z materiału o niskim współczynniku tarcia (płytka PTFE
en Adjust the mount such that the line joining the knee clevis joint and the ankle attachment bolt is horizontal (± ‧°) with the heel resting on two sheets of a flat low friction (PTFE sheet) surface
pl Dopasować staw skokowy tak, aby płaszczyzna dotykająca podeszwy i obcasa w dolnej części buta była ułożona pionowo i prostopadle do kierunku uderzenia (± ‧o) oraz tak, aby płaszczyzna środkowa stopy i buta były zrównane w linii z ramieniem wahadła
en Adjust the ankle such that a plane in contact with the heel and sole of the underside of the shoe is vertical and perpendicular to the direction of impact with a tolerance of ‧o and such that the mid sagittal plane of the foot, and shoe is aligned with the pendulum arm
pl Manekin odpowiadający specyfikacjom dla HYBRID ‧ wyposażony w staw skokowy o kącie nachylenia ‧ ° i spełniający wymogi zgodności dotyczące jego dopasowania zawarte w specyfikacjach jest instalowany na każdym zewnętrznym przednim siedzeniu zgodnie z warunkami określonymi w załączniku
en A dummy corresponding to the specifications for HYBRID ‧ fitted with a ‧° ankle and meeting the specifications for its adjustment shall be installed in each of the front outboard seats in accordance with the conditions set out in Annex
pl Należy dopasować mocowanie tak, aby linia łącząca staw kolanowy i śrubę mocującą kostki była pozioma z tolerancją do ‧°, a pięta spoczywała na dwóch płytkach z materiału o niskim współczynniku tarcia (PTFE
en Adjust the mount such that the line joining the knee clevis joint and the ankle attachment bolt is horizontal ± ‧ ° with the heel resting on two sheets of low-friction (PTFE) material
pl Przed każdym testem należy dopasować staw kolana i kostki w przedziale ‧ ‧ g
en Adjust the knee and ankle joint to ‧ ± ‧ g range before each test
pl Jeśli tusze sprowadzane są bez racic, to muszą one być odcięte w stawach nadgarstka lub skokowym tyłonożnym
en When imported without the feet, the latter must have been cut off at the carpo-metacarpal or tarso-metacarsal joints
pl dwie części, które symulują stopy i które połączone są z nogami za pomocą przegubów, które odpowiadać mają stawom skokowym
en two components simulating the feet, linked to the legs by joints simulating the ankles
pl Stawy kolanowe i skokowe umożliwiają jedynie zginane/rozprostowywanie
en The knee and ankle joints allow for a flexion/extension rotation only
pl Jeśli tusze sprowadzane są bez racic, muszą one być odcięte w stawie nadgarstka lub skokowym; tusza powinna posiadać w przedniej części wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością niż ‧ par żeber
en When imported without the feet, the latter must have been cut off at the carpo-metacarpal or tarso-metatarsal joints; carcase shall include the front part of the carcase comprising all the bones and the scrag, neck and shoulder, having more than ‧ pairs of ribs
pl Stawy kolanowe i skokowe umożliwiają jedynie wykonywanie obrotów zginających/prostujących
en The knee and ankle joint allow for a flexion/extension rotation only
pl Stawy skokowe i pięty
en Ankles and heels
pl Jeśli tusze są sprowadzane bez nóżek, to nóżki muszą być odcięte na stawach nadgarstkowych lub skokowych
en When imported without the feet, the latter must have been cut off at the carpo-metacarpal or tarso-metatarsal joints
Showing page 1. Found 5197 sentences matching phrase "kostka".Found in 1.981 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.